Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení

Číslo kanceláře

Telefonní číslo

Rozsah působnosti

Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán

431 

353 152 763

Karlovy Vary

Mgr. Jan Bartoň 
územní plán

434

353 152 651

Bochov,  Mírová,  Smolné Pece,  Štědrá,  Valeč, Verušičky,  Vrbice, Vysoká Pec

Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán

430

353 152 650

ÚAP
Bražec, Šemnice

Marcela Giertlová
územní plán

432

353 152 742

Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Toužim, Útvina

Ing. Gabriela Lebocová
územní plán

427

353 152 764

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Chyše, Kolová,  Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice

Bc. Lenka Spruzsanská
územní plán

434 

353 152 761

Chodov u Bečova,  Jenišov, Krásné Údolí, Pšov,  Sadov, Teplička

Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady

430

353 152 522

ÚAP

 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.
Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Oznámení o uložení písemností pro Spolek Lesov 21. století, z. s. 13.11.2019 29.11.2019
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - „K.Vary, Tuhnice, p.č.212/26 ,kNN“ 13.11.2019 29.11.2019
Stavební povolení - Přístavba a stavební úpravy stávajících objektů 12.11.2019 28.11.2019
Oznámení o uložení písemnosti - Boris Rabinov, Gregory Rabinov, Marina Vandtke a Sergey Vandtke 12.11.2019 28.11.2019
Usnesení o účastenství v řízení na stavbu „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“. 01.11.2019 19.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny Územního plánu města Karlovy Vary č. 2/2016 - k.ú. Rybáře - Volnočasový areál Rolava 24.10.2019 09.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - vodní toky Rolava a Nejdecký potok 12.08.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - potoky Borský, Lučinský, Lužecký, Sadovský a Vitický 12.08.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Střely, přítoku významné vodárenské nádrže Žlutice 22.07.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 18.07.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Blšanky 16.07.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostaktu vody v povodí Rolavy (přítoky) 11.07.2019 31.12.2019

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 16.10.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah