Napište nám

dotaz

13.3.2018 - Dobrý den,můžete mi prosím sdělit jak je to s převozem ropných kalů z Ostravska k tzv.ekologické likvidaci(spálení) do oblasti Vřesová.Co na to ekologové.Děkuji

Odpověď: Zplyňování kalů z ostravských ropných lagun bude provádět společnost Sokolovská uhelná, a to mimo jiné na základě platného povolení uděleného krajským úřadem. Dovolujeme si Vám proto předat vyjádření Odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje…. Ve zpracovatelské části paroplynové elektrárny ve Vřesové se spalují paliva, dochází k jejich zplyňování nebo zkapalňování, vyrábějí se anorganické látky (různé druhy kyselin) a odstraňuje se nebo využívá odpad v zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu. Vliv zařízení na životní prostředí posuzovalo před zahájením provozu Ministerstvo životního prostředí v rámci tzv. EIA a provoz zařízení byl povolen. V srpnu 2017 doručil provozovatel zařízení ve Vřesové, tedy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Krajskému úřadu Karlovarského kraje žádost o změnu integrovaného povolení. Změna se týkala zpracování nového odpadu, který může být do zařízení přijat ke zpracování. K tomu se opět vyjádřilo ministerstvo životního prostředí, které potvrdilo, že změna nepodléhá posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Krajský úřad se touto změnou zabýval v tom smyslu, že na zařízení nedochází ke změnám technologie, ani závazných podmínek integrovaného povolení a vše probíhá v rámci platné legislativy. Na základě toho krajský úřad vydal v září 2017 rozhodnutí o změně integrovaného povolení, kterým se provozovateli uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání ostatních a nebezpečných odpadů s rozšířením konkrétních druhů těchto odpadů. Jedná se o obdobné kaly, které už v současnosti jsou v generátorech ve Vřesové zplyňovány. Záměr musel projít schvalovacím řízením na zplyňování v generátorech a před tímto krokem byly provedeny zkoušky (ovzduší, voda, charakteru chování odpadu) spoluzplyňování. Je důležité říci, že v zařízení ve Vřesové se zpracovává 1 milion 500 tisíc tun uhlí za rok, z toho jen 10 procent smí tvořit zpracování příměsi, jako jsou právě uvedené dehtové kaly. Tedy ani po rozšíření integrovaného povolení nesmí dojít k navýšení zpracování nad tuto desetiprocentní hranici, nemění se tedy zátěž pro kvalitu životního prostředí v oblasti. Termín zahájení likvidace zbytkových kalů z ostravských lagun ve Vřesové je v kompetenci společnosti Sokolovská uhelná.

Kompostér

26.1.2018 - Dobrý den. Loni jsem propásla uzávěrku podání žádosti o kompostér. Je nějaká šance získat kompostér letos.... Děkuji za odpověď .Götzová

Odpověď: V současné době čekáme na přidělení dotace a zároveň se připravuje výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Následně bude probíhat jejich přidělování, a to v první řadě těm zájemcům, kteří se přihlásili v rámci výzvy v loňském roce. Všichni zaregistrovaní si budou vybírat, zda zvolí přistavení a vývoz nádoby na bioodpad nebo kompostér. Nebude možné mít k dispozici obojí. Následně budou zbylé kompostéry rozděleny mezi další zájemce. Kolik jich bude k dispozici, zatím nevíme.

Referendum o vřídelní kolonádě

12.1.2018 - Přeji hezký den. Dnes jsem byl u referenda o vřídelní kolonádě. Otázka mi přišla nevhodná z důvodu, že jsem pro případnou obnovu historické kolonády nebo po předložení jiných návrhů a důkladném prozkoumání vývěrů a pod. , ale do té doby jsem pro zabezpečení stávající kolonády, jistojistě by nová kolonáda nebyla do 10 let. Poté jsem určitě pro zbourání Gagarinovy kolonády a nahrazení novou buď replikou historické nebo nějakou jinou podle předložení a výběru z jiných návrhů. Tak asi k dnešnímu referendu. Přeji hodně zdaru ve vaší práci. Brož Jiří

Odpověď: Vážený pane Broži, děkujeme za Vaše názory k otázce referenda a budoucnosti Vřídelní kolonády. Otázku naformulovali členové přípravného výboru, tedy iniciátoři referenda. Město je nemohlo nijak upravit.

místní referendum

8.1.2018 - Proč v referendu mám na dvě otázky dávat jednu odpověď?

Odpověď: Znění otázky pro referendum navrhl přípravný výbor referenda. Na úpravu otázky, tedy vypuštění druhé části, která se týká zastavení havarijních oprav, přípravný výbor přistoupit nechtěl. Zastupitelstvo města právě kvůli nejednoznačnému znění otázky referendum odmítlo vyhlásit. Přípravný výbor se ale obrátil na soud, který mu vyhověl a referendum s navrženou podobou otázky vyhlásil. Dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR je znění otázky v souladu se zákonem o referendu, tedy lze na ni odpovědět ano nebo ne.

dotaz na senior taxi

20.12.2017 - Dobrý den. Hledala jsem na Vaších stránkách zda v Karlových Varech funguje senior taxi, ale marně. Nemohu se dopátrat zda tato služba v K.V existuje a pokud ano za jakých podmínek. S pozdravem D.Žílová

Odpověď: Město Karlovy Vary tuto službu v současné době neposkytuje, zvažuje ale zapojení do projektu Karlovarského kraje „Senior Expres“. Jakou formu poskytování této služby v Kalových Varech bude mít, kdo bude jejím partnerem apod., to je ještě v jednání. Termín spuštění této služby zatím stanoven nebyl. Přepravu k lékaři, do lékárny apod. zajišťovala v Karlových Varech společnost Novodobá sanitka (http://www.novodobasanitka.cz/). Dle aktuálních informací jí ale v polovině listopadu vypověděl smlouvu regionální provozovatel služby. Společnost hledá jeho nástupce, ale zatím podle informací našeho odboru sociálních věcí partnera pro Karlovy Vary nenašla.

Distribuce Karlovarských radničních listů.

4.9.2017 - Radniční listy jsou, podle mého názoru, dobře vedeny, poskytují karlovarským občanům řadu důležitých informací. Ne že by nebylo co zlepšovat, ale to je vždy a v každém oboru. Mne a některé lidi však trápí často se opakující nedodání tohoto časopisu do schránky. Byly doby, kdy jsem to vždy urgoval na České poště - Depo na horním nádraží. V poslední době však tam telefony vyzvání "naprázdno" a nikdo to nezvedá. Nevím zda jsme poštou považováni za druhořadé občany tohoto města, nebo za lidi, kteří neumí číst a proto je dodávka časopisu pro ně zbytečná, či platíme malé daně, na rozdíl od ostatních, ale patrně bude vina na straně České pošty a jejich poštovních doručovatelích. Například v Doubí dostali časopis s týdením předstihem a v Drahovicích (pošta 36020) jsme je nedostali do této chvíle a to je již 4 září. A to se objevuje často. Rád bych získal radu co mám udělat, aby došlo k nápravě. Můžete mně a ostatním poradit? Lumír Hubínek K.Vary Drahovice.

Odpověď: Vážený pane Hubínku, děkujeme za Vaše pozitivní hodnocení radničních listů a je nám líto, že ve Vašem případě nezafungovalo jejich doručování dobře. Karlovarské radniční listy zpracovává a jejich tisk i doručování pro město zajišťuje karlovarská společnost MEDIA a.s. Je pravdou, že doručení objednává u České pošty, ale domnívám se, že bude lepší se obracet přímo na MEDIA a.s. Jak je i v tiráži uvedeno, problémy s distribucí řeší za tuto společnost paní Veronika Kalábová, kalabova@mediaas.cz, telefon 739 544 446. Přeposílám Váš podnět i jí a požádám ji, aby Vám odpověděla. Omlouváme se Vám za nastalé problémy a věřím, že je dovedeme napravit. S pozdravem Jan Kopál

Jízdné MHD

4.9.2017 - Dobrý den. Prosím o informaci na základě čeho jsou v Karlových Varech osoby pobírající starobní důchod rozděleni na ty, kterým je více než 65 let a méně než 65 a nemají možnost získat roční časovou jízdenku. Zajímalo by mne , která moudrá hlava takto rozhodla a jaký je rozdíl mezi oběma skupinami pro různě ceny. Podotýkám, že v mnoha městech všichni důchodci jezdí zdarma. Přitom vzhledem k vzdálenostem některých linek je MHD v K. Varech jedna z nejdražších v republice. Klíčová.

Odpověď: O tarifu MHD rozhoduje Rada města jako objednatel služeb městské hromadné dopravy. Dne 10. února 2015 přijala usnesení, kterým stanovila od 1. 4. 2015 nárok na zvláštní roční zlevněné jízdné v ceně 365 Kč/rok pro důchodce nad 65 let a žáky a studenty od 6 do 19 let. Do té doby platil tarif, ve kterém bylo toto jízdné určeno pro důchodce nad 70 let a žáky od 6 do 15 let. Ve většině větších měst, jejichž tarify jsou nám známé, je zvýhodněná nebo bezplatná doprava zavedena také s věkovým limitem, obvykle 65 nebo 70 let (Praha, Jihlava, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň apod.). S pozdravem Jan Kopál.

Zákaz zastavení v Tuhnicich

28.6.2017 - Dobrý den, prosím Vás proč je v Tuhnicich za Penny u meteoru a v ulici Brigádníků od 29.6 zákaz zastavení? Nikde jsem se to nedočetl a. Je zde plno nájemníků a nebudeme mít kde parkovat. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den Gangurová

Odpověď: Ve zmíněné lokalitě v okolí ulice Brigádníků měla od dnešního dne probíhat oprava povrchu komunikací. Vzhledem k nepříznivému počasí a vydatnému dešti bude oprava zahájena pravděpodobně až v pátek 30. června a v případě příznivého počasí bude v tento den i dokončena.

Pochvala

28.6.2017 - Dobrý den, chtěla bych udělit městu velkou pochvalu za úklid a údržbu veřejného prostranství v Rybarich.Stale potkávám dvě mladé slečny a mohu říci, že po dobu co tu ziju,tady čisto takhle nebylo.Davaji si záležet a jde to vidět. Velká pochvala. Děkuji Květa

Odpověď: Děkujeme za pochvalu a ocenění naší snahy o zajištění úklidu města.

průzkum zájmu obyvatel Karlových Varů o kompostér

14.6.2017 - Dobrý den Na jaře proběhl průzkum zájmu obyvatel Karlových Varů o kompostér. Chci se zeptat zda se tento projekt uskuteční a MMKV za jakých podmínek bude zájemcům zadarmo tyto kompostéry vydávat? Děkuji Fux Bohuslav

Odpověď: Anketa měla prověřit zájem obyvatel města a výpůjčku domácích kompostérů. Na základě výsledku budeme nyní připravovat žádost o dotaci a budeme se snažit v rámci dotačního programu získat 650 kompostérů. V případě úspěchu v dotačním řízení budou kompostéry k dispozici v příštím roce. Všichni účastníci ankety budou vyrozuměni.

Most ve Dvorech-rekonstrukce

11.6.2017 - Vážení,zdravím a mám připomínku k Vašemu článku v KRL 6/17-Most ve Dvorech...Nemohli se plánovači řešení dopravy třeba taky zamyslet nad "komfortem" cestujících a nechat trasu linky č.1 tak jak je s menší úpravou-tzn.od Hasičárny přes kruhový objezd na Tuhnický most a dále přes Dvorský most k zastávce u Školy a dále jako je to v současnosti ?Zpáteční trasa by byla zhruba stejná s menším přesunem zastávky buďto u Školy nebo Kapitána Jaroše.Stávajíci počet busů by byl zachován 2+2(2+1) ? Linka č.22 by mohla posílit nebo změnit interval (ve špičce) popř.se otočit u Moseru (X 22) i když tam asi moc místa vzhledem ke stavebnímu ruchu nebude. S pozdravem Löffler Karel Drahovice

Odpověď: Vážený pane Löfflere, děkujeme za názor k řešení výluky na lince MHD č. 1 v době rekonstrukce lávky přes Chodovský potok. Výluka byla plánována zejména s ohledem na komfort cestujících a také na zachování obslužnosti míst na trase linky v maximální možné míře. Přeložením trasy by byla výrazně omezena obslužnost exponované lokality v Rybářích, tato změna by se také do jízdních řádů promítla v daleko větší míře než dočasné přerušení linky s přestupem. Posílení linky č. 22 by znamenalo neúměrné finanční náklady, protože by bylo potřeba nasadit minimálně další dva řidiče. Navíc otáčení vozidel v místě možné není. Děkujeme za pochopení.

Spoj č.52

9.6.2017 - Dobrý den Mám dotaz,chtěla jsem se zeptat proč autobus č.52 nezajíždí do Tašovic,aspoň dolu ke kapličce.Chodím každé ráno 15min.k doubskému mostu který mi jezdí ve 4:07.Většinou chodím sama,a abych řekla pravdu tak mám kolikrát i strach,do Doubí zajíždí také a kolikrát nastoupí jen jeden člověk.Myslím že ty lidi co chodí brzy ráno do práce by to dost ocenilo.Předem děkuji za vaši kladnou a brzkou odpověď. S Pozdravem Vávrová.

Odpověď: Dopravní podnik Karlovy Vary bohužel nedokáže prostřednictvím nočních linek zajistit dokonalý komfort. Noční linky č. 51 a 52, stejně jako speciální linky z divadla D1 a D2, spojují zastávky MHD jen na páteřových trasách. Do všech částí města zejména z časových důvodů nezajíždějí. Nejedou například na Růžový vrch, sídliště Čankovská, do Sedlece, Bohatic, Čankova, Rosnic nebo do Tašovic. Za předpokladu doložené vyšší a hlavně pravidelné frekvence cestujících by bylo na posouzení, zda vedení linky nezměnit. Ze statistiky noční linky 52 na zastávce Doubský most ale vyplývá pouze nahodilá, nepravidelná frekvence. Průjezd celými Tašovicemi je velmi dlouhý, ze zkušeností pracovníků DPKV by navíc linka vyvolala negativní podněty k rušení nočního klidu. Východiskem, který případně při nárůstu počtu cestujících DPKV zváží, by bylo vybudování točny v prostoru kapličky, kam by zajížďka nebyla tak velká.

Poděkování za posilovací hřiště - Horní Drahovice

30.5.2017 - Dobrý den, velice rád bych poděkoval za vybudování posilovacího hřiště s hrazdami v Horních Drahovicích naproti Máchově ulici. Bylo to mé dlouholeté (i když nevyřčené) přání. Můj syn a já jsme měli velikou radost, když jsme minulý měsíce nové hřiště objevili. Doufám, že skvělou příležitost ke cvičení ocení mnoho další sportovních nadšenců z Horních Drahovic. Děkujeme moc Radim Rint

Odpověď: Děkujeme za pochvalu.

Neřízená doprava na Chebském mostě

20.4.2017 - Dobrý den, právě jsem se vrátil domů z práce a vzhledem k tomu, že jsem strávil cca 20 min. na Chebském mostu, rozhodl jsem se Vám sdělit své zklamání a rozhořčení z absolutní neorganizace prací na výměně světelné signalizace u Chebského mostu. Je sice hezké, že jste o plánované výměně předem informovali, nicméně jste také slibovali, že během špičky bude tato jedna z nejvíce frekventovaných křižovatek ve městě řízena Policií ČR a budou i přerušeny práce. Chtěl bych Vás tedy informovat o skutečném stavu, dnes 20.4.2017 v 15:30 (tedy během špičky) byla křižovatka směrem od Chebského mostu zcela ucpaná (vzhledem k tomu, že bez světelné signalizace je Chebský most vedlejší ulicí nebylo možné z něj prakticky sjet na kteroukolik stranu), Policie ČR nebyla nikde a mezi auty vesele kličkovali dělníci ze stavby. Navíc bych rád zmínil, že odbočení z Chebského mostu bez řízení dopravy je značně nebezpečné, zvláště pak odbočení do leva, kde auta přijíždějící z Chebského mostu musí dát přednost nejenom autům, která na most odbočují, ale také autům, kteří jedou rovně směrem k nemocnici. Myslím si, že tento způsob řešení celé situace je ze strany města dosti nezodpovědný a pro občany velmi nevyhovující. Přitom by stačilo nahradit řízení dopravy evidentně nespolehlivou Policií ČR mobilní světelnou signalizací (která se běžně při stavbách používá) a díky ní by se pro řidiče téměř nic nezměnilo oproti stavu před opravou, navíc by byla doprava řízena neustále tak jak má na takovéto křižovatce být. Toto řešení by bylo efektivní a hlavně by zajišťovalo bezpečnost účastníkům silničního provozu. Dále bych chtěl zmínit ještě jednu věc, je sice hezké, že řidičům doporučujete vybrat jinou trasu, ale pokud je na každé trase nějaký problém jde to dost těžko - prosím doporučte mi jak se mám například dostat z oblasti KV Dvory do KV Drahovice - přes Chebský most to nedoporučujete, Sokolovská ulice je permanentně během špičky zacpaná a na "slavném průtahu KV" probíhají zcela nesmyslné práce, které úsek ve městě zpomaluje ze 70km/h na reálných 20 - 30Km/h. Nebylo by špatné plánovat opravy s ohledem na dostupnosti jednotlivých lokalit. Podobná situace je i u nově vznikající okružní křižovatky v ulici Stará Kysibelská, ale o tom snad již raději psát nebudu. Je hezké, že město se snaží zlepšovat dopravní stav komunikací a dopravního značení, ale za jakou cenu? Myslím, že by bylo dobré věnovat více času plánování a omezení dopravy během výstavby jednotlivých staveb. Děkuji za pochopení a věřím, že tyto informace povedou k zamyšlení a nápravě, Petr Švorba.

Odpověď: Děkujeme za Vaše podněty a připomínky k rekonstrukci semaforů u Chebského mostu. Opravné práce byly provedeny během pěti dnů, již v sobotu 22. dubna byly semafory uvedeny do zkušebního provozu a opět řídí provoz na křižovatkách. Zkrácený termín rekonstrukce tak svědčí o tom, že organizace práce byla nastavena dobře. Instalaci mobilních návěstidel jsme samozřejmě zvažovali. Jejich použití by s ohledem na složitost křižovatky a potřebu použití vysoko zavěšených semaforů celou opravu výrazně prodloužilo a zároveň neúměrně finančně zatížilo. Bezpečnost silničního provozu a potřebu zajistit v maximální možné míře plynulost dopravy jsme konzultovali s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Dopravní policisté situaci po celou dobu monitorovali. Případné fyzické řízení dopravy bylo vždy autonomním rozhodnutím Policie ČR, město si tuto „službu“ v žádném případě nemůže nárokovat a nenese tedy odpovědnost za to, kdy byli policisté na místě. Rekonstrukce a opravné práce na komunikacích ve městě se snažíme koordinovat. Navíc vždy, pokud nějakým způsobem zasahují do provozu, jsou prováděny se souhlasem Policie ČR. Oprava lávky nad průtahem a snížení rychlosti v úseku po dní je řešením havarijního stavu. Takové situace lze jen těžko plánovat. Výstavba okružní křižovatky Blahoslavova již přímou dopravní souvislost nemá. Chápeme, že nezvyklé zdržení při průjezdu centrem města bylo nepříjemné a za tuto komplikaci se omlouváme. Zároveň ale věříme, že pochopíte naši snahu o opravu semaforů, které svou poruchovostí podobné komplikace v provozu způsobovaly neúměrně často, nepředvídatelně a tedy bez možnosti včasného upozornění motoristů. Opravy a rekonstrukce komunikací se nikdy bez dočasného omezení a snížení komfortu neobejdou. Děkujeme za pochopení.

Cyklostezka Interspar - Doubský most

14.4.2017 - Dobrý den, 22.6.2016 jsem se ptal na dokončení cyklostezky mezi Intresparem a Doubským mostem.Bylo mi řečeno,že všechno je již vyřešeno a nic nebrání k zahájení projektu.Bohužel zatím nic nenaznačuje,že by tato část cyklostezky měla být v blízké době dokončena.Tak se ptám,kdy budeme mít možnost se na této cestě bezpečně projet a vyhnout se frekventované silnici kolem dostihového závodiště. Děkuji za odpověď. Jiří Palouš.

Odpověď: Výstavba chybějícího úseku páteřní cyklostezky je naplánována na letošní rok. Jak jsme Vás již v loňském roce informovali, odložení zahájení výstavby bylo zapříčiněno poměrně složitým procesem výkupu pozemků na trase cyklostezky, které nepatřily městu. Teprve až po úplném dořešení této části procesu jsme mohli zahájit další část administrativních příprav, tedy územní a stavební řízení. Zároveň ještě musíme vypořádat nové požadavky vznesené Povodím Ohře. Po dokončení této fáze přípravy a výběru zhotovitele bude možné zahájit výstavbu. Děkujeme za pochopení.