Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Sazba, předtisková příprava a výrobní produkce publikace Manuál a Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, PDF verze publikace pro elektronické zveřejnění 6004
Dodávka dvou identických automobilů pro rozvoz jídel 6003
Revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – architektonická studie 6002
Nákup originálních velkokapacitních tonerů - 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 6001
Oprava MK – výtluků od 1. března – 15. prosince 2021 6000
Těžba dříví RMŘP LLKV 2021 5998
Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2021 5997
Přibližování dříví UKT LLKV 2021 5996
Přibližeování dříví koněm LLKV 2021 5995
Přeprava dříví LLKV 2021 5994
Autorský návrh řešení publikace Manuál a Strategie veřejných prostranství, brožury, apod. 5999
VZ malého rozsahu - „Sportovní areál Slavia Karlovy Vary - rekonstrukce 2. NP a plynové kotelny objektu na p.p.č. 743/5 v k.ú. Drahovice“ 5993
PDPS Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění energetických úspor 5992
Technologická lávka u Dvorského mostu 5991
Model veřejné hromadné dopravy k Plánu městské udržitelné dopravy 5990
Jazyková redakce a korektura - Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary 5989
Zařízení krenotechniky - propojení v 1.PP Vřídelní kolonáda - 1. etapa 5988
K.Vary, cyklostezka A5 - přeložka odlehčovací stoky a ost.práce 5987
Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba 5985
K.Vary - ul. Bezručova - opěrné zdi 5986
Rekonstrukce přípojek vrtů vřídelní vody Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu 5983
Rozšíření MDKS o 2 KB pro čtení RZ 5984
Modernizace části VO ve městě Karlovy Vary NPŽP výzva č.6/2018 5982
Profesionální orchestrální bass trombon 2020 - Karlovarský symfonický orchestr 5981
Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na území Statutárního města Karlovy Vary 5980
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - úprava chodeb 1. část - omítky 1 až 5 NP 5979
Převzetí a zneškodnění komunálního odpadu 2021 5978
Profesionální hoboj 2020 - Karlovarský symfonický orchestr 5977
Rozšíření MDKS na HN 5976
Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech 5975
Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu 5974
Rekonstrukce bytu 107, Východní 621/16, Karlovy Vary 5973
Běžná údržba a odstraňování havarijních stavů 5972
Dodávka 2 automobilů pro pečovatelskou službu II. 5971
ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny 5970
Poskytnutí úvěru pro Statutární město Karlovy Vary na financování investičních a rekonstrukčních projektů v letech 2020-2023 5968
K.Vary, Císařské lázně - koncertní sál 5969
Oprava krytu parkoviště - Bečovská ulice 5967
Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Šeříkova 5966
Modernizace prostor zázemí školy – šaten žáků, základní škola Karlovy Vary J. A. Komenského, Kollárova 19/553 5962

Poslední aktualizace: 13.7.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám