Odbor sociálních věcí

Činnost odboru

Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče a na úseku sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí se podílí prostřednictvím komunitního plánování na rozvoji sociálních služeb, ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost výboru pro sociální věcí a seniory, podílí se na přípravě strategických dokumentů města a metodicky vede příspěvkovou organizaci Městské zařízení sociálních služeb.

Úřední hodiny všech agend

 

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Přílohy: docx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

Bc. Jana Reischlová

Telefon
E-mail
j [emailtecka] reischlovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
201
Činnost
vedoucí odboru
Oddělení
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Anna Bartáková
ekonom odboru, dotace
a [emailtecka] bartakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152569 U Spořitelny 2
204
Zuzana Šandorová
úředník odboru, sekretariát, sociální pohřby, archiv
z [emailtecka] sandorovaatmmkv [emailtecka] cz 353152565 U Spořitelny 2
202
Renata Synáčková
koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci
r [emailtecka] synackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152585 U Spořitelny 2
204
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Dagmar Blahníková
sociální pracovník
d [emailtecka] blahnikovaatmmkv [emailtecka] cz 353152540 U Spořitelny 2
3
Bc. Eva Jeřábková
sociální pracovník
e [emailtecka] jerabkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152563 U Spořitelny 2
4
Bc. Jaroslava Kržová DiS.
sociální pracovník, veřejný opatrovník
j [emailtecka] krzovaatmmkv [emailtecka] cz 353152543 U Spořitelny 2
12
Milan Kubík DiS.
sociální pracovník
m [emailtecka] kubikatmmkv [emailtecka] cz 353152604 U Spořitelny 2
3
Jiřina Kučerová DiS.
sociální pracovník, kurátor pro dospělé
jirina [emailtecka] kucerovaatmmkv [emailtecka] cz 353152541 U Spořitelny 2
6
Bc. Olga Licková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
o [emailtecka] lickovaatmmkv [emailtecka] cz 353152549 U Spořitelny 2
12
Olga Novotná
sociální pracovník
o [emailtecka] novotnaatmmkv [emailtecka] cz 353152566 U Spořitelny 2
4
Dagmar Pazdercová DiS.
ved.odd.sociální pomoci, sociální pracovník, ustanovení zvláštního příjemce důch.dávek, průkazy ZTP, ZTP/P
d [emailtecka] pazdercovaatmmkv [emailtecka] cz 353152562 U Spořitelny 2
01
Bc. Anžela Pernetová
sociální pracovník, kurátor pro dospělé, přestupky
a [emailtecka] pernetovaatmmkv [emailtecka] cz 353152603 U Spořitelny 2
6
Mgr. Michaela Ruppertová
sociální pracovník
m [emailtecka] ruppertovaatmmkv [emailtecka] cz 353152554 U Spořitelny 2
5
Bc. Iveta Semanová DiS.
sociální pracovník, veřejný opatrovník
I [emailtecka] semanovaatmmkv [emailtecka] cz 353152547 U Spořitelny 2
11
Mgr. Marie Weisová
sociální pracovník
m [emailtecka] weisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152548 U Spořitelny 2
5
Bc. Milada Žáková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
m [emailtecka] zakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152542 U Spořitelny 2
11

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Zuzana Šandorová

Poslední aktualizace: 26.7.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám