Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Prováděcí dokumentace vegetačních úprav územního celku Císařské lázně - Sady Karla IV. 6028
K.Vary - Revitalizace vnitrobloku ulic Družstevní a Svobodova 6027
Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech 6026
Smlouva o poskytování konzultačních služeb ve věci Přípravy a vypracování technických návrhů, grafických a kresličských prací 6025
K.Vary, ZŠ J.A.Komenského, Kollárova 19 - rekonstrukce elektroinstalace, III.etapa 6024
Karlovy Vary, Goethova lávka - stavební úpravy 6023
Dodávka služebního automobilu 6022
Provedení hlavních a běžných mostních prohlídek v roce 2021/2022 6021
Vodorovné dopravní značení v roce 2021 6020
Mechanická likvidace nežádoucí zeleně na zpevněných plochách ( chodníky, schodiště a další ) 6019
ZŠ Dukelských hrdinů - rekonstrukce elektroinstalace 6018
Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice 6017
Rekonstrukce ul. Šeříkova - sadové úpravy 6015
Rekonstrukce ul. Šeříkova - VO 6014
Přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území statutárního města Karlovy Vary duben/září 2021 6012
Dodávka služebního automobilu 6011
Rozvody CO2 - řešení havarijního stavu zařízení krenotechniky VK 6010
Celková koncepční studie předprostoru Císařských lázní a parku Karla IV. jako nedílného celku včetně navazujících prostor 6009
ZŠ Poštovní - propojení pavilónů (PDPS) 6016
MM Karlovy Vary, Moskevská21 - oprava střechy objektu B2 6008
Ing. Tomáš Sýkora - Smlouva o poskytování poradenství 6006
Ing. Vladimír Tůma - Smlouva o poskytování poradenství 6005
K.Vary - Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdaleny 6007
Sazba, předtisková příprava a výrobní produkce publikace Manuál a Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, PDF verze publikace pro elektronické zveřejnění 6004
Dodávka dvou identických automobilů pro rozvoz jídel 6003
Revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – architektonická studie 6002
Nákup originálních velkokapacitních tonerů - 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 6001
Oprava MK – výtluků od 1. března – 15. prosince 2021 6000
Těžba dříví RMŘP LLKV 2021 5998
Zpracování dříví harvestorovou technologií LLKV 2021 5997
Přibližování dříví UKT LLKV 2021 5996
Přibližování dříví koněm LLKV 2021 5995
Přeprava dříví LLKV 2021 5994
Autorský návrh řešení publikace Manuál a Strategie veřejných prostranství, brožury, apod. 5999
VZ malého rozsahu - „Sportovní areál Slavia Karlovy Vary - rekonstrukce 2. NP a plynové kotelny objektu na p.p.č. 743/5 v k.ú. Drahovice“ 5993
PDPS Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění energetických úspor 5992
Technologická lávka u Dvorského mostu 5991
Model veřejné hromadné dopravy k Plánu městské udržitelné dopravy 5990
Jazyková redakce a korektura - Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary 5989
Zařízení krenotechniky - propojení v 1.PP Vřídelní kolonáda - 1. etapa 5988

Poslední aktualizace: 13.7.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám