Výroční zprávy z. 106/1999 Sb. o poskytování informací

Výroční zprávy o činnosti povinného subjektu města Karlovy Vary, v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

Výroční zprávy z. 106/1999 Sb. o poskytování informací

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 5.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám