Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
K.Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11 6167
Architektonická studie revitalizace lokality Petřín, Raisova v Karlových Varech 6166
K.Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP 6165
Karlovy Vary, Festivalový most M17 - rekonstrukce 6164
Karlovy Vary – Náplavka podél řeky Ohře 6163
ZŠ K.Vary, Truhlářská 19 - rekonstrukce jídelny a varny 6162
Zajištění hladinové vodní záchranné služby volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech na rok 2022 6161
Nákladní vozidlo nad 3,5 t s nosičem kontejnerů CTS 6160
Profesionální travní sekačka s předním sečením 6159
Karlovy Vary, Olšová Vrata – rekonstrukce místních komunikací, I. etapa 6158
Výměna podlahových krytin v učebně, na chodbách a schodišti - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6157
K.Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací 6156
Objednávka přípravy projektových úkolů 6153
Festivalový most - překládka sítě elektronických komunikací 6154
ul. Bezručova - veřejné osvětlení 6152
ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 - rekonstrukce jídelny a varny 6151
Nákup služebních vozidel 6150
Karlovy Vary - konzolová lávka mezi ul. Zahradní a Hochbergerovou lávkou 6149
K.Vary, Vyhlídka IV. - rekonstrukce, II. etapa - zrušeno 6148
Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary - Ing. Jakub Vynikal 6147
Karlovy Vary, Ulice Nákladní - chodník a opěrné stěny 6146
Tvorba a tisk brožury Karlovarského symfonického orchestru na 188. koncertní sezónu - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6142
Úklidové služby v ubytovnách města - Drahomíra, Úvalská 6141
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, ulice Školní - fasáda a výměna oken 6139
Karlovy Vary, Ulice Východní - rozšíření parkoviště 6138
K.Vary, ulice Jánošíkova - rekonstrukce 6137
Přistavení a odvoz VOK na území statutárního města Karlovy Vary v květnu 2022 6136
Oprava výtluků na místních komunikacích v období 03 - 12/2022 6135
Propagační materiály na koncerty KSO pro rok 2022 - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6134
Oprava komunikace - Hřbitovní ulice 6145
Oprava komunikace - Česká ulice 6144
Oprava komunikace - Nová ulice 6143
Provedení vodorovného dopravního značení (VDZ ) v roce 2022 6133
„VYVÁŽECÍ TRAKTOR“ 6132
Zajištění dopravy hudebních nástrojů v roce 2022-23 - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6131
Nákup 2 ks elektrických parních konvenktomatů - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6130
Rekonstrukce LC Červená l. 6129
Smlouva o poskytování služeb ve věci Inženýrské činnosti a související technické poradenství a Specializované návrhářské činnosti - Ing. arch. Jan Lebl 6128
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb uzavřené dne 1. 2. 2019 - Ing. Hana Čedíková 6127
Dodatek č. 4 Caluma - Pronájem prostor sloužících k podnikání - CALUMA REAL ESTATE s.r.o. 6126