Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Návrh revitalizace lokality Petřín, Raisova v Karlových Varech – architektonická studie 6181
K.Vary, ul. Kolmá - revitalizace (PD) 6183
K.Vary - Náplavka podél řeky Ohře - sadové úpravy, I.etapa 6182
Smlouva o dílo "Studie proveditelnosti k projektu Karlovy Vary, Augmentovaná realita" 6180
K.Vary, ulice Varšavská - parkoviště 6179
Karlovarské kulturní léto 2022 - zajištění akce "Škola končí!" 6178
Projektová dokumentace modernizace společenských prostor MZSS Východní 621/16, Karlovy Vary 6177
Dodávka turniketu s placeným vstupem 6176
Výroba a montáž nerezových van k pítkům 6175
Vřídelní kolonáda – Odvodnění divokých vývěrů u haly výtrysku fontány 6174
K. Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP - část 3 a 4 6173
K.Vary, Ulice Sklářská – rekonstrukce 6172
Nákladní automobil s třístranným sklápěčem 6171
Rekonstrukce- odlehčovací služba 106, Východní 621/16, Karlovy Vary 6170
Karlovy Vary, Ulice Východní - rozšíření parkoviště – přeložka KNN a KVN 6169
K.Vary, ul. Hlavní - přeložka plynárenského zařízení - trasového uzávěru VTL 6168
K.Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11 6167
Architektonická studie revitalizace lokality Petřín, Raisova v Karlových Varech 6166
K.Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP 6165
Karlovy Vary, Festivalový most M17 - rekonstrukce 6164
Karlovy Vary – Náplavka podél řeky Ohře 6163
ZŠ K.Vary, Truhlářská 19 - rekonstrukce jídelny a varny 6162
Zajištění hladinové vodní záchranné služby volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech na rok 2022 6161
Nákladní vozidlo nad 3,5 t s nosičem kontejnerů CTS 6160
Profesionální travní sekačka s předním sečením 6159
Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, I. etapa 6158
Výměna podlahových krytin v učebně, na chodbách a schodišti - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6157
K.Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací 6156
Objednávka přípravy projektových úkolů 6153
Festivalový most - překládka sítě elektronických komunikací 6154
ul. Bezručova - veřejné osvětlení 6152
ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 - rekonstrukce jídelny a varny 6151
Nákup služebních vozidel 6150
Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ul. Zahradní a Hochbergerovou lávkou 6149
K.Vary, Vyhlídka IV. - rekonstrukce, II. etapa - zrušeno 6148
Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary - Ing. Jakub Vynikal 6147
Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny 6146
Tvorba a tisk brožury Karlovarského symfonického orchestru na 188. koncertní sezónu - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6142
Úklidové služby v ubytovnách města - Drahomíra, Úvalská 6141
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - fasáda a výměna oken 6139