Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Oprava plochy před č.p. 32 Třeboňská ulice 6464
Rekonstrukce - VO - Plzeňská ulice 6463
Oprava elektropřípojky, nové připojení - areál zahradnictví Lidická 6462
Oprava vodovodu - areál zahradnictví Lidická 6461
Dodávka hlasového dispečerského systému MP Karlovy Vary 6460
Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství 6459
Opravy, čištění, leštění podlah Mlýnská kolonáda K. Vary 6458
K.Vary, ul. Moravská - přívalový déšť - oprava 6457
K.Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky- část 3. školící pomůcky 6456
Magistrát města Karlovy Vary - pořízení 1 ks dopravního automobilu pro Jednotku požární ochrany města Karlovy Vary - Tašovice 6455
Veřejná zakázka - Kino ČAS - nakládání s dešťovými vodami - stavba na pozemku p. č. 2062/2, p. č. 2062/4 a 2063, k. úz. Karlovy Vary 6454
K.Vary, ulice Sokolská - rekonstrukce 6452
K.Vary -ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky a kabinet – dodávka nábytku 6451
Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava 6453
Výroba dříví na OM pro LLPKV 6449
Maďarská ulice - parkovací záliv 6450
Rekonstrukce a modernizace zdravotně technických instalaci ZUŠ Šmeralova 489/32, Karlovy Vary 6446
Komplexní provedení právních úkonů zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 6444
Oprava autobusového zálivu - Sokolovská ulice - ELITE, směr město 6443
Zajištění hladinové vodní záchranné služby volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech na rok 2024 6440
Oprava parkovacího zálivu - A. Heimanna 6442
Rozvody elektrické energie - Náplavka 6439
K.Vary, sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství 6438
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 – obnova technologie hydraulického výtahu v budově A 6437
K.Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, školička – rekonstrukce elektroinstalace 6436
Přírodní zahrada Krymská 12 Karlovy Vary - 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 6435
Revitalizace svahů v ulici Moravská v Karlových Varech – architektonicko-krajinářská studie 6434
Objednávka Stavebněhistorického průzkumu lokality Dvořákových sadů v Karlových Varech zpracovaný dle metodiky NPÚ 6433
Výměna výsuvných sloupků - Mlýnské nábřeží 6445
Objednávka pořízení geodetické dokumentace skutečného stavu objektů staré vodárny na stpč. 167/26, 27 6432
„Generální oprava pece – krematorium Karlovy Vary“ 6431
K.Vary, ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky a kabinet, rekonstrukce výtahu 6430
K.Vary, ulice Rosnická – chodník 6429
Demontáž nákladního výtahu a sanace výtahové šachty 6448
Objednávka Geodetické zaměření prostorů krematoria v Karlových Varech 6427
Objednávka M14 Lázeňský most – architektonické řešení 6428
Vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkoviště - sadové úpravy 6425
Terénní automobil s hardtopovou nástavbou do 3,5 t 6426
K.Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, školička – rekonstrukce elektroinstalace 6424
K.Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská – parkoviště 6423