Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, má 35 členů a schází se zpravidla sedmkrát ročně. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2018

23.1. | 27.3. | 22.5. | 26.6. | 4.9. | 13.11.  | 11.12.

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2019

22.1. | 19.3. | 28.5. | 25.6. | 3.9. | 22.10. | 17.12.

 

 

materiály pro zastupitele - vstup pod heslem

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Irena Preislerová
Poslední aktualizace: 13.11.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah