Veřejné zakázky

Název Číslo Zveřejnění Ukončení
Objednávka Geodetické zaměření prostorů krematoria v Karlových Varech 6427
Objednávka M14 Lázeňský most – architektonické řešení 6428
Vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkoviště - sadové úpravy 6425
Terénní automobil s hardtopovou nástavbou do 3,5 t 6426
K.Vary, ZŠ Dukelských hrdinů, školička – rekonstrukce elektroinstalace 6424
K.Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská – parkoviště 6423
K. Vary, ZŠ Truhlářská - učebna přírodopisu a robotiky - část 4. dodávka IT 6422
Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, II. etapa 6410
K.Vary, ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyňky a kabinet, rekonstrukce výtahu 6415
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – úpravy zkušebních místností řidičů 6409
Těžba dříví v lanovkových terénech na území Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary 6419
Těžba dříví harvestorem na území Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary 6418
Karlovy Vary, Hornická ulice, Olšova Vrata - parkování 6421
Svahová sekačka s dálkovým ovládáním 6417
K.Vary, ZŠ J.A. Komenského - učebna IT, kabinet, přístupová rampa a vnitřní plošina - část 1. stavební práce 6413
K.Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – rekonstrukce střechy 6411
Úklid MK, veřejného prostranství o víkendech 6412
Vodorovné dopravní značení na MK - 2024 6408
Oprava povrchu komunikace - Skalní ulice 6414
Domy s byty zvláštního určení Sedlecká 2 a Severní 2 - rekonstrukce výtahů 6407
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlových Varů v období 11/2024 - 10/2029 6405
Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary - III.etapa 6404
Přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů (VOK) na území statutárního města Karlovy Vary v dubnu/květnu 2024 6403
Oprava povrchu komunikace - AC Start 6420
Oprava povrchu komunikace – Šikmá ulice 6401
Oprava povrchu komunikace – odbočka ze Slovenské ulice směr Březová 6400
Prezentace města Karlovy Vary v rámci hokejových utkání "Hockey Outdoor Triple" 6399
Oprava mostovky - L29 - lávka v ulici U Brodu 6416
"MP Karlovy Vary - služební automobil psovoda" 6397
"MP Karlovy Vary - služební automobil" 6396
K. Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa 6395
Nákup odpadkových košů 120l - PRAX - 30ks 6398
K.Vary - víceúčelové hřiště u tréninkové haly KV Arény 6394
Prodloužení podpory VMware - originální podpora od VMware 6393
Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka LED mantinelů v hale míčových sportů KV ARENY 6392
Zpracování DPS včetně grafické části - IOS Karlovy Vary 6391
Rekonstrukce průmyslových hal rychlofiltrace a jewelly v areálu staré vodárny v Karlových Varech – architektonická studie 6390
Architektonicko-krajinářská studie volnočasového areálu VARYpark, areál Staré vodárny 6389
Architektonická studie rekonstrukce Vřídelní kolonády v Karlových Varech – provozně dispoziční úpravy a úpravy konstrukčního řešení, koncepce 6388
Aktualizace návrhu územní studie Staré vodárny a širšího centra a jejich dokončení včetně finální revize čistopisu pro registraci na ÚÚR v Brně 6387