Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Nákup probírkového harvestoru do 125kW 6228
Veřejná zakázka: Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 6227
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy 6226
Převzetí a odstranění černých skládek na území města Karlovy Vary 6225
Vánoční trhy 2022 v Karlových Varech 6224
Nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí - 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 6223
Národní plán obnovy - prevence digitální propasti - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6222
Převzetí odpadního dřeva (20 01 38, 19 12 07) k dalšímu zpracování/recyklaci/využití 6221
Převzetí a odstranění komunálního odpadu na skládce v roce 2023 6220
Dodání profesionálních orchestrálních trumpet C - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6219
Objednávka - Implementace StrategieKV2040 - KAMKV 6218
Koncept implementačního plánu StrategieKV°2040 6217
Nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí- 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 6216
Vřídelní kolonáda - oprava suterénu 6215
Veřejná zakázka: Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 6213
Prodloužení podpory VMware - originální podpora od VMware 6212
Oprava povrchu - Nákladní ulice 6214
Restaurování sochy Anděla smrti 6201
Objednávka - augmentovaná realita (analýza+návrh manuálu) - KAMKV 6200
Oprava havarijního stavu mostu M29 - Stará Kysibelská 6199
Pískoviště MŠ Mozartova 4 - 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 6197
Herní plocha MŠ Komenského 7 - 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 6196
ul. Sklářská - překládka sítě elektronických komunikací 6198
Dodání profesionálního lesního rohu - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6192
Projektová dokumentace revitalizace zahrady Domova pro seniory Karlovy Vary-Stará Role, Závodu míru 88/96 6190
Smlouva o dílo - architektonická studie rekonstrukce Chebského mostu v K. Varech 6191
Oprava povrchu komunikace - Buchenwaldská ulice 6195
Oprava povrchu komunikace - Národní ulice 6194
KV - Festivalový most - dodávka, montáž, doprava - nový vodovod 6193
Manuál informačně-orientačního systému města Karlovy Vary 6189
Nákup učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace 6188
Architektonická studie rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech 6187
Rekonstrukce-odlehčovací služba denní stacionář 106/II, Východní 621/16, K.Vary 6186
Nákup drogistického zboží 6185
Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary-Vozidla II. 6184
Návrh revitalizace lokality Petřín, Raisova v Karlových Varech – architektonická studie 6181
K.Vary, ul. Kolmá - revitalizace (PD) 6183
K.Vary - Náplavka podél řeky Ohře - sadové úpravy, I.etapa 6182
Smlouva o dílo "Studie proveditelnosti k projektu Karlovy Vary, Augmentovaná realita" 6180
K.Vary, ulice Varšavská - parkoviště 6179