Nemovitosti

Nájem a pacht pozemku

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 210, č. 224, č. 225A

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 222; 353 151 251, 353 151 224

Co k tomu potřebujete

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

Formuláře

Tiskopis žádosti o nájem/pacht pozemku z majetku Statutárního města Karlovy Vary:

 1. pro fyzickou osobu
 2. pro právnickou osobu
 3. pro sdružení

je k dispozici u referentů, kteří vyřizují nájem a pacht pozemků na odboru majetku města, na informacích Magistrátu města Karlovy Vary a níže v dokumentech.

Prodej pozemků - občan

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 205, č. 211

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 245, 353 151 437

Co k tomu potřebujete

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

Formuláře

Tiskopis žádosti o prodej pozemku, který je k dispozici u referenta pro prodeje pozemků, odbor majetku města, na informacích Magistrátu města Karlovy Vary, nebo níže v dokumentech.

Prodej pozemků - podnikatel

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 205, č. 211

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 245, 353 151 437

Co k tomu potřebujete

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

Formuláře

Tiskopis žádosti o prodej pozemku pro podnikatele, který je k dispozici u referenta pro prodeje pozemků podnikatelům, odbor majetku města, na informacích Magistrátu města Karlovy Vary, nebo níže v dokumentech.

Pronájem nebytového prostoru

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 205

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 245

Co k tomu potřebujete

Požadované přílohy v rámci zveřejnění pronájmu.

Formuláře

Žádosti o pronájem nebytového prostoru jsou k dispozici v informačním centru v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary. Žádost může být podána i bez použití příslušného formuláře, a to dle podmínek uvedených v rámci zveřejnění záměru pronájmu, s přílohami uvedenými v rámci zveřejnění záměru pronájmu.

Přenechání bytu do podnájmu

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 206.

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 253

Základní informace k životní situaci

Nájemce může požádat o souhlas s přenecháním bytu do podnájmu na dobu určitou – maximálně 1 rok. K této žádosti musí předložit potvrzení o zaměstnání nebo studiu mimo okres Karlovy Vary (ev. další důvod jako je zdravotní stav, atd).

Co k tomu potřebujete

 • Evidenční list, na kterém realitní kancelář potvrdí, že uvedený byt je bez dluhu
 • Dále doklad o nájemním vztahu (dekret, rozhodnutí o přidělení bytu, přechod nájmu bytu, nájemní smlouvu, apod.)
 • Podnájemní smlouvu mezi nájemcem bytu a podnájemcem (s účinností po vydání souhlasu)
 • Potvrzení o zaměstnání nebo o studiu mimo Karlovy Vary, atd.

Formuláře

Žádosti o přenechání bytu do podnájmu jsou k dispozici v informačním centru v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, nebo níže v dokumentech.

Věcná břemena

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 203.

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 259.

Základní informace k životní situaci

Číslo pozemku, na kterém bude zřízeno věcné břemeno, katastrální území, kde se pozemek nachází, popis věcného břemene.

Co k tomu potřebujete

 • Vyplněnou žádost

Formuláře

Tiskopis žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku:

 1. pro fyzickou osobu
 2. pro právnickou osobu

je k dispozici u referenta, který vyřizuje zřizování věcných břemen na odboru majetku města, na informacích Magistrátu města Karlovy Vary, nebo níže v dokumentech.

Směna pozemku

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář  č. 224.

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 251.

Základní informace k životní situaci

Číslo pozemku ve vlastnictví žadatele a číslo pozemku ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, které má žadatel zájem směnit, katastrální území, kde se pozemky nachází, výměra pozemků a záměr využití pozemku, který má zájem získat směnou do svého vlastnictví.

Co k tomu potřebujete

 • Vyplněnou žádost

Formuláře

Tiskopis žádosti o směnu pozemků, který je k dispozici u příslušného referenta, na odboru majetku města, na informacích Magistrátu města Karlovy Vary nebo níže v dokumentech.

Pronájem nebytového prostoru - garáže

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor majetku města, 2. patro - kancelář č. 225A.

Adresa: Magistrát města I, Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 224

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti včetně požadovaných příloh uvedených v rámci zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru.

Co k tomu potřebujete

 • Požadované přílohy v rámci zveřejnění pronájmu.

Formuláře

Žádosti o pronájem nebytového prostoru jsou k dispozici v informačním centru v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, nebo níže v dokumentech.

Další životní situace

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Ivana Vaňková

Poslední aktualizace: 25.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám