Program regenerace městské památkové zóny 2014-2024

Program regenerace území s plošnou památkovou ochranou představuje soubor účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst, zejména městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, k zahájení a rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace.

Program napomáhá účelnému a hospodárnému vynakládání soukromých i veřejných finančních prostředků, nalézá společné zájmy města a jednotlivých vlastníků nemovitostí na zvelebování nejviditelnějších a nejcennějších částí města.

Podmínkou je respektování jedinečných podmínek města, jeho architektonického a urbanistického prostředí, využití objektů ke vhodným účelům a splnění zásad státní památkové péče.  Program respektuje schválenou územně plánovací dokumentaci města a další odborné dokumentace.

Město Karlovy Vary se pyšní dvěma národními kulturními památkami a množstvím dalších nemovitých kulturních památek. Cenné historické jádro města bylo prohlášeno Ministerstvem kultury České republiky v roce 1992 městskou památkovou zónou.

Související dokumenty

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Petr Vaňkát

Poslední aktualizace: 16.5.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám