Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Centrum zdraví a bezpečí, II. etapa, budovy A a B 6343
Centrum zdraví a bezpečí - 2. etapa, dostavba stávajícího areálu 6342
Nákup zahradních herních prvků - 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace 6341
SMLOUVA O PREZENTACI V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK PRAHA 6340
Objednávka projekční práce projektu „ SADY KARLA IV, KARLOVY VARY, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ úprava vegetační části 6338
Odtěžení nestabilních částí skalního masívu v ulici Mariánskolázeňská 6339
Rekonstrukce VO - Bezručova ulice ( nad OVO barem ) 6336
Územní studie sídelní zeleně - části I.A - Karlovy Vary 6335
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - Rekonstrukce veřejných toalet - 6334
KV, Letná - místní komunikace - DÚSP 6333
Zřízení parkovacího zálivu - Západní ulice ( MŠ ) 6337
Návrh Parkovacího domu u Galerie v Karlových Varech – architektonická studie 6332
Návrh Parkovacího domu ulice Polská v Karlových Varech – architektonická studie 6331
ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky– část 2. dodávka nábytku 6330
ulice Vřídelní – revitalizace - DÚSP 6328
ul. Bezručova - rekonstrukce části pravostranného chodníku 6327
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 - II. etapa 6326
Cyklotrasa B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská - veřejné osvětlení 6329
Dodatek č.2 - Smlouva o zřízení a provozování sběrného dvora a likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu 6325
Architektonická studie městského bloku Kattenbeck v Karlových Varech 6324
Rozšíření MDKS o KB č. 53-56 6323
Propojovací komunikace od ul. Závodní k areálu Tesco - inženýrsko-geologický průzkum 6322
Rekonstrukce kotelny Domov pro seniory, Závodu míru 88/96, Karlovy Vary 6320
Kompletní monitoring ovzduší 6321
ul. Třeboňská - rekonstrukce - VO 6319
Renovace podlahy tělocvičny a dvou nářaďoven v budově 2. stupně ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary - Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace 6318
KV, ZŠ Krušnohorská - družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu - část A) stavební práce 6317
Stavební úpravy jídelního výtahu - Mateřská škola Komenského 48/7, 360 07, Karlovy Vary, na st. p. p. č. 521 6316
Kampaň na třídění odpadu 2023 6315
K.Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce 6314
K.Vary, ulice Dalovická – parkoviště 6313
Oprava povrchu komunikace - Česká ulice - II.etapa 6312
Objednávka vypracování hydrodynamického modelu proudění - Karlovy Vary 6308
Karlovy Vary, ulice Vodárenská - parkoviště 6307
ZŠ Truhlářská - rekonstrukce jídelny a varny (lapol) 6306
Zajištění sanace svahu podél MK - K Letišti 6310
Oprava MK - V. Meerwalda 6311
Oprava povrchu MK - za budovou Císařských lázní, podél řeky Teplá 6309
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Architektonická studie Parkovacího domu Polská v Karlových Varech 6304
Oprava zábradlí - Ostrovský most přes silnici I/6 6303