Odbor sociálních věcí

Činnost odboru

Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče a na úseku sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí se podílí prostřednictvím komunitního plánování na rozvoji sociálních služeb, ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost výboru pro sociální věcí a seniory, podílí se na přípravě strategických dokumentů města a metodicky vede příspěvkovou organizaci Městské zařízení sociálních služeb.

Úřední hodiny všech agend

 

 

Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Rozhodnutí odboru sociálních věcí Magistrátu města K. Vary o zabrání věci - neznámý pachatel 11.05.2020 27.05.2020
Rozhodnutí odboru sociálních věcí Magistrátu města K. Vary o zabrání věci - Ladislav Naď 11.05.2020 27.05.2020
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Karlovarský kraj - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020 23.04.2020 28.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020

Kontakty

Vedoucí odboru

Bc. Jana Reischlová

Telefon:353 152 561

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:201

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Anna Bartáková
ekonom odboru, dotace
353 152 569 U Spořitelny 2
204
Zuzana Šandorová
úředník odboru, sekretariát, sociální pohřby, archiv
353 152 565 U Spořitelny 2
202
Renata Synáčková
koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci
353 152 585 U Spořitelny 2
204
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Dagmar Blahníková
sociální pracovník
353 152 540 U Spořitelny 2
3
Bc. Eva Jeřábková
sociální pracovník
353 152 563 U Spořitelny 2
4
Bc. Jaroslava Kržová DiS.
sociální pracovník, veřejný opatrovník
353 152 543 U Spořitelny 2
12
Milan Kubík DiS.
sociální pracovník
353 152 604 U Spořitelny 2
3
Jiřina Kučerová DiS.
sociální pracovník, kurátor pro dospělé
353 152 541 U Spořitelny 2
6
Bc. Olga Licková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
353 152 549 U Spořitelny 2
12
Olga Novotná
sociální pracovník
353 152 566 U Spořitelny 2
4
Dagmar Pazdercová DiS.
ved.odd.sociální pomoci, sociální pracovník, ustanovení zvláštního příjemce důch.dávek, průkazy ZTP, ZTP/P
353 152 562 U Spořitelny 2
01
Bc. Anžela Pernetová
sociální pracovník, kurátor pro dospělé, přestupky
353 152 603 U Spořitelny 2
6
Mgr. Michaela Ruppertová
sociální pracovník
353 152 554 U Spořitelny 2
5
Bc. Iveta Semanová DiS.
sociální pracovník, veřejný opatrovník
353 152 547 U Spořitelny 2
11
Mgr. Marie Weisová
sociální pracovník
353 152 548 U Spořitelny 2
5
Bc. Milada Žáková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
353 152 542 U Spořitelny 2
11

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Zuzana Šandorová
Poslední aktualizace: 26.07.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah