Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.

>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<

vložit nedostatek

Závada/nedostatek Nahlášeno Aktualizace
50/2022 Komunální odpad, nepořádek Nahlášeno

Dobrý den, chtěla bych poprosit.
Již týden je okolo popelnic s komunálním odpadem ve "vnitrobloku Elite" začínající skládka. Bylo by možné jí odstranit? Předem děkuji JS

21.1.2022 21.1.2022
49/2022 Lokální oprava povrchu příjezdové cesty Nahlášeno

Prosíme o alespoň lokální opravu nejponičenějších míst poslední prašné komunikace v K.V. jedná se o ulici Rybářská , Stará Role. - zejména příjezd k zahrádkářské kolonii.
Tato komunikace je více než 30 let udržována místními obyvateli a potřebuji nutnou revizi stavu a plán co s ní v budoucnosti.
Fotkou přikládám alespoň největší výmoly , které potřebujeme opravit.
Věřím , že se tato oprava začlení letošního plánu .
Za obyvatele ulice Rybářská M.Nový

21.1.2022 21.1.2022
48/2022 černá skladka Řeší se

v Ulici Staroroloská (za jízdárnou) jsou vyhozené pneumatiky a jiný odpad. Bohužel. Stejně jako vy ani já nepochopím, když už to mám naložené v autě, proč to nedovezou do sběrného dvora.

O nepořádku (bivak) pod Tuhnickým mostem asi víte, ale také to asi nemá řešení.

Děkuji Soňa Bízková

Odpověď:
Dobrý den,během příštího týdne vše uklidíme.
20.1.2022 21.1.2022
47/2022 35/2022 Nahlášeno

Takže na uvedeném místě můžeme parkovat všichni přes zákaz vjezdu, když se dělá výjimka pro jedno vozidlo?

19.1.2022 19.1.2022
46/2022 Neoprávněný zábor - Počerny 63 Nahlášeno

Dobrý den,
v Počernech u domu č. p. 63 si někdo (zřejmě majitel domu) vystavěl hradbu z popelnice a ze špalků dřeva, na to dal velké květináče. Splývá to s vozovkou a není to označené výraznou barvou, aby to bylo vidět i v noci. Zasahuje to i do vozovky. Přímo na druhé straně je vrak automobilu, takže v této části je silnice velmi zúžená a dost nerovná. Nemůžete se vyhnout automobilu, který jede zespoda, a máte mu dát přednost. V zimě, když pojede pluh, bude mít problém. Je možné, aby si takto někdo udělal neoprávněný zábor pozemku města a znepříjemňoval ostatním jízdu autem? Bylo by prosím možné s tímto něco udělat? Tímto Vám moc děkujeme za vyřízení.

19.1.2022 19.1.2022
45/2022 Nakládání s odpady Vyřešeno

Dobrý den, prosím o prověření jak má SOŠ stavební, Stará Kysibelská zajištěno nakládání s odpady. Domnívám se, že škola využívá k odstranění komunálního odpadu nádoby na separaci umístěné na konečné zastávce autobusu č. 6.
Pravidelně vídám chlapce z tohoto učiliště odnášet pytle s odpadem k těmto nádobám. Odpad z pytle nevytřídí a vysypou ho kam se vejde.
Kolem nádob je neustále nepořádek, i přes marnou snahu města toto místo uklízet. Dnes bylo kolem kontejnerů poházeno velké množství asi použitých antigeních testů na covid.
Prosím o zvážení, zda na tomto místě mají kontejnery na separaci vůbec smysl. Pro občany je to od bydliště daleko a lidé, kteří jdou na autobus s sebou odpad na separaci nenosí.
Děkuji za ochotu věc řešit a přeji Vám pevné nervy.
Šárka Jelínková

Odpověď:
Vážená paní Jelínková, škola má svoje nádoby na tříděný odpad i směsný komunální odpad zajištěn smluvně přímo u svozové společnosti a nádoby má umístěné jak u budovy školy, tak u dílen na St. Kysibelské. Papír pravidelně odvážejí a předávají oprávněné osobě. K využívání nádob na veřejných stanovištích škola oprávněna není, neboť není zapojena do obecního systému odpadového hospodářství na základě smlouvy. I přes výše uvedené jsme dnes kontaktovali pana ředitele, aby žáky a pedagogy poučil. Stanoviště tříděného odpadu na tomto místě ponecháme, od jara do podzimu je toto stanoviště též hojně využíváno i zahrádkáři z přilehlé kolonie.
18.1.2022 21.1.2022
44/2022 Kde je příspěvek nefunkčního osvětlení v ul. Hřbitovní? Vyřešeno

Kde je příspěvek nefunkčního osvětlení v ul. Hřbitovní?

18.1.2022 19.1.2022
43/2022 Oprava chodníků a silnic v Horních Drahovicích Vyřešeno

Dobrý den,
Kdy se konečně dočkáme opravy chodníků a silnic (vč. Lidické) v Horních Drahovicích. Jsou od komunistů a pořád se nic neděje???

Odpověď:
Dobrý den, Váš podnět na opravy chodníků a komunikací – včetně ulice Lidické - v Horních Drahovicích byl zanesen do evidence plánovaných oprav v rámci běžné údržby (havarijní stavy jsou řešeny neprodleně po jejich zjištění či nahlášení). Jejich výběr pro realizaci oprav v letošním roce bude záviset na výši a rozložení finančních prostředků během roku. Nicméně žádáme o uvedení konkrétních úseků, abychom se na tato místa zaměřili. Děkujeme.
17.1.2022 19.1.2022
42/2022 Úklid chodníků a silnic v Horních Drahovicích Vyřešeno

Dobrý den,
Kdy začnete uklízet chodníky a silnice v Horních Drahovicích?

Odpověď:

V letním období, tzn. od 1.4., kdy bude prováděno blokové čištění na základě schváleného plánu. Během zimního období se pravidelný úklid chodníků a komunikací neprovádí.

17.1.2022 18.1.2022
41/2022 Špatná výměna výbojek a nefunkční osvětlení - Hřbitovní ul. Vyřešeno

Dobrý den,
1 - můžete prosím vyměnit na lampě veřejného osvětlení č.63/41 výbojky za totožné jako jsou na ostatních lampách? Barva světla kontrastuje s ostatními. Pokud vím tento odstín hygienické normy nedovolují a tudíž je to protizákoné.
2 - můžete opravit ostatní nefunkční lampy (vč. Mozartovi ul.)
Děkuji V. Hrabák

Odpověď:
Dobrý den, prosíme tazatele na odkaz hygienické normy na teplotu chromatičnosti