Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Festivalový most - rekonstrukce - dodávka a osazení kam.sloupků 6277
Parkovací záliv - Lidická ulice 6264
Zajištění služeb projektového manažera 6263
Zajištění služeb finančního manažera 6262
Zvýšený přechod pro chodce - Okružní ulice 6261
Odtěžení a očištění svahu - parkoviště u Galérie 6260
Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Libušina 1032/31 - Modernizace zdravotně technické instalace" 6259
K.Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa 6258
Vodorovné dopravní značení v roce 2023 6257
Dodávka a instalace okenní protisluneční folie - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6256
Oprava omítek a výmalba chodby včetně schodišť v budově 1. stupně ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary - Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace 6255
K.Vary - Náplavka podél řeky Ohře - sadové úpravy, II.etapa 6254
K.Vary, ul. Česká - úprava křižovatky a chodníku - sadové úpravy 6253
Nákup a dodávka kancelářských potřeb a knih pro základní školu - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6252
Přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území statutárního města Karlovy Vary v dubnu/květnu 2023 6251
Oprava povrchu komunikace -Úvalská ulice - II.etapa 6250
Nákup a dodávka drogerie pro základní školu a školní jídelnu - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6249
Nákup myčky nádobí průchozí dvoukošové do školní kuchyně - Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 6248
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 6276
Ostrovský most M 2.1., M2.2., M3 a M4 - opatření před generální opravou 6247
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech 6246
K.Vary, ul. Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku 6244
K.Vary, Vyhlídka Karla IV. – rekonstrukce, II. etapa 6243
"Městská policie Karlovy Vary - služební automobil" 6242
Odstraňování nežádoucí zeleně na chodnících a na zpevněných plochách v majetku SMKV v roce 2023 6245
Oprava povrchu komunikace -Úvalská ulice - I.etapa 6241
Oprava výtluků na MK 03 - 12/2023 6240
Nákup konvektomatu pro školní kuchyni - Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace 6239
Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 2042.01.2018 Pronájmu prostor sloužících k podnikání 6275
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb 6274
Pořízení rozmítací pily LLKV 2022 6238
K.Vary, stezka F.X.Šaldy - rekonstrukce 6237
Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie 6273
Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie 6272
Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie 6271
Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie 6270
Nákup techniky pro lesní hospodářství 6236
Modernizace pečovatelské služby v MZSS- kompenzační pomůcky 6229
Nákup probírkového harvestoru do 125kW 6228
Zpracování manuálu informačně-orientačního systému města Karlovy Vary 6269