Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434 nebo 3.patro. kancelář č. 335.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení

Číslo kanceláře

Telefonní číslo

Rozsah působnosti

Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán

431 

353 152 763

Karlovy Vary

Mgr. Jan Bartoň 
územní plán

430

353 152 651

Bochov,  Mírová,  Smolné Pece,  Štědrá,  Valeč, Verušičky,  Vrbice, Vysoká Pec

Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán

434

353 152 650

ÚAP
Bražec

Marcela Giertlová
územní plán

432

353 152 742

Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Toužim, Útvina

Ing. Gabriela Lebocová
územní plán

427

353 152 764

Andělská Hora, Březová, Černava,  Děpoltovice, Chyše, Kolová,  Nejdek, Otovice,  Stanovice, Žlutice

Bc. Lenka Spruzsanská
územní plán

434 

353 152 761

Bečov nad Teplou, Čichalov, Chodov u Bečova,  Jenišov, Krásné Údolí, Pila, Pšov, Sadov, Teplička

Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady

335

353 152 695

ÚAP                                                          Šemnice

 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.
Název Zveřejnění Ukončení
Obytný soubor Karlovy Vary, Sedlecká ulice II., Karlovy Vary, Rybáře, II. změna
Přílohy: pdf
veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Čichalov
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: René Remeš, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Obytný soubor Nad Dvorem, Karlovy Vary, Stará Role
Přílohy: pdf
Autoservis Sedlec, rozhodnutí
Přílohy: pdf
Stavební povolení - Stavební úpravy - zateplení fasády, Karlovy Vary, Rybáře č.p. 837, Mládežnická 3
Přílohy: pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary, ulice Vrchlického - rekonstrukce
Přílohy: pdf
Monitorovací kalendář KOUPACÍ VODY
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: Vít Pilný, nar. 14.6.1976, Závodu míru 76, 360 17 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednání Územního plánu Karlovy Vary
Přílohy: doc doc
Veřejná vyhláška - Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Role za období 2016 - 2020
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Černava
Přílohy: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Přílohy: pdf

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 17.2.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám