Integrované plány rozvoje města (IPRM) 2007-2013

Základními dokumenty statutárního města Karlovy Vary pro implementaci prostředků politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v programovém období 2007 - 2013 jsou Integrované plány města (IPRM).

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území (zóně) nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v daném programovacím období.

IPRM - IOP

iop

(Stará Role, regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství)

Statutární město Karlovy Vary čerpalo prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) finanční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 5, oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

 

Podmínkou bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu. Byla vybrána městská čtvrť Stará Role, kde byly realizovány 2 typy aktivit:

a) Revitalizace veřejných prostranství a

b) Regenerace bytových domů.

 

V rámci realizace IPRM IOP bylo vyhlášeno 7 výzev, dvě výzvy pro oblast 5. 2. a) a pět výzev pro oblast 5. 2. b).

 

V rámci výzev 5.2. a) bylo realizováno celkem 10 projektů:

Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice

Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova

Karlovy Vary, park v ulici Karlovarská

Karlovy Vary, vnitroblok Závodu míru

Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru – chodníky

Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice

Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská

Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova

Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli

Karlovy Vary, Stará Role - obnova chodníků a vozovek

 

Celkové způsobilé výdaje projektů v rámci výzev 5. 2. a) byly 87,4 mil. Kč a dotace byla 74,3 mil. Kč.

 

V rámci výzvy 5. 2. b) bylo realizováno 36 projektů:

- Snížení energetické náročnosti a zlepšení životního prostředí – 10 projektů

- Revitalizace konstrukčních částí panelových domů – 20 projektů

- Regenerace bytových domů – 6 projektů

 

Celkové způsobilé výdaje projektů v rámci výzev 5. 2. b) byly 95,7 mil. Kč, dotace byla v celkové částce 38,2 mil. Kč.

 

Celková částka získané dotace v IPRM IOP pro všechny realizované projekty je 106.796.596 Kč.

 

Dokumenty pro žadatele - čerpání dotací z Integrovaného operačního programu (IOP)

IPRM - ROP

rop

(Tuhnice - Stará Role, sportovní a volnočasové vyžití)

Další Integrovaný plán rozvoje města se týká jiné zóny, jiného využití a jiného operačního programu. Jeho územím je dříve nedostatečně využitá a do budoucna významná městská zóna na pomezí částí města Tuhnic, Rybář, Staré Role a Dvorů. Území má velký podíl zeleně, protékají jím dvě z karlovarských řek - Ohře a Rolava, a nabízí mnoho možností k volnočasovému a sportovnímu využití.

Pět naplánovaných projektů zahrnuje

  • modernizaci sportovního areálu Rolava
  • revitalizaci meandru řeky Ohře a vybudování víceúčelových stezek
  • centrum vodních sportů - krytý plavecký bazén, lávka a parkoviště
  • centrum míčových sportů
  • centrum zdraví a bezpečí

Další informace v přiložených souborech, na www.mmkv.cz a www.kvprojekty.eu

Související dokumenty

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 27.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám