Odbor rozvoje a investic

Činnost odboru

 

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC komplexně zajišťuje investiční výstavbu v režii Statutárního města Karlovy Vary. Přípravu a realizaci investic zajišťuje na základě investičních záměrů jednotlivých akcí, zpracovaných příslušnými odvětvovými odbory a projednaných orgány města.

Odbor rozvoje a investic zajišťuje pořizování koncepčních studií a přípravu investičních záměrů pro výstavbu připravovanou Statutárním městem Karlovy Vary v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty k rozvoji města a jeho funkčních složek.

Odbor rozvoje a investic zajišťuje zastupování Města Karlovy Vary jako účastníka správních řízení k umístění a povolení staveb jiných investorů na území Statutárního města Karlovy Vary. Odbor rozvoje a investic z pozice samosprávy města vydává stanoviska k záměrům a projektům staveb jiných investorů na území města a provádí rovněž veškeré další úkony za Statutární město Karlovy Vary jako účastníka správních řízení vedených dle stavebního zákona ve věcech výstavby jiných investorů na území města.

Úřední hodiny všech agend

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Daniel Riedl

Telefon:353 151 248

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor rozvoje a investic

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:31

Oddělení architektury a urbanismu
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. arch. Ilja Richtr
vedoucí oddělení - urbanismus a architektura, rozvoj města, investiční záměry
353 151 278 Moskevská 21
44
Bc. Michaela Grossová
stanoviska ke stavbám, rozvojové projetky města
353 152 510 U Spořitelny 2
518
Ing. Daniel Žák
stanoviska ke stavbám, rozvojové projekty města
353 151 121 Moskevská 21
107A
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Marcela Boháčková
administrátor odboru, ekonom
353 151 240 Moskevská 21
30
Ing. František Kocourek
veřejné zakázky
353 151 238 Moskevská 21
36
Petr Kořán
investiční technik
353 151 263 Moskevská 21
36
Ing. Jitka Sakařová
investiční rozvoj, veřejné zakázky
353 151 237 Moskevská 21
37
Lenka Savková
investiční technik - investice menšího rozsahu
353 151 226 Moskevská 21
38
Zdeněk Uhlík
investiční technik
353 151 433 Moskevská 21
38

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Boháčková
Poslední aktualizace: 28.02.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah