Územní plánování

Upozornění !!!

 • V důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role svolané na den 15.4.2020 v 15:00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu Nová Role ruší!!! Náhradní termín bude oznámen až po ukončení nouzového stavu (karanténního opatření) a to s dostatečným předstihem. 
  Děkuji za pochopení
  Marcela Giertlová v.r.
  Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad

 • V důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce svolané na den 8.4.2020 v 15:00 hodin do zasedací místnosti ve 2. patře Magistrátu města Karlovy Vary II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary se ruší!!! 
  Děkuji za pochopení.
  Ing. arch. Irena Václavíčková
  Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad


Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434 nebo 3.patro. kancelář č. 335.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení

Číslo kanceláře

Telefonní číslo

Rozsah působnosti

Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán

431 

353 152 763

Karlovy Vary

Mgr. Jan Bartoň 
územní plán

430

353 152 651

Bochov,  Mírová,  Smolné Pece,  Štědrá,  Valeč, Verušičky,  Vrbice, Vysoká Pec

Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán

434

353 152 650

ÚAP
Bražec, Šemnice

Marcela Giertlová
územní plán

432

353 152 742

Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Toužim, Útvina

Ing. Gabriela Lebocová
územní plán

427

353 152 764

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Chyše, Kolová,  Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice

Bc. Lenka Spruzsanská
územní plán

434 

353 152 761

Chodov u Bečova,  Jenišov, Krásné Údolí, Pšov,  Sadov, Teplička

Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady

335

353 152 695

ÚAP

 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

 • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 01.04.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah