Napište nám

Online přenosy

19.3.2017 - Dobrý den, online přenosy ze zastupitelstev jsou pouze v reálném čase, nebo se dají dohledat v nějakém archivu? Děkuji Hoza

Odpověď: Záznamy z jednání zastupitelstva města jsou archivovány a dostupné na našich internetových stránkách v sekci Samospráva → zastupitelstvo města (zde: https://mmkv.cz/cs/videoarchiv-jednani-zastupitelstva-mesta).

Úprava čekárny MHD ve Staré Roli

18.3.2017 - Prosím o doplnění západní stěny u čekárny na konečné MHD č. 15 ve Staré Roli. Kdysi k čekárně přiléhal stánek, nyní z této strany na nás prší. Děkuji Skořepová

Odpověď: Děkujeme za podnět k přístřešku autobusové zastávky MHD na konečné linky č. 15. Na vylepšení komfortu cestujících již pracujeme. V současné době čekáme na cenovou nabídku, následně výrobu a instalaci chybějící stěny zastávky objednáme. Předpokládáme, že nejpozději v květnu letošního roku bude přístřešek kompletní.

Parkovací karty na Čerťáku

12.1.2017 - Dobrý den, ona již neplatí vyhláška o nutnosti mít parkovací kartu v ulici Nábřeží Jana Palacha v K. Varech? Jelikož neustále před naším domem parkuje vůz, který ji nemá a policie to neřeší. Chápu, že pokud projíždí kolem v autě, tak to nemohou zkontrolovat. V tom případě již také nebudu parkovací kartu platit, když toto nařízení neplatí pro všechny. S pozdravem N. Součková

Odpověď: Děkujeme za Váš podnět a předáváme jej městské policii, která v rámci své kontrolní činnosti prověří oprávněnost stání na vyhrazených parkovacích místech na nábřeží Jana Palacha. Povinnost prokázat oprávnění parkovat na místech vyhrazených pro držitele parkovacích karet samozřejmě stále platí a strážníci městské policie se na kontrolu parkovacích karet zaměřují. Je to ovšem jeden z mnoha úkonů, které strážníci v rámci své činnosti zajišťují. Rozhodnutí o tom, zda uhradíte poplatek za vydání parkovací katy po uplynutí doby platnosti té stávající, je na Vašem uvážení. Úhrada poplatku je ale jednou z podmínek pro vydání parkovací karty.

dražby

13.11.2016 - Dobrý den, rád bych si koupil byt ve Varech a tak se rád více dozvím o dražbách bytů ve Varech. Mohu poprosit o informaci, kde najdu vyhlášené dražby, jestli se dají zasílat na mail nebo musím přímo na MM KV? Mnohokrát děkuji, přeji příjemný den Jaroslav Liška

Odpověď: Děkujeme za Váš zájem. Město Karlovy Vary ale příliš bytů neprodává, ani nepořádá dražby. Většina městských bytů, které město doposud vlastní, je určena k nájemnímu bydlení a město neuvažuje o jejich prodeji. Výjimečně se stává, že město disponuje bytem, který je vyhodnocen jako zbytný. Obvykle se jedná o doprodeje jednotlivých bytů v bytových domech, které jsou z většiny ve vlastnictví soukromých vlastníků, a jde většinou o byty, které vyžadují ze strany budoucího majitele investici. Informace o všech připravovaných prodejích a pronájmech městského majetku město povinně zveřejňuje na úřední desce, a to i elektronicky, na www.mmkv.cz – Úřední deska. Na této stránce se lze též přihlásit k odběru novinek (v zápatí stránky – Novinky na e-mail) a můžete tak dostávat oznámení o všech skutečnostech, zveřejňovaných městem. Bohužel to není omezeno jen na prodeje majetku, ale týká se to všech dokumentů městem zveřejňovaných. Co se týče nucených dražeb, například z exekucí apod., ty město nepořádá. Obvykle se konají na popud exekutora, který jimi hodlá umořit dluh majitele. Pokud je mi známo, existují portály, které je soustřeďují (www.portaldrazeb.cz, www.exdrazby.cz, apod.), navrhuji sledovat i je. Dražené nemovitosti také podle dostupných informací zveřejňují některé realitní servery (například www.sreality.cz).

chodnik

8.11.2016 - Dobrý den Chtěla jsem se zeptat komu patří chodník vedle pošty směrem k hornímu nádraží.Chodník je v žalostném stavu dlaždice jsou vylámané a chodník je neudržovány,je zasypán listím a protože tam dlažba chybí tak je to i na zlomeni nohy.Je možné ho opravit ? Chodník je docela frekventovaný,směrem do Rybař nebo směrem k Hornímu nádraží Děkuji LN

Odpověď: Děkujeme za upozornění na závadu v chodníku k Hornímu nádrží. Chodník jsme provizorně opravili. Dlažba z poškozeného místa byla odstraněna a nerovnosti vybetonovány.

veřejné osvětlení

8.11.2016 - Dobrý den V Nákladní 25 nesviti lampa před vchodem je tma prosíme o zkontrolování a výměny žárovky. Děkuji LN

Odpověď: Děkujeme za upozornění na nefunkční lampu veřejného osvětlení. Závada bude odstraněna dnes (ve čtvrtek 10. 11.) ve večerních hodinách.

Křižovatka Lidická-Národní

5.11.2016 - Dobrý den, tak před 3 měsíci prováděl VaK KV výměnu všech šoupátek na této křižovatce. Bohužel výškové vyrovnání zakrytí těchto výkopů s okolní vozovkou způsobuje, že při dešti se voda na tomto zakrytí roztřikuje na okolo jdoucí chodce. Navíc tady bývávaly kdysi 2x odtokový kaná, záhadně byly zlikvidovány.l Můj dotaz: jistě pracovníci MMKV přebírají jakékoliv pracoviště po skončení. Jak toto mohli dopustit? Stejný problém s propady vrchního zakrytí po opravách inženýrských sítí (voda, plyn, el.energie, kanalizace) se objevuje naprosto obvykle v čas.období po 1-2 letech na chodnících a vozovkách. Kontroluje vůbec někdo z MMKV jak vypadají v důsledku těchto nekvalitních prací povrchy chodníky a vozovky? Jestliže ano, jak je možný takový stav po celých KV? Děkuji za vyjádření zodpovědného pracovníka MMKV JP

Odpověď: Dovoluji si Vám předat stanovisko vedoucí odboru technického našeho úřadu, Ing. Pavlasové. V lokalitě Lidická – Národní prováděli pracovníci VAKu prováděli výměnu armatur s odstraněním některých dožilých částí včetně nadbytečných „hrnečků“. Touto opravou došlo i k minimalizaci počtu nerovností. Asfaltový povrch je proveden kvalitně, louže se v místě těchto nových oprav netvoří. Výjimkou je dolní část ulice Národní, která je značně nerovná s dožilým asfaltovým povrchem. Jediným možným řešením je rekonstrukce této části komunikace. Uliční vpusti jsou dle pasportu stále stejné, nedošlo k likvidaci žádné z nich. Co se týče oprav komunikací po zásahu kvůli opravám inženýrských sítí, skutečně se problémy objevují. Málokteré firmě se podaří optimálně míst zásahu zhutnit, mimo jiné i kvůli samotné existenci sítí, jejich zařízení. Samozřejmě každá z firem, která provádí nějaký zásah do komunikace, má stanovenou záruční dobu, po kterou je povinna na vyzvání vzniklé nedostatky či poruchy opravit. Odbor technický všechny opravy kontroluje, případné závady prověřuje a záruční opravy požaduje.

Herny

7.10.2016 - Dobrý den, mohla bych prosím dostat odkaz na vyhlášku města Karlovy Vary, kde je uveden aktuálně platný seznam ulic, kde je možno provozovat hernu s VLT a VHP zařízeními. Děkuji moc a přeji hezký den Rošková Jana

Odpověď: Vážená paní Rošková, místa, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, stanovuje obecně závazná vyhláška č. 6/2013. Seznam adres je součástí přílohy této vyhlášky. Zároveň je ale platná také obecně závazná vyhláška č. 1/2015, která mění a doplňuje OZV 6/2013 tím, že vypouští dvě adresy (Raisova č.p. 1123, č.o. 7, Sokolovská č.p. 407, č.o. 53). Obě vyhlášky najdete na našich stránkách v sekci Magistrát → Vyhlášky a nařízení (zde: https://mmkv.cz/cs/vyhlasky).

Větve ohrožující bezpečí chodců.

5.10.2016 - Dobrý den. Již přes 40let je v Doubí Jahodová 1-6 vysazena alej stromů o kterou se nikdo celkem nestará. Jen jednou na náš popud byla prořezána aby větve nazakrývaly osvětlení. Nyní jsou již některé větve tak přerostlé, že zasahují hodně nad cestu pro chodce a hrozí, že se zlomí a někoho zraní. Hlavně při větru a nebo dešti kdy je listí zatíží. Některé jsou pak ohnuté až k dvou metrům nad zem. Končí vegetační období tak by se snad mohla alej prořezat. Děkuji. Jiří Brumlík

Odpověď: Vážený pane Brumlíku, děkujeme za upozornění na stav stromové aleje v ulici Jahodová. Správa lázeňských parků stromy zkontroluje, ale dle dostupných informací se jedná o relativně mladé javory, které jsou zdravé a nepředstavují nebezpečí. Před zhruba dvěma měsíci byly stromy prořezány. Pracovníci SLP je ale znovu prověří a případně tzv. vyvětví.

Plocha pro tříděný odpad

5.10.2016 - Ve Staré Roli v Husova Ulice se upravovala plocha na tříděny odpad. Je to záslužné, ale měla by se upravit tak, aby občan který třídí odpad si nezpůsobil úraz. Protože je tam mezi silnicí a plochou na tříděný odpad příkop že si můžete podvrknout nohu nebo ještě něco horšího, obzvláště nyní, kdy je zasypán suchým listím. To na magistrátu není technik, který práce od zhotovitele přebírá, aby byla zhotovena dle technických a bezpečnostních předpisů? Věřím, že náprava bude provedená včas.

Odpověď: Úprava stanoviště pro nádoby na separovaný odpad v Husově ulici ještě nebyla dokončena a od zhotovitele převzata. V nejbližších dnech zde ještě proběhnou další úpravy, které zajistí komfortní a bezpečný přístup k nádobám. Děkujeme za pochopení.

Kozel na kruháči u Arény

20.9.2016 - S politováním oznamuji, že chudák kozel (dřevěná socha) na kruhovém objezdu mezi Varyádou a KV-Arénou opět přišel o své přirozené vybavení, jaké by podle přírody měl mít. Domnívám se, že nějaký závistivec jej zase o tuto součást připravil. Požádejte prosím umělce, který sochu zhotovoval, aby byl tak laskav a chudáka kozla opravil - vybavil, možná i mírně zmenšenou výbavou oproti té minulé, snad mu pak nebudou vandalové s komplexem malosti tolik závidět, aby jej opakovaně poškozovali.

Odpověď: O neúplnosti jedné ze dřevěných soch na kruhovém objezdu víme. Správa lázeňských parků již objednala výrobu chybějící části a jakmile ji obdrží, sochu „dovybaví“.

Kulturní dotace - účel, šel by?

19.9.2016 - Dobrý den, zatím je to zcela nezávazný nástřel, spíše momentální nápad. Jmenuji se Alžběta Kalábová a v Diecézní charitě Plzeň (která má působnost i v Karlovarském kraji) mám na starosti dobrovolníky a Tříkrálovou sbírku. Všimla jsem si v grantovém kalendáři Vaší dotace na podporu kulturních aktivit v Karlových Varech. V rámci Tříkrálové sbírky 2016 vystoupila u nás v Plzni kapela MeloDive (indiepop) a udělala závěrečný koncert celé sbírky. Velmi se nám to osvědčilo jako důstojné, svěží a neotřelé zakončení celé akce. Byla by možnosti si zažádat o dotaci na podobnou akci ve Vašem městě? Dotace by byla využita na pronájem prostor a náklady spojené s kapelou (cestovní náklady z Plzně a zpět, částečné pokrytí vystoupení členů).Určitě bychom se vešli do zmiňovaných (jestli jsem to dobře pochopila) 50 000 Kč spíše by to bylo o dost méně. Koncert by byl uspořádán formou benefice, čili by jeho výtěžek směřoval do Tříkrálové kasičky, která by byla spolu s informacemi o sbírce umístěna u vchodu do podniku, společně s osobou, která by byla za sbírku ve Vašem kraji zodpovědná. Akce by proběhla někdy v průběhu Tříkrálové sbírky 2017, tedy mezi 1. a 15. lednem 2017. Co Vy na to? Je smysluplné a možné o takovouto dotaci žádat? Děkuji a mějte krásný den, srdečně zdravím, Mgr. Alžběta Kalábová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v Plzeňské diecézi https://www.facebook.com/trikralovasbirkaplzenskokarlovarsko/

Odpověď: Vážená paní Kalábová, poskytování příspěvků z rozpočtu města Karlovy Vary má svá přesně stanovená pravidla a je upraveno závazným dokumentem – Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. Dle tohoto předpisu musí každý žadatel podat žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři a doplnit ji požadovanými přílohami. Plné znění zásad, návody, jak při podávání žádostí postupovat a formuláře žádostí o poskytnutí dotace jsou k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách našeho úřadu v sekci Magistrát → Dotace (zde). Formuláře jsou také k dispozici na příslušných odborech magistrátu. Žádost o poskytnutí dotace se podává v termínu do 31.10. kalendářního roku předcházejícího roku čerpání dotace, přičemž rozhodující je datum přijetí podatelnou Magistrátu města Karlovy Vary. Doručená žádost je nejprve posouzena v příslušném odborném poradním orgánu města (v případě kulturních aktivit se jedná o Kulturní komisi), poskytnutí dotace potom v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města, u finančních příspěvků nad 50 tisíc Kč je tato pravomoc svěřena zastupitelstvu města. Vážená paní Kalábová, Vámi předložený námět je bezesporu atraktivní. Výdaje, které hodláte hradit z prostředků dotace (pronájem prostor, honoráře), jsou dle stanovených pravidel výdaji uznatelnými. Proces posouzení žádosti a schvalování dotace probíhá v rámci kolektivního rozhodování a nelze tedy předjímat postoj komise, respektive rady města. V případě doplňujících dotazů nebo nejasností Vám doporučujeme obrátit se na administrátorku žádostí o dotace pro oblast kultury p. Janu Plevovou (email: j.plevova@mmkv.cz, tel.: 353 118 277).

DPS

19.9.2016 - Obracíme se na Vás se stížností na chování k ostatním obyvatelům ze strany p. H.*. Bydlí ve 3. patře, bytě č. 33, jeho maminka pí. H.* č. 34. Pan H.* terorizuje svým chováním ostatní obyvatele, hlavně 2. patra. Např. neustále nechává otevřené dveře svého bytu do chodby, kam uniká cigaretový kouř, který je pro ostatní nepříjemný. Na doporučení, aby si nechal dveře zavřené a otevřel si okno, odpověděl, že je přeci nemocný a musí takto větrat. Vadí mu otevřený únikový východ na chodbě, protože mu tudy většinou uteče jeho pes, kterého nechává volně pobíhat po celém patře, DPS. Pes není na vodítku, hlasitě štěká, nepříjemně startuje na kolemjdoucí, znečišťuje prostory svými výkaly. Dále pan H.* nechce, aby se větralo na chodbě okny, proto je natvrdo přibije hřebíky. Pokud je někdo vyndá, ihned tam hřebíky zatluče znovu. Na každého, kdo se mu snaží něco slušně říci, na toho startuje. Nezajímají ho názory druhých, jen o má pravdu a on bude určovat soužití lidí okolo. Pod tuto stížnost se nemůžeme podepsat, protože z něj máme strach. Dále omezuje lidská práva a svobody sousedky V. D.*, protože jí nakazuje, kolikrát týdně se může koupat ve společné koupelně apod. Vadí mu, když si obyvatelé povídají na chodbě, protože jeho to ruší při spánku, i když není noční klid. Paní H.* stojí pevně za svým synem a šíří dál jeho názory. Sociální pracovnice a pečovatelky DPS se snažily s p. H.* o rozumnou domluvu, bohužel bez efektu. Doufáme za rychlé vyřízení věci. Situace se stále zhoršuje. 1.9.2016 obyvatelé DPS Jateční 9, KV *Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary.

Odpověď: Odpověď na anonymní stížnost na chování pana F. H.* a paní Z. H.* k ostatním obyvatelům DPS Jateční 9, Karlovy Vary Vážení, odbor majetku města obdržel dne 5. 9. 2016 anonymní stížnost na chování pana F. H.* a paní Z. H.* k ostatním obyvatelům domu s pečovatelskou službou v ulici Jateční 1225/9, 360 01, Karlovy Vary, spočívající obtěžováním cigaretovým kouřem vycházejícím z užívaného bytu i přes zákaz kouření v budově a chovem domácích zvířat i přes zákaz chovu zvířat v domě. Stížnost jsme projednali se správcem ubytovny, s realitní kanceláří IKON spol. s r.o. a na základě jejich vyjádření sdělujeme následující: Společnost IKON spol. s r.o. na základě předmětné stížnosti a několika dalších stížností ze strany nájemníků domu s pečovatelskou službou na adrese Jateční 1225/9, 360 01 Karlovy Vary, vyzvala pana F. H. a paní Z. H. k okamžité nápravě pro bezproblémové soužití v domě a nutnosti dodržení nařízení a pravidel spojených s užíváním nájemního bydlení. V případě, že výzva na dodržování domovního řádu nebude výše uvedenými nájemníky respektována, byli upozorněni na možnost výpovědi nájemní smlouvy ze strany majitele objektu z důvodu porušování dobrých mravů spojených s užíváním nájemního bydlení. Ing. Jaroslav Cícha vedoucí odboru majetku města *Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary.

Cesta do Globusu

15.9.2016 - Dobrý den,chci se optat jestli v nejbližší době bude posekána cesta z Tašovic do Globusu,uz se tam pomalu nedá ani chodit.Děkuji za vaši odpověď,pěkný den.

Odpověď: Děkujeme za upozornění na přerostlou trávu a zeleň na stezce v Tašovicích. Správa lázeňských parků v nejbližších dnech vše řádně poseká.

Dotaz

15.9.2016 - Dobry den,chtela jsem Vas pozadat o informaci kolik je evidovanych psu v karlovarskem kraji?Dekuji KM

Odpověď: Náš úřad disponuje pouze údajem o počtu registrovaných psů na území města. K dnešnímu dni je v Karlových Varech registrováno 3 252 psů.