Poskytnuté informace

Město Karlovy Vary, jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňuje informace poskytované na žádost ve smyslu ustanovení § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. § 5 Zveřejňování informací (3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

PDF icon OSD - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Goethova vyhlídka
PDF icon OFE - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – č.j. 2160/OFE/20
PDF icon OKT - odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb.
PDF icon OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 179/OKŠT/20
PDF icon OVAK - Odpověď - petice MHD - linka 13
PDF icon OVAK - Odpověď - petice MHD - linka 12
PDF icon OKT - odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb.
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - zóny parkovacích stání, přestupky podle silničního zákona
PDF icon OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 460/OT/20
PDF icon OT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 401/OT/20
Package icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 158/ORI/20
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 109/OKŠT/20
PDF icon OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 399/OT/20
PDF icon OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 376/OT/20
Microsoft Office document icon OT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 162/OT/20
PDF icon OŽP poskytnutí informace Uživatelé honiteb v ORP Karlovy Vary
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 160/OMM/20
PDF icon OIT Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb.
Microsoft Office document icon OFE Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb. , PDF icon dotaznik_z_106.pdf
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - parkování v Karlových Varech
PDF icon OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.
PDF icon OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.
Microsoft Office document icon OMM - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2534/OMM/19
PDF icon OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb. -č.j. 2469/OMM/19
PDF icon Login nálezové databáze
Microsoft Office document icon Informace dle zákona č.106/1999 Sb. vjezd do lesa
PDF icon OP - poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 918/PRÁV/19
PDF icon OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 2298/OMM/19
PDF icon OFE - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. Podmínky pro získání povolení k vjezdu a vztah k dopravnímu značení, Microsoft Office document icon odpoved_na_zadost.doc
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění - Analýza odpadních vod na přítomnost drog (spis.zn. 12942/SÚ/19/Sz)
PDF icon OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. č.j. 902/PRÁV/19
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - aktivní správci TI v ORP K. Vary (spis.zn. SÚ/11997/19/Bar)
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. - záplavové území VT Ohře vs. BD Karlovy Vary č.p. 1532
PDF icon OVV - Poskytnutí informací o registrovaných partnerstvích uzavíraných před Magistrátem města Karlovy Vary (čj. 6516/OVV/19)
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 149/OKP/19
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 10003/SÚ/19/Kri
Microsoft Office document icon OD - informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k rozhodnutí odboru dopravy č.j. 26977/OD-18
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1332/ORI/19
PDF icon OMM- Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - 1895/OMM/19
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ochrana ovzduší
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 24618/OD-P/14/Prů
Microsoft Office document icon OKŠT – Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 863/OKŠT/19
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 8778/SÚ/19/Kri
PDF icon OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. č.j. 479/PRÁV/19
PDF icon OVV - informace o způsobu, jakým úřad zpracovává žádosti o vydání občanského průkazu / řidičského průkazu / cestovního pasu (čj. 4655/OVV/19)
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 7634/SÚ/19/Kri
PDF icon OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 sb. - č.j. 523/PRÁV/19
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - čj. 1495/OMM/19
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - spis.zn.7228/SÚ/19/Kri
PDF icon OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací - interní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
PDF icon OT - poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - č.j. 1526/OT/2019
PDF icon OMM - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1366/OMM/19
PDF icon OKT - informace podle zákona č. 106 1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 819/ORI/19
PDF icon OKT - informace podle zákona č. 106 1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ke sdělení kategorie vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb. a jeho vyhlášky č. 341/2014 Sb.
PDF icon OVAK - Poskytnutá informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., č.j. 23/OVAK/19
PDF icon OP - Poskytnuté informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
PDF icon OŽP Stanovisko AOPK
PDF icon OŽP početný stavy jelena siky a počet odlovených kusů jelena siky v ORP Karlovy Vary v letech 2011-2017
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j.: 689/OMM/19
PDF icon OŽP - Uživatelé honiteb ORP Karlovy Vary
PDF icon OT - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 , č.j. 546/OT/19
PDF icon OŽP - Lovecké lístky vydané od roku 2010 do roku 2019
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 243/ORI/19
PDF icon OVV - informace k institutu občanského práva "Utajené osvojení"
PDF icon OIT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb - č.j. 23/OIT/19, PDF icon info_k_webove_prezentaci_smkv.pdf
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 61/ORI/19
Microsoft Office document icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.4/OKŠT/19
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 117-1/OKP/18
PDF icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.67/OFE/19 seznam aktuálních bankovních úvěrů a půjček
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 116/OKP/18
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 14479/OD-P/18/Šam
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4661/OFE/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2527/OMM/18
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4456/OFE/18
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4455/OFE/18
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4454/OFE/18
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j.4453/OFE/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2509/OMM/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2376/OMM/18
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 12073/OD-P/18/Hel
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 68/OKP/18_5
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1718/ORI/18-ri
PDF icon OIT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j.361/OIT/18
PDF icon OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2845/OT/18
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1659/ORI/18-ri
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2242/OMM/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2215/OMM/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2181/OMM/18
PDF icon OMM-Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2059/OMM/18
PDF icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j. 3644/OFE/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 2007/OMM/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1992/OMM/18
PDF icon OP - poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. - 568/PRÁV/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1932/OMM/18
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 69/OKP/18
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 68/OKP/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1777/OMM/18
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1226/ORI/18-ri
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1189/ORI/18
PDF icon OMM- Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1575/OMM/18
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 65/OKP/18
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 6341/OD-P/18/Ka
PDF icon OKT - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 671/OKT/18
PDF icon OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 472/PRÁV/18
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 51/SEKR1/18
Microsoft Office document icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.782/OKŠT/18
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 31/OKP/18
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 6341/OD-P/18/Ka
Microsoft Office document icon OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 63/OKP/18, 65/OKP/18-2
Microsoft Office document icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.1015/OKŠT/18, PDF icon obnova_pamatek_2015.pdf, PDF icon obnova_pamatek_2016.pdf, PDF icon obnova_pamatek_2017.pdf
Microsoft Office document icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.806/OKŠT/18
Soubor OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 79/SEKR1/2018
Soubor OKP - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 77/SEKR1/18
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j. 2595/OFE/18
Microsoft Office document icon OFE- poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-č.j. 2594/OFE/18
PDF icon OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 388/PRÁV/18
PDF icon OP - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - č.j. 389/PRÁV/18
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1328/OMM/18
PDF icon OSD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- 88/OSD/18
PDF icon OVV - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - znění všech podpisových archů k petici pro uspořádání místního refrenda o Vřídelní kolonádě
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1260/OMM/18
PDF icon OVAK - poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon ÚPaSÚ - Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Soubor OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Jednání ze dne 29.3.2018 mezi primátorem města a společností Lordship ohledně dalšího postupu v území Dolního nádraží
Soubor OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Informace k předmětu objednávky prezentace a reklamy města v rámci Karlsbader Wochenende
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999. Sb. -č.j.806/OKŠT/18
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 858/ORI/18
Microsoft Office document icon OFE - Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon OIT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j.217/OIT/18, PDF icon naklady_a_rozsah_tisku_2015_-_2017_106.pdf
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 845/ORI/18
PDF icon OP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/199 Sb.
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 765/ORI/18 - Ri
Soubor OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - 53_SEKR1_OKP_18 Informace k objednávce – prezentace při „Karlsbader Wochenende"
PDF icon OSD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.-72/OSD/18
PDF icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisového materiálu vedeného pod sp. zn. 1976/OD-P/18/KF
PDF icon OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1081/OMM/18
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 715/ORI/18 - Ri
PDF icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., odlov zvěře
PDF icon OSD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- čerpání dotací 2016, 2017
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 642/ORI/18 - Ri
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- přidělování registračních značek vozidel
PDF icon OMM -poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j.848/OMM/18
PDF icon SÚ-Informace dle zák.č. 106/99 - stavby na ppč. 698 k.ú. Jenišov
PDF icon OKT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106_1999 Sb
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - OKP - 51_SEKR1_18 informace týkající se smlouvy mezi městem Karlovy Vary a Ing. Petrem Kroppem ve funkci ředitele Kanceláře architektury města KV
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 38_OKP_18_představení architekta města
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 489/ORI/18 - Ri
PDF icon Doporučení ministerstva vnitra pro pořadatele akcí
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 31_OKP_18_projektová dokumentace ke zřízení koncertního sálu v Císařských lázních
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - spis.zn. 2968/SÚ/18/So
PDF icon SÚ - poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - spis.zn. 2966/SÚ/18/So
PDF icon OMM -poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 572/OMM/18
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 313/ORI/18 - Ri
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 314/ORI/18 - Ri
Microsoft Office document icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytnutí kopie vyjádření Policie ČR
Microsoft Office document icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zpřístupnění energetického posudku, PDF icon energ.posudek.pdf, PDF icon komplet_ep_s_tc.pdf
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 278/ORI/18 - Ri
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn.16512/OD-P/17/Šam
PDF icon OP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 21_OKP_18_záznam z jednání skupiny ARCHA VARYK
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – OKP_8_SEKR1_18_Vřídelní kolonáda, referendum
PDF icon OP-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 67/ORI/18
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn.11462/OD-P/17/Šam
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. – 7_OKP_18_k č.j. 84_OKP_17_Kancelář architektury města
Microsoft Office document icon OFE- Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- Rozhodnutí ÚOHS, PDF icon uohs_rozhodnuti_kv_final.pdf
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn. 11907/OD-P/17/KF
Microsoft Office document icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn. 14629/OD-P/17/Šam
Microsoft Office document icon OFE - odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. , PDF icon 151507.pdf, PDF icon kv_arena_fu_platebni_vymer_odvod.pdf, PDF icon kv_arena_fu_platebni_vymer_penale.pdf, PDF icon kv_arena_odvod.pdf
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1948/ORI/17
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve věci poskytnutí kopie oznámení o zveřejnění záměru prodeje nemovitostí – pozemek p. č. 933, jehož součástí je stavba č.p. 928, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - spis. zn. 11377/OD-P/17/Šam
PDF icon OP - poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 sb.
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - č.j. 101_OKP_17 – zápis z jednání ARCHA VARYK
PDF icon OMM - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pronájmů bytů ve vlastnictví SMKV
PDF icon OŽP - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty odlovené zvěře černé v honitbě Počerny
Microsoft Office document icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stav zpracování nového Územního plánu Karlovy Vary
PDF icon OVV - Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Informační systém evidence obyvatel, čj. 8082/OVV/17
Microsoft Office document icon OFE - Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb. - Rozpočet obce v období let 2010-2016 a k nim příslušné výkazy zisku a ztráty., Package icon rozpocet.zip, Package icon vykaz_zisku_a_ztraty.zip
Microsoft Office document icon OŽP - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o skládce Děpoltovice
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - 85_OKP_17_Chebský most
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. - opatření SÚ na p.p.č. 144/2 v k.ú. Tuhnice
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - 84_OKP_17_Kancelář architektury města
Microsoft Office document icon SÚ - Změna ÚPmKV č. 1/2016 - k.ú. Karlovy Vary - IDT
PDF icon OD - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- řízení o přestupku spis. zn. 10585/OD-P/17/Hel
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 83_OKP_17 - KAM koncepce účastníků
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - OKP -č.j. 82_OKP_17 – vodárna
Soubor OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - technické údaje vozidla včetně zapsaných výjimek a poznámek
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - ZŠ J. A. Komenského
Microsoft Office document icon OKP_Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 80_OKP_17_Kancelář architektury města
PDF icon OMM -Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve věci poskytnutí informace o cenách a množství bytů v krajském městě dle bodů č. 1-č. 6.
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - znalecký posudek č. 2417-48/2010
Microsoft Office document icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., odpis ložiska Tašovice 1
PDF icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty odlovené zvěře
PDF icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., normované stavy zvěře
PDF icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty odlovené zvěře
PDF icon OŽP Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., počty nasčítané zvěře
Microsoft Office document icon OŽP Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. dotaz na průběh správního řízení
PDF icon OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - 2120/OT/2017 - zábor prostranství
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1395/ORI/17
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999-odstranění staveb vodních děl-9513/17/Žá
PDF icon PRÁV - Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 672/PRÁV/17
PDF icon OSPOD - Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999
PDF icon OSPOD - Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999
PDF icon OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 1994/OT/17 - ptáci
PDF icon OSD - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - OSD
PDF icon OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 4095/OD-P/17/Hel
Microsoft Office document icon OŽP - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., - kontroly kotlů
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - č. j. 14368/OD/17/Jež
PDF icon OVV - Informace o nákladech na úklid kancelářských budov
PDF icon OFE - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb.
PDF icon OD - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze spisu sp.zn. 9973/OD-P/15/Kli
PDF icon OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 1618/OT/2017
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 7917/OD-P/17/Hel
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999_odstranění navážek z pozemků - 7480/17/Žá
PDF icon OD -Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp. zn. 11931/OD-P/16/Šam
PDF icon SÚ - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- spis.zn. 6852/SÚ/17/So
PDF icon OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 992/ORI/17
Microsoft Office document icon OŽP - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., - kontroly kotlů
Microsoft Office document icon OT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - č.j. 1383/OT/17
PDF icon SÚ - Poskytnutí informací z. č. 106/1999 - spis.zn.: 5746/SÚ/17/Žá
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace 106/99 - PD RD č.p. 86 Háje
Microsoft Office document icon SÚ - Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb.-SP + K RD na poz.p.č. 886/10a 877/11v k.ú. Stará Role.
PDF icon OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 1113/0T/17,1138/OT/17
PDF icon SÚ - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- spis.zn. 5599/SÚ/17/So
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 834/ORI/17
PDF icon OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 735/ORI/17- ri
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 734/ORI/17- ri
PDF icon OFE - Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb./č.j. 1882/OFE/17
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.-poskytnutí smlouvy o nájmu části p.p.č. 2093/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
PDF icon PRÁV - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., 298/PRÁV/17
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-poskytnutí kupní smlouvy a znaleckého posudku na prodej p.p.č. 38/3 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 5610/OD-P/16/Hel
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 609/ORI/17
PDF icon OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon OD - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. - dotaz ke statistickým údajům u přestupků
PDF icon OD - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 19229/OD-P/16/Hor
PDF icon OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - těžba dřeva v LL - 508/OT/17
PDF icon OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - komunální odpad - 742/OT/17
PDF icon OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - řešení dopravní situace v ul. Na Průhoně, č.j. 813/OT/17
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-týkající se informací k projektové přípravě Volnočasového areálu Rolava zpracované studiem Hangár
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-ve věci oprávněnosti užívání p.p.č. 959 v k.ú. Drahovice
Microsoft Office document icon OŽP - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vyjádření k terénním úpravám
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 527/ORI/17-Ri
Soubor OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 10_SEKR3_17
PDF icon PRÁV - Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-ve věci dopravní nehody v ul. Pražská silnice a pojistného plnění Allianz pojišťovnou, a.s.
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 400/ORI/17
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-pronájem pozemků ve vlastnictví SMKV
Microsoft Office document icon OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 17_OKP_17
PDF icon OKT - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Dopad zařazení části města K. Vary do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 321/ORI/17-Ri
Microsoft Office document icon OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 18_OKP_17
PDF icon OT - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - VO - 410/OT/17
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 335/ORI/17-Ri
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 323/ORI/17-Ri
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 295/ORI/17-Ri
PDF icon OT - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. - dopravní značení v ulici Na Průhoně - 365/OT/17/So
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 293/ORI/17, PDF icon investicni_plany_mesta_pro_rok_2017.pdf
Microsoft Office document icon OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 12_OKP_17
PDF icon PRÁV - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OŽP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. dotaz na průběh správního řízení o povolení kácní
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-poskytnutí znaleckého posudku č. 3276-118/2016
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 231/ORI/17
Microsoft Office document icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím -pasport a údržba VO - č.j.284/OT/17/So
PDF icon SÚ - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o poskytnutí zápisů PSUP za měsíce 11 a 12 2016
PDF icon SÚ - Přidělení čísla evidenčního budově na st.p.č. 57/2 v k.ú. Hory u Jenišova,
PDF icon SÚ - Způsob užívání části nemovitosti, Karlovy Vary č.p. 1570, Alšova 7 na parc. č. 370 v katastrálním území Tuhnice
PDF icon SÚ - Žádost o informaci z.č. 106/1999 Sb. -smlouva pro PSUP a stav UP
PDF icon SÚ - Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.- Jakým usnesením a ze kdy rozhodla rada o pořízení změny ÚP č. 1/2016 (IDT Varšavská).
PDF icon SÚ - Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace k plnění obsahu smluv fyzických osob odměňovaných z veřejných prostředků za činnost v pracovní skupině pro územní plán.
Microsoft Office document icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím -osoby pověřené kontrolou zimní údržby - č.j.240/OT/17/So
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 193/ORI/17
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 198/ORI/17-Ri
Microsoft Office document icon OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106_1999 Sb. - Č.j. 3/OKP/17
Microsoft Office document icon OKP - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Č.j.: 6/OKP/17
Package icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 141/ORI/17
PDF icon SÚ - Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.-povolení sjezdu ppč 165_236 Jenišov
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.-ve věci poskytnutí informace o stavbách, změnách staveb a změn užívání staveb provedených v bytovém domě na adrese Alšova 1570/7 a Alšova 1580/3 oba v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 72/ORI/17
PDF icon SÚ - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 - čj.SÚ/15780/16/Vác, PDF icon priloha_1a.pdf, PDF icon priloha_1b.pdf, PDF icon priloha_c._2.pdf, PDF icon priloha_c._3.pdf, PDF icon priloha_c._4.pdf
PDF icon OŽP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. čj. 177/OŽP/17
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 52/ORI/17
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 19446/OD-P/15/Hel
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 22/ORI/17-Ri
PDF icon PRÁV - Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 - 967/PRÁV/16
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1864/ORI/16-Ri
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - žádost, která firma zajišťuje dodávku plynu pro Statutární město Karlovy Vary
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1832/ORI/16 - stížnost
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1743/ORI/16-Ri - stížnost
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb. - Podpora sportu z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary
Microsoft Office document icon OŽP - Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. - Invazní rostliny
PDF icon SÚ - Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb. - "Studna a vodovod pro 3 rekreační chaty, Radošov u Kyselky", PDF icon studna_a_vodovod_pro_3_chaty_radosov_-_prilohy.pdf
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1743/ORI/16
PDF icon OMM - Poskytnutí informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kupní smlouvy na p.p.č. 179/37 v k.ú. Cihelny včetně znaleckého posudku č. 2417-48/2010
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1712/ORI/16
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1724/ORI/16
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1668/ORI/16
