Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení Číslo kanceláře Telefonní číslo Rozsah působnosti
Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán
431  353 152 763 Karlovy Vary
Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán
427 353 152 650 ÚAP
Bražec
Marcela Giertlová
územní plán
432 353 152 742 Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Šemnice, Toužim, Útvina
Bc. Gabriela Lebocová
územní plán
427 353 152 764 Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Chyše, Kolová, Krásné Údolí, Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice
Bc. Daniela Skoupá
územní plán
434  353 152 761 Bochov, Chodov u Bečova, Jenišov, Mírová, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Štědrá, Teplička, Valeč v Čechách, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec
Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady
430 353 152 522 ÚAP

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 01.11.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah