Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Bez finanční úhrady jsou podávány:

  • ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů;
  • zveřejněné informace (Internet, úřední deska před budovou MM – Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, Karlovarské radniční listy, nahlížení materiálů určených ke zveřejnění na informačním pultu MM)
  • informace poskytnuté sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy
  • ústní informace vztahující se k lázeňství, cestovnímu ruchu a městu Karlovy Vary v informačních a reprezentačních provozovnách Infocentra Města Karlovy Vary, o.p.s.

S finanční úhradou - vydání písemné informace *

Finanční úhrada za poskytnutí informace: Jednotka (čas, ks) Cena za jednotku
1) Fotokopie existujícího dokumentu: - - - - - - - - - -
a)  kopírování černobílé, jednostranně formát A4 1 ks 2,- Kč
b)  kopírování černobílé, oboustranně formát A4 1 ks 3,- Kč
c)  kopírování černobílé, jednostranně formát A3 1 ks 4,- Kč
d)  kopírování černobílé, oboustranně formát A3 1 ks 6,- Kč
e)  kopírování barevné, jednostranně formát A4 1 ks 10,- Kč
f)   kopírování barevné, oboustranně formát A4 1 ks 20,- Kč
g)  kopírování barevné, jednostranně formát A3 1 ks 20,- Kč
h)  kopírování barevné, oboustranně formát A3 1 ks 40,- Kč
2) Výtisk z tiskárny PC: - - - - - - - - - - -
a)  tisk výstupu z tiskárny - A4 černobíle 1 ks 2,- Kč
b)  tisk výstupu z tiskárny - A4 barevně 1 ks 10,- Kč
3) CD / DVD  (nenahrané) 1 ks 15,- Kč
4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací **  30 minut 80,- Kč
5) Poštovné (dle platných poštovních tarifů) dle platných poštovních tarifů
6) Jiné náklady (je nutné specifikovat) dle skutečně vynaložených nákladů

*) Zpracovatel písemné informace celkovou úhradu nákladů stanoví jako součet veškerých nákladů spojených s pořízením a zasláním informace.

Pokud celková výše úhrady nákladů nepřesáhne částku 100,- Kč, nebude úhrada požadována.

Jestliže bude žádost o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek. Ve všech ostatních případech se postupuje v souladu s § 17 Zákona.

**) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou započatou půlhodinu vyhledávání jedním pracovníkem, a to částkou 80,- Kč. Tato částka je odvozena od ročních nákladů na jeho plat. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude tato částka násobena počtem pracovníků podílejících se na vyhledání této informace. Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace bude požadována za vyhledávání informace překračující časový limit čtyř hodin.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 3.10.2017

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám