Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Magistrát města Karlovy Vary - dodávka osobního automobilu 2021 6091
Prodloužení podpory VMware - originální podpora od VMware 6090
Úklidové služby v ubytovnách města - Drahomíra, Úvalská 6089
Objednávka projektových úkolů 2020/2021 - plánované 6087
Objednávka projektových úkolů 2020/2021 6086
Veřejná zakázka: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - Propoje v 1.PP - 2. etapa, Technologická část 6085
Tržní kolonáda - odvodnění suterénu 6084
Smlouva o zajištění akce v rámci Dne architektury 6083
Nová recepce II.Východní 621/16, Karlovy Vary 6082
Smlouva o poskytování konzultačních služeb 6081
Sanace sesuvu - Svatošská ulice - havarijní stav 6088
K.Vary, ulice Slovenská - sanace svahů, úsek č. 9 6079
Běžná údržba a odstraňování havarijních stavů 6078
Rekonstrukce dešťové kanalizace a provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti objektu Minizoo Rolavská ulice č.p. 295 6077
Nákup 19 ks pečovatelských lůžek a 19 ks nočních stolků 6076
Revitalizace vnitrobloku ul. Svobodova a Družstevní, St. Role - VO 6075
Smlouva o poskytování služeb 6080
Dodání orchestrálních židlí pro Karlovarský symfonický orchestr - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6074
Magistrát města Karlovy Vary - dodávka osobního automobilu 6073
K.Vary, Náplavka řeky Ohře 6072
Oprava povrchu komunikace podél garáží v Maďarské ulici 6070
Komunální vozidlo do 3,5 t 6069
Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavba čističky odpadních vod pro LDT Vladař u Žlutic 6068
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava havarijního stavu: sloupy kolumbária Krematoria Karlovy Vary 6067
Mlhoviště - MŠ Sluníčko Východní 6 - 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 6066
Herní plocha MŠ Cestička - 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 6065
Oprava komunikace - Skalní ulice 6071
Dodání profesionálního orchestrálního anglického rohu - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6064
Objednávka vizualizací Divadelního korza a Vřídelní kolonády 6063
Třístranný sklápěč s dvoukabinou 6062
Nákup drogistického zboží 6059
K.Vary, ul. Vrchlického - rekonstrukce 6058
Rozšíření MDKS o KB č.40 6057
K.Vary, ul. Šeříková - překládka sítě el. komunikací 6056
K.Vary, Vyhlídka Karla IV. - rekonstrukce, II.etapa 6055
K.Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce 6054
Výmalba chodeb v budově 1. stupně ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary - Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace 6053
Tvorba a tisk brožury Karlovarského symfonického orchestru na 187. koncertní sezónu - Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace 6052
K.Vary - ulice Lidická - zastávka MHD (Národní) 6051
Oprava komunikace a chodníku - Charkovská ulice 6061