Ukrytí - chování v úkrytu

Chování v úkrytu

  • Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí.
  • Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele.
  • Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržte zásady pro opuštění bytu.
  • Pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépomocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvizovaný úkryt.
  • Chovejte se ukázněně a řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy úkrytu.
  • Neplýtvejte vodou a potravinami.
  • Udržujte pořádek a čistotu.
  • Zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte.
  • Za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte.
  • Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 16.5.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám