Odbor životního prostředí

Činnost odboru

Odbor životního prostředí zajišťuje ochranu životního prostředí, například na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší či odpadového hospodářství. Kromě vydávání povolení či rozhodnutí ve správních řízeních provádí i kontrolní činnost zaměřenou na dodržování příslušných zákonů. Tuto činnost vykonává v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti:

Jednotlivé agendy odboru

 • Ochrana nelesní zeleně, zástupce vedoucího odboru
  tel.: 353 152 733, dveře č. 301
 • Zemědělský půdní fond, rostlinolékařská péče
  tel.: 353 152 730, dveře č. 300
 • Ochrana přírody
  tel.: 353 152 731, dveře č. 302
  tel.: 353 152 732, dveře č. 303
 • Ochrana ovzduší
  tel: 353 152 502, dveře č. 305
 • Ochrana zvířat, přestupky, ekonom
  tel.: 353 152 734, dveře č. 305
 • Lesní hospodářství, myslivost
  tel.: 353 152 499, dveře č. 337
  tel.: 353 152 523, dveře č. 336
  tel.: 353 152 735, dveře č. 306
 • Odpadové hospodářství
  tel.: 353 152 743, dveře č. 305

Kontakty

foto

Ing. Stanislav Průša

Telefon
E-mail
s [emailtecka] prusaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
306
Činnost
vedoucí odboru, myslivost, lesní hospodářství, ochrana ovzduší
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Daniela Doubravová
ZPF, rostlinolékařská péče
d [emailtecka] doubravovaatmmkv [emailtecka] cz 353152730 U Spořitelny 2
300
Bc. Jakub Hlávka
ochrana přírody a krajiny
j [emailtecka] hlavkaatmmkv [emailtecka] cz 353152502 U Spořitelny 2
303
Ing. Vladimír Krůta
myslivost, lesní hospodářství
v [emailtecka] krutaatmmkv [emailtecka] cz 353152523 U Spořitelny 2
336
Ing. Miroslav Kučera
myslivost, lesní hospodářství
m [emailtecka] kuceraatmmkv [emailtecka] cz 353152732 U Spořitelny 2
336
Jiřina Modrová
ochrana přírody a krajiny
j [emailtecka] modrovaatmmkv [emailtecka] cz 353152731 U Spořitelny 2
302
Jaroslava Pejřilová DiS
myslivost, lesní hospodářství
j [emailtecka] pejrilovaatmmkv [emailtecka] cz 353152499 U Spořitelny 2
337
Ing. Dobromil Přib
odpadové hospodářství
d [emailtecka] pribatmmkv [emailtecka] cz 353152743 U Spořitelny 2
305
Bc. Eva Slábová
ochrana zvířat, přestupky, rybářství, ekonom
e [emailtecka] slabovaatmmkv [emailtecka] cz 353152734 U Spořitelny 2
337
Jana Szewieczková DiS.
ochrana přírody a krajiny
j [emailtecka] szewieczkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152733 U Spořitelny 2
301

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Stanislav Průša

Poslední aktualizace: 25.7.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám