Napište nám

Lávka na Růžový Vrh

12.11.2018 - Dobrý den, v radničních listech č. 11 jste uveřejnili zprávu, že lávka je již hotová a že výtahy již fungují. Byl se tam někdo podívat? Očividně ne, protože ani jeden výtah nefunguje. Než něco napíšete, tak si to ověřte.

Odpověď: Omlouváme se za nesoulad mezi informací uvedenou v Karlovarských radničních listech a skutečností. Výtah z přístupového chodníku na lávku, který je součástí stavby financované městem, byl již v průběhu října dokončen a zprovozněn. Bohužel v průběhu revize a zkušebního provozu vyhořela jedna z elektronických součástek. Zhotovitel stavby tedy musel objednat novou, což si vyžádalo nějaký čas. Následně pak musel výtah znovu projít revizí a zkušebním provozem, aby mohl být zkolaudován a uveden do běžného provozu. K technické závadě došlo až po uzávěrce listopadového vydání KRL a nebylo tedy v našich možnostech informaci upravit. Druhý výtah, který vede z nástupiště nádraží na lávku, je součástí rekonstrukce výpravní budovy, kolejiště a celého prostoru nádraží a provádí ji Správa železniční dopravní cesty. Zprovoznění tohoto výtahu je tedy plně v kompetenci SŽDC. Z tohoto důvodu byl také v článku zmíněn pouze jeden výtah.

Radniční noviny

8.11.2018 - Dobrý den, v měsíci září, říjnu a listopadu jsme neobdrželi do schránek Radniční noviny. Ráda je čtu - novinky z města , nahlášení blok. čištění, kontejnery apod. Proto jsem je postrádala. Chtěla jsem si je vypůjčit od kamarádky ze Dvorů, tam je prý také nedostali..

Odpověď: Děkujeme za upozornění na výpadek v distribuci Karlovarských radničních listů a následné upřesnění adresy. Od zástupkyně České pošty, která distribuci provádí, jsme obdrželi příslib, že bude zajištěno náhradní doručení listopadového vydání.

Město ubralo parkovací místa na ulici Moskevská.Zavést rezidenční parkování v Tuhnicích.

10.9.2018 - Celé Tuhnice trpí nedostatkem místa,proto nechápeme proč desetiletí zažitá praxe parkování někdo,kdo ani v této čtvrti nebydlí. vymyslí nesmysl v ulici Moskevské.Ze 40 míst tam zbylo 18 míst na parkování.Teď vznikají spory s ostatními ulicemi o parkovací místa. Na úřadu se začínají vymýšlet nesmyslné věci? Jestli někdo řekne cyklistická stezka, tak ta je o ulici níže. Ta naše vede od nikud nikam. Takže nesmysl.Není konečně čas v Tuhnicích jako v jiných částech města zavést rezidenční parkování ? Nájemníci proto prosí o nápravu. Děkuji.Za spolubydlící Petr Hrůza.

Odpověď: Úpravy dopravního značení a tedy i režimu parkování byly iniciovány Policií ČR, konkrétně Dopravním inspektorátem Karlovy Vary. Nové řešení je kompromisem mezi snahou zajistit maximální počet míst pro stání vozidel v lokalitě a bezodkladnou nutností dát parkování v tomto místě řád a zajistit bezpečnost motoristů a zejména chodců. Dosavadní praxe již nebyla udržitelná. Když odhlédneme od skutečnosti, že stání vozidel na chodníku v tomto místě nikdy nebylo povoleno, ale bylo ve velké míře tolerováno právě s ohledem na nedostatek parkovacích míst, hlavním důvodem úpravy byly časté kolize a ohrožování chodců ze strany motoristů jezdících po chodníku. Z toho důvodu zde bylo instalací svislého a vodorovného dopravního značení „zlegalizováno“ částečné stání na chodníku (kolmé nebo šikmé). Touto úpravou zde vzniklo cca 45 parkovacích míst naplňujících platnou legislativu a splňující požadavky na zajištění bezpečnosti provozu. Vytvořený cyklopruh je jednosměrný (pro směr z centra města do Tuhnic) a představuje komfortním a bezpečné řešení pro cyklisty, kteří projíždějí po rušné Moskevské ulici, navíc podél zaparkovaných aut. Eliminuje se tak možnost kolize cyklisty a couvajícího řidiče. Cyklopruh v Krymské ulici vede v opačném směru (z Tuhnic do centra), tak že se naopak oba pruhy doplňují. I vytvoření cyklopruhu bylo konzultováno s dopravní a městskou policií. Co se týče zřízení rezidenčního parkování, je to samozřejmě jedna z uvažovaných možností. V současné době se zpracovává tzv. Generel dopravy, ze kterého vzejdou návrhy na řešení budoucí podoby i funkce nejen Moskevské ulice, organizace dopravy, formy parkování včetně režimu rezidentních zón apod.

Houpačky v parku na nám.17.listopadu

20.8.2018 - Dobrý den, sedíme zrovna se ženou v parku na nám. 17.listopadu a říkáme si, ze na tom široce rozvětveném stromě uprostřed parku by mohly být 2 zavěšené houpačky. Šlo by to zrealizovat?

Odpověď: Instalace houpaček na větve stromů bohužel možná není, a to ze dvou důvodů. Provozem takových houpaček by docházelo k poškozování dřevin, navíc veškeré veřejně přístupné herní prvky musí mít příslušný bezpečnostní certifikát a ten by taková houpačka nedostala. Děkujeme za pochopení.

Dodržování vyhlášky v lázešké zóně a odpad v řece Teplá

31.7.2018 - Dobrý den. Vážení, v průběhu měsíce července jsem navštívil Vaše město. Byl jsem lázeňským hostem. Po celou bobu jsem byl velice spokojený a Vaše město je velice pěkné. Přetrvávají v něm však problémy v oblasti veřejného pořádku. V oblasti lázeňské zóny od Lázní III na konec Mlýnské kolonády je mnoho zákazů. Tyto zákazy a jejich dodržování však reálně nikdo nekontroluje, nevymáhá a jejich porušení nepokutuje. V lázních jsem byl 29 dní. Každý den jsem v různém čase byl v uvedeném úseku lázeňské zóny minimálně 4-krát. Denně jsem viděl a upozorňoval minimálně 2 osoby, že do dané zóny se nevstupuje se psy, minimálně 4 osoby, že se v dané zóně nekouří a minimálně 1 osobu, že se v dané zóně nejezdí na kole. Jde denně minimálně o 7 osob, které v době mého pobytu v dané zóně porušovalo zákaz, které vydalo město, tj. 7 osob za dobu v úhrnu 40 minut. Za celých 29 dní jsem v uvedené lázeňské zóně potkal pouze 3 hlídky MP a 2 hlídky PČR. Ani jedna hlídka v dané době nevymáhala po žádné osobě dodržování vyhlášky města - zákaz. Naopak velice často jsem potkával hlídku MP jak posedává u veřejných toalet, které jsou v zadní části budovy, kde je na Masarykově třídě supermarket Billa a proti Alžbětiným lázním. Zde hlídky MP pravidelně velmi živě komunikovali se správcem WC. Doporučuji Vám zákazy v lázeňské zóně zrušit nebo reálně jejich dodržování kontrolovat, vymáhat a trestat. Dále mě velice nemile překvapilo množství odpadu v řece Teplá v úseku od Vřídelní kolonády po ústí do soutoku s řekou Ohře. V daném úseku je řeka Teplá plná odpadu - plastové sáčky a láhve, skleněné láhve, plastové popelnice na komunální odpad, rámy (popelnice) na igelitové pytle na odpad, dopravní značky, poklopy od kanálů, aj. Za celou dobu jsem spatřil pouze jednu osobu v řece uklízet, a to v minulém týdnu. Tento úklid byl velmi podivný. Běžně bych očekával, žer po směru toku řeky bude postupně čištěna směrem s soutoku s řekou Ohře. Uvedená osoba však úklid prováděla tak, že z koryta řeky vybrala jeden odpad (např. igelitový sáček) a další 4 kusy odpadu nechala bez povšimnutí a opět jeden kus sebrala o několik metrů dál. Ve výsledku měl uklízející sice plný pytel odpadu, ale řeka je v celém úseku plná odpadu jako před tímto úklidem. Uvedené skutečnosti mi velmi negativně ovlivnili pobyt ve Vašem městě. Jaroslav Novotný, Pardubice

Odpověď: Děkujeme za Vaše postřehy a podněty k údržbě pořádku v našem městě. Mrzí nás, že Vámi zaznamenané a popisované události tak výrazně ovlivnili Váš dojem z návštěvy našeho města. Rádi bychom Vás však ujistili, že se nejedná o vypovídající obraz o údržbě a zajišťování pořádku ze strany města a jeho organizací. Městské vyhlášky a patřičná omezení nebo zákazy v lázeňské zóně považujeme za účinná a jejich dodržování samozřejmě kontrolujeme. Bohužel Městská policie Karlovy Vary se již delší dobu potýká s personálním podstavem (což se zdá být celorepublikový jev) a tudíž není možné zajistit v ulicích tolik hlídek, kolik bychom si sami představovali. Navíc pozorovat a vnímat prohřešky občanů jako běžný turista v civilu je něco jiného, než procházet ulice v uniformě. Pak si samozřejmě každý „potencionální hříšník“ dá před uniformovaným příslušníkem pozor. I přes tyto skutečnosti ale záznamy městské policie dokládají, že se Vámi popisované nešvary řeší. V průběhu července provedli strážníci jen na Mlýnském nábřeží celkem 50 kontrol, řešili 6 přestupků a prověřovali 5 oznámení občanů. Co se přestávek ve výkonu strážníků týče, v parných letních dnech a v situaci zmiňovaného podstavu, který logicky vede k větší vytíženosti a přesčasům, mají městští policisté povoleno čerpat častěji tzv. technické přestávky, kdy si mohou odpočinout ve stínu a osvěžit se. Jistě pochopíte, že míst, kde tak mohou učinit mimo zraky občanů, aby nebyli podezíráni z „vysedávání“, není ve městě mnoho. Nepořádek v korytu řeky je problém, jehož podstata ale není v nečinnosti města. Když pomineme, že jde o následek neodpovědného chování lidí, tak primárně je úklid záležitostí Povodí Ohře. Město pouze zajišťuje odstraňování popelnic, značek a dalších prvků uličního mobiliáře, které se přičiněním vandalů v řece bohužel čas od času objevují. Povodí Ohře pak provádí běžný úklid. Jeho intenzita je na této organizaci. Tolik tedy na vysvětlenou. Výše uvedeným se ale samozřejmě nezříkáme odpovědnosti. Jsme si vědomi možných rezerv, zejména v kvalitě úklidu. Snažíme se ale navyšovat četnost úklidu veřejných prostranství a také kvalitu jeho provedení.

Nádoba na plasty

31.7.2018 - Dobrý den, při neustálém růstu plastů jsem se chtěla zeptat, zda město třeba neuvažuje o zřízení ještě žlutých popelnic a jejich pravidelný vývoz? Máme už na bioodpad a je to super! Plasty samozřejmě také třídíme a nosíme do žlutého kontejneru. Ale velmi brzy je plný. A nehledě na to, kdyby lidé měli žlutou popelnici hned u domu, třídili by plasty mnohem víc. Děkuji a přeji hezký den

Odpověď: Děkujeme za Váš podnět k rozšíření možnosti třídění plastového odpadu. Celoplošné navýšení počtu nádob nebo rozmisťování malých nádob na tento druh odpadu ale není možné. Takový krok by neúměrně zatížil městský rozpočet. Navíc pro takové množství nádob nemá město ani prostorové možnosti. Domníváme se, že stanoviště s nádobami na tříděný odpad jsou rozmístěna vždy v komfortní dochozí vzdálenosti ve všech lokalitách města. Samozřejmě ale průběžně vyhodnocujeme vytíženost jednotlivých stanovišť. Pokud tedy ve svém okolí registrujete problémy s kapacitou nebo četností vývozu stávajících nádob, budeme rádi za upřesnění konkrétní lokality. Můžeme případně zajistit častější vývoz, přidání nádob nebo prověřit možnost vybudování dalšího stanoviště. Obrátit se můžete přímo na pracovnici odboru technického, do jejíž agendy nádoby na tříděný odpad spadají (email: h.szmitkova@mmkv.cz, tel. 353 151 213).

Čistota ve městě

14.7.2018 - I přes všechnu snahu a plýtvání vody (kterou by se mělo šetřit) při tzv.blokovém čištění,ze dne 9.7.2018 v ul.B.Němcové a okolních ulicích, jako by neproběhlo. Je stále co do kvality čistoty, hodně co dohánět!Třeba - bordel před a v okolí městské tržnice,v přilehlých čtvrtích,jako třeba H.Drahovicích,u pivovaru v Rybářích,všude se povalující,řvoucí opilý bezdomovci v zastávkách MHD a to i ve dne,o večerních hodinách nemluvím.Včera večer 13.7.2018 cca.ve 20. 30 hod.jich u pivovaru bylo nepočítaně.A to je jen hrstka toho, co je ve městě špatně.

Odpověď: Děkujeme za Váš názor a podněty k čistotě města. Jistě máte pravdu v tom, že je stále co zlepšovat a dohánět. Ovšem ne pouze v přístupu města. Zásadní je v tomto ohledu chování některých obyvatel a návštěvníků města. Vámi vyjmenované lokality jsou pravidelně nad rámec blokového čištění uklízeny strojním metením nebo pracovníky ručního úklidu. Co se týče blokových čištění a úklidu všeobecně – v pracovní dny jsou ke konci pracovní doby prováděny namátkové kontroly úklidu – zjištěné nedostatky jsou odstraňovány buď v daný den, případně následující den v ranních hodinách. Pokud někde proběhl úklid nedostatečně, vítáme okamžité upozornění (ideálně prostřednictvím rubriky Závady a nedostatky na našem webu - https://mmkv.cz/cs/zavady-nedostatky). Reklamaci s větší časovou prodlevou bohužel nedokážeme uplatnit. Chodníky před Tržnicí jsou uklízeny pracovníky ručního úklidu dvakrát denně, ráno a odpoledne. Travnaté plochy udržuje a uklízí Správa lázeňských parků. Jednou týdně jsou trávníky čištěny motorovým vysavačem, nečistoty jsou odstraňovány i během sečení. To, že jsou krátce po úklidu plochy opět plné nedopalků, nesvědčí o nečinnosti města. Řešení problematiky bezdomovců není jednoduché. Samotná existence, jejich postávání nebo posedávání na zastávkách není žádným přestupkem. Chování těchto osob se přesto snaží řešit strážníci městské policie. Provádějí kontroly veřejných prostranství, namátkové kontroly zákazu prodeje alkoholu podnapilým osobám, zajišťují převoz podnapilých na protialkoholní záchytnou stanici (ročně i 200 opilců). Faktem ale je, že strážníci v mají v podstatě minimum nástrojů, jak Vámi popisovaný jev řešit, navíc případné sankce jsou u této skupiny obyvatel téměř nevymahatelné. Jediným alespoň trochu účinným nástrojem je obrátit se na operační středisko městské policie (353 153 911) ihned, jakmile zaznamenáte narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství apod. Takové oznámení, následný zásah městské policie (např. vykázání obtěžujících osob ze zastávek) je v dané situaci nejvhodnější formou řešení. Děkujeme za pochopení.

Doubský most

18.6.2018 - Dobrý den, vzhledem k tomu, že se na opravě doubského mostu lnic neděje, předpokládám, že je k tomu nějaký důvod. Ale v každém případě je to katastrofa a naprostá nezodpovědnost pracovníků města. Ani vám lidé nestojí za to, abyste předem připravili lávku pro pěší. Je to šlendrián největšího kalibru.

Odpověď: Město ani pracovníci magistrátu nenesou odpovědnost za průběh a dočasné přerušení stavebních prací při rekonstrukci Doubského mostu. Jeho správa a tedy i samotná rekonstrukce spadá do kompetencí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dle ředitele karlovarské správy ŘSD Bc. Hnízdila má přerušení stavebních prací své opodstatnění. Po dokončení a odkrytí všech vrstev na mostě a jeho součástích byly zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují určité změny v rozsahu prací, použitých materiálech apod. Tyto změny bylo nutné zapracovat do realizační dokumentace stavby, což se momentálně děje. Do konce tohoto týdne budou práce na rekonstrukci obnoveny. Na termín dokončení by toto prodlení nemělo mít vliv, ŘSD naopak vyvine maximální snahu o jeho zkrácení. Co se týče instalace dočasné lávky, tato varianta byla ŘSD zvažována. Vzhledem k velkému rozpětí přes celou šířku řeky Ohře by ovšem investice do její výstavby byla neúměrně vysoká. Náklady by vyšplhaly na cca 3 až 4 miliony korun, přičemž samotná rekonstrukce bude stát necelých 9 mil. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu byla ve spolupráci s městem zvolena varianta kyvadlové dopravy, která v exponovaných časech zajišťuje přepravu osob mezi oběma konci mostu. Chápeme, že dočasné omezení je komplikací a zásahem do komfortu zejména obyvatel Tašovic. Zároveň ale věříme v pochopení nezbytné rekonstrukce mostu.

Busking

31.5.2018 - Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je v Karlových Varech nějaké omezení ohledně buskingu. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: K provozování tzv. buskingu v Karlových Varech není potřeba žádné povolení. Provozováním veřejné umělecké produkce nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost provozu na komunikacích, umělec by neměl umísťovat na veřejném prostranství konstrukce, rampy, pódia apod., nesmí bránit vstupu do okolních objektů nebo bezpečnému průchodu chodců, měl by tedy zachovat dostatečně volný prostor např. na chodníku.

Stížnost

12.5.2018 - Dobrý den včera tady sekali na ruzaku travniky proč dneska v sobotu sekaji krovinakem když je tady spousta dětí kteří po obědě spi proč to neposekal ten pan včera vše protože si sem z prace ve 2 hodiny jako pan nestačil včera bordel že z tech sekacek on bude bordel i o víkendu kdy po obědě kvůli krovinaku nemůžeme nikdo otevřít ani okna protože to dělá hluk nechápu proč to neudělají v pondělí dekuju za odpověď!!!

Odpověď: Omlouváme se za dočasné obtěžování hlukem při sekání trávy. Bohužel ale nasazení techniky a pracovníků údržby zeleně je nutné i o sobotách. Pracovníci Správy lázeňských parků se snaží využít příhodného počasí k tomu, aby posekali v co nejkratší době co nejvíce zelených ploch a vyhověli tak všem požadavkům a podnětům obyvatel města. Správa lázeňských parků musí posekat plochy na 12 sídlištích, v okolí cyklostezek, na Meandru, v okolí hřišť, areálech škol, nezbytná je také údržba 130 kilometrů příkopů a okolí průtahu městem. Co se týče úklidu, provádí se následně po seči, a stroji i ručně. Děkujeme, že výše uvedené s pochopení přijmete.

Jelení pramen, rozbor

11.5.2018 - Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je někde dostupný rozbor vody Jeleního pramene. U pramene žádná cedulka není a na internetu jsem to nedohledal. Děkuji Havlík

Odpověď: Jelení pramen je ve správě Lázeňských lesů Karlovy Vary, jedná se o vývěr čisté vody ze skály bez léčivých účinků. Rozborem vody nedisponujeme.

Horní nádraží v Karlových Varech

20.4.2018 - Dobrý den, nevíte kdo může při opravě nového nádraží za to, že si cestující napřed v prvním poschodí musí koupit jízdenku a pak musí jít znovu do podchodu a projít spodem na druhé nástupiště? Proč nejsou pokladny dole v hale, kde už byly? To si této kuriozity žádný architekt nevšimne? Děkuji za odpověď Vladimír Štěrba

Odpověď: Rekonstrukci výpravní budovy i nástupišť nádraží provádí Správa železniční dopravní cesty. Na internetových stránkách této organizace je formulář pro dotazy, podněty a stížnosti. Doporučujeme tedy vznést dotazy touto cestou (http://www.szdc.cz/kontakty/napiste-nam.html).

Veřejný pořádek a kvalita života v Drahovicích

12.4.2018 - Nejsem rodilý Karlovarák, ale v Drahovicích žiji se svou rodinou již téměř 30 let. Za tu dobu jsme tu zažili veliké množství změn a ne vždy to bylo k lepšímu. Nastěhovali jsme se do domu, kde nefungovalo téměř nic, neboť byl, jako mnoho dalších 40 let v "péči" OPBH. Okna profukovala, topení netopilo, teplá voda tekla slabým proudem jen tehdy, když soused pod námi nezatoužil po koupeli či sprše. Pod okny nám jezdily kamiony na hlavní výpadovce na Prahu a my měly strach, že nám spadne strop. Když byl zprovozněn průtah, trochu jsme si oddechli a po relativně dlouhých peripetiích jsme společně dům zprivatizovali, za nemalých nákladů opravili a oživili. Zdálo se, že jsme se konečně dočkali kulturního bydlení, které odpovídá úrovni konce 20. a začátku 21. století. Navíc se v naší ulici dařilo drobným živnostem. Vše bylo po ruce a dostupné pěšky maximálně do tří minut: cukrárna, holič a kadeřník, řezník, pekárna, ovoce a zelenina, čistírna, lékárna, samoobsluha, pošta, lékař i kino. Skoro ideální stav. A pak se něco stalo. Místo pekárny herna, místo cukrárny sázková kancelář, místo ostatních služeb a obchodů vietnamské večerky na každých třiceti metrech, Místo pekárny svatební salon. Jediné, co zůstalo na svém místě, je pošta a holičství, i když i k němu přibyla zapáchající "putyka". I to kino se změnilo na něco, co opravdové kino připomíná jen podle jména a povýšilo se na apoštola kultury pro tuhle část Drahovic. Nevím, zda se kulturním obohacením dá nazvat co dva dny se opakující hlasité vyhrávání diskotékových vypalovaček let minulých i současných otevřenými dveřmi do časných ranních hodin nebo opilecké plky kuřáků a hororový smích podbízivé servírky, kteří společně postávají před vchodem do kina hluboko přes půlnoc. Ulice se díky tomu vylidňuje, kdo na to měl či má, hledá si útočiště a klidné bydlení někde dál od naší ulice, nebo raději odejde z Varů úplně. Vlastníci bytů tak pronajímají prázdné byty každému, kdo projeví zájem a je ochoten zaplatit. S mnoha novými spolubydlícími není možné se domluvit česky, s jinými se raději do hovoru nepouštíme, abychom se vyhnuli civilizačnímu faux pas. Tento stav není bohužel setrvalý, nýbrž se stále se zhoršuje. Důkazem jsou stále dokola se vytvářející černé skládky v okolí nádob na komunální odpad, veselé pobíhání přežraných potkanů kolem domů, hluk a zápach moči a lidských exkrementů z okolí, kde se ubytovali lidé bez střechy nad hlavou. Jako by právě stále se snižující kvalita života, čistoty a veřejného pořádku tyhle jevy lákaly jako vosy na bonbón. Situace se v poslední době stává naprosto neúnosnou, zejména v jarních a letních měsících se nedá doma v klidu odpočívat, relaxovat a připravit duši a tělo na další pracovní den. Nemůžeme větrat, abychom si nezamořili byt zapáchajícím kouřem, vycházejícím z úst party bezdomovců, kteří si naší ulici a její obyvatele vybrali jako rukojmí a oběti svého světonázoru. Nemůžeme spát, protože ani plastová okna nejsou schopna izolovat nás od hluku, který produkují. Stěhují se od večerky k večerce, konzumují levný alkohol, který se jim zde nabízí (a asi to není to jediné), jsou hluční a vulgární, když verbálně řeší své osobní spory a agresivní, když jim připomenete ve vší slušnosti, že na schody před dveřmi do vašeho domu se nemočí, že by to bylo vhodné spíše za zábradlím u řeky. Těšíme se na dny, kdy je nevlídno, deštivo a chladno, až si alespoň pro tuto vzácnou chvilku odpočineme od stále se stupňující šikany z jejich strany. Jenže se pleteme. Mají zdatné náhradníky v partě mladých výrostků, kteří začnou okupovat proluku pod naším oknem a balkony pro svoje skateboardové tréninky. Balkon jim slouží jako přijatelný přístřešek a ochrana před deštěm a schody před vchodem do domu jako lavička, kde se dá v klidu a pohodě „hulit“ a nalévat se RedBullem. To, že jejich dýmovnice zamoří nasládlým puchem celý dům na dlouhé hodiny, jim přijde jako „dobrej joke“, případně vás při vědomí vlastní arogance a beztrestnosti náležitě vyfuckují. Obrátit se na městskou policii je zbytečné, protože mládenci ani bezdomovci vlastně nic neporušují. Oni jen desítkám lidí znemožňují v klidu a řádně užívat jejich nemovitosti. Se zoufalstvím v očích sleduji, jak se z kdysi výstavné a rezidenční čtvrti lázeňského a krajského města pomalu stává sociálně vyloučená lokalita Na koho se tedy obrátit? Na KHES? Na Magistrát? Na lampárnu? – Myslím, že to bude mít všechno podobný efekt. Je mi totiž jasné, že s podobnými problémy se potýkají všechny karlovarské čtvrti, ze kterých je do centra teoreticky jen o trochu víc než 5 minut rychlou chůzí, ale ve skutečnosti jsou vzdáleny desítky světelných let od zraků a mozků zastupitelů a radních. Zbývá mi jen doufat, že ti bezdomovci nevyužijí na podzim své volební právo. Já ho tedy využít hodlám a tomu, kdo nebude mít ve svém volebním programu zlepšení kvality života, rušení heren a elektronických kasin, zákaz konzumace alkoholu na veřejných místech, zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku, tvrdé a adresné postihování zakladatelů černých skládek, důsledné vyžadování dodržování vlastních magistrátních vyhlášek a norem zejména ze strany městské policie a magistrátních úředníků, rozhodně svůj hlas nedám.

Odpověď: Děkujeme za názory.

Plánovaná výluka a dopravní omezení na Doubském mostě.

7.4.2018 - Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde je možno na stránkách MMKV najít nějaké informace ohledně termínů k plánované dopravní výluce Doubského mostu. Hlavně mě zajímá informace od kdy je výluka plánovaná. Na stránce uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí, které jsou k 6.4.2018 jsem našel ledacos, ale tuto informaci ne! Nic takového se mi při dotazech do vyhledávání s lupou, viz níže nedaří najít. - dopravní výluka, Doubský most - dopravní výluka 2018, Doubský most - Doubský most, dopravní výluka - atd.... Předem děkuji za odpověď nebo uvedení informace na stránkách mrkv.cz Děkuji, s pozdravem J. Brabec

Odpověď: Protože Doubský most leží na silnici I. třídy a jeho správcem a investorem rekonstrukce je Ředitelství silnic a dálnic ČR, vydává rozhodnutí o stanovení uzavírky Krajský úřad Karlovarské kraje. Ten bohužel ještě toto rozhodnutí nevydal. Proto nejsou informace o uzavírce ani součástí souhrnu dopravního omezení vydávaného odborem dopravy našeho úřadu a nejsou tedy ani zveřejněny na webových stránkách magistrátu. Máme k dispozici pouze informace nepotvrzené úředním rozhodnutím, na jejichž základě jsme alespoň předběžně informovali obyvatele města prostřednictvím Karlovarských radničních listů (již v březnovém a nyní i v dubnovém vydání). V průběhu času ale došlo k posunu termínů, proto nakonec i informace v KRL nebyly úplně přesné. Dle posledních informací bude Doubský most úplně uzavřen pro veškerou dopravu i pro pěší v období od 16. 4. do 15. 11. 2018. Jakmile obdržíme od Odboru dopravy Krajského úřadu Karlovarského kraje rozhodnutí o uzavírce, oficiální informace na webu magistrátu samozřejmě zveřejníme.

Stará Role- Letná

28.3.2018 - Dobrý den, znova se chci zeptat, zda je v plánu úprava silnic a chodníků v části Stará Role- Letná. Jezdí sem i autobus a asfalt ve všech ulicích je samá díra. Loni proběhlo tzv.vyštěrkování děr. Ale jak všichni víme, to zimu nepřečká. Žije tu plno rodin s dětmi i důchodci, tak ať mají bezpečné chodníky i silnici. Děkuji a přeji hezký den

Odpověď: V rámci údržby a oprav místních komunikací proběhne v lokalitě Letná oprava výtluků. Pro odstranění zvlnění povrchu a propadlin po zásahu do inženýrských sítí je nutná celková rekonstrukce komunikace včetně jejích konstrukčních vrstev. Tato rekonstrukce je zahrnuta do plánu oprav a rekonstrukcí. Termín realizace ale zatím stanoven nebyl.