Odbor sociálních věcí

Činnost odboru

Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče a na úseku sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí se podílí prostřednictvím komunitního plánování na rozvoji sociálních služeb, ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost výboru pro sociální věcí a seniory, podílí se na přípravě strategických dokumentů města a metodicky vede příspěvkovou organizaci Městské zařízení sociálních služeb.

Úřední hodiny všech agend

 

 

Kontakty

foto

Bc. Jana Reischlová

Telefon
E-mail
j [emailtecka] reischlovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
201
Činnost
vedoucí odboru
Oddělení
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Anna Bartáková
ekonom odboru, dotace
a [emailtecka] bartakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152569 U Spořitelny 2
204
Ing. Věra Baumanová
koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci
v [emailtecka] baumanovaatmmkv [emailtecka] cz 353152585 U Spořitelny 2
204
Zuzana Šandorová
úředník odboru, sekretariát, sociální pohřby, archiv
z [emailtecka] sandorovaatmmkv [emailtecka] cz 353152565 U Spořitelny 2
202
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Monika Dvořáčková
sociální pracovník
m [emailtecka] dvorackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152566 U Spořitelny 2
4
Bc. Eva Jeřábková
sociální pracovník
e [emailtecka] jerabkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152563 U Spořitelny 2
4
Milan Kubík DiS.
sociální pracovník
m [emailtecka] kubikatmmkv [emailtecka] cz 353152604 U Spořitelny 2
3
Jiřina Kučerová DiS.
sociální pracovník, sociální kurátor
jirina [emailtecka] kucerovaatmmkv [emailtecka] cz 353152541 U Spořitelny 2
6
Bc. Olga Licková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
o [emailtecka] lickovaatmmkv [emailtecka] cz 353152549 U Spořitelny 2
12
Bc. Hana Nedbalová
sociální pracovník, veřejný opatrovník
h [emailtecka] nedbalovaatmmkv [emailtecka] cz 353152547 U Spořitelny 2
11
Dagmar Pazdercová DiS.
ved.odd.sociální pomoci, sociální pracovník, ustanovení zvláštního příjemce důch.dávek, průkazy ZTP, ZTP/P
d [emailtecka] pazdercovaatmmkv [emailtecka] cz 353152562 U Spořitelny 2
1
Bc. Anžela Pernetová
sociální pracovník, sociální kurátor, přestupky
a [emailtecka] pernetovaatmmkv [emailtecka] cz 353152603 U Spořitelny 2
6
Mgr. Dagmar Roučková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
d [emailtecka] rouckovaatmmkv [emailtecka] cz 353152543 U Spořitelny 2
12
Mgr. Michaela Ruppertová
sociální pracovník, veřejný opatrovník
m [emailtecka] ruppertovaatmmkv [emailtecka] cz 353152554 U Spořitelny 2
5
Bc. Olga Sláčíková
sociální pracovník
o [emailtecka] slacikovaatmmkv [emailtecka] cz 353152540 U Spořitelny 2
3
Petra Vosátková DiS.
sociální pracovník, veřejný opatrovník
p [emailtecka] vosatkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152542 U Spořitelny 2
11
Mgr. Marie Weisová
sociální pracovník, veřejný opatrovník
m [emailtecka] weisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152548 U Spořitelny 2
5

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Zuzana Šandorová

Poslední aktualizace: 26.7.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám