Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, má 35 členů a schází se zpravidla sedmkrát ročně. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2019

24. 1. | 2. 4. | 25. 6. | 3. 9. | 22. 10. | 17. 12.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V 1. POLOVINĚ ROKU 2020

4. 2. | 31. 3. | 23. 6.

 

materiály pro zastupitele - vstup pod heslem

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Irena Preislerová
Poslední aktualizace: 05.11.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah