Veřejné prostranství

Název životní situace

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (ZELENĚ) – souhlas vlastníka pozemku

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický, 1. patro, kancelář č. 146A

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 439

E-mail: j [emailtecka] hnatikovaatmmkv [emailtecka] cz

Úřední hodiny všech agend

 

Základní informace k životní situaci

Užívání veřejného prostranství (veřejné zeleně) zvláštním způsobem (tj. např. umístění lešení, dočasných přenosných reklamních zařízení, restauračních předzahrádek, pořádání různých akcí, hostování cirkusů, provádění výkopů apod.).

Co k tomu potřebujete

Formulář žádosti o souhlas s užíváním veřejného prostranství - zeleně. Nutno přesně stanovit rozsah užívání, dobu užívání a doplnit bližší informace s upřesněním parcelního pozemku a katastr. území

Formuláře

Formulář žádosti o souhlas s užíváním veřejné zeleně lze získat níže v dokumentech „Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství – zeleně“. Dále je možno získat formulář při osobní návštěvě na MM, na informačním pultu anebo v kanc. č. 156 anebo 146A, kde také podáme bližší informace ke konkrétnímu záměru užívání veřejné zeleně.

Poplatky

Poplatky jsou stanoveny dle OZV města K. Vary o místním poplatku. Poplatek vyměří odbor financí, odd. místního poplatku, na základě oznamovací povinnosti. Uhradit lze na pokladně magistrátu města v hotovosti (do 30 tis. Kč), platební kartou, v případě větších částek lze bankovním převodem.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková

Poslední aktualizace: 30.11.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám