Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Jméno, příjmení

Číslo kanceláře

Telefonní číslo

Rozsah působnosti

Ing. arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán

431 

353 152 763

Karlovy Vary

Mgr. Jan Bartoň 
územní plán

434

353 152 651

Bochov,  Mírová,  Smolné Pece,  Štědrá,  Valeč, Verušičky,  Vrbice, Vysoká Pec

Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,
územní plán

427

353 152 650

ÚAP
Bražec, Šemnice

Marcela Giertlová
územní plán

432

353 152 742

Božíčany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Role, Nové Hamry, Otročín, Stružná, Toužim, Útvina

Bc. Gabriela Lebocová
územní plán

427

353 152 764

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Chyše, Kolová, Krásné Údolí, Nejdek, Otovice, Pila, Stanovice, Žlutice

Bc. Lenka Spruzsanská
územní plán

434 

353 152 761

Chodov u Bečova,  Jenišov,  Pšov,  Sadov, Teplička

Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady

430

353 152 522

ÚAP

 

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.
Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Uložení písemnosti pro Marii Šedivcovou 21.09.2018 09.10.2018
Uložení písemnosti pro Moniku Bláhovou 21.09.2018 09.10.2018
Oznámení o uložení písemnosti - Anželika Belozerova, Timur Idrisov, Olga Shatalova, Olga Fedulova, Viktor Kostebelov, Liudmila Kostebelova, Yulia Sorokina, Monika Nováková, Andrei Shcherbakov, Anastasiya Pershakova a Igor Zaitcev 20.09.2018 08.10.2018
Usnesení - rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská 20.09.2018 08.10.2018
Výzva uložení písemnosti pro dědice zemřelého Ladislav Procházka 19.09.2018 05.10.2018
Výzva - rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská 18.09.2018 04.10.2018
OSŘ - Výstavba bytových domů Karlovy Vary Doubí, 4 viladomy - Komunikace a zpevněné plochy 13.09.2018 01.10.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody ve vodních tocích Rolava a Nejdecký potok 12.09.2018 01.11.2018
ozn. - Stavební úpravy ulice Borské, Dalovice 12.09.2018 01.10.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy (přítoky) 14.08.2018 01.11.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku pitné vody ve veřejném vodovodu Nejdek 14.08.2018 01.11.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Střely 10.08.2018 31.10.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - potoky Borský, Vitický, Sadovský, Lužecký, Lučinský, Dražovský 10.08.2018 31.10.2018
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 19.07.2018 31.10.2018

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 23.05.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah