Partnerské město Bernkastel-Kues, SRN

Centrum cestovního ruchu světoznámého vinařského kraje kolem řeky Mosely bylo osídleno již 3 tisíce let před naším letopočtem. Vzniklo spojením dvou samostatných měst, ležících na protilehlých březích řeky Mosely. Městská práva získal tehdejší Berrincastel až v roce 1291 z rukou krále Rudolfa Habsburského. Na konci středověku (r. 1401) se v Kuesu narodil světově proslulý Nikolaus Cusanus (Mikuláš Kusánský), vzdělaný právník, filozof, theolog, astronom a matematik, ve svém díle "De docta ingorantia" předběhl svou dobu, neboť vyslovil názor, že Země není nepohyblivý středobod, nýbrž je součástí nekonečného vesmíru. Tento radikální názor potvrdili daleko později Koperník, Kepler a Galilei. Nad městem se tyčí zřícenina kurfiřtského hradu Landshut, který patřil i strýci Karla IV. Balduinovi. V r. 1334 na hradě přenocovala první manželka Karla IV. Blanka z Valois. Region řeky Mosely je proslulý pěstováním vynikajících odrůd vína. V Bernkastelu žije 8.200 obyvatel, pro hosty je k dispozici 2.800 lůžek, z toho 1000 se nachází v lázeňských rehabilitačních sanatoriích. Ve městě s romantickou středověkou architekturou se nachází muzeum hraček, proslulá vinotéka, Mikulášův špitál, muzeum vína a mnoho malebných restaurací a hotelů. Velice populární jsou Moselské festivaly kultury, svátky vinobraní s obrovským alegorickým průvodem, projížďky lodí po Mosele atd.

Internet: www.bernkastel.de

Aktivity mezi Karlovými Vary a Bernkastelem-Kues

 • 1990 
  navázání prvních kontaktů s představiteli Městské informační kanceláře spolu s blízkými lázněmi Bad Bertrich
 • 1991 
  návštěvy Karlových Varů skupinami odborníků lázeňství a cestovního ruchu
 • 1992 
  semináře v Karlových Varech pro naše odborníky v lázeňství a cestovním ruchu
 • 1993 
  návštěva vedení města Karlových Varů spolu s výstavou obrazů Petra Strnada, primátorka Ing. Štorkánová pojmenovává Lázeňský salon v Kurfiřtském zámečku v Bad Bertrichu na Karlovarský salon, návštěva Bernkastelu-Kues
 • 1994 
  výměnné výstavy karlovarských umělců v regionu Mosely a moselských malířů v Karlovarském muzeu
 • 1995 
  2 koncerty KSO na Moselském festivalu v Bernkastelu-Kues a Bad Bertrichu
 • 1996 
  4 autobusy z regionu Mosely včetně jejich novinářů během roku na několikadenních pobytech v Karlových Varech , účast jejich odborníků lázeňství a cest. ruchu na 35. Evropském semináři cest. ruchu v Karlových Varech
 • 1997 
  opětovná účast KSO s koncertem při Moselském festivalu v Bernkastelu-Kues, další vzájemné návštěvy poslanců CDU, primátor Dr. Pavel si při společenském večeru v Karlových Varech spolu se starostou Bernkastelu-Kues Dr. Gestrichem vyměňují městské vlajky
 • 1998 
  návštěva primátora Dr. Pavla v Bernkastelu, poznání společné historie - paralely přes osobnost zakladatele našeho města Karla IV.
 • 1999 
  návštěva delegace vedení města při Zahájení láz. sezony v Karlových Varech, začínají konkrétní rozhovory o uzavření oficiálního partnerství
 • 2000
  • květen
   pobyt oficiální delegace z Bernkastelu-Kues při Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech 
   26. 5. - podpis partnerské smlouvy v Bernkastelu-Kues, za Karlovy Vary primátor Dr. Josef Pavel, Ing. Malý, Dr. Podlipný, Ing. Janisch, Ing. Mgr. Bártl, Mgr. Masák, J. Kopál, J. Hradílková. Další den vernisáž výstavy obrazů karlovarských malířů V. Balšána a J. Samce
  • září 
   návštěva v Bernkastelu-Kues při Svátku vína (Weinfest), přítomnost i při alegorickém průvodu, v nové Městské informační kanceláři - Mosel-Gäste-Zentrum - umístěny velké upoutávky na Karlovy Vary 
   pobyt 40-členné delegace při Tourfilmu - poslanci z Bernkastelu-Kues, zástupci vinařů a různých podnikatelů. Spolkovou zemi Porýní-Falc zastupoval zástupce ministerstva hospodářství - referent pro spolupráci se střední a východní Evropou Hans-Christian Arlt. Slavnostní prezentace města Bernkastel-Kues a regionu Mosely na večeru Tourfilmu
  • listopad 
   umístění informačních tabulí se jmény partnerských měst v Karlových Varech: 1. Doubí - konečná autobusu č. 6, 2. KOME, 3. Dvořákovy sady, 4. Dolní nádraží, 5. Magistrát města
 • 2001
  • duben 
   koncert smyčcového orchestru školy Antonína Dvořáka v Bernkastelu-Kues při cestě z Belgie ze soutěže hudebních škol (kde skončili mezi 80 školami na 1. místě), na náměstí pod taktovkou prof. Jiřího Štrunce, karlovarští žáci vzbudili velkou pozornost turistů i obyvatel
  • květen/červen
   exponáty z Bernkastelu-Kues vystaveny v Muzeu Zlatý klíč na výstavě "Partnerská města se představují"
  • květen
   delegace z Bernkastelu-Kues se starostou města Wolfgangem Portem na zahájení lázeňské sezóny v K. Varech 
   delegace z K. Varů v Bernkastelu-Kues na oslavách 600. výročí od narození slavného rodáka, kardinála a významného reformátora Nikolause von Kues (Mikuláše Kusánského), setkání se spolkovým prezidentem Johannesem Rauem a předsedou vlády Porýní-Falce Kurtem Beckem a ministry kultury, školství a s celou řadou významných představitelů státu, církve a regionu, delegace si vyslechla i světovou premiéru kantáty "Utajený bůh" současného českého skladatele Petra Ebena na slova Mikuláše Kusánského, skladbu si u p. Ebena objednalo město Bernkastel-Kues a p. Eben byl premiéry osobně přítomen
  • srpen
   studentka Prvního českého gymnázia - 17-letá Jana Podlipná jako praktikantka v Mosel-Gäste-Zentrum, spolupracovala s týmem profesionálů cestovního ruchu
  • září 
   Weinfest v Bernkastelu-Kues, soubor Dyleň vystupoval několikrát v průběhu slavností, rovněž natočen německou televizí. 
   folklorní skupina Bernkasteler Bürgerwehr (45 osob) v rámci folklorního festivalu v K. Varech, s velkým úspěchem vystoupili v rámci festivalu, prohlédli si město
  • prosinec
   skupina 40 osob, občanů Bernkastelu-Kues si hradilo pobyt v K. Varech, město K. Vary pro ně zajistilo uvítání a sobotní koncert v Imperiálu, účinkovali žáci ZUŠ Antonína Dvořáka
 • 2002
  • březen
   skupina 13 studentů z Obchodní akademie a VOŠ CR K. Vary na návštěvě v Bernkastelu-Kues, prohlídka města a lázeňských zařízení
  • květen
   starosta Bernkastelu-Kues Wolfgang Port spolu s delegací na Zahájení lázeňské sezóny v K. Varech
  • květen/červen
   klienti z Bernkastelu-Kues na léčení v K. Varech, pobyty za poznáním
  • červenec 
   v Bernkastelu-Kues založen Klub přátel města Karlovy Vary
  • srpen
   Weinfest v Bernkastelu-Kues, delegace města vedená primátorem Mgr. Zdeňkem Roubínkem, učitelka p. Laubová spolu s 11-letým houslistou Markem Pavelcem koncerty pro lázeňské hosty a VIP hosty. Delegace se setkala se spolkovou ministryní pro zemědělství, potravinářství pí. Künast a předsedou vlády Porýní-Falce p. Kurtem Beckem
  • září
   Willi Bottler a René Achtermann se zúčastnili mezinárodní soutěže videofilmů Mezinárodního Tourfilmu v Karlových Varech s videofilmem: Bernkastel-Kues na Mosele - město plné romantiky a radosti ze života" - získali čestný diplom poroty
  • listopad
   30. 10. - 2. 11 
   - skupina členů Spolku pro partnerskou spolupráci z Bernkastelu-Kues navštívila Karlovy Vary. Navštívila i ZŠ a ZUŠ v Rybářích, kde jim žáci předvedli koncert. Dále navštívili Alžbětiny lázně a jednali zde o spolupráci s různými sportovními svazy (plavání, lehká atletika, spoluráce organizací pro postižené - např. Aragonit z Karlových Varů s postiženými v Bernkastelu-Kues.
  • listopad - prosinec
   29. 11. - 1. 12.
    - zahájení 25. Vánočního trhu v Bernkastelu-Kues se zúčastnili primátor Mgr. Z. Roubínek s Dr. J. Podlipným
 • 2003
  • leden
   navázání kontaktů - zatím písemných - mezi Sdružením Aragonit K.Vary a Zvláštní školou Rosenbergschule Bernkastel-Kues 
   plánování koncertního turné KSO na léto 2004 - 100. leté výročí A. Dvořáka - koncerty na Mosele
  • březen
   25. 3. - 28. 3.
    - 4-denní pobyt v rodinách 40 studentů se svými učiteli z Prvního českého gymnázia Karlovy Vary v Bernkastelu-Kues, Pěvecký sbor gymnázia spolu s orchestrem studentů koncertovali spolu se svými kolegy z gymnázia v Bernkastelu-Kues, podívali se i do školy a navázali nová přátelství. Společný koncert pro veřejnost ve Slavnostním sále Muzea vína sklidil velkou pozornost veřejnosti i masmédií. Město Karlovy Vary přispělo 50 % na dopravu autobusem
  • duben - květen
   27. 4. - 11. 5.
    - ředitel Mosel-Gäste-Zentra R. Achtermann s manž. + p. W. Bottler s bratrem a manželkami na 14-denním lázeňském pobytu ve Švýcarském dvoře 
   1. 5. - 4. 5. - u příležitosti ZLS - 19-členná skupina z B-K, vedená starostou W. Portem. Ředitel Mosel¨Gäste-Zentra a předseda Spolku pro partnerskou spolupráci p. René Achtermann slavnostně jmenován ČESTNÝM OBČANEM města Karlovy Vary na Slavnostním večeru v Městském divadle dne 2.5.03. Videokazetu o p. Achtermannovi a jeho městě Bernkastel-Kues natočil jeho zástupce W. Bottler. 
   2. 5. vystoupil spolu s Karlovarským dívčím sborem mužský pěvecký sbor Männerquartet 1877 z Bernkastelu-Kues (40 os.) pod vedením M. Meyera a spolu s Karlovarským symfonickým orchestrem v GH Pupp 
   3. 5. - Männerquartet již sám koncertoval na Mlýnské kolonádě po svěcení pramenů za velké pozornosti mnoha diváků 
   5. 5. - 8. 5. - skupina studentů s pedagogy (Big band) Gymnázia z Bernkastelu Kues recipročně pobývala v rodinách našich studentů v K.Varech . Zúčastnili se výuky ve škole, prohlédli si město i okolí a společně koncertovali na Mlýnské kolonádě a před zaplněným sálem Malého sálu hotelu Thermal. květen-červen - výstava dětských kreseb v Muzeu Zlatý klíč z Realschule Bernkastel Kues na téma " Partnerská města Karlových Varů očima dětí"
  • červen
   19. 6. - 21. 6.
    - Karlovarský dívčí sbor se sbormistrem Jiřím Štruncem pobýval v Bernkastelu-Kues, zazpívali na 3 koncertech u příležitosti církevních slavností, ubytování a částečně stravu hradilo město B-K, na cestu a drobným kapesným přispělo Město K.Vary
  • září
   5. 9. - 7. 9.
    - při Svátcích vína v Bernkastelu-Kues vystoupili na několika koncertech žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary v počtu 17 osob - ubytování a stravu hradilo město B-K, Město K.Vary uhradilo dopravu autobusem a poskytlo drobné kapesné. Pro karlovarskou delegaci a pozvané místní hosty uspořádal Spolek pro partnerství Bernkastelu - Kues slavnostní večer na lodi "Evropa", na kterém koncertovala jazzová skupina "Krajíc Band" 
   7. 9. - slavnostní akt v Plavně - Město Karlovy Vary i za příkladné partnerství s městem Bernkastel-Kuesem bylo oceněno diplomem v soutěži mezi česko-německými partnerstvími mezi nejlepšími deseti . Soutěž se konala poprvé a to pod patronací prezidenta ČR Václava Klause a prezidenta SRN Johannese Raua. Akce se zúčastnil za K.Vary primátor Mgr. Z. Roubínek a za Bernkastel-Kues 2. místostarosta Frank Hoffmann a p. Pastor
  • prosinec
   na vánočním trhu v B-K se prodává v několika posledních letech horký punč z becherovky a výzdobou stánku karlovarskými motivy dělají propagaci nejen partnerské spolupráci, ale i našemu městu
 • 2004
  • leden
   projednávání novoročních koncertů 2005 v Bernkastelu-Kues s KSO
  • leden - únor
   Willi Bottler ve spolupráci s Dr. Podlipným a J. Hradílkovou připravoval obaly na společné hudební CD v češtině a němčině spolu s informačními texty o obou městech.
  • březen
   jednání p. Milana Demjana s kolegy z FET Clubu Karlovy Vary se zástupci fotbalových mládežnických aktivit v Bernkastelu-Kues o možné spolupráci. 
   22.3. - 26. 3. - pobyt 30 studentů se 3 pedagogy z Nicolaus- Gymnasia z Bernkastelu-Kues v rodinách studentů Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Společný koncert Pěveckého sboru Prvního českého gymnázia Karlovy Vary a Big Bandu gymnázia Nikolaus-von-Kues v hotelu Thermal, seznámení se se školou, s městem a výlety do okolí.
  • duben
   čtyři manželské páry z Bernkastelu-Kues na lázeňském pobytu v K.Varech
  • květen
   na programech ZLS 2004 pobývala 18-členná delegace z Bernkastelu-Kues. V Muzeu Zlatý klíč při fotovýstavě z aktivit s partnerskými městy záběry i ze společných akcí s těmito partnery. 
   1. 5. - historický vstup České republiky do EU sponzorsky podpořili i vinaři z Moselland A.G., kteří poslali 120 lahví moselského vína pro slavnostní večer v GH Pupp Rovněž všichni významní hosté programů ZLS v K.Varech obdrželi na památku společné hudební CD účinkujících z Karlových Varů a z Bernkastelu-Kues s názvem: "Z Čech na Moselu". 
   3. 5. - 7. 5. - studenti a učitelé z Prvního českého gymnázia K.Vary pobývali recipročně u svých kolegů v rodinách v Bernkastelu-Kues. Rovněž zde společně koncertovali ve Slavnostním sále Muzea vína za velké pozornosti občanů a regionálního tisku. Město Karlovy Vary přispělo na dopravu pro tuto akci ve výši 50% nákladů na cestu autobusem. 
   20. 5. - 23. 5. - skupina 20 lehkých atletů do 15 let se třemi dospělými doprovody pobývala na závodech v Karlových Varech. Kromě společných lehkoatletických závodů s karlovarskými dětmi, byli pozváni na diskotéku s programem do ZŠ Konečná. Dále si prohlédli město, sklárnu Moser, vyjeli na Dianu a společně kreslili s karlovarskými malými výtvarníky v Galerii umění při Dnu otevřených dveří.
  • červen
   skupina členů Partnerského spolku z Bernkastelu-Kues (44 osob) pobývala tři noci v Karlových Varech. Prohlédli si město, zakoupili si vstupenky na koncert KS v GH Pupp, navštívili okolí Karlových Varů a zajeli i do Prahy. 
   12. 6. - 13. 6. proběhly v Bernkastelu-Kues nejen volby do Evropského parlamentu, ale i komunální volby s přímou volbou starosty. Většinou více než 80% hlasů byl opětovně zvolen starosta Wolfgang Port - primátor Mgr. Z. Roubínek zaslal za město Karlovy Vary blahopřejný dopis.
  • červenec
   několik žen z Bernkastelu - Kues pobývalo 4 dny v Karlových Varech
  • září
   3. 9. - 5. 9.
    - šestičlenná delegace města Karlovy Vary spolu se šesti účinkujícími ze ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary pobývala na pozvání v Bernkastelu-Kues při Svátcích vína. 
   Partnerský spolek spolu s městem Bernkastel-Kues a místními sponzory uspořádal pestrý partnerský večer s promítáním videofilmu o Karlových Varech a Bernkastelu-Kues. Večeru se kromě místních nejvyšších představitelů zúčastnila i poslankyně Evropského parlamentu Christa Klass, dále pak 22-členná delegace z italského města Candella a delegace z polského města Otmuchowa. Karlovarští si následující den prohlédli areál školních a sportovních zařízení, které spravuje místní Sportovní spolek. Jednali o spolupráci ve sportu - karlovarští malí lehcí atleti jsou pozváni na květen 2005 do Bernkastelu-Kues. Bude rovněž navázána spolupráce i v dalších sportech. V neděli odpoledne Slavnostní průvod 100 alegorických vozů a různých hudebních a tanečních souborů natáčela přímým přenosem televize SWR z Mainzu pro tři německé spolkové země. V průběhu tohoto přímého přenosu poskytl 5-minutové interview o Karlových Varech a o spolupráci s Bernkastelem-Kues primátor Mgr. Zdeněk Roubínek.
 • 2005
  • leden
   7. 1. - 11. 1. KSO předvedl dva Novoroční koncerty v Bernkastelu-Kues. Zdravici za Město Karlovy Vary přednesla náměstkyně primátora M. Makkiehová, DiS.
  • duben
   29. 4. - 11.6. Výstava v Muzeu Zlatý klíč u příležitosti ZLS 2005 Karlovy Varů na téma „100. výročí spojení měst Bernkastel s Kuesem v jedno město
  • duben - květen
   29.4. - 1. 5. Delegace města Bernkastelu-Kues na ZLS v K.Varech vedená starosto Wolfgangem Portem, při programech vystoupil i Komorní pěvecký sbor z Bernkastelu -Kues vedený sbormistrem Michaelem Meyerem
  • květen
   26. 5. - 29. 5. 
   Lehcí atleti ze ZŠ Krušnohorská 9 chlapců a 11 děvčat do 15 let s pedagogy a ředitelem školy Mgr. Miroslavem Peerem na závodech s programem v Bernkastelu-Kues. Město K.Vary poskytlo dotaci na dopravu, ubytování se stravou hradil Partnerský a Sportovní spolek Bernkastelu-Kues
  • květen - červen
   30. 5. - 3. 6. Do K.Varů přijelo 25 studentů a 3 učitelé z Gymnázia Mikuláše Kusánského z Bernkastelu-Kues ke svým kolegům z Prvního českého gymnázia v K.Varech, ubytování v rodinách, společné míčové hry, raftování na řece Ohři,nácvik lezení na Svatošských skalách, výlet na kolech, návštěva lanového centra v Praze, přijetí na radnici.
  • červen
   8. 6. - 11. 6. Konference evropských partnerských měst v K.Varech s příspěvkem z EU a Česko-německého fondu budoucnosti se zúčastnila delegace vedená starostou Wolfgangem Portem s přednáškami. Přednášku o aktivitách Partnerského spolku přednesl předseda R. Achtermann spolu s W. Bottlerem.
   23. - 26. 6. Partnerský spolek z Bernkastelu-Kues pod vedením R. Achtermanna a W. Bottlera přivezli do K.Varů 48 osob. Prohlídka města, výlety do okolí a do Prahy, návštěva koncertu KSO. Občanskému sdružení „Nejste sami“ Karlovy Vary pro postižené děti předali na radnici za přítomnosti I. náměstkyně primátora Mgr. J. Petříkové sponzorský dar ve výši EUR 500.
  • červenec
   15. 7. - 17. 7. 
   Spolek dobrovolných hasičů z BKS v počtu 33 osob navštívil K.Vary v sobotu 16. 7. 06 pro ně dobrovolní hasiči ve Staré Roli uspořádali hezké přijetí s občerstvením, tlumočení zajišťoval p. Ing. Eduard Mayer
   22. 7. - 24. 7. Slavnostní otevření Karlovarského náměstí v Bernkastelu-Kues, Město Karlovy Vary věnovalo na toto nově vzniklé náměstí v historickém centru města bronzovou část kašny od sochaře Jana Kotka. Slavnostní projev přednesl primátor města Mgr. Zdeněk Roubínek spolu se starostou Wolfgangem Portem za přítomnosti několika tisíc osob z různých zemí Evropy. Na novém náměstí vystoupil i folklórní soubor Dyleň. Karlovarský akademický sochař Jan Kotek spolu s primátorem Roubínkem a se starostou W. Portem odhalil své dílo.Na kašně je umístěn nápis v němčině: „Gestiftet von der Partnerstadt Karlovy Vary 2005“ (Věnováno partnerským městem Karlovy Vary 2005). Ve dlažbě na náměstí jsou vytvořeny barevné znaky obou měst, vyhotovení znaku města K.Varů sponzorovali členové Partnerského spolku Bernkastelu-Kues.
  • září
   2. 9. - 4. 9. Delegace města K.Vary vedená náměstkyní Monikou Makkiehovo v počtu 6 osob se zúčastnila Svátků vína v Bernkastelu-Kues.
   5. 9. jazzový koncert Milan Krajíc Jazz Band v BKS na Karlovarském náměstí.
   19. 9. - 23. 9. Skupina 20 studentů se dvěma učitelkami z Prvního českého gymnázia K. Vary odjela recipročně ke svým kolegům do BKS. Ubytování v rodinách, sportovní hry, jízda na horských kolech, vodní lyžování, lezení po skalách, prohlídka školy a města, výlet do Trieru. Město K.Vary poskytlo studentům dotaci na dopravu autobusem.
 • 2006
  • květen
   4. 5. - 7. 5. 
   Malá delegace z Berkastelu-Kues se zúčastnila programů ZLS v K.Varech. Ve stejném termínu ve Varech pobývala 47-členná skupina občanů z B-K, která si hradila pobyt v Hotelu Thermal. Jejich cestu organizoval Partnerský spolek vedený p. Reném Achtermannem.
   25. 5. - 28. 5. Skupina 50 osob z B-K – kostelní sbor Sv. Briktius vedený starostou města p. Wolfgangem Portem- pobývala v K.Varech. Hradili si ubytování v Hotelu Thermal, navštívili Becherovku, Dianu, koncert KSO, navštívili svatou mši v Kostele sv. Maří Magdaleny a zajeli i do Drážďan.
  • červen
   19. 6. - 25. 6. 
   Skupina 50 osob ze sportovního spolku pro nemocné se srdcem (Herzgruppe)v K.Varech, rehabilitační pobyt v Hotelu Thermal, lékař. přednáška MUDr. Květy Podlipné s promítáním, prohlídka města a muzea Becherovky, výlet do Bečova, Mariánských Lázní, Krušných hor, Prahy. Navštívili Dianu, dělali výlety v lázeňských lesích, navštívili koncert KSO. Na obrovské obrazovce v Thermalu sledovali mistrovství světa ve fotbalu, které se konalo ve stejnou dobu v Německu. Skupinu vedl Rainer Krischel a Willi Bottler.
  • září
   1. 9. - 3. 9. 
   Delegace z K.Varů vedená primátorem Mgr. Z. Roubínkem na Slavnostech vína v Bernkastelu-Kues. Dětský folklorní soubor Dyleň vystupoval v kulturních programech v Muzeu vína a po městě na Karlovarském náměstí i ve slavnostním průvodu. Město Karlovy Vary poskytlo souboru Dyleň finanční dotaci na cestu autobusem.
  • 7. 9. - 10. 9. Karlovarského mezinárodního folklorního festivalu se zúčastnila více než 30-členná skupina trubačů a bubeníků Bernkasteler Bürgerwehr, se kterými přijela i královna vína Janna I. se svými princeznami. Zahajovali slavnostní průvod zahraničních i tuzemských souborů, vystupovali po městě i při slavnostním večeru.

 • 2007

  • květen
   4. 5. - 6. 5. 
   Slavnostních programů Zahájení lázeňské sezóny v K.Varech se zúčastnil starosta města Bernkastelu-Kues Wolfgang Port i čestný občan města K.Vary p. René Achtermann a p. Willi Bottler se svými manželkami.

  • červen
   27. 5. - 2. 6. Zahraniční studijní cesta odborníků a polit. představitelů měst – členů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska do Porýní-Falce, seznámení se s péčí o historické dědictví, jejich využití a zároveň praktické informace o partnerské spolupráci. Skupina 42 osob z České republiky z toho 4 noci pobývala v Bernkastelu-Kues, toto město pomohlo sestavit informativní program a zajistilo na své náklady i průvodce po městě a okolních městech Trieru a Lucemburku, dále zajistilo odborné přednášky svého architekta města a příslušných odborníků na památky. Skupina těchto českých představitelů navštívila krátce i partnerské město Turnova Idar-Oberstein a partnerské město Uherského Hradiště Mayen. Česko-německý fond budoucnosti  Praha poskytl na tuto cestu finanční dotaci. 
   6. 6. - 10. 6. Pobyt 15-členné skupiny Präventivgruppe z Bernkastelu-Kues v K.Varech vedená p. Rainerem Krischelem na oslavu 20. výročí své existence. Ubytování v Hotelu Thermal, prohlídka města s výkladem J. Hradílkové, láz. procedury, plavání v bazénu, pěší tury po lázeňských lesích, výlet do Prahy , do Bečova a Chodové Plané. 
   7. 6. - 10. 6. Skupina dobrovolných hasičů z Bernkastelu-Kues ze čtvrti Andel v počtu 30 osob pobývala v K.Varech, ubytování v Hotelu Thermal, prohlédli si lázeňské centrum města s výkladem J. Hradílkové, navštívili
   koncert KSO, navštívili Muzeum Becherovky. Uspořádali jednodenní výlet do Plzně a při cestě domů si prohlédli i Mariánské Lázně. 
   21. 6. - 24. 6. Skupina občanů, členů Partnerského spolku z Bernkastelu-Kues pobývala v K.Varech, ubytování v Hotelu Excelsior. Prohlídka města s výkladem J. Hradílkové, návštěva koncertu KSO, výlet do Chebu a Františkových Lázní včetně okolí.

  • červenec
   19. 7. - 22. 7. Dobrovolní hasiči ze Staré Role se svým mluvčím Danem Marešem byli pozváni do Bernkastelu-Kues, kde se seznámili s činností svých kolegů, skupinu přijel pozdravit i oblastní velitel dobrovolných hasičů p. Edringer a starosta města Wolfgang Port, přítomni byli i novináři. Město Karlovy Vary poskytlo finanční příspěvek na dopravu.

  • srpen - září
   31. 8. - 2. 9. Delegace z Karlových Varů vedená náměstkem primátorky Ing. Petrem Keřkou se zúčastnila programů Svátky vína v Bernkastelu-Kues. Součástí programu byl i společný seminář o partnerské spolupráci za účasti členů Partnerského spolku, politických představitelů měst a regionu kolem Mosely, včetně novinářů. Veřejnosti byla představena nová publikace o partnerské spolupráci mezi Bernkastelem-Kues a Karlovými Vary. V průběhu programů a ve slavnostním průvodu vystupovala i Dudácká kapela folklorního souboru Dyleň z Karlových Varů.

  • září
   10. 9. - 14. 9. Studenti z Gymnazia Mikuláše Kusánského z Bernkastelu-Kues (22 osob) spolu se svými pedagogy pobývali v Karlových Varech u svých kolegů z Prvního českého gymnázia. Ubytováni byli v rodinách. Jejich náplň pobytu kromě prohlídky města a okolí: porcelánka v Lesově, hrad Loket atd. Každým dnem studenti se zabývali výtvarným ztvárněním partnerského města pomocí vlastních fotografií, grafických skic a koláží na téma: „Moje město tvýma očima“. Němečtí a čeští studenti pracovali společně, v průběhu pobytu byli rovněž přijati primátorkou města JUDr. V. Vlkovou na radnici. Na závěr pobytu se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy společných prací v budově školy. 
   24. 9. - 28. 9. Studenti z Prvního českého gymnázia Karlovy Vary spolu se svými pedagogy (celkem 20 osob) pobývali recipročně v rodinách svých přátel z Gymnázia Mikuláše Kusánského v Bernkastelu-Kues. I oni se věnovali výtvarnému ztvárnění partnerského města, které si prohlédli, zároveň se podívali do města Lucemburk a spolu s německými studenty vytvořili z fotografií a kreseb koláže na téma „Spojení tří měst – Karlových Varů, Lucemburku a Bernkastelu-Kues“ , slavnostní vernisáž se konala v galerii Bernkasteller Fenster za velké pozornosti veřejnosti. Město Karlovy Vary poskytlo pro naše studenty finanční příspěvek na dopravu.

  • září - říjen
   29. 9. - 3. 10. Předseda Partnerského spolku Bernkastelu-Kues R. Achtermann spolu s manželkou pobýval soukromě v K.Varech, navštívil koncert KSO, představení v divadle a dojednal program pobytu pro skupinu občanů z jejich města na rok 2008.

  • prosinec
   14. 12. - 16. 12. Menší skupina občanů Karlových Varů spolu s p. Ing. P. Keřkou pobývala soukromě v Bernkastelu-Kues, byla přijata rovněž starostou W. Portem a zástupci Partnerského spolku.

 • 2008

  • květen
   1. 5. – 4. 5.  
   ZLS s programy oslav 650. výročí založení města Karlovy Vary se zúčastnila delegace města Bernkastelu-Kues vedená starostou Wolfgangem Portem, zúčastnili se rovněž vernisáže výstavy slavných návštěvníků K.Varů v Galerii umění s názvem „Karlovy Vary / Karlsbad – slavte s námi“. 
   28. 5. – 31. 5. Oslav 400. výročí budovy radnice na Tržním náměstí v Bernkastelu-Kues se zúčastnila malá delegace z Karlových Varů vedená primátorkou Dr. Veronikou Vlkovou. Primátorka se prezentovala rovněž v dobovém kostýmu při historickém zasedání městské rady Bernkastelu-Kues.

  • červen
   19. 6. – 22. 6. 
   Partnerský spolek Bernkastelu-Kues vedený čestným občanem K.Varů Reném Achtermannem přivezl do Varů do hotelu Humboldt 43 občanů, převážně členů spolku. Prohlédli si město včetně podzemí Vřídla, účastnili se koncertu KSO v Lázních III., navštívili Mariánské Lázně, Chodovou Planou, město Stříbro a klášter v Kladrubech. Setkali se s primátorkou města.

  • srpen
   7. 8. – 10. 8. 
   Dobrovolní hasiči z Bernkastelu-Kues vedeni Lotharem Marmannem v počtu 17 osob navštívili Karlovy Vary, prohlédli si město, Muzeum Becherovky, dále Mariánské Lázně. Dobrovolní hasiči ze Staré Role pro ně připravili sobotní program s ukázkou svého vybavení ve Staré Roli a německé kolegy zavedli i do biofarmy Kozodoj a připravili svým přátelům různé grilované speciality. Spolupráce dále pokračuje.

   5. 9. – 8. 9.  Svátků vína v Bernkastelu-Kues se zúčastnila malá delegace vedená primátorkou JUDr. V. Vlkovou, která podala interview v němčině pro televizi SWR. V alegorickém průvodu se v historických kostýmech zúčastnili z Karlových Varů Ing. Josef Bauer a Ing. Čertík s partnerkami. TV SWR odvysílala hodinový pořad z této akce včetně interview s primátorkou dne 20. 9. večer.

   1. 10. – 5. 10.  René Achtermann s manželkou pobýval v K.Varech, zúčastnil se koncertu KSO, zajišťoval pobyt skupiny z Bernkastelu-Kues na r. 2009.

   10. 12. – 23. 12. Při vánočních trzích v Karlových Varech před Hlavní poštou bylo prodáváno svařené bílé a červené víno z Bernkastelu-Kues včetně vín vinaře a hoteliéra Franze Dahma, který uspořádal dne 16.12. 08 ochutnávku svých vín s výkladem v Café In

 • 2009

  • březen
   Panu René Achtermannovi zasláno několik kusů časopisu Thermae Europae, který byl vydáván v angličtině na základě tříletého projektu z programu EU Kultura 2000. V čísle 4 byl uveřejněn článek Jitky Hradílkové o spolupráci s partnerskými městy včetně informací o Bernkastelu-Kues.

  • květen
   1. 5. – 3. 5. 
   Programů ZLS se zúčastnila delegace města Bernkastelu-Kues vedená starostou Wolfgangem Portem. V delegaci byl rovněž předseda Partnerského spolku p.René Achtermann a jeho zástupce p. Willi Bottler s manželkami a nový ředitel Mosel-Gäste-Zentra p. Jörg Lautwein. 
   29. 5.  Primátor Ing. W. Hauptmann zaslal kondolenci rodině bývalého starosty Bernkastelu-Kues Dr. Helmuta Gestricha v souvislosti s jeho úmrtím. Pan Dr. Helmut Gestrich podepsal partnerskou smlouvu ve své funkci starosty města dne 26. 5. 2000 a vždy mu na mezinárodní spolupráci velice záleželo. 
   24. 6. – 28. 6. Skupina 32 osob, členů Partnerského spolku z Bernkastelu-Kues vedených předsedou p. Reném Achtermannem pobývala v K.Varech v Hotelu Humboldt. Při večeři je pozdravil primátor města Ing. W. Hauptmann. Prohlédli si lázeňské centrum, jako první zahraniční delegace i novou KV Arenu, zavítali do Starého mlýna v Březové, kde si zahráli golfový crocquet a poobědvali. Rovněž byli na koncertu KSO v Lázních III. a podnikli výlet do Teplic a Duchcova. 
   4. 9. – 7. 9. Malá delegace vedená primátorem Ing. W. Hauptmannem navštívila Weinfest v Bernkastelu-Kues. Při tomto pobytu byla Jitka Hradílková oceněna městem Bernkastelem-Kues na Hradu Landshut za 20-letou spolupráci,dostala voucher na týdenní dovolenou s manželem a programem v Bernkastelu-Kues. Partnerský spolek jí udělil čestné členství. Ve slavnostním průvodu při vinobraní kráčeli v historických kostýmech p. Ing. Josef Bauer a p. Ing. Vojtěch Čertík s partnerkami, představovali Karla IV. a jeho nejbližší doprovod, přivezli i královské korouhve. V průběhu pobytu proběhlo podrobné jednání o průběhu oslav 10. výročí od podpisu partnerské smlouvy mezi Bernkastelem-Kues a Karlovými Vary, které budou probíhat v roce 2010. 
   18. 9. – 20. 9. Odborová organizace při Magistrátu města Karlovy Vary organizovala první poznávací zájezd do Bernkastelu-Kues, kterého se zúčastnilo celkem 45 osob. Na cestu obdržely odbory příspěvek na dopravu od města Karlovy Vary.. Skupině se podařilo sehnat ubytování na Karlovarském náměstí, za krásného počasí si prohlédli malebné městečko.  Skupinu přišel pozdravit místostarosta p. Wolfgang Pastor. 
   21. 9. – 25. 9. Studenti z Gymnázia Mikuláše Kusánského z Bernkastelu-Kues pobývali v Karlových Varech v rodinách svých kolegů z PČG Karlovy Vary. Byli přijati na Magistrátu města Karlovy Vary primátorem města Ing. W. Hauptmannem, prohlédli si město a okolí Karlových Varů a spolupracovali s karlovarskými studenty na společném projektu v biologii a chemii. 
   5. 10. – 9. 10. Studenti z Prvního českého gymnázia Karlovy Vary pobývali recipročně v rodinách v Bernkastelu-Kues, od města obdrželi příspěvek na dopravu. Byli přijati starostou p. Wolfgangem Portem na radnici a i v Bernkastelu-Kues pracují na projektu v biologii a chemii, který  pak slavnostně vyhodnotili při společném programu. Zavítali i do blízkého města Trier, které je nejstarším městem Německa. 

 • 2010

  • V roce 2010 oslavilo město Bernkastel–Kues a Karlovy Vary  10. výročí od podepsání partnerské smlouvy. Akce v rámci oslav:

   • Novoroční koncert  9. a 10.1.20010 našeho KSO v Berkastelu-Kues. Za účasti primátora města K.Vary Ing.Wernera Hauptmanna a starosty města Bernkastel-Kues Wolfganga Porta. Náš KSO pobýval v Bernkastelu od  8.-11.1.2010.

   •  ZLS 2010 v období od 30.4.-2.5.2010 byla pozvána do města K.Vary a přijala pozvání velká 10-ti členná delegace z města Berkastel-Kues - vedena primátorem Wolfgangem Portem

   • 11.- 13. 6. 2010 – akce v rámci Karlovarského karnevalu . Bernastel-Kues přivezl alegorický vůz a královny vína Mosely za účasti Bernkasteler  Bürgerwehr   ( hudebníci + královna vína jako průvod 25 osob).

   • 2.- 6. 9. 2010 - představitelé města Karlovy Vary se zúčastnili oslav 10. výročí partnerství mezi městy Bernkastel-Kues a Karlovy Vary v rámci oslav Weinfestu 2010.

  • Další akce pořádané s Bernkastelem - Kues v roce  2010:

   14. - 16. 5. 2010 - Počet účastníků cca.16 osob.TJ Thermia Karlovy Vary; Sportovní výměna mladých chlapců v košíkové s partnerským městem Bernkastel-Kues včetně sportovního utkání. 
   17. - 20. 6. 2010 -  Proběhla návštěva skupiny občanů z partnerského spolku Bernkastel- Kues - 55 osob. 
   Program: Večer uvítal skupinu občanů z partnerského města primátora města K.Varů Ing. W. Hauptmann. - Skupina občanů navštívila naše Městského divadla K.Vary (opera  Kouzelná flétna), dále pak jim byla zařízena prohlídka Karlových Varů a také návštěvu Prahy a objednali si rovněž kulturní program a večeři v zámku Kamenný dvůr v Kynšperku nad Ohří.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám