Portál občana

Přihlášení do systému je možné několika způsoby:

 • Údaje k přihlášení poskytne přímo magistrát:
  občan se osobně dostaví na agendu oddělení místních poplatků, kde mu bude na základě průkazu totožnosti vygenerován přístup (uživatel, heslo)
 • Vzdálené ověření totožnosti občana zprostředkovává Národní bod pro identifikaci a autentizaci prostřednictvím identifikačních prostředků vydávaných v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. Těmito identifikačními prostředky v současné době jsou:
  • Mobilní klíč eGovermentu vydávaný Správou základních registrů
  • občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný Ministerstvem vnitra po 1. 7. 2018 
  • NIA ID nebo také dříve uživatelský účet či UPS (kombinace jména, hesla a SMS) poskytovaný Správou základních registrů
  • čipová karta Starcos poskytovaná společností První certifikační autorita a.s.
  • mojeID vydávané společností CZ.NIC, zájmového sdružení právnických osob
  • Bankovní identitou poskytovanou jednotlivými bankami (v současné době poskytují banky AirBank, Česká spořitelna, ČSOB, FIO banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank)   
  • Ověření identity pro občany EU je umožněno ohlášenými identifikačními prostředky EU přes mezinárodní bránu - IIG – International ID Gateway.
 • Závazky se automaticky zobrazí uživatelům na portálu občana, který jim poskytne souhrn závazků (např. poplatky za odvoz komunálního odpadu, poplatky za psy, pokuty a další evidované pohledávky města) s možností nahlížet na stav svých závazků a provést jejich úhradu. U každého závazku se zobrazí historie proběhlých plateb i informace o splatnosti dosud neuhrazených předpisů, včetně údajů důležitých pro provedení platby (bankovní účet, variabilní symbol atd.).
 • Napojení na platební bránu – platby je možné provést pomocí QR kódu nebo online pomocí webové platební brány.

 Informace o zpracovávání osobních údajů | Magistrát města Karlovy Vary (mmkv.cz)

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Richard Mavr

Poslední aktualizace: 24.6.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám