Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434 nebo 3.patro. kancelář č. 335.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

 Jméno, příjmení Číslo  kanceláře Telefonní číslo
 E-mail
 Rozsah působnosti
Mgr. Jan Bartoň 
územní plán
430353 152 651
j [emailtecka] bartonatmmkv [emailtecka] cz (j[dot]barton[at]mmkv[dot]cz)
Bochov, Jenišov, Mírová,  Smolné Pece, Štědrá,  Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec  
Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady,            územní plán
335353 152 695
m [emailtecka] eperjesiovaatmmkv [emailtecka] cz (m[dot]eperjesiova[at]mmkv[dot]cz)
ÚAP                                                           Krásné Údolí, Sadov, Šemnice
Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,     
územní plán
434353 152 650
d [emailtecka] filipovaatmmkv [emailtecka] cz (d[dot]filipova[at]mmkv[dot]cz)
ÚAP
Bražec, Čichalov, Chodov u Bečova, Pšov, Teplička
Marcela Giertlová
vedoucí oddělení, územní plán
432353 152 742
m [emailtecka] giertlovaatmmkv [emailtecka] cz (m[dot]giertlova[at]mmkv[dot]cz)
Hory, Karlovy Vary, Nová Role,  Toužim 
 431
 
vyjádření, stanoviska
Kateřina Plhová
územní plán
434353 152 761
g [emailtecka] lebocovaatmmkv [emailtecka] cz (k[dot]plhova[at]mmkv[dot]cz)
Božičany, Dalovice, Kyselka, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Útvina
Ing. Gabriela Lebocová
územní plán
427353 152 764
g [emailtecka] lebocovaatmmkv [emailtecka] cz (g[dot]lebocova[at]mmkv[dot]cz)
Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava,  Děpoltovice, Chyše, Kolová,  Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice

 

Geoportál ORP Karlovy Vary (Gepro)

Uvedený mapový Geoportál, obsahuje základní digitální geografické data území ORP Karlovy Vary:

  1. Územní plán Karlovy Vary
  2. Územní plány obcí v ORP Karlovy Vary
  3. Územně analytické podklady ORP Karlovy Vary

Územní plán - Geoportál ORP Karlovy Vary (Gepro.cz)

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 11.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám