Územní plánování

Úřad územního plánování v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plány, územní studie pro město Karlovy Vary. Nadále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce, pořizuje územně analytické podklady ve svém správním obvodu, je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti

Pořízení  územního plánu  obce  a  změny  územního plánu 

(dále ÚP)

Kde to vyřídíte

Na příslušném obecním či městském úřadu, kde se konkrétní územní plán nebo změna ÚP navrhuje a dále u pořizovatele - na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad, odd. úřad územního plánování, 4. patro, kanceláře č. 427 – 434 nebo 3.patro. kancelář č. 335.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

 Jméno, příjmení

 Číslo  kanceláře

 Telefonní číslo
 E-mail

 Rozsah působnosti

Mgr. Jan Bartoň 
územní plán

430

353 152 651
j.barton@mmkv.cz

 Bochov, Jenišov, Mírová,  Smolné Pece,  Štědrá,  Valeč, Verušičky,  

Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady,            územní plán

335 353 152 695
m.eperjesiova@mmkv.cz
 ÚAP                                                           Krásné Údolí, Sadov, Šemnice

Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady,     
územní plán

434

353 152 650
d.filipova@mmkv.cz

 ÚAP
 Bražec, Chodov u Bečova, Pšov, Teplička

Marcela Giertlová
vedoucí oddělení,                              územní plán

432

353 152 742
m.giertlova@mmkv.cz

 Božičany, Dalovice, Hory, Karlovy Vary,  Kyselka, Nová Role, Otročín, Toužim, Útvina

  431 353 152 763
 
vyjádření, stanoviska

Ivana Kroutilová
územní plán

434 353 152 761
i.kroutilova@mmkv.cz
Čichalov, Nové Hamry, Pila, Stružná, Vrbice, Vysoká Pec

Ing. Gabriela Lebocová
územní plán

427

353 152 764
g.lebocova@mmkv.cz

 Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Březová, Černava,  Děpoltovice, Chyše, Kolová,  Nejdek, Otovice, Stanovice, Žlutice

 

Geoportál ORP Karlovy Vary (Gepro)

Uvedený mapový Geoportál, obsahuje základní digitální geografické data území ORP Karlovy Vary:

  1. Územní plán Karlovy Vary
  2. Územní plány obcí v ORP Karlovy Vary
  3. Územně analytické podklady ORP Karlovy Vary

Územní plán - Geoportál ORP Karlovy Vary (Gepro.cz)

Základní informace k životní situaci

První informaci o pozemku, na kterém chcete stavět, zda a za jakých podmínek na něm stavět můžete, získáte z Územního plánu příslušné obce .

Tento územně plánovací dokument je k nahlédnutí na příslušné obci, popřípadě na odboru úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary ( MMKV ) na adrese - U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Některé obce mají svůj ÚP umístěn i na svých internetových stránkách.

Město Karlovy Vary, obec s rozšířenou působností, pořizuje územní plány a jejich změny ve svém správním území:

  • Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.
Název Zveřejnění Ukončení
Územní rozhodnutí - „FTTx_Č_RD_Karlovy_Vary_KAVYS1_OK“
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP - K. Vary, oprava komunikace ul. Sokolská
Přílohy: pdf
oznámení o zahájení společného řízení: "Mezirolí - tlaková kanalizace"
Přílohy: pdf
Uložení písemnosti - Natalia Nedashkovskaia
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Krásné Údolí
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Areál Stará Role - Letná, 2. změna ÚR
Přílohy: pdf
ozn. o zahájení staveb. řízení, Cyklostezka podél Ohře, Dalovice - Všeborovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Toužim
Přílohy: pdf pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v oblasti východního Karlovarska
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Stanovice
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Rolava (ORP Karlovy Vary)
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Teplá (ORP Karlovy Vary)
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Blšanka
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Střela, ř. km cca 68-cca 45
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodárenské nádrže Žlutice
Přílohy: pdf

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 25.7.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám