Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, má 35 členů a schází se zpravidla jedenkrát za měsíc. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2018

23.1. | 27.3. | 22.5. | 26.6. | 4.9. | 9.10. | 18.12.

 

 

materiály pro zastupitele - vstup pod heslem

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Irena Preislerová
Poslední aktualizace: 18.06.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah