Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434 nebo 3.patro. kancelář č. 335.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení

Číslo kanceláře

Telefonní číslo
E-mail

Rozsah působnosti

Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán

431 

353 152 763
i.vaclavickova@mmkv.cz

Karlovy Vary

Mgr. Jan Bartoň 
územní plán

430

353 152 651
j.barton@mmkv.cz

Bochov,  Mírová,  Smolné Pece,  Štědrá,  Valeč, Verušičky,  Vrbice, Vysoká Pec

Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán

434

353 152 650
d.filipova@mmkv.cz

ÚAP
Bražec

Marcela Giertlová
územní plán

432

353 152 742
m.giertlova@mmkv.cz

Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Toužim, Útvina

Ing. Gabriela Lebocová
územní plán

427

353 152 764
g.lebocova@mmkv.cz

Andělská Hora, Březová, Černava,  Děpoltovice, Chyše, Kolová,  Nejdek, Otovice,  Stanovice, Žlutice

Bc. Lenka Spruzsanská
územní plán

434 

353 152 761
l.spruzsanska@mmkv.cz

Bečov nad Teplou, Čichalov, Chodov u Bečova,  Jenišov, Krásné Údolí, Pila, Pšov, Sadov, Teplička

Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady

335

353 152 695
m.eperjesiova@mmkv.cz

ÚAP                                                          Šemnice

 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 20.9.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám