Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.

>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<

vložit nedostatek

Závada/nedostatek Nahlášeno Aktualizace
4910 semafor Nahlášeno

Dobrý den,ve Dvorech na křižovatce ulic Chebská a kpt.Jaroše nefunguje už delší dobu semafor pro chodce.Děkuji Zemanová

6.8.2020 7.8.2020
4909 Částečná reklamace 4897 Vyřešeno

Dobrý den, Chtěl bych poděkovat za vaše rychlé provedení čistících prací na vozovce.
Ale to SEKÁNÍ !!! Vypadá to,jak po nájezdu divokých koní. Tráva rozházené po chodníku i silnici. Odtokový žlab podél komunikace zanešen, včetně kanálů. Mozartova ulice, od Bárová po Lidickou.Děkuji a snad to bude příště lepší.

Odpověď:
SLP: Dobrý den,po sekáčích posíláme samosběr.Omlouváme se a co nejdříve zajistíme nápravu. OT: Vyčištění odtokového žlabu v Mozartově ul. správce komunikace vede v evidenci, bude provedeno v nejbližším možném termínu.
6.8.2020 6.8.2020
4907 rekonstrukce Řeší se

Dobrý den,
mohu se, prosím, zeptat, jaká rekonstrukce se provádí někde v okolí mateřské školky v Drahovicích? A hlavně jak dlouho bude probíhat? Od rána do odpoledne je slyšet nonstop zbíječku. Pracuji na směny a potřebuji se někdy vyspat. Moc děkuji za odpověď

Odpověď:
Prosíme o upřesnění lokality. V Drahovicích se nachází více mateřských školek.
5.8.2020 6.8.2020
4904 Teplárenská, Bohatice Řeší se

Dobrý den,
v Teplárenské ulici je, jak jistě víte, prováděna oprava horkovodu. Značka upravující přednost v jízdě neodpovídá šíří šipek normativům, je nepřehledná a mnohá vozidla nedokáží včas přečíst, že nemají přednost (Dopravní značka „Přednost protijedoucích vozidel“ (č. P 7) přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout).
Již tu bylo žádáno, aby byla pravá strana směrem vzhůru od Orlova prosekána, aby bylo vidět do zatáček Teplárenské. Nejdou vidět cyklisté, teď ani stojící auta, která dávají přednost.
Na straně druhé jsou vytrhané žulové obrubníky, lež ve vozovce.

Celkově je stav této komunikace po proběhlé rekonstrukci plynovodu v minulém roce tristní, zatéká mezi kostky a živičný povrch na nich položený, vozovka je vypraskaná mrazem a příští rok tu budou výtluky. Zkušenost bohužel velí, že MMKV bude rok, dva sondovat, mlít prsty mlejnek, pak nám mazat med kolem pusy, že se zpracovává PD (jako v případě ulice U Trati - jak dlouho trvá zpracovat projektovou dokumentaci?) a pak se budou dva/tři roky hledat peníze v rozpočtu a dělat výběrové řízení. Do té doby to bude tankodrom.

Odpověď:

SLP:

Dobrý den, rozhledy prověříme a upravíme.

 

OD:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Prováděcí firma, která zodpovídá za přechodné dopravní značení v rámci rekonstrukce horkovodu, byla vyzvána, aby osadila dopravní značku v souladu s technickými podmínkami; k dnešnímu dni toto zajistila.

5.8.2020 7.8.2020
4901 Výstavba optických kabelů v Karlových Varech Vyřešeno

Dobrý den, v některých částech Karlových Varů obcházejí zaměstnanci firem, údajně pracující pro T-mobile předsedy SVJ, aby jim podepsali smlouvu pro T-mobile o výstavbě optické sítě a doslova je nutí k podepsání smlouvy na 10 let s další opcí na 2 roky (viz přiložené dokumenty) k instalaci přípojky v domě. Na dotazy o ceně služby, termínu výstavby a možnosti připojení i dalších zprostředkovatelů rychlého internetu mlčí nebo nemají informace. Vzhledem k tomu, že podobné smlouvy nám nutila jiná firma před cca 5 lety a nakonec jsme se dozvěděli, že se sítě ani nebudou realizovat, mám dotaz na Statutární město Karlovy Vary. Bude firma T-mobile v Karlových Varech tuto síť realizovat? Proč pouze T-mobile? Budou při této stavbě souběžně pokládat kabely i jiní operátoři? Bude možnost připojení k tomuto internetu v Karlových Varech i pro jiné zprostředkovatele, než T-mobile? Nechceme podepsat takovouto smlouvu bez podrobných informací. Ale tento mírně řečeno "podomní prodej" (v Karlových Varech zakázán) je poměrně agresivní a nezadá si s nabídkami různých zprostředkovatelů energií (teď to máte zadarmo, jinak to budete platit). Mohlo by město zveřejnit dokumenty, týkající se této výstavby, popř. i podrobnosti o jednotlivých operátorech? Nehodlám se upisovat a následně zjistit, že jiné společnosti jsou daleko levnější, než nějaký monopol v našem domě. Mám už několik zkušeností s touto agresivní kampaní (Drahovice, Růžový vrch...) Děkuji

Odpověď:
Dobrý den, zasílám odpověď na dotaz ohledně výstavby optické datové sítě v Karlových Varech: Ve větších obytných celcích (sídlištích) v Karlových Varech v současné době několik investorů (společnosti CC Internet, T-Mobile CZ, Telco Pro Services, Telco Infrastructure, Systém Net Line a CETIN) připravuje a realizuje (zcela novou výstavbou nebo rekonstrukcí) své sdělovací sítě pro rychlý internet a veškeré další datové služby v nemodernější podobě – v optických kabelech. Jelikož se množí dotazy ohledně této výstavby digitální optické sítě v Karlových Varech, sdělujeme Vám z pohledu správy města tyto informace, které se týkají Vás vlastníků nemovitostí. Předmětem záměru investorů jsou optické kabelové sítě pro vysokorychlostní internet. Tito investoři již oslovili nebo osloví zástupce SVJ Vašich domů se žádostí o poskytnutí souhlasu majitele objektu s vybudováním optické sítě také uvnitř domu - až do jednotlivých bytů, včetně nejmodernější optické technologie. K tomu tito investoři potřebují ze zákona Váš souhlas, aby Vám mohli do Vaší nemovitosti optiku zavést. Investoři obvykle nabízejí, že náklady s tím spojené půjdou na jejich účet. Je zjevné, že zavedením dostupné technologie pro vysokorychlostní internet je ve Vašem zájmu a zvýší cena Vaší nemovitosti. Optické připojení by v domech mělo zajistit pro celý objekt přenos dat v maximální kapacitě (přenosové rychlosti). Zajistit v podstatě neomezenou přenosovou kapacitu (datové připojení, volání, televize, příp. tzv. integrovaná domácnost: bezpečnostní kamerový systém, řízené vytápění) atd.) v rámci jediné optické přípojky. Investoři sami nejsou zpravidla konečnými poskytovateli služeb. Konečný uživatel si může vybrat mezi cca 15-ti poskytovateli. Potvrzujeme tímto skutečnost, že v současné době pro obytné zóny města, zejm. v Rybářích, Bohaticích, Drahovicích, Dvorech, Doubí, Staré Roli a v Tuhnicích tito investoři (společnosti CC Internet, T-Mobile CZ, Telco Pro Services, Telco Infrastructure, Systém Net Line a CETIN), resp. firmy pověřené projektováním sítě a jejich zastupováním, připravují své projekty zasíťování tohoto území optickými kabely. Tito investoři mají své rozvojové plány a sami se rozhodují, do které lokality chtějí vstoupit. Tito investoři ke svým záměrům mají nebo chystají se SMKV uzavřít smlouvy o koordinaci výstavby na pozemcích v majetku města (místní komunikace, veřejná prostranství, zeleň), a takém příslušná povolení podle zákonů. V obytné oblasti Tuhnic již v současnosti probíhá realizace rozvodů optických kabelů. Z našeho pohledu v zásadě jde o aktivitu ve prospěch města a jeho obyvatel. K těmto aktivitám investorů ale pro pořádek připomínáme, že: - statutární město Karlovy Vary (SMKV) ve své působnosti podle zákona o obcích, není přímým gestorem (rozhodující autoritou) v otázkách rozvoje telekomunikačních sítí ve městě (SEK). Samozřejmě však SMKV dle zákona zajišťuje v obecné rovině podmínky pro celkový rozvoj města a zajišťuje podmínky ve věcech, které uvádíte (správný způsob výstavby technických sítí v koridorech daných územním plánováním, nenarušení komunikací, zeleně a dalších ploch nad míru a způsob nezbytně nutnou, dohled nad jejich včasným uvedením do pořádku po výkopu, atd., atd.) - SMKV nemůže přímo zasahovat do konkurenčního boje investorů SEK. Vůči těmto investorům budování optických sítí elektronických komunikací a vůči poskytovatelům připojení nemá SMKV žádnou gesční či dozorovou pravomoc. Jejich rozvojové plány jsou plně v jejich kompetenci, stejně jako jejich know-how. I zákon o elektronických komunikacích a o urychlení jejich výstavby počítá s konkurenčním prostředím v této oblasti. K vyřizování případných sporných záležitostí v oblasti telekomunikací, v rovině veřejné správy, je kompetentní Český telekomunikační úřad, který zde má také dozorovou pravomoc ze zákona. - SMKV není spoluinvestorem ani obchodním partnerem žádné z firem v této oblasti. SMKV je při projednávání záměrů budování sítě elektronických komunikací (SEK, optické sítě) vůči investorům v podobném postavení jako vy. Je účastníkem územního řízení a poskytuje své nemovitosti, tedy pozemky pro uložení SEK do země, na základě udělení práva věcného břemene. K tomu si investor SEK musí předem (v první fázi záměru) vyžádat souhlas SMKV. Ten SMKV poskytuje formou smlouvy, schvalované radou města. Smlouva řeší správný způsob výstavby technických sítí v koridorech daných územním plánováním, nenarušení komunikací, zeleně a dalších ploch nad míru a způsob nezbytně nutnou, dohled nad jejich včasným uvedením do pořádku po výkopu a další. Ve smlouvě mají všichni závazek, že výkopové práce budou umožněny jen tomu, kdo je má provést jako první v pořadí (další se mohou při výstavbě připojit svou spoluúčastí). - příslušný útvar magistrátu města (odbor rozvoje a investic) průběžně jedná s těmito investory m. j. také s cílem, aby se konkurenční poměry ve výstavbě optické sítě v Karlových Varech co nejvíce konsolidovaly, aby nevznikaly technické problémy při výstavbě sítě v ulicích, zeleni a na veřejných prostranstvích, aby nevznikaly požadavky na duplicitní zbytečné výkopy apod. a aby nevznikaly disproporce. To se v rámci možností daří zajistit. Město Vám nemůže mluvit do věcí, týkajících se vlastnictví Vaší nemovitosti. To, jaký učiníte právní krok vůči investorům sítě, je jen a pouze Vaším rozhodnutím. Nikdo nemůže nikoho k vyslovení souhlasu s vnitřní instalací nutit a je vždy na vlastníkovi nemovitosti, zda bude se vstupem souhlasit. Pokud nejsou poskytnuty dostatečné informace o obsahu a rozsahu požadovaného souhlasu, je zapotřebí opatrnost. Všichni ale víme, že nic není zadarmo. Přijmout „zadarmo“ od někoho nějaké hodnoty (rozvody v domě) znamená také se mu do jisté míry zavázat (a umožnit mu tak exkluzivitu). Tudíž doporučujeme právní opatrnost, tedy ke svému podpisu vždy uvést, že žadateli z něho nevyplývá žádná exkluzivita, a že takto jednáte či můžete jednat i s jinými. Udělení souhlasu by nemělo být spojeno s žádným závazkem k následnému nakupování (objednávce) služeb. Mělo by jít pouze o vyjádření souhlasu k napojení Vašeho objektu na optickou síť. Nejjistějším (ale také samozřejmě nejnáročnějším) řešením může být uzavření smlouvy o souhlasu s instalací v domě, pod kontrolou Vašeho právníka. Tedy nepodepisovat listinu předloženou protistranou, ale ošetřit si veškeré Vaše zájmy smluvně. Pokud se dotaz týká společnosti T-MOBILE, můžeme potvrdit, že tato společnost jako jeden z investorů optických sítí působí v současné době na území města. T-Mobile CZ předložilo statutárnímu městu Karlovy Vary, coby vlastníkovi dotčených pozemků, za poslední dva roky k vyjádření projekty na výstavbu optické sítě v Drahovicích, Bohaticích, Rybářích, Staré Roli a Tuhnicích. Na dotaz, zda a kdy bude či nebude společnosti T-MOBILE ve Vaší lokalitě realizovat svou síť optických kabelů, a zda je pro Vás tato společnost jedinou či nejlepší volbou, nemůžeme a nedokážeme odpovědět.
4.8.2020 6.8.2020
4898 Oprava chodníku ze strany parkoviště, městské dopravy - 95 % všech příchodů do domu Čankovská 828/6, Karlovy Vary 5- Řeší se

Nejméně 5 let Vás žádám jménem 23 členů SVJ Karlovy Vary 5, Čankovská 828/6 a několikrát nám bylo slíbeno, že UŽ chodník bude opraven, rozumíme včetně obrubníků. Bydlíme zde 39 let a nikdy nebyl zde ani chodník opraven, ani obrubníky většinou zničené auty jedoucí něco opravovat ( vodu, plyn apod. ). Dostalo nás to, že ráno jsme slyšeli rachot pracovního náčiní a zajásali jsme, že se dostalo i na nás - ne, pouze na část domu naproti nám, čp. nevím a vzteky nevidím, takže raději hned píši. Nevíme proč se neseká tráva u našeho vchodu, nemáme lavičku, nějaká hrůza k nám zavála semínko a vyrostl zde prapodivný strom, také nevíme co s tím. Tráva před parkovištěm také není posekaná, prostě údržba Vašeho - městského majetku se rovná nule. Prosím, zkuste brát naší žádost vážně, jsme zde převážně staří lidé, kteří zde bydlí od postavení tohoto domu. Asfalt, který nám asi před dvěma lety udělali ze dne na den před vchodem, když už asfalt byl vydrolený až na zeminu. Asfalt byl od začátku špatně udělaný, jako dnes vidím naše rómské spolubydlící s dřevěnou nádrží a nalévání kýbly asfalt na chodník. Byl od počátku křivý s různými proláklinami, čili někde větší vrstva a někde menší vrstva asfaltu. Tenkrát jsme byli rádi že bydlíme, děti malé, ale dneska sotva chodíme a denně hrozí úraz při chůzi po chodníku a hlavně i vstoupit na něj přes vydrolené obrubníky je velký problém. Znovu Vás jménem svých spolumajitelů a svým našeho vchodu žádám - opravte nám chodník, abychom mohli po 39 letech chodit bez rizika po chodníku a přijďte se k nám podívat, jak je udržován trávník před jenom naším vchodem - nechápeme. Jedná se o vchod ZADNÍ ( chtěla bych poznat architekta ), když 95 % vcházení do domu je tudy, je zde parkoviště, zastávka MHD.
Božena Doubravová
Místopředseda SVJ
Čankovská 828/6
Karlovy Vary 5

Odpověď:

SLP:

Dobrý den, omezené kosení bylo přerušeno z důvodů dešťů a s kompletním kosením počítáme po dosekání Tuhnic tj. přibližně od 12.8.

4.8.2020 4.8.2020
4897 Blokové čištění Vyřešeno

Dobrý den. Dnes, 3.8.2020, bylo prováděno blokové čištění v ulici Mozartova. Silnice je ještě více znečištěna,než před započetím prací,zřejmě technická závada na jednom z čistících vozů. Bylo by možné odstranit toto znečištění ? Špiní se vozy od směsi vapexu s olejem. Zároveň vás tímto žádám o posekaní trávy v této ulici, ještě zde letos nebylo sekáno. Při dešti tráva a větvičky již zasahují do prostoru komunikace. Děkuji za kladné vyřízení.

Odpověď:
Při blokovém čištění došlo k úniku ropných látek, havárie byla neprodleně nahlášena správci komunikace. Vozovka byla ošetřena absorpční látkou - sorbentem, opakovaně (z důvodu deštivého počasí) bude provedeno zametení vozovky.
3.8.2020 6.8.2020
4895 Zarostlé zrcadlo v ulici U Imperiálu Řeší se

Dobrý den, opět se na vás obracím s prosbou o úpravu rozhledů na zrcadlo, které je umístěné na lampě č. 50/33 v ulici U Imperiálu poblíž vily Margareta. Děkuji. Lukeš

Odpověď:

Dobrý den, zrcadlo upravíme co nejdříve.

3.8.2020 4.8.2020
4894 Posekání trávnatých ploch v Rybářích v ulicích Sibiřská a Severní Řeší se

Prosím o posekání travnatých ploch kolem bytových objektů v ulicích Sibiřská a Severní. Tráva je zde již značně přerostlá s místy až 1m vysokými bodláky. Problém se sekáním je v těchto místech již několik let a sekání pokud vůbec proběhne tak sotva 1x ročně. Už jsme si zvykli, že se zde sekalo alespoň po festivalu, ale teď nebyl, tak máme čekat na příští rok? Doufám, že i obyvatelé těchto ulic mohou očekávat základní servis ze strany města. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, vámi zmiňované území bude posekáno pravděpodobně během příštího týdne.

3.8.2020 4.8.2020
4893 Prasklá větev Nahlášeno

Dobýy den, u vstupu do sadů nad Thermalem z Havlíčkovy ulice je hned u orientační tabule prasklá asi 10m dlouhá větev

3.8.2020 3.8.2020
4892 Každý den ve dne v noci rachot řev Vyřešeno

Dobrý den , nevím na koho se obrátit ,ale už se to nedá snaset , každý den od rána do vecera nám na dětském hřišti v Tuhnicich rvou cikáni , nejsem resistka ,ale když vám každý den někdo vyrvava pod oknoma tak ze nemůžete ani vetrat je to opravdu šílené ! Můžete s tím něco udělat děkuji

Odpověď:
Není možné selektovat, kdo může navštěvovat a kdo ne, různá veřejná, volně přístupná místa. V uvedené lokalitě provádějí četnou kontrolní činnost jak strážníci městské policie, tak asistenti prevence kriminality. V případě, že bude docházet k jakémukoli protiprávnímu jednání (např. poškozování majetku, znečišťování prostranství, narušování občanského soužití) obraťte se na operační středisko městské policie (353 153 911) popř. Policie ČR (linka 158), které na místo vyšle hlídku k okamžitému řešení situace.
3.8.2020 5.8.2020
4891 Zábradlí u sadů Jeana de Carro Nahlášeno

Foto k předchozí závadě...

3.8.2020 3.8.2020
4890 Zábradlí u sadů Jeana de Carro Nahlášeno

Filozofická otázka: Jak dlouho vydrží zábradlí, u nějž trvalo roky ho vyměnit (tady se nedá mluvit o opravě), když má takto popraskané trámy a bude do nich zatékat?
V kombinaci s nulovou průběžnou údržbou to jsou bez pardonu vyhozené peníze, které by našly využití jinde.

3.8.2020 3.8.2020
4887 Dětské hřiště v ul. B. Němcové - katastrofa! Nahlášeno

Dobrý den, dětské hřiště v ulici Boženy Němcové je celé zarostlé (i když okolí je posekáné), dále potrhané pletivo, branka jde špatně zavírat, stolek je zlomený a má ostré hrany. Ještě by bylo vhodné vyměnit a otočit skluzavku s plechový povrchem směřovanou cca na jih za houpací zvíře na pružině. Když zasvítí plechový povrch skluzavky se rozpálí a co teprve když je 30'C ve stínu. To už hrozí popáleniny! Přeji hezký den.
S. Drobná

3.8.2020 3.8.2020
4885 Propad silnice č.6 v nájezdu (Bohatice) Vyřešeno

V Bohaticích na silnici č.6 v nájezdu z Ostrova na Drahovice je propadlina vozovky již několik let. Bylo by možné to nechat opravit? Děkuji V.K.

Odpověď:

Vyjádření ŘSD:

V současné době připravujeme výběrové řízení na opravu Pražského mostu ev. č. 6-052, jejíž součástí je také zmiňovaný úsek. V letošním roce plánujeme akci vysoutěžit a v příštím roce zrealizovat.

 

 

2.8.2020 4.8.2020
4884 Spadané plody hrušky Řeší se

Dobrý den, mohli by jste zajistit úklid spadlých plodů hrušky kolem kontejneru na domovní odpad na adrese: Hlávkova 673/11, Karlovy Vary.
Děkuji s pozdravem Pavel Vokoun.

Odpověď:

Dobrý den, spadané hrušky co nejdříve uklidíme.

2.8.2020 3.8.2020
4883 PRAMEN ŠTĚPÁNKA Vyřešeno

Dobrý den, kdy poteče konečně pramen Štěpánka,

Odpověď:

Dobrý den,

nepoteče dokud nebude v pořádku altán. Nemohu pustit pacienty či hosty k prameni, který se nachází v altánu, na něž je vydán posudek, že nemá v pořádku statiku.

2.8.2020 3.8.2020
4882 kruhový objezd - možnost přechodu pro pěsí Vyřešeno

Dobrý den, počítá se u nově vybudovaného kruhového objezdu v Rosnické ulici, že tam budou chodit z Čankovské směrem do Čankova nebo Staré Role také lidé pěšky? Budujete tam nějaký chodník přechod pro chodce atd? BYLO BY TO ZÁHODNO!!!!!

Odpověď:
Vyjádření KSÚS KK: Dobrý den,  určitě se s přechodem pro chodce na nově budované okružní křižovatce nepočítá. Přechody pro chodce se zřizují z chodníku na chodník. Jelikož se jedná o komunikace mimo průjezdní úseky bez chodníků, nelze přechody pro chodce zřizovat.
2.8.2020 3.8.2020
4881 Divoká prasata Vyřešeno

Dobrý den, včera večer (1.8.2020) kolem 23:00 jsem byl svědkem přechodu minimálně 20-ti divokých prasat od ulice Stará Kysibelská přes roští k parkoviště v ulici Waldertova dále do Horních Drahovic, kde zanedlouho byl slyšet jekot a řev občanů, kteří se s prasaty potkali. Šlo o několik dospělých jedinců a mláďat. Především počet mě zcela zaskočil. Je možné s divokými prasaty ve městě konečně začít něco dělat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

 děkuji za upozornění, že jste se potkal s černou zvěří v Drahovicích.

Zvěř v této lokalitě intenzivně lovíme, uloveno bylo několik dospělých kusů a několik selat. 25 let se ve svém profesním životě potkávám s divokou zvěří, kterou lovím, ale taky uspávám pro studijní účely, a ještě se mi nestalo, že by mě napadlo divoké prase. Tato zvěř se pohybuje zásadně v lokalitách, kde má potravu, proto pokud chceme omezit výskyt, musíme dbát na pořádek okolo odpadkových nádob a kompostů u svých chat.

Téměř každý den při pochůzkách po Lázeňských lesích potkávám psy, kteří jsou mimo dosah svého pána, tyto situace, jsou pro většinu občanů nebezpečnější než setkání s divokým prasetem.

Pokud se někomu podaří potkat černou zvěř, vyvarujte se prosím hysterických reakcí, které velmi často sleduji, a pokuste se v klidu podívat, jak inteligentní to jsou zvířata a jaké hierarchické vztahy mezi nimi panují.

 

2.8.2020 3.8.2020
4879 Doporučení turistům Vyřešeno

Dobrý den. Vaše město nabízí příjemné prostředí. Ale opravdu děláte vše, aby k Vám turisté přijížděli?
Cesta z nádraží taxi do centra za 400 kč? Ceník umístěn, tak aby na něj dohledl bystrozraky. Šmejdská praktika hned na uvítánou.

Teď čtu článek https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lazenske-mesto-karlovy-vary-nedostatek-turiste-rusove-penize-lazensky-voucher.A200731_182213_domaci_mama?zdroj=top

Zásadní problém je, že nemám pocit, že by turistu zde bylo málo. Naopak. Ale minimum se vrátí. Kvalita služeb od ubytování po restaurace zamrzla povětšinou v 90. letech. Ano, čekejte na spásu od ruských turistů, ale promarnili jste šanci získat si českého turistu... ono myslet si, že český turista je chudáček oproti ruskému, je opravdu projev myšlení 90. let. Český turista jen utrácí s rozmyslem a pozná kvalitu, která, přiznejme si, není to s čím se setkáte ve Varech na každém kroku...
S pozdravem Jiří Hadaš

Odpověď:

Dobrý den,   děkujeme za Váš podnět, kterým se budeme dále zabývat a to jak ze strany MP při kontrole taxi v provozu, tak případným návrhem regulace cen na území města Karlovy Vary. V případě, že chcete podat stížnost, tak je možno ji podat písemně na adresu Magistrátu města Karlovy Vary, nebo elektronicky na emailovou adresu posta@mmkv.cz. Stížnost nemůže podat osoba, která předmět stížnosti má pouze z doslechu tzn. zprostředkovaně.  Předmětem stížnosti může být například nevydání dokladu o zaplacení jízdného, vydání neúplného dokladu o zaplacení jízdného, odmítnutí jízdy  apod. V případě stížnosti na taxislužbu je třeba uvést co nejvíce údajů, minimálně datum jízdy, čas, SPZ, zda byl ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby, na jaké jméno apod., a dále přiložit doklad o zaplacení jízdného, pořízený jako výstup z tiskárny taxametru.

1.8.2020 3.8.2020
4878 Opilci v Rybářích /Úprava zeleně / Vrak Řeší se

Dobrý den,

stejně jako předchozí bych měl podnět k problému s bezdomovci a opilci v Rybářích. Není to jen otázka Pivovaru, ale i otázka zastávky Elite, kde je opravdu koncentrace vysoká, částečně díky blízkosti Armády spásy. Neuvažuje město v Rybářích o vyhlášení zóny, kde se na veřejnosti nesmí konzumovat alkohol? Sokolovské ulici by to opravdu hodně pomohlo. Městkou polici s tím otravujeme často, bohužel v mezích zákona s tím nemohou nic dělat, ačkoliv jsou velmi ochotní a na zavolání přijedou.

Dále bych měl dotaz k úpravě zeleně. Vedle zastávky Elite, na ulici Sokolovská, se nachází dvůr (pozemek č. 45/1). Je to pozemek města, kde jsou dokonce i pronajímaní parkovací stání. Už nějaký ten rok sem ale sekačky nezamířily a pozemek, včetně vjezdu a vchodu, nám zarůstá zelení. V okolí se přitom letos už normálně sekalo. Navíc je zde veliký nepořádek díky osobám zdržujícím se v blízkosti, viz. předchozí podnět. Šlo by tento pozemek posekat a případně i trochu vyčistit? Zatím si to občas jako obyvatelé uklidíme sami, ale už nás to moc nebaví.

Poslední bod - v ulici Nákladní, naproti Armádě spásy, se již dlouho nachází odstavené vozidlo, neschopné jízdy, s propadnou technickou. Vozidlo Peugeot, RZ 7U6 7206. Dle nového zákona by nyní mělo jít bez problémů odstranit.

Moc děkuji

Odpověď:
Vozidlo bude z parkovacího zálivu odstraněno při nejbližším čištění komunikace.
31.7.2020 3.8.2020
4876 Funkčnost nových stránek na mobilních zařízeních Vyřešeno

Dobrý den, chválím povedený redesign stránek, jen chci upozornit na to, že některé části webu (např. právě sekce závady a nedostatky) se na mobilních zařízeních nezalamují. Potom je nutné scrollovat daleko doprava, aby bylo možné přečíst celý text. Testováno na výchozím prohlížeči pro Samsung, Opeře mini a Google chrome.

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Zalamování na mobilních zařízeních bylo vyřešeno.

31.7.2020 3.8.2020
4875 Nebezpečný chodník Nahlášeno

Rád bych nahlásil chodník v ulici 1.Máje v okolí zastávky MHD G.Benedikt.Chodník je plný výmolů,místy trčí zbytky kovové konstrukce,povrch chodníku je značně opotřebovaný ahrozí nebezpečí úrazu,což už jsme u naší zaměstnankyně zaznamenali při příchodu do práce ( zhmožděný kotník ).Prosíme tímto o nápravu.Za společnost G.Benedikt a jejích zaměstnanců děkujeme.
S pozdravem

31.7.2020 3.8.2020
4874 Zarostlé zrcadlo na křižovatce u Krachu Řeší se

Dobrý den,

stejně jako každý rok, i v těchto jarních/letních měsících na křižovatce u rybníka Krach opět zarůstají větve stromů a zasahují tím do zde umístěného zrcadla, které tak neplní svou funkci. Prosím o zkrácení větví, aby bylo do zrcadla opět bezpečně vidět. Děkuji. Lukeš

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za upozornění a rozhledy na zrcadlo co nejdříve upravíme.

30.7.2020 31.7.2020
4873 Neprůchodný chodník Vyřešeno

Dobrý den, prosím o zprůchodnění chodníku naproti Dopravnímu podniku KV podél řeky směrem k JIPU. Jsou zde převislé stromy a chodci musí vstupovat do vozovky. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, chodník co nejdříve upravíme.

30.7.2020 3.8.2020
4872 nevyhovující voda na koupání na koupališti Rolava - chovný rybník pro rybáře Vyřešeno

Dobrý den, proč byly vysazeny do koupaliště Rolava rybáři chovné ryby, když chovným rybníkem byl stanovený Kolovský rybník? Rolava měla být koupacím místem s čistou vodou - to bohužel neodpovídá a množství kachen je také alarmující. Žádám o dopověď.

Odpověď:

Dobrý den,

 

Volnočasový areál Rolava nabízí návštěvníkům přírodní koupaliště, tudíž se zde živočichové vyskytují. 

 

Proto, aby zde bylo co nejméně kachen, ihned z jara sekáme trávu v celém areálu, abychom zamezili jejich hnízdění v areálu a minimalizovali tak jejich počet. Nicméně kachny hnízdí na přilehlých pozemcích a na Rolavu si cestu najdou. 

 

Ano, ryby v Mlýnském rybníce jsou. Nejedná se však o ryby chovné, ale o ryby čistící. 

Vyzkoušeli jsme jeden rok ryby do vody nevysazovat, nicméně růst řas a vodních rostlin (které ryby konzumují) byl tak vysoký, že se velmi rychle kazila kvalita vody pro koupání a na mnoha místech se koupat ani nedalo. 

 

V případě, že vám přírodní koupaliště nevyhovuje, doporučujeme navštívit například některý z bazénů KV Arény, kde je voda čištěna a kontrolována dle standardů pro provoz bazénů. 

 

Děkujeme za pochopení. 

30.7.2020 31.7.2020
4871 Posekání trávy Majakovského, Sladovnická Řeší se

Dobrý den,
děkujeme za úpravu stromů, která proběhla minulý týden a ještě bych vám chtěla připomenout posekání trávy.Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den, trávu co nejdříve posekáme.

30.7.2020 30.7.2020
4870 Závada a nedostatek č.4782 Posekání trávy Drahovice Řeší se

Dobrý den,
dnes mi přišla zpráva, že je můj požadavek vyřešený.
Tráva byla posekána, ale naší ulici 5. května a Vrchlického se sekáči vyhnuli. Prosím o dosekání těchto pruhů trávy v těchto ulicích.

Odpověď:

Dobrý den, kosení refýží bude samozřejmě pokračovat.

29.7.2020 30.7.2020
4869 Oprava chodníku Horova ulice před stáčírnou minerálních vod Nahlášeno

Dobrý den.
Není možné opravit kryt chodníku v ulici Horova před stáčírnou minerálních vod, v úseku od semaforu u přechodu pro chodce, přes druhý semafor u přechodu, směrem k Chebskému mostu ( v délce cca 200 m)? Jsou zde hluboké příčné praskliny každé cca 2 metry. Chůze je zde velmi obtížná, tlačení dětského kočárku či jízda na invalidním vozíku skoro nemožná a nebezpečná. Děkuji a s pozdravem P.Modrák

29.7.2020 30.7.2020
4866 Lampy Vyřešeno

Dobrý den,

za jakým účelem byla část nově vznikající část cyklostezky spojující Loděnici a Tuhnický most osazena moderními lampami a část rádoby historickými, které mimochodem již korodují - reznou. Stejně tak část od Chebského mostu k Loděnici je podél osazena kamennými kostkami a ve zbytku již nikoliv. To už Vám nezbyli finanční prostředky, když ta Vaše neslavná ANO! zavedla MHD pro důchodce a studenty zdarma? Děkuji

Odpověď:

Důvody jsou následující:

  1. Místo přechodu mezi starými a novými lampami je přibližně v polovině mezi plánovaným novým mostem přes Ohři v prodloužení ulice Charkovská a Chebským mostem. Chebský most byl prohlášen technickou památkou a jednou z variant jeho rekonstrukce je i navrácení jeho historické podoby, což by znamenalo umístění historických luceren i na Chebský most. Naopak nový most bude moderní. Předpolí obou mostů by měla navazovat na podobu vlastních mostů, tak aby se v pohledech na ně neobjevovaly rušivé prvky. Proto jsou zde zvoleny lampy dvojího druhu.
  2. Změna lemování stezky a druhu lamp má upozornit cyklistu, že se blíží do historického centra města, kde je větší pohyb pěších. Tyto změny podvědomě na člověka působí, cyklista ucítí, že se něco změnilo a i on by se měl chovat jinak – jet pomaleji, dávat větší pozor. Změna bude samozřejmě doplněna i značkou konec a začátek stezky pro cyklisty a pěší a sloupkem uprostřed stezky.
  3. Lemování kamennou kostkou je v části, kde probíhá zásobování Loděnice a celkově je větší doprava motorových vozidel, tato obruba zpevňuje konstrukci vozovky a zabrání vzniku trhlin ve vozovce a lámání krajnice.
  4. Výhledově cyklotrasa A, které je úsek A6 součástí, pokračuje pod Loděnici a pod Chebský most směrem k podchodu pod železnicí u SLP. Tato páteřní trasa je určena především pro cyklistickou dopravu. Odbočka nahoru na Chebský most je pouze napojením na cyklotrasu A, i proto je řešena jinak než hlavní část trasy. Historické lampy a kamenné lemování jsou jakousi pozvánkou do historické části města. Projíždějícího cyklistu mají upozornit, že je blízko centra města a po této trase se tam může podívat.
  5. Při procházce podél Ohře od Tuhnic se zároveň s historickými lampami v pozadí objevují historické budovy, opět je zde uplatněno pravidlo, aby se v pohledech neobjevovaly rušivé prvky, aby vše ladilo.

 

Rezavé části budou reklamovány.

27.7.2020 3.8.2020