Soubor OFE - Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 4436/OFE/16, PDF icon svs_2000_spol._s.r.o.pdf
PDF icon PRÁV - Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 - veřejnoprávní smlouvy
PDF icon ORI - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 1637/ORI/16
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí kupní smlouvy - PHL - Praha s.r.o. ze dne 25.7.2016
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí seznamu nevyužitých budov v majetku Statutárního města Karlovy Vary
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí znaleckého posudku č. 1800/7/14
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 9995/OD-P/16/Hel
PDF icon ORI - Poskytnuté informace dle zák. 166/1999 - č.j. 1428/ORI/16
PDF icon PRÁV - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., informace ve vztahu ke správním žalobám podaným SMKV
PDF icon ORI - Poskytnuté informace dle zák. 166/1999 - č.j. 1396/ORI/16
PDF icon ORI - Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 - č.j. 1212/ORI/16
PDF icon ORI - Poskytnutí informace dle zák.106/1999 - č.j. 1020/ORI/16 - Ri
PDF icon OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., č.j. 638/OKT/16
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., ze spisu sp. zn. 6906/OD-P/15/Kli
PDF icon PRÁV-Poskytnutí iformace ve smyslu zákona č.106/1999- informace ve vztahu k pokutě od ÚOHS
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 20257/OD-P/15/Šam
PDF icon OD-Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - parkoviště u obchodního centra Varyáda
PDF icon OD-Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106-1999 - používání vozítek SegWay
PDF icon ORI-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci stavebního záměru nové prodejní výlohy v ul. Mariánskolázeňská 467/15, K.Vary
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2843/OD-P/16/Ka
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 16425/OD-P/15/Kli
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 4419/OD-P/16/Hel
Microsoft Office document icon OMM-Poskytnutí informace - VŘ – pronájem části pozemku p.č. 657/53 v k.ú. Rybáře
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2844/OD-P/16/Ka
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2882/OD-P/16
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 17434/OD-P/15/Hel
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 16522/OD-P/15/Hel
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 13220/OD-P/15/Šam
PDF icon OD-Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., k osobě úředníka odboru dopravy - sp.zn.8042/OD-P/16/Kli
Microsoft Office document icon SÚ-Bytové domy Jenišov
PDF icon OD-poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- městská hromadná doprava v Karlových Varech, č.j. 13671/OD/15/Št
Microsoft Office document icon OD - Poskytnutí formace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přechodná úprava provozu v ul. Na Vyhlídce, Karlovy Vary
PDF icon ORI - Investiční plány města rpo rok 2013
PDF icon ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - ze dne 4.2.2013 - investiční plány města pro rok 2013
Soubor ORI - Investiční plány města pro rok 2013
PDF icon ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány města pro rok 2013
PDF icon OKŠT - TJ Slavia Karlovy Vary - dotace v r. 2012, 2013, Stanovy
PDF icon OT - Odpověď
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informavcím - Informace ohledně chat v majetku města Karlovy Vary
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí inforamce dle zákona č. 106/1999 Sb - objekt Lázně III
Microsoft Office document icon SÚ-Bytové domy Jenišov
PDF icon SÚ-Kulturně společenské centrum Kolová
Microsoft Office document icon SÚ-Zámecký Vrch 6 a 6a
Microsoft Office document icon PRÁV-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., - Žádost o poskytnutí kopií smluv
PDF icon OT-Odpověď
Microsoft Office document icon PRÁV-Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999Sb., - žádost o informaci k veřejným zakázkám
PDF icon ORI-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - ze dne 14.1.2013
Microsoft Office document icon SÚ-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb. - Tašovice, řadový dům
Microsoft Office document icon SÚ-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb. - Tašovice, řadový dům
Soubor SÚ-Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. - Nerudova ul., Stará Role
Microsoft Office document icon SÚ-Poskytnutí info - 106/99 - Čankovská 416, Karlovy Vary
Microsoft Office document icon SÚ-Slovenská 5
Microsoft Office document icon SÚ-Výstavba rodinných domů v lokalitě Dvory V Lučinách.
Microsoft Office document icon SÚ-stavba RD ppč. 250 Olšová Vrata
PDF icon OT-Odpověď
PDF icon OKŠT - Jezdecký klub Karlovy Vary - Stará Role - poskytnutní finančních prostředků v r. 2008-2012.
Microsoft Office document icon PRÁV-Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. - informace o dotačních programech Statutárního města Karlovy Vary
PDF icon OFE - Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999Sb.
PDF icon OKŠT - Poskytnutí ekonomických dat z provozu bazénového centra - přehled v příloze
PDF icon OKP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpověď na žádost o poskytnutí informací
PDF icon ORI - Poskytnutí informace - investiční plány města pro rok 2014 - čj 1693-13
PDF icon OKP - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon SÚ - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. - kolaudace stavby
PDF icon SÚ - poskytnutí smlouvy, která byla uzavřena mezi investory stavby „Stará Role – inženýrské sítě pro RD – VH část“ a Městem Karlovy Vary
PDF icon SÚ - Podání informace dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci - Rodinný dům v Karlových Varech, Olšová Vrata, Strahovská č.p. 242, na st. p. 134/9 v katastrálním území Olšová Vrata,
Microsoft Office document icon SÚ - Domovní vrtaná studna, p.p.č. 370/87, k.ú. Otovice u Karlových Var
PDF icon SÚ - požadované informace ohledně objektu Čankovská 416, Karlovy Vary
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - užívání stavby parkoviště "Karlovy Vary, Dolní Kamenná - OBCHODNÍ CENTRUM" p.p.č. 166/2 v k.ú. Rybáře
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., pozemky st.p.č. 121, p.p.č. 877/1 a p.p.č. 886/3, vše v k.ú. Stará Role
PDF icon ObŽÚ – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – provozovna podnikatele – č.j. 1012-2013
PDF icon OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - záměr prodeje p.p.č. 336 v k.ú. Rybáře
PDF icon TAJ-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - výše průměrného hrubého měsíčního příjmu - 2011
PDF icon OT-Odpověď - Poskytnutí informací ve smyslu zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OIT-Poskytnutá informace
PDF icon OT-odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň
PDF icon OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.6.2013
PDF icon OKT - Odpověď - Poskytnutí informací ve smyslu zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, prodej pozemku p.č. 255 a 256/1 v k.ú. Tuhnice
PDF icon OMM-Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - informace ke garáži na pozemku p.č. 653/3, k.ú. Drahovice
PDF icon OKT - Poskytnutí informace týkající se dokumentu kontroly KSO z r. 2006.
PDF icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - pooperační péče odchycených toulavých koček
PDF icon OT - Odpověď
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1997 Sb., žádost o poskytnutí informací
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí info. dle z.č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí onformací dle z.č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
PDF icon OI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - Centrální dodávka silové el.energie
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb., žádost o poskytnutí informací uvedených v dokumentu - kupní smlouva mezi MKV a ELTODO Národní dům s.r.o.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon PRÁV - Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999Sb.- Žádost o sdělení vývoje kauzy odmítnutí sdělení informací
Microsoft Office document icon OFE - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí informací.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci uzavření mandátní smlouvy mezi SMKV a spol. KV CITY CENTRUM
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1997 Sb. - žádost o poskytnutí informací
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon OI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - zaslání informací k veřejným zakázkám
Soubor OFE - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb.
Soubor OFE - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 Sb.
PDF icon ObŽÚ - Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30.5.2008
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. - žádost ze dne 20.9.2010
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 sb. žádost ze dne 11.10.2010
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. žádost ze dne 8.11.2010
PDF icon OMM - Poskytnutí info dle z. 106/1999 Sb. ze dne 11.11.2010
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle z. 106/1999 Sb. žádost ze dne 24.11.2010
PDF icon ObŽÚ – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – provozovna podnikatele – č.j. 526-2011
PDF icon OI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány města pro rok 2011
PDF icon ObŽÚ – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – provozovna podnikatele – č.j. 835-2011
Soubor OFE - Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 SB. - OFE
PDF icon OFE - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., kopie smlouvy o prodeji pozemku p.č. 123/42 v k.ú. Tašovice
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informace - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - Jateční ulice
Microsoft Office document icon OKŠT - Poskytnutí informace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., cena za prodej pozemku p.č. 123/42 v k. ú. Tašovice
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., prodej pozemku 123/42 v k.ú. Tašovice
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., - poskytnutí kupní smlouvy a cenové mapy k prodeji pozemku p.č. 123/42 v k. ú. Tašovice
PDF icon OMM-Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., - prodej pozemků v ul. Rolavská a Hlávkova v k. ú. Stará Role
Microsoft Office document icon OVV - Informace týkající se spisové služby
PDF icon OIT-Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
PDF icon OMM-Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., poskytnutí informací ohledně výletní restaurace "Jelení skok"
PDF icon OIT-Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OVV - Informace: výběrová řízení, byty ve vlastnictví města, vydané živnostenské listy, statutární město jako opatrovník fyzických osob, manželství, reg.partnerství
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová komise.
PDF icon ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2012
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 SB., žádost o poskytnutí kopie znaleckého posudku na cenu areálu TC Gejzírpark Karlovy Vary
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Goethova vyhlídka
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Goethova vyhlídka
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., Provozování kina Čas
Microsoft Office document icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon PRÁV - odpověď na žádost o poskytnutí informací - žaloba
Soubor OFE - žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
PDF icon OFE - Poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb.
PDF icon ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - plánované investice v roce 2012
PDF icon ORI-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2012
PDF icon ORI-Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - investiční akce "Park v ulici Dvořákova"
Microsoft Office document icon OFE - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - agentura BOOM
Microsoft Office document icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - vyhrazená parkovací místa na Divadelním náměstí
PDF icon SÚ-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - 2 malé vodní nádrže na p.p.č. 629/4, 629/5, 629/6, k.ú. Krásný Jez
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - činost společnosti AVE a.s.
PDF icon OKT-Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Etický kodex
PDF icon PRÁV-Inf. poskytnuté podle zákona č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím - vydání dokumentů ve věci ustanovení opatrovníka městu K. Vary
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - vyhrazená parkovací místa na Divadelním náměstí
Microsoft Office document icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - reklamní plochy a válce
Microsoft Office document icon OKP-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a.s.
Microsoft Office document icon OŽP-Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., udělení výjimek z povinného čipování psůz čipování psů
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - vyhrazená parkovací místa na Divadelním náměstí
PDF icon OMM-Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., - Poskytnutí nájemní smlouvy na p.p.č. 16/4 v k.ú. Cihelny - Dodatek č. 1 ze dne 28.1.2008 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 9010002007 ze dne 22.1.1996
PDF icon ORI-Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2016 - 99/ORI/16
Microsoft Office document icon OKP-Informace poskytnuté podloe zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - Poskytnutí kopie smlouvy o půjčce akcií Karlovarské teplárenské, a.s., uzavřené dne 1.7.2002 mezi městem Karlovy
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - zákaz podomního prodeje v Karlových Varech, č.j. 16548/OD/15/Št
PDF icon OMM-Poskytnutí informací ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi SMKV a TK Lokomotiva Karlovy Vary
PDF icon OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - kopie dokumentů k záměru prodeje pozemku p.č. 192/21 v k.ú. Rosnice
Microsoft Office document icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - agentura BOOm
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - informace o Občanském sdružení Chatařů Děpoltovický rybník-Zálesí
PDF icon OIT - Přehled výdajů na IT/ICT v letech 2012-2014, plán na 2015
PDF icon OFE - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb
Microsoft Office document icon OKP - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb._131/OKP/15
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - informace o smlouvě o nájmu mezi Stat.městem K. Vary a klubem TK Lokomotiva Karlovy Vary, občanské sdružení
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Odkoupení části účelové komunikace na p.p.č. 192/21, umístěnění ocelové uzamykatelné závory (ochrana p.p.č. 159/3) vše v k.ú. Rosnice
PDF icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - komunální služby
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - nájemní smlouva na umístění v kolektoru
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - zvláštní užívání místní komunikace
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - plakátovací plochy
PDF icon ORI-Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2016 - 216/ORI/16
PDF icon OŽP-Žádost podle zákona106_1999 Sb - informace o polní cestě
PDF icon OMM-Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - archivace a skartace žádostí, souhlasů a nesouhlasů o nájem a podnájem nebytových prostor dle zákona č. 116/1990
PDF icon OVV - Informace týkající se datových zpráv, spisového a skartačního plánu
PDF icon OIT-Informace o software, který používá MMKV pro vedení eSSL
PDF icon OD-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb., ze spisu sp.zn. 20438/OD-P/15/Kli
PDF icon OMM-Poskytnutí informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - prodej pozemku p.č. 949/2 v k.ú. Stará Role, zřízení věcného břemena služebnosti přes p.p.č. 949/2 v k.ú. Stará Role
PDF icon OD-Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 2158/OD-P/16/Hel
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 13220/OD-P/15/Šam
Microsoft Office document icon OD-Poskytnutí informace k řízení o připojení sousední nemovitosti – spis zn. 21484/OD/15 (č.j. 6245/OD/16)
Microsoft Office document icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k řízení o připojení sousední nemovitosti – spis zn. 21484/OD/15 (č.j. 6243/OD/16)
Microsoft Office document icon OD-Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999, všechna řízení v k.ú.Jenišov od 01.12.2015 do 02.05.2016 (č. j. 7851/OD/16)
PDF icon OKŠT-Informace k článku zveřejněnému ve sdělovacích prostředcích, který se týká unikátní pískové sochy Karla IV.
PDF icon OŽP-Žádost podle zákona106_1999 Sb - informace o kácení
Microsoft Office document icon OKP-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - žádost o výpis 4. jednání RM 2009, b.č.86 a 6. jednání ZM 2009 b.č. 134
PDF icon OKT-Žádost o poskytnutí informace Oživení o.s.
Microsoft Office document icon OT- Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - plakátovací plochy
Microsoft Office document icon OVV - Informace o přestupkových řízeních podle zákona č. 200/1990 Sb.
PDF icon OMM-Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,-údržba pozemků a komunikací v k.ú. Cihelny
Microsoft Office document icon OKP-Poskytnutí informace dle zák. č 106 - pracovní skupiny při magistrátu
PDF icon OFE-Došlé faktury r. 2010-r.2015
PDF icon OKP-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o sdělení obsahu smlouvy o spolupráci města Karlovy Vary a pořadateli Mezinárodního filmového feestivalu včetně informace o dohodnuté ceně
PDF icon OT-Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - plakátovací plochy
PDF icon OIT-HW a SW 2013, 2014 a 2015
PDF icon OIT-HW a SW 2013,2014,2015 - průvodní dopis
PDF icon OVV - Informace o uchovávání datových zpráv
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 17915/OD-P/15/Ka
Microsoft Office document icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - vše v k.ú. Jenišov 03.05. až 09.05.2016 (č.j. 8468/OD/16)
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kopie dokumentů - odkup budov v areálu bývalých karlovarských vodáren
PDF icon OKT - Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infromacím
Microsoft Office document icon OKP - Žádost 106/1999 Sb.
Microsoft Office document icon OKP - Žádost o poskytnutí informací
PDF icon OVV - Informace o vozidlech statutárního města Karlovy Vary (2)
PDF icon ORI - Poskytnutá informace dle zákona 106/1999 - ze dne 29.9.2014 (1440/14)
PDF icon PRÁV - odpověď - soudní spory ohledně majetku
PDF icon OVV - Informace o vozidlech statutárního města Karlovy Vary (1)
PDF icon OD -Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., sp.zn. 14779/OD-P/14/Kli Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- smlouva o neinvestiční dotaci společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., č. j. 18544/OD/14
PDF icon OVV - Informace o vozidlech statutárního města Karlovy Vary
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, proplacení faktur společnosti RENSTAV stavební s.r.o.
PDF icon OMM - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - umístění zamykatelné závory na p.p.č. 192/21 (břemeno) za účelem ochrany p.p.č. 159/3 (neoprávněné rozjíždění pozemku) vše v k.ú. Rosnice.
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - opakovaná žádost - umístění uzamykatelné závory na p.p.č. 192/21, za účelem ochrany pozemku 159/3 vše v k.ú. Rosnice
PDF icon OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístuou k informacím
PDF icon OKT - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OIT - Poskytnutá informace - průvodní dopis
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - dokumenty k pozemku p.č. 653/3, k.ú. Drahovice
PDF icon SÚ - Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/99 Garáže Nebozízek 9.4.2014
PDF icon OMM - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - pozemek p.č. 1777, k.ú. Karlovy Vary
PDF icon SÚ - Poskytnutí informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., žádost o kopii protokolu z KP 872SU14Eg
PDF icon SÚ - Žádost o informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb. týkající se LED reklamy na pozemku parc. č. 2321 v katastrálním území Karlovy Vary
PDF icon OIT - Zpráva o poskytnutí informace
PDF icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -komunální odpad, podíl obalové složky
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smylu zákona č. 106/1999 Sb., - informace k užívání pozemků p.č. 2746/, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 774, p.p.č. 200 vše v k.ú. Karlovy Vary a pozemku p.č. 732/1 v k.ú. Drahovice
Soubor OVV - tabulka
PDF icon OVV - Oznámení o vyřízení žádosti
PDF icon PRÁV - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon PRÁV - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., - vyplacené částky advokátním kancelářím
PDF icon OFE - Poskytnutí informací k řešení dopravních přestupků (sp. zn. 25453/OD/P/14)
PDF icon ORI - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2015 - 35/ORI/15
PDF icon OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
Microsoft Office document icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - správní delikty podle § 42b odst. 1 písm. r) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 4038/OD/15
PDF icon SÚ - Žádost o informace podle z.č.106/1999 Sb., Územně analytické podklady ORP Karlovy Vary
PDF icon SÚ - Žádost o informace podle z.č.106/1999 Sb., vyhodnocení námitky, připomínky k návrhu ÚP Čichalov
PDF icon SÚ - Žádost o informace podle z.č.106/1999 Sb., vyhodnocení námitky, připomínky k návrhu ÚP Žlutice
PDF icon OKP - Informační kampaně realizované samosprávou
PDF icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - nájemní smlouvy
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 2703-63/2012
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - správní delikty podle § 42b odst. 1 písm. r) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 4837/OD/15
PDF icon OT - Opověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - odpadové nádoby - Křižíkova 7
PDF icon OIT - Poskytnutí informace - náklady a rozsah tisku
PDF icon OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon OD - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - přidělování parkovacích míst v majetku města Karlovy Vary
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 1539/OD-P/14/Ka
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 1539/OD-P/14/Ka
PDF icon ORI - Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 - investiční plány v roce 2015 - 30/ORI/15
PDF icon OT - Poskytnut´á informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - veřejné osvětlení
PDF icon OMM - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., - opakovaná problematika s pozemky p.č. 192/21 a p.č. 159/3 v k.ú. Rosnice
PDF icon OKT - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Počty zaměstnanců MM K. Vary
PDF icon OKŠT - Poskytnutí informace dne 29. 1. 2015
PDF icon PRÁV - Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., - žádost o informace - pokuta ÚOHS
PDF icon OMM - Poskytnuí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zisk SMKV z nájmu "Tržních krámků" v ul. Lázeňská
PDF icon OBŽÚ - Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.02.2015 - osobní údaje zveřejňované v živnostenském rejstříku
Microsoft Office document icon OT - Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím - odpověď, týkající se zahájení správního řízení
PDF icon PRÁV - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 - dotaz na využití právních služeb
PDF icon OKŠT - KSO - zveřenění informace 1
PDF icon OD-Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze spisu sp.zn. 1539/OD-P/14/Ka
PDF icon OMM - Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Cb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnutí kopie smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v rámci areálu dopravního hřiště ve Staré Roli