Poskytnuté informace

Město Karlovy Vary, jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňuje informace poskytované na žádost ve smyslu ustanovení § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. § 5 Zveřejňování informací (3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

OP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.- č.j. 413/PRÁV/24707.9 KB
OŽP Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci podání návrhu o ustanovení myslivecké stráže pro honitbu Čerťák526.68 KBzáznam do spisu anonymizovaný č.1.doc.pdf391.45 KBzáznam do spisu anonymizovaný č.2.doc.pdf391.89 KB
OT -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 1710/OT/24188.54 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.7272/SÚ/24/Pach303.44 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.7418/SÚ/24/Pach305.83 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.6916/SÚ/24/Pach305.35 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Směna nemovitostí v k. ú. Tuhnice a k. ú. Dvory, obec Karlovy Vary565.04 KB
OŽP Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Honitba Čerťák218.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.5957/SÚ/24/Pach305.97 KB
podání info dle z.č. 106/99 Sb. reklama Doubí197.72 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.4690/SÚ/24/Pach308.7 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.4614/SÚ/24/Pach297.04 KB
Podání společnosti LČR, s.p. směřující k převzetí správy či kontroly nad honitbo221 KB
OP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 226/PRÁV/24569.09 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.4156/SÚ/24/Pach226.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.4058/SÚ/24/Pach302.3 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.3812/SÚ/24/Pach303.29 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. 1006/OT/24/Uh432.49 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Instalace plotu na hranici pozemku p. č. 2173 v k. ú. Karlovy Vary492.34 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.3359/SÚ/24/Pach304.01 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.2618/SÚ/24/Pach303.75 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 2311/SÚ/24/Pach301.18 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č. j. 335/OKŠT/24455.4 KB
OKT - Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 516/OKT/24121.33 KB
OVAK - Odpověď na stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 14/OVAK/24566.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Nebytový prostor T. G. M 541/3, 360 01 Karlovy Vary501.01 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zábor chodníku v ul. Šumavské456.92 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.1396/SÚ/24/Pach306.03 KB
OT -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 358/OT/24174.71 KB
OKT - Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 144/OKT/24226.99 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Dodavatelé energií Statutárního města Karlovy Vary638.17 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.250/SÚ/24/Pach304.56 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.40/SÚ/24/Pach225.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Trestní oznámení (skryté vady) AC Start 574.46 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., - č.j. 11/ORI/24741.48 KBInvestiční plány města 2024868.24 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.11266/SÚ/23/Pach298.67 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.15047/SÚ/23/Pach300.26 KB
OT -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 2678/OT/23173.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - rekonstrukce střešního pláště Galerie umění a oprava střechy BD Stará Kysibelská 17-27 Karlovy Vary555.79 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.14678/SÚ/23/Pach304.04 KB
OKT - Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 2015/OKT/23182.9 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č. j. 1678/OKŠT/23889.88 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., k přestupkovému spisu sp. zn. 10462/OD-P/Kuč.157.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Nebytový prostor T. G. M 541/3, 360 01 Karlovy Vary490.93 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.13803/SÚ/23/Pach305.11 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.13063/SÚ/23/Pach233.09 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.12636/SÚ/23/Pach226.24 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.12055/SÚ/23/Pach301.22 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.12635/SÚ/23/Pach227.01 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.12137/SÚ/23/Pach235.08 KB
OŽP Informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - p.p.č. 760, k.ú. Hory u Jenišova – zemní úpravy184.5 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 96_OKP_2326 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.12139/SÚ/23/Pach226.93 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.11442/SÚ/23/Pach316.87 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.11127/SÚ/23/Pach315.93 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn.8693/SÚ/23/Pach239.7 KB
OT -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 2053/OT/23173.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 10260/SÚ/23/Pach227.71 KB
OP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 457/PRÁV/23757.71 KB
Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., - č.j. 1031/ORI/231.13 MB
OP - poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 456/PRÁ/23464.46 KB
OT -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 1826/OT/23173.5 KB
OŽP Počty srnčí zvěře HS Svatý Hubert Karlovy Vary 2018 - 2022171.26 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8817/SÚ/23/Pach370.38 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8772/SÚ/23/Pach242.8 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8459/SÚ/23/Pach255.33 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č. j. 884/OKŠT/23377.41 KB
OP - poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. spis. zn. 416/PRÁV/2360.3 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - oznámení o podezření ze spáchání přestupku u spisu sp. zn. 11600/OD-P/22158.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8450/SÚ/23/Pach278.04 KB
OKT - Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 483.62 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 6444/SÚ/23/Pach354.81 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 6105/SÚ/23/Pach231.21 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 5893/SÚ/23/Pach811.19 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 1287/OT/23173.5 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., natáčení reklamy v prostoru Mlýnské kolonády157.5 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod spis. zn. 17351/OD-P/20/Ka157.5 KB
OP - poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. 217/PRÁV/23689.59 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 4173/SÚ/23/Pach263.54 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 4013/SÚ/23/Pach303.63 KB
OFE- poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., č.j. 2501/OFE/231.02 MB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 3913/SÚ/23/Pach365.46 KB
OP- poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/199 Sb., č.j 155/PRÁV/2362.35 KB
ÚP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. SÚ/3392/23/Ep308.08 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 750/OT/23227.46 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 3076/SÚ/23/Pach267.39 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 650/OT/23247.51 KB
Poskytnutí informací, týkajících se implementace směrnice EP a Rady EU 2019/1937/2019149.33 KB
ORI - poskytnuté informace - č.j. 263/ORI/231.16 MB
ORI - poskytnuté informace - č.j. 218/ORI/23-Ri562.32 KBpřílohy k poskytnuté informaci - čj. 218/ORI/23-Ri980.75 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. č.j. 56/PRÁV/23724.09 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 312/OMM/23648.64 KB
OVV - Poskytnutí informací o voličských průkazech vydaných pro I. kolo volby prezidenta republiky 2023 (čj. 998/OVV/23)278.91 KB
OVV - Poskytnutí informací o voličských průkazech vydaných pro I. kolo volby prezidenta republiky 2023 (čj. 997/OVV/23)281.68 KB
OVV - Poskytnutí informací o voličských průkazech vydaných pro I. kolo volby prezidenta republiky 2023 (čj. 714/OVV/23)275.01 KB
Poskytnutí informace dle z.č.106/1999 Sb., spis.zn.: 16217/SÚ/22/Vrb742.93 KB
OVV - Poskytnutí informací o zápisu jména Honza do matriční knihy (čj. 742/OVV/23)268.38 KB
poskytnuté informace - č.j. 36/ORI/231.16 MB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 145/SÚ/23/Pach260.54 KB
OFE- poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb. 17/OFE/23135 KBsoupis fa. IČ: 0262783313.44 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12725/SÚ/22/Pach267.67 KBŽádost 12725.pdf548.42 KBodpověď na žádost 12725.pdf1022.96 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 2656/OMM/22540.19 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12644/SÚ/22/Pach324.92 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci157 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - udělení řidičských oprávnění157.5 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - měření rychlosti na silnici I/6 157.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12883/SÚ/22/Pach252.13 KB
OKŠT – Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – č.j. 1115/OKŠT/22622.26 KB
OVV - odpověď na otázku: "Jak vzniká fyzická osoba spojená se jménem novorozence?" (čj. 6203/OVV/22)421.19 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12312/SÚ/22/Pach308.26 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12104/SÚ/22/Pach842.1 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 9886/SÚ/22/Pach402.33 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 163_OKP_2226 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 162/OKP/2231 KB
ORI - poskytnuté informace - č.j. 1240/ORI/223.67 MB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. - č.j. 428/PRÁV/22340.38 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 1235/ORI/223.03 MB
OKŠT – Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – č.j. 951/OKŠT/22469.64 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 10430/SÚ/22/Pach651.11 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 9642/SÚ/22/Pach258.92 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 9805/SÚ/22/Pach260.2 KBrozhodnutí o odmítnutí části žádosti.pdf1.26 MB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8998/SÚ/22/Pach320.07 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 9637/SÚ/22/Pach519.4 KB
OVV - žádost o zaslání 2 pravomocných anonymizovaných prvostupňových meritorních rozhodnutí o přestupku proti občanskému soužití (čj. 2600/OVV-P/22227.72 KB
OKT - opověď na žádost dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím - úřední komunikace220.97 KB
ORI- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 399/ORI/221.34 MB
ORI- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 937/ORI/22581.84 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8134/SÚ/22/Pach276.65 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 1396/OT/22265.63 KB
OSD - Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - 95/OSD/22374.55 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 7848/SÚ/22/Pach296.54 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 1272/OT/22191.2 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 6937/SÚ/22/Pach326.52 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - vyjádření Policie ČR č.j. KRPK-91220/čj-2021-190306156.5 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ze spisu vedeného pod sp. zn. 18086/OD-P/21/Hor.158 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ze spisového materiálu pod sp. zn. 17351/OD-P/20/Ka156.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 6248/SÚ/22/Pach350.27 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 1084/OT/22254.73 KB
ObŽÚ- Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č.j. 758/ObŽÚ/22143.5 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 859/OMM/22261 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 4502/SÚ/22/Pach328.91 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 783/OMM/22271 KBRámcové podmínky komunikací a TI předávaných městu.pdf350.52 KB
OVV - Informace o tom, zda lze prostřednictvím on-line získat rodný list (čj. 2865/OVV/22)238.79 KB
OFE- Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č.j. 4213/OFE/22150.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 4678/SÚ/22/Pach286.34 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 4642/SÚ/22/Pach298.76 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 4587/SÚ/22/Pach268.43 KB
OŽP poskytnutí kopie rozhodnutí214 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 674/OMM/22263.5 KB
OŽP poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., Posudek AOPK na akci K. Vary – Náplavka řeky Ohře 120.68 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 650/OMM/22263 KB
ORI - poskytnutí informace - č.j. 399/ORI/22132.96 KB
OŽP Sakury 193.88 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 617/OMM/2259.8 KBHodnocení k protokolu.pdf467.71 KBObecně závazná vyhláška.pdf89.23 KBOdborné doporučení.pdf645.57 KBProtokol.pdf641.91 KBVýsledek měření.pdf47.58 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 558/OMM/22270.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 3031/SÚ/22/Pach293.66 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 3277/SÚ/22/Pach265.9 KB
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - náklady na úklid na MM K. Vary114.12 KBPříloha k odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákona 106 - náklady na úklid.pdf173.85 KB
OP - poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - č.j. 139/PRÁV/22338.49 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 443/OMM/22273.5 KBDodatek č. 1.pdf489.34 KBDodatek č. 2.pdf506.14 KBDodatek č. 3.pdf256.11 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 2758/SÚ/22/Pach376.79 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 546/OT/22172.35 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., údaje o počtu a typu radarů používaných stat. městem Karlovy Vary 157.5 KB
OŽP Informace o honitbách a honebních společenstvech310.75 KB
OFE - žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb - čj. 2602/OFE/22555.72 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 166/SÚ/22/Pach337.01 KB
OKŠT – Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – č.j. 1773/OKŠT/21588.03 KB
SÚ - poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. SÚ/1219/22/Gie506.78 KB
OVV - Statistické údaje o návštěvnosti elektronické úřední desky Magistrátu města K.Vary za rok 2021 (780/OVV/22)226.76 KBPříloha č. 1 - Veškerá návštěvnost84.29 KBPříloha č. 2 - Demografické údaje: věk112.98 KBPříloha č. 3 - Demografické údaje: pohlaví95.77 KBPříloha č. 4 - Prohlížeč a operační systém84.66 KBPříloha č. 5 - Přehled81.33 KBPříloha č. 6 - Lokalita (v ČR)119.37 KBPříloha č. 7 - Lokalita (státy)191.11 KBPříloha č. 8 - Přehled republika116.79 KBPříloha č. 9 - Stránky362.24 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 899/SÚ/22/Pach409.83 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 244_SEKR1_2131 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 132_SEKR1_21_132-1_SEKR1_2131.5 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 167_SEKR1_2131.5 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 88_OKP_2131 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 74_OKP_2131 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 26/OT/22394.86 KB
OT- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,č.j. 20/OT/22169.61 KB
ORI - poskytnuté informace - č.j. 1798/ORI/21816.41 KB
SÚ - poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. SÚ/16610/21/Gie150.39 KB
OSD – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – č.j. 164/OSD/21199.77 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu sp. zn. 15546/OD-P/20/Šam 157 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu sp. zn. 3614/OD-P/21/Šam157 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 2325/OMM/21263.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 14720/SÚ/21/Pach601.52 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 396/PRÁV/21153.88 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 2214/OMM/21263 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 13227/SÚ/21/Pach287.31 KB
SÚ - poskytnutí informace - bytový dům na parcele č. 513/26 v k.ú. Rybáře299.33 KB
OŽP poskytnutí informace týkající se Revitalizace návesního rybníku v obci Jenišov240.5 KB
OŽP poskytnutí informace týkající se uložené pokuty za nepovolené kácení v obci Jenišov215.5 KB
OKT - odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - počty úředníků148.43 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 2090/OMM/21452.42 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12963/SÚ/21/Pach302.04 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 2033/OMM/21416.7 KB
OKT - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - klíč k rozdělování podnětů k přest. řízení jednotlivým úředníkům187.57 KB
OD - informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - problematika odstavených vraků vozidel z pohledu přenesené působnosti státní správy157 KB
Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 1838/OMM/21407.35 KBPříloha 1127.69 KBPříloha 2462.87 KBPříloha 379.41 KBPříloha 462.43 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 11715/SÚ/21/Pach279.54 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 12055/SÚ/21/Pach241.65 KB
OKT - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace o sociálním fondu a benefitech MMKV118.99 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - spis sp. zn. 11912/OD-P/20/Šam 157 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - spis sp. zn. 15783/OD-P/20/Šam 157.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 11307/SÚ/21/Pach254.53 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 2025/OT/21173.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8905/SÚ/21/Pach304.34 KB
SÚ - poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění: spis.zn. 10974/SÚ/21/Sz337.91 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 1619/OMM/21444.39 KB
OMM- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č. j. 1532/OMM/2189.87 KB
SÚ - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.; Spis.zn.: SÚ/9353/21/Vác362.79 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 9894/SÚ/21/Pach337.37 KB
OSD- Odpověď na žádost o poskytnuti informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 98/OSD/21267.95 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis.zn. 8833/SÚ/21/Pach261.88 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 8357/SÚ/21/Pach282.22 KB
OŽP vydané lovecké lístky cizincům za období od roku 2016 do roku 2020363.59 KB
SÚ - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.; Spis.sn.: SÚ/7996/21/Vác191.6 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 7649/SÚ/21/Pach259.69 KB
OP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 150/PRÁV/21335.34 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 18/SEKR3/2126 KB
OŽP informace ohledně plánů mysliveckého hospodaření v daných honitbách152.72 KBChlum_0.pdf1.06 MBMočidlec_0.pdf1.05 MBPšov_0.pdf1.05 MB
OT - poskytnutí informace dle zákona č.106/199 Sb. - č.j. 1292/OT/21697.09 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1040/OMM/21520.94 KB
OŽP plány mysliveckého hospodaření Močidlec, Chlum, Pšov157.11 KBChlum.pdf26.49 KBMočidlec.pdf26.66 KBPšov.pdf26.75 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 4156/SÚ/21/Pach308.7 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 4884/SÚ/21/Pach281.42 KB
OMM -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 639/OMM/21126.94 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 758/OT/2021633.47 KB
OŽP kácení dřevin v obci Valeč185 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 371/SÚ/21/Pach302.92 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 3005/SÚ/21/Pach500.15 KB
poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 531/ORI/211.18 MB
OP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 71/PRÁV/21195.84 KB
OVAK – poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – č.j. 13/OVAK/21161.99 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 1432/SÚ/21/Pach450.25 KB
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle Zákona106/1999 Sb.194.04 KB
OŽP MVE Dubina – soubor vodních děl povolení k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) a výjimku z ochrany zvláště chráněných živočichů239.5 KB
OŽP - poskytnutí informace - seznam vydaných loveckých lístků558.66 KBPříloha - seznam vydaných loveckých lístků.pdf488.8 KB
OKT - Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb.115.03 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č, 106/1999 Sb., spis. zn. 464/SÚ/21/Pach 287.2 KB
OP - poskytnutí informace ve smyslu zák. 106/1999 Sb., č.j. 850/PRÁV/20103.63 KB
OT - o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, č.j. 2943/OT/20339.26 KB
OKT - Informace o výši odměn za výkon funkce165.2 KB
OD - Poskytnutí informace ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb.158 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. ke spisu vedenému pod sp. zn. 9536/OD-P/Hor157.5 KB
OP - Informace k anonymní stížnosti - srazy motorkářů ve Staré Roli; autovraky148.63 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č, 106/1999 Sb., spis. zn. 14443/SÚ/20/Pach277.24 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č, 106/1999 Sb., spis. zn. 12962/SÚ/20/Pach302 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2312/OMM/2062.95 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2245/OMM/2058.04 KB
OKT - Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle Zákona106/1999 Sb.1597114.39 KB
OT - Poskytnutí informací ce smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 2618/OT/20466.92 KB
OD - poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost ASOCIACE AUTOŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. 159.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., spis. zn. 11755/SÚ/20/Pach242.28 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1955/OMM/2065.2 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - 1943/OMM/20101.66 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisové dokumentace vedené pod sp. zn. 1325/OD-P/20/Ka158 KB
OKT - Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. 212.67 KB
SÚ - Stanoviska dotčených orgánů k pořizované Změně č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce120.02 KBPřílohy3.65 MB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1703/omm/20127.71 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1585/OMM/2072.63 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ke změně omezení dopravy mezi ulicemi Petra Velikého a Divadelní náměstí, Karlovy Vary 161 KB
OMM-Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 1585/OMM/2080.02 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. 2080/OT/20538.19 KB
stanoviska dotčených orgánů k pořizované Změně č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary145.11 KBMK -Stanovisko k návrhu Změny č. 1/2016 RP Karlovy Vary289.88 KBČIL - Stanovisko k návrhu Změny č. 1/2016 RP Karlovy Vary228.25 KB
OKT - odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. 220.14 KB
OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb. - č.j. 573/PRÁV/20208.97 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 515/PRÁV/20114.68 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 3529/OD-P/20/Šam157 KB
OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 516/PRÁV/20111.1 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 85/OKP/2020, 85-1/OKP/202027 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. 1723/OT/20303.81 KB
OD - informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výjimce vjezdu do vymezeného území potahovými vozidly v roce 2018 a 2019 157.5 KB
OD - informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k rozhodnutí odboru dopravy č.j. 21629/OD-P/19/Ka157.5 KB
OD - informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k rozhodnutí odboru dopravy č.j. 20953/OD-P/19/Ka157 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 770/ORI/20-Ri760.9 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. 1197/OMM/2061.02 KB
OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 1023/OMM/20544.71 KB
OSD - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Goethova vyhlídka125.18 KB
OFE - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – č.j. 2160/OFE/20235.88 KB
OKT - odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. 154.01 KB
OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím120.41 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 179/OKŠT/20301.76 KB
OVAK - Odpověď - petice MHD - linka 13328.83 KB
OVAK - Odpověď - petice MHD - linka 12201.57 KB
OKT - odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. 172.5 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - zóny parkovacích stání, přestupky podle silničního zákona164.5 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 460/OT/20390.95 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 401/OT/20545.49 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 158/ORI/201.28 MB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 109/OKŠT/20292.76 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 399/OT/20269.8 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 376/OT/20363.84 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 162/OT/20149.5 KB
OŽP poskytnutí informace Uživatelé honiteb v ORP Karlovy Vary631.32 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 160/OMM/20105.46 KB
OIT Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. 354.18 KB
OFE Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. 131.5 KBdotaznik_z_106.pdf269.76 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - parkování v Karlových Varech162 KB
OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.118.61 KB
OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.111.68 KB
OMM - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2534/OMM/19176.5 KB
OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. -č.j. 2469/OMM/19518.73 KB
Login nálezové databáze192.15 KB
Informace dle zákona č.106/1999 Sb. vjezd do lesa184.5 KB
OP - poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 918/PRÁV/19109.34 KB
OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 2298/OMM/1992.2 KB
OFE - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. Podmínky pro získání povolení k vjezdu a vztah k dopravnímu značení134.05 KBodpoved_na_zadost.doc158.5 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění - Analýza odpadních vod na přítomnost drog (spis.zn. 12942/SÚ/19/Sz)321.6 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. č.j. 902/PRÁV/19154.98 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - aktivní správci TI v ORP K. Vary (spis.zn. SÚ/11997/19/Bar)168.4 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. - záplavové území VT Ohře vs. BD Karlovy Vary č.p. 1532339.57 KB
OVV - Poskytnutí informací o registrovaných partnerstvích uzavíraných před Magistrátem města Karlovy Vary (čj. 6516/OVV/19)234.25 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 149/OKP/1929.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 10003/SÚ/19/Kri280.34 KB
OD - informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k rozhodnutí odboru dopravy č.j. 26977/OD-18157.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1332/ORI/19188.67 KB
OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 1895/OMM/19105.6 KB
SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.284.26 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ochrana ovzduší173 KB
OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 24618/OD-P/14/Prů157.5 KB
OKŠT – Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 863/OKŠT/19 176 KB
SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 8778/SÚ/19/Kri284.27 KB
OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. č.j. 479/PRÁV/19282.16 KB
OVV - informace o způsobu, jakým úřad zpracovává žádosti o vydání občanského průkazu / řidičského průkazu / cestovního pasu (čj. 4655/OVV/19)191.54 KB
SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 7634/SÚ/19/Kri356.79 KB
OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 sb. - č.j. 523/PRÁV/19121.46 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - čj. 1495/OMM/1982.32 KB
SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis.zn.7228/SÚ/19/Kri275.06 KB
OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací - interní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu110.86 KB
OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 1526/OT/2019333.44 KB
OMM - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1366/OMM/1993.88 KB
OKT - informace podle zákona č. 106 1999 sb. o svobodném přístupu k informacím107.8 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 819/ORI/19671 KB
OKT - informace podle zákona č. 106 1999 sb. o svobodném přístupu k informacím119.33 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke sdělení kategorie vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb. a jeho vyhlášky č. 341/2014 Sb.157.5 KB
OVAK - Poskytnutá informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., č.j. 23/OVAK/19629.59 KB
OP - Poskytnuté informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.185.44 KB
OŽP Stanovisko AOPK519.76 KB
OŽP početný stavy jelena siky a počet odlovených kusů jelena siky v ORP Karlovy Vary v letech 2011-2017736.06 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j.: 689/OMM/1966.54 KB
OŽP - Uživatelé honiteb ORP Karlovy Vary689.15 KB
OT - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 , č.j. 546/OT/19328.11 KB
OŽP - Lovecké lístky vydané od roku 2010 do roku 2019641.13 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 243/ORI/19171.38 KB
OVV - informace k institutu občanského práva "Utajené osvojení"230.07 KB
OIT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb - č.j. 23/OIT/19117.48 KBinfo_k_webove_prezentaci_smkv.pdf166.72 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 61/ORI/19118.99 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.4/OKŠT/19176.5 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 117-1/OKP/18255 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.67/OFE/19 seznam aktuálních bankovních úvěrů a půjček 361.4 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 116/OKP/18255.5 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 14479/OD-P/18/Šam157 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4661/OFE/18132.5 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2527/OMM/1894.86 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4456/OFE/18133 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4455/OFE/18133 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4454/OFE/18133 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4453/OFE/18133 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2509/OMM/1856.19 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2376/OMM/1869.13 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 12073/OD-P/18/Hel157 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 68/OKP/18_5254.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1718/ORI/18-ri105.57 KB
OIT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j.361/OIT/18137.15 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2845/OT/18690.33 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1659/ORI/18-ri139.95 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2242/OMM/1863.64 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2215/OMM/1852.75 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2181/OMM/18131.03 KB
OMM-Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2059/OMM/1869.32 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j. 3644/OFE/18415.05 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2007/OMM/18183.1 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1992/OMM/1873.12 KB
OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. - 568/PRÁV/18123.99 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1932/OMM/1863.13 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 69/OKP/18253.5 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 68/OKP/18255.5 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1777/OMM/1848.39 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1226/ORI/18-ri885.15 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1189/ORI/18330.7 KB
OMM- Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1575/OMM/1857.28 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 65/OKP/18253.5 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 6341/OD-P/18/Ka157 KB
OKT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 671/OKT/18118.83 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 472/PRÁV/18190.17 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 51/SEKR1/18254 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.782/OKŠT/18174 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 31/OKP/18254.5 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 6341/OD-P/18/Ka157 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 63/OKP/18, 65/OKP/18-2253.5 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.1015/OKŠT/18181 KBobnova_pamatek_2015.pdf248.78 KBobnova_pamatek_2016.pdf245.61 KBobnova_pamatek_2017.pdf253.88 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.806/OKŠT/18170 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 79/SEKR1/201813.9 KB
OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 77/SEKR1/1813.94 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j. 2595/OFE/18139.5 KB
OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j. 2594/OFE/18132 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 388/PRÁV/18138.39 KB
OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 389/PRÁV/18159.33 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1328/OMM/1858.18 KB
OSD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- 88/OSD/1860.02 KB
OVV - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - znění všech podpisových archů k petici pro uspořádání místního refrenda o Vřídelní kolonádě269.35 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1260/OMM/1855.65 KB
OVAK - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.168.26 KB
ÚPaSÚ - Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím322 KB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Jednání ze dne 29.3.2018 mezi primátorem města a společností Lordship ohledně dalšího postupu v území Dolního nádraží13.74 KB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace k předmětu objednávky prezentace a reklamy města v rámci Karlsbader Wochenende13.99 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.806/OKŠT/18157.26 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 858/ORI/18151.26 KB
OFE - Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.128.5 KB
OIT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j.217/OIT/18113.96 KBnaklady_a_rozsah_tisku_2015_-_2017_106.pdf367.48 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 845/ORI/18 146.91 KB
OP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/199 Sb.116.82 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 765/ORI/18 - Ri940.49 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - 53_SEKR1_OKP_18 Informace k objednávce – prezentace při „Karlsbader Wochenende"13.84 KB
OSD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.-72/OSD/18195.73 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 1976/OD-P/18/KF119.16 KB
OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1081/OMM/1862.51 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 715/ORI/18 - Ri1.05 MB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., odlov zvěře368.07 KB
OSD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- čerpání dotací 2016, 2017121.57 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 642/ORI/18 - Ri552.79 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- přidělování registračních značek vozidel155.5 KB
OMM -poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j.848/OMM/1864.03 KB
SÚ-Informace dle zák.č. 106/99 - stavby na ppč. 698 k.ú. Jenišov153.6 KB
OKT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106_1999 Sb125.08 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - OKP - 51_SEKR1_18 informace týkající se smlouvy mezi městem Karlovy Vary a Ing. Petrem Kroppem ve funkci ředitele Kanceláře architektury města KV29.5 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 38_OKP_18_představení architekta města29.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 489/ORI/18 - Ri623.72 KB
Doporučení ministerstva vnitra pro pořadatele akcí1.22 MB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 31_OKP_18_projektová dokumentace ke zřízení koncertního sálu v Císařských lázních29.5 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - spis.zn. 2968/SÚ/18/So 266.15 KB
SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - spis.zn. 2966/SÚ/18/So264.85 KB
OMM -poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 572/OMM/1896.66 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 313/ORI/18 - Ri234.6 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 314/ORI/18 - Ri400.54 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytnutí kopie vyjádření Policie ČR236 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zpřístupnění energetického posudku171 KBenerg.posudek.pdf2.89 MBkomplet_ep_s_tc.pdf1.56 MB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 278/ORI/18 - Ri568.22 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn.16512/OD-P/17/Šam157.5 KB
OP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím429.42 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 21_OKP_18_záznam z jednání skupiny ARCHA VARYK29.5 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – OKP_8_SEKR1_18_Vřídelní kolonáda, referendum30 KB
OP-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.96.6 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 67/ORI/18447.34 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn.11462/OD-P/17/Šam 157.5 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 7_OKP_18_k č.j. 84_OKP_17_Kancelář architektury města31 KB
OFE- Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- Rozhodnutí ÚOHS130 KBuohs_rozhodnuti_kv_final.pdf804.65 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn. 11907/OD-P/17/KF156.5 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn. 14629/OD-P/17/Šam157.5 KB
OFE - odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 331 KB151507.pdf121.3 KBkv_arena_fu_platebni_vymer_odvod.pdf267.14 KBkv_arena_fu_platebni_vymer_penale.pdf313.81 KBkv_arena_odvod.pdf180.34 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1948/ORI/17857.72 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve věci poskytnutí kopie oznámení o zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – pozemek p. č. 933, jehož součástí je stavba č.p. 928, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary 66.45 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 11377/OD-P/17/Šam136.17 KB
OP - poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 sb.420.58 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 101_OKP_17 – zápis z jednání ARCHA VARYK26 KB
OMM - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pronájmů bytů ve vlastnictví SMKV77.17 KB
OŽP - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty odlovené zvěře černé v honitbě Počerny416.76 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stav zpracování nového Územního plánu Karlovy Vary 169.5 KB
OVV - Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Informační systém evidence obyvatel, čj. 8082/OVV/17224.69 KB
OFE - Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb. - Rozpočet obce v období let 2010-2016 a k nim příslušné výkazy zisku a ztráty.179 KBrozpocet.zip686.13 KBvykaz_zisku_a_ztraty.zip352.36 KB
OŽP - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o skládce Děpoltovice193.5 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - 85_OKP_17_Chebský most30.5 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. - opatření SÚ na p.p.č. 144/2 v k.ú. Tuhnice136.04 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - 84_OKP_17_Kancelář architektury města30 KB
SÚ - Změna ÚPmKV č. 1/2016 - k.ú. Karlovy Vary - IDT166 KB
OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn. 10585/OD-P/17/Hel500.91 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 83_OKP_17 - KAM koncepce účastníků29.5 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - OKP -č.j. 82_OKP_17 – vodárna30 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - technické údaje vozidla včetně zapsaných výjimek a poznámek142.75 KB
OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ZŠ J. A. Komenského226.28 KB
OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 80_OKP_17_Kancelář architektury města29.5 KB
OMM -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve věci poskytnutí informace o cenách a množství bytů v krajském městě dle bodů č. 1-č. 6.117.68 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - znalecký posudek č. 2417-48/201056.01 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., odpis ložiska Tašovice 1174 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty odlovené zvěře804.99 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., normované stavy zvěře519.75 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty odlovené zvěře793.3 KB
OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty nasčítané zvěře787.42 KB
OŽP Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. dotaz na průběh správního řízení247 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - 2120/OT/2017 - zábor prostranství313.45 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1395/ORI/17476.64 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999-odstranění staveb vodních děl-9513/17/Žá288.66 KB
PRÁV - Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 672/PRÁV/17151.39 KB
OSPOD - Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999150.74 KB
OSPOD - Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999165.05 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 1994/OT/17 - ptáci535.48 KB
OSD - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - OSD38.68 KB
OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím151.4 KB
OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím141.24 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 4095/OD-P/17/Hel111.68 KB
OŽP - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., - kontroly kotlů172.5 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - č. j. 14368/OD/17/Jež 304.15 KB
OVV - Informace o nákladech na úklid kancelářských budov254 KB
OFE - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb. 176.58 KB
OD - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisu sp.zn. 9973/OD-P/15/Kli115.21 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 1618/OT/2017995.15 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 7917/OD-P/17/Hel111.88 KB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999_odstranění navážek z pozemků - 7480/17/Žá246.07 KB
OD -Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp. zn. 11931/OD-P/16/Šam115.12 KB
SÚ - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- spis.zn. 6852/SÚ/17/So460.92 KB
OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím411.95 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 992/ORI/17122.32 KB
OŽP - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., - kontroly kotlů168.5 KB
OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 1383/OT/17 162.5 KB
SÚ - Poskytnutí informací z. č. 106/1999 - spis.zn.: 5746/SÚ/17/Žá286.36 KB
SÚ - Poskytnutí informace 106/99 - PD RD č.p. 86 Háje199.41 KB
SÚ - Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb.-SP + K RD na poz.p.č. 886/10a 877/11v k.ú. Stará Role.161.5 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 1113/0T/17,1138/OT/17345.59 KB
SÚ - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- spis.zn. 5599/SÚ/17/So276.44 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 834/ORI/17592.57 KB
OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací143.75 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 735/ORI/17- ri691.9 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 734/ORI/17- ri499.64 KB
OFE - Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb./č.j. 1882/OFE/17221.48 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-poskytnutí smlouvy o nájmu části p.p.č. 2093/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary277.81 KB
PRÁV - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., 298/PRÁV/17245.04 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-poskytnutí kupní smlouvy a znaleckého posudku na prodej p.p.č. 38/3 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary296.53 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 5610/OD-P/16/Hel109.44 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 609/ORI/17179.27 KB
OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.142.17 KB
OD - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. - dotaz ke statistickým údajům u přestupků143.82 KB
OD - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 19229/OD-P/16/Hor113.8 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - těžba dřeva v LL - 508/OT/17600.02 KB
OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.142.33 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - komunální odpad - 742/OT/17786.85 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - řešení dopravní situace v ul. Na Průhoně, č.j. 813/OT/17521.89 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-týkající se informací k projektové přípravě Volnočasového areálu Rolava zpracované studiem Hangár966.08 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-ve věci oprávněnosti užívání p.p.č. 959 v k.ú. Drahovice393.81 KB
OŽP - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vyjádření k terénním úpravám248.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 527/ORI/17-Ri2.28 MB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 10_SEKR3_1711.73 KB
PRÁV - Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.118.81 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-ve věci dopravní nehody v ul. Pražská silnice a pojistného plnění Allianz pojišťovnou, a.s.363.53 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 400/ORI/17177.47 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-pronájem pozemků ve vlastnictví SMKV1.13 MB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 17_OKP_1730.5 KB
OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím291.17 KB
OKŠT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Dopad zařazení části města K. Vary do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO204.57 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 321/ORI/17-Ri1.49 MB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 18_OKP_1730.5 KB
OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - VO - 410/OT/17343.97 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 335/ORI/17-Ri699.69 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 323/ORI/17-Ri1.33 MB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 295/ORI/17-Ri349.12 KB
OT - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. - dopravní značení v ulici Na Průhoně - 365/OT/17/So787.54 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 293/ORI/17124.17 KBinvesticni_plany_mesta_pro_rok_2017.pdf247.44 KB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 12_OKP_1730.5 KB
PRÁV - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.555.75 KB
OŽP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. dotaz na průběh správního řízení o povolení kácní238.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-poskytnutí znaleckého posudku č. 3276-118/2016311.52 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 231/ORI/17634.59 KB
OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím -pasport a údržba VO - č.j.284/OT/17/So165 KB
SÚ - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o poskytnutí zápisů PSUP za měsíce 11 a 12 2016206.71 KB
SÚ - Přidělení čísla evidenčního budově na st.p.č. 57/2 v k.ú. Hory u Jenišova,345.96 KB
SÚ - Způsob užívání části nemovitosti, Karlovy Vary č.p. 1570, Alšova 7 na parc. č. 370 v katastrálním území Tuhnice425.01 KB
SÚ - Žádost o informaci z.č. 106/1999 Sb. -smlouva pro PSUP a stav UP790.38 KB
SÚ - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.- Jakým usnesením a ze kdy rozhodla rada o pořízení změny ÚP č. 1/2016 (IDT Varšavská).199.72 KB
SÚ - Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace k plnění obsahu smluv fyzických osob odměňovaných z veřejných prostředků za činnost v pracovní skupině pro územní plán.346.07 KB
OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím -osoby pověřené kontrolou zimní údržby - č.j.240/OT/17/So167.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 193/ORI/17143.24 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 198/ORI/17-Ri499.16 KB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 3/OKP/1730 KB
OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Č.j.: 6/OKP/1726.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 141/ORI/171.15 MB
SÚ - Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.-povolení sjezdu ppč 165_236 Jenišov245.22 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-ve věci poskytnutí informace o stavbách, změnách staveb a změn užívání staveb provedených v bytovém domě na adrese Alšova 1570/7 a Alšova 1580/3 oba v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary405.14 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 72/ORI/171.32 MB
SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 - čj.SÚ/15780/16/Vác1.08 MBpriloha_1a.pdf1.36 MBpriloha_1b.pdf2.24 MBpriloha_c._2.pdf790.48 KBpriloha_c._3.pdf1.21 MBpriloha_c._4.pdf2.08 MB
OŽP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. čj. 177/OŽP/17430.21 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 52/ORI/17382.63 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 19446/OD-P/15/Hel105.42 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 22/ORI/17-Ri 365.18 KB
PRÁV - Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 - 967/PRÁV/16153.5 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1864/ORI/16-Ri 308.12 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - žádost, která firma zajišťuje dodávku plynu pro Statutární město Karlovy Vary280.14 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1832/ORI/16 - stížnost464.49 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1743/ORI/16-Ri - stížnost235.65 KB
OKŠT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb. - Podpora sportu z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary405.32 KB
OŽP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. - Invazní rostliny169 KB
SÚ - Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb. - "Studna a vodovod pro 3 rekreační chaty, Radošov u Kyselky"169.23 KBstudna_a_vodovod_pro_3_chaty_radosov_-_prilohy.pdf1.89 MB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1743/ORI/16274.26 KB
OMM - Poskytnutí informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kupní smlouvy na p.p.č. 179/37 v k.ú. Cihelny včetně znaleckého posudku č. 2417-48/2010340.51 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1712/ORI/16208.42 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1724/ORI/16141.1 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1668/ORI/16122.7 KB
OFE - Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 4436/OFE/16128.9 KBsvs_2000_spol._s.r.o.pdf1.48 MB
PRÁV - Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 - veřejnoprávní smlouvy520.83 KB
ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1637/ORI/16334.88 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kupní smlouvy - PHL - Praha s.r.o. ze dne 25.7.2016319.78 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí seznamu nevyužitých budov v majetku Statutárního města Karlovy Vary284.54 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí znaleckého posudku č. 1800/7/14285.36 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 9995/OD-P/16/Hel123.04 KB
ORI - Poskytnuté informace dle zák. 166/1999 - č.j. 1428/ORI/16 366.17 KB
PRÁV - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., informace ve vztahu ke správním žalobám podaným SMKV354.62 KB
ORI - Poskytnuté informace dle zák. 166/1999 - č.j. 1396/ORI/16133.79 KB
ORI - Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 - č.j. 1212/ORI/16201.24 KB
ORI - Poskytnutí informace dle zák.106/1999 - č.j. 1020/ORI/16 - Ri394.12 KB
OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., č.j. 638/OKT/16134.45 KB
OD - Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., ze spisu sp. zn. 6906/OD-P/15/Kli111.36 KB
PRÁV-Poskytnutí iformace ve smyslu zákona č.106/1999- informace ve vztahu k pokutě od ÚOHS366.88 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 20257/OD-P/15/Šam114.57 KB
OD-Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - parkoviště u obchodního centra Varyáda216.77 KB
OD-Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106-1999 - používání vozítek SegWay219.39 KB
ORI-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci stavebního záměru nové prodejní výlohy v ul. Mariánskolázeňská 467/15, K.Vary394.12 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2843/OD-P/16/Ka111.12 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 16425/OD-P/15/Kli113 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 4419/OD-P/16/Hel122.79 KB
OMM-Poskytnutí informace - VŘ – pronájem části pozemku p.č. 657/53 v k.ú. Rybáře124 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2844/OD-P/16/Ka111.31 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2882/OD-P/16111.85 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 17434/OD-P/15/Hel109 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 16522/OD-P/15/Hel123.2 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 13220/OD-P/15/Šam111.07 KB
OD-Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., k osobě úředníka odboru dopravy - sp.zn.8042/OD-P/16/Kli103.53 KB
SÚ-Bytové domy Jenišov72 KB
OD-poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- městská hromadná doprava v Karlových Varech, č.j. 13671/OD/15/Št149.21 KB
OD - Poskytnutí formace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přechodná úprava provozu v ul. Na Vyhlídce, Karlovy Vary293.5 KB
ORI - Investiční plány města rpo rok 2013386.16 KB
ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - ze dne 4.2.2013 - investiční plány města pro rok 2013406.92 KB
ORI - Investiční plány města pro rok 201313.7 KB
ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány města pro rok 2013405.93 KB
OKŠT - TJ Slavia Karlovy Vary - dotace v r. 2012, 2013, Stanovy207.3 KB
OT - Odpověď332.33 KB
OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informavcím - Informace ohledně chat v majetku města Karlovy Vary761.79 KB
OMM - Poskytnutí inforamce dle zákona č. 106/1999 Sb - objekt Lázně III121 KB
SÚ-Bytové domy Jenišov70.5 KB
SÚ-Kulturně společenské centrum Kolová586.71 KB
SÚ-Zámecký Vrch 6 a 6a68.5 KB
PRÁV-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., - Žádost o poskytnutí kopií smluv125.5 KB
OT-Odpověď668.99 KB
PRÁV-Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999Sb., - žádost o informaci k veřejným zakázkám126.5 KB
ORI-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - ze dne 14.1.2013279.9 KB
SÚ-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb. - Tašovice, řadový dům74.5 KB
SÚ-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb. - Tašovice, řadový dům76.5 KB
SÚ-Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. - Nerudova ul., Stará Role34.92 KB
SÚ-Poskytnutí info - 106/99 - Čankovská 416, Karlovy Vary30.5 KB
SÚ-Slovenská 568 KB
SÚ-Výstavba rodinných domů v lokalitě Dvory V Lučinách.69 KB
SÚ-stavba RD ppč. 250 Olšová Vrata68 KB
OT-Odpověď1.08 MB
OKŠT - Jezdecký klub Karlovy Vary - Stará Role - poskytnutní finančních prostředků v r. 2008-2012.349.81 KB
PRÁV-Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. - informace o dotačních programech Statutárního města Karlovy Vary120.5 KB
OFE - Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999Sb.175.76 KB
OKŠT - Poskytnutí ekonomických dat z provozu bazénového centra - přehled v příloze568.44 KB
OKP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpověď na žádost o poskytnutí informací86.28 KB
ORI - Poskytnutí informace - investiční plány města pro rok 2014 - čj 1693-13854.29 KB
OKP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím39.74 KB
SÚ - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. - kolaudace stavby223.28 KB
SÚ - poskytnutí smlouvy, která byla uzavřena mezi investory stavby „Stará Role – inženýrské sítě pro RD – VH část“ a Městem Karlovy Vary325.58 KB
SÚ - Podání informace dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci - Rodinný dům v Karlových Varech, Olšová Vrata, Strahovská č.p. 242, na st. p. 134/9 v katastrálním území Olšová Vrata,322.96 KB
SÚ - Domovní vrtaná studna, p.p.č. 370/87, k.ú. Otovice u Karlových Var82.5 KB
SÚ - požadované informace ohledně objektu Čankovská 416, Karlovy Vary800.78 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - užívání stavby parkoviště "Karlovy Vary, Dolní Kamenná - OBCHODNÍ CENTRUM" p.p.č. 166/2 v k.ú. Rybáře252.87 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., pozemky st.p.č. 121, p.p.č. 877/1 a p.p.č. 886/3, vše v k.ú. Stará Role222.69 KB
ObŽÚ – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – provozovna podnikatele – č.j. 1012-2013222.85 KB
OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - záměr prodeje p.p.č. 336 v k.ú. Rybáře255.58 KB
TAJ-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - výše průměrného hrubého měsíčního příjmu - 2011175.19 KB
OT-Odpověď - Poskytnutí informací ve smyslu zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím392.77 KB
OIT-Poskytnutá informace154.45 KB
OT-odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň750.95 KB
OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.6.2013231.39 KB
OKT - Odpověď - Poskytnutí informací ve smyslu zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím135.11 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, prodej pozemku p.č. 255 a 256/1 v k.ú. Tuhnice628.7 KB
OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - informace ke garáži na pozemku p.č. 653/3, k.ú. Drahovice201.17 KB
OKT - Poskytnutí informace týkající se dokumentu kontroly KSO z r. 2006.273.11 KB
OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - pooperační péče odchycených toulavých koček541.49 KB
OT - Odpověď297.21 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1997 Sb., žádost o poskytnutí informací208.01 KB
OMM - Poskytnutí info. dle z.č. 106/1999 Sb.95.5 KB
OMM - Poskytnutí onformací dle z.č. 106/1999 Sb.84.5 KB
OMM - Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.85.5 KB
OI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - Centrální dodávka silové el.energie136.41 KB
OMM - Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb., žádost o poskytnutí informací uvedených v dokumentu - kupní smlouva mezi MKV a ELTODO Národní dům s.r.o.85.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.97 KB
PRÁV - Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999Sb.- Žádost o sdělení vývoje kauzy odmítnutí sdělení informací128.5 KB
OFE - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.232.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí informací.96.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci uzavření mandátní smlouvy mezi SMKV a spol. KV CITY CENTRUM108 KB
OMM - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1997 Sb. - žádost o poskytnutí informací84.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.197.9 KB
OI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - zaslání informací k veřejným zakázkám479.72 KB
OFE - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb. 109.44 KB
OFE - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb.77.58 KB
ObŽÚ - Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30.5.2008160.28 KB
OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. - žádost ze dne 20.9.201092 KB
OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 sb. žádost ze dne 11.10.201080.5 KB
OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. žádost ze dne 8.11.201090 KB
OMM - Poskytnutí info dle z. 106/1999 Sb. ze dne 11.11.2010714.11 KB
OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. žádost ze dne 24.11.201090 KB
ObŽÚ – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – provozovna podnikatele – č.j. 526-2011237.24 KB
OI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány města pro rok 2011314.29 KB
ObŽÚ – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – provozovna podnikatele – č.j. 835-2011227.21 KB
OFE - Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 SB. - OFE108.07 KB
OFE - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.640.08 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., kopie smlouvy o prodeji pozemku p.č. 123/42 v k.ú. Tašovice107.5 KB
OMM - Poskytnutí informace - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - Jateční ulice109 KB
OKŠT - Poskytnutí informace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o.102.5 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., cena za prodej pozemku p.č. 123/42 v k. ú. Tašovice108.5 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., prodej pozemku 123/42 v k.ú. Tašovice109.5 KB
OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., - poskytnutí kupní smlouvy a cenové mapy k prodeji pozemku p.č. 123/42 v k. ú. Tašovice344.31 KB
OMM-Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., - prodej pozemků v ul. Rolavská a Hlávkova v k. ú. Stará Role211.92 KB
OVV - Informace týkající se spisové služby328 KB
OIT-Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.95.9 KB
OMM-Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., poskytnutí informací ohledně výletní restaurace "Jelení skok"177.93 KB
OIT-Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.61.13 KB
OVV - Informace: výběrová řízení, byty ve vlastnictví města, vydané živnostenské listy, statutární město jako opatrovník fyzických osob, manželství, reg.partnerství333 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová komise.109 KB
ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2012351.51 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.99 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 SB., žádost o poskytnutí kopie znaleckého posudku na cenu areálu TC Gejzírpark Karlovy Vary96.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Goethova vyhlídka611.04 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Goethova vyhlídka108 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., Provozování kina Čas104.5 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím105 KB
PRÁV - odpověď na žádost o poskytnutí informací - žaloba529.39 KB
OFE - žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.138.33 KB
OFE - Poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb.1.52 MB
ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - plánované investice v roce 2012158.4 KB
ORI-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2012356.47 KB
ORI-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční akce "Park v ulici Dvořákova"127.61 KB
OFE - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.121 KB
OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - agentura BOOM158.5 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - vyhrazená parkovací místa na Divadelním náměstí163.5 KB
SÚ-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - 2 malé vodní nádrže na p.p.č. 629/4, 629/5, 629/6, k.ú. Krásný Jez586.78 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - činost společnosti AVE a.s.972.81 KB
OKT-Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Etický kodex151.66 KB
PRÁV-Inf. poskytnuté podle zákona č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím - vydání dokumentů ve věci ustanovení opatrovníka městu K. Vary129.91 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - vyhrazená parkovací místa na Divadelním náměstí555.72 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - reklamní plochy a válce182 KB
OKP-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a.s.29.5 KB
OŽP-Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., udělení výjimek z povinného čipování psůz čipování psů1.91 MB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - vyhrazená parkovací místa na Divadelním náměstí373.47 KB
OMM-Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., - Poskytnutí nájemní smlouvy na p.p.č. 16/4 v k.ú. Cihelny - Dodatek č. 1 ze dne 28.1.2008 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 9010002007 ze dne 22.1.1996255.58 KB
ORI-Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2016 - 99/ORI/16695.13 KB
OKP-Informace poskytnuté podloe zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Poskytnutí kopie smlouvy o půjčce akcií Karlovarské teplárenské, a.s., uzavřené dne 1.7.2002 mezi městem Karlovy28 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - zákaz podomního prodeje v Karlových Varech, č.j. 16548/OD/15/Št 358.3 KB
OMM-Poskytnutí informací ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi SMKV a TK Lokomotiva Karlovy Vary220.46 KB
OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím120.61 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - kopie dokumentů k záměru prodeje pozemku p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice411.65 KB
OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - agentura BOOm169 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - informace o Občanském sdružení Chatařů Děpoltovický rybník-Zálesí229.47 KB
OIT - Přehled výdajů na IT/ICT v letech 2012-2014, plán na 2015350.52 KB
OFE - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb974.52 KB
OKP - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb._131/OKP/1528 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - informace o smlouvě o nájmu mezi Stat.městem K. Vary a klubem TK Lokomotiva Karlovy Vary, občanské sdružení533.46 KB
OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Odkoupení části účelové komunikace na p.p.č. 192/21, umístěnění ocelové uzamykatelné závory (ochrana p.p.č. 159/3) vše v k.ú. Rosnice205.82 KB
OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - komunální služby461.52 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - nájemní smlouva na umístění v kolektoru320.82 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - zvláštní užívání místní komunikace436.22 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - plakátovací plochy357.45 KB
ORI-Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2016 - 216/ORI/16394.12 KB
OŽP-Žádost podle zákona106_1999 Sb - informace o polní cestě147.29 KB
OMM-Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - archivace a skartace žádostí, souhlasů a nesouhlasů o nájem a podnájem nebytových prostor dle zákona č. 116/1990761.79 KB
OVV - Informace týkající se datových zpráv, spisového a skartačního plánu157.16 KB
OIT-Informace o software, který používá MMKV pro vedení eSSL87.19 KB
OD-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb., ze spisu sp.zn. 20438/OD-P/15/Kli112.3 KB
OMM-Poskytnutí informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - prodej pozemku p.č. 949/2 v k.ú. Stará Role, zřízení věcného břemena služebnosti přes p.p.č. 949/2 v k.ú. Stará Role628.7 KB
OD-Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2158/OD-P/16/Hel114.63 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 13220/OD-P/15/Šam111.7 KB
OD-Poskytnutí informace k řízení o připojení sousední nemovitosti – spis zn. 21484/OD/15 (č.j. 6245/OD/16)77 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k řízení o připojení sousední nemovitosti – spis zn. 21484/OD/15 (č.j. 6243/OD/16)77 KB
OD-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999, všechna řízení v k.ú.Jenišov od 01.12.2015 do 02.05.2016 (č. j. 7851/OD/16)79 KB
OKŠT-Informace k článku zveřejněnému ve sdělovacích prostředcích, který se týká unikátní pískové sochy Karla IV.376.44 KB
OŽP-Žádost podle zákona106_1999 Sb - informace o kácení795.65 KB
OKP-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - žádost o výpis 4. jednání RM 2009, b.č.86 a 6. jednání ZM 2009 b.č. 13431 KB
OKT-Žádost o poskytnutí informace Oživení o.s.62.01 KB
OT- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - plakátovací plochy158 KB
OVV - Informace o přestupkových řízeních podle zákona č. 200/1990 Sb.152 KB
OMM-Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,-údržba pozemků a komunikací v k.ú. Cihelny1014.45 KB
OKP-Poskytnutí informace dle zák. č 106 - pracovní skupiny při magistrátu29 KB
OFE-Došlé faktury r. 2010-r.2015206.53 KB
OKP-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o sdělení obsahu smlouvy o spolupráci města Karlovy Vary a pořadateli Mezinárodního filmového feestivalu včetně informace o dohodnuté ceně196.57 KB
OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - plakátovací plochy1.34 MB
OIT-HW a SW 2013, 2014 a 201585.43 KB
OIT-HW a SW 2013,2014,2015 - průvodní dopis86.39 KB
OVV - Informace o uchovávání datových zpráv129.13 KB
OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 17915/OD-P/15/Ka 109.94 KB