Místní poplatky

Místní poplatek ze psů

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary I., odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, v přízemí hlavní budovy vpravo

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 376

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Základní informace

Držitel psa splní svou  povinnost poplatníka přihlásit psa k evidenci u správce poplatku (nejlépe osobně) ve lhůtě do 15  dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího.

Co k tomu potřebujete

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (zejména plná moc, pověření), případně další doklady prokazující údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, úlevu či osvobození od poplatku (např. doklad o přiznání starobního důchodu, smlouva o převzetí psa z městského útulku, doklad o uspání psa veterinářem apod.).

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů. 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kde to vyřídíte

V případě užívání pozemních komunikací předchází řešení této situace řízení na odboru dopravy. V případě užívání ostatních ploch veřejného prostranství, které nejsou pozemními komunikacemi, na technickém odboru.

Potřebné informace k místnímu poplatku poskytne odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 151.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 347

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (pověření nebo plná moc).

 

Formuláře

Formulář není obecně závaznou vyhláškou stanoven. Lze využít doporučený tiskopis formuláře.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu: , musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: a89bwi8 

Místní poplatky z ubytovací kapacity

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 151

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 293

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (plná moc nebo pověření).

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů: „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z ubytovací kapacity“ a „Měsíční vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity“.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu: , musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: a89bwi8 

Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 150.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 155

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (plná moc nebo pověření)

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů: „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ a „Měsíční vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu: , musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: a89bwi8 

Povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do lázeňského území

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky - oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 143.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 917

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

V případě povolení na období 30, 90 nebo 365 dní a zejména v případě požadavku na osvobození či úlevy od poplatku:

 • průkaz totožnosti
 • doklad k vozidlu
 • doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka, případně doklad k prokázání nároku na osvobození či úlevu od poplatku.

K zaplacení poplatku za povolení na jeden až sedm po sobě jdoucích dnů prostřednictvím technického zařízení (automatu), umístěného u budovy Městské policie Karlovy Vary, Moskevská 34,  se doklady nepředkládají, ale na doklad o zaplacení je nutné dopsat SPZ/RZ vozidla pro případnou kontrolu prováděnou v lázeňském území strážníky městské policie.

Formuláře

Formulář ohlašovací povinnosti v tomto případě žádosti o vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do lázeňského území města není obecně závaznou vyhláškou stanoven.

 • Při „jednorázovém“ povolení lze žádost vyřídit ústně s úřední osobou nebo prostřednictvím technického zařízení.
 • Při „dlouhodobém“ povolení v paušální sazbě poplatku lze použít doporučený tiskopis formuláře.


 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Vasilie Koubová
Poslední aktualizace: 28.02.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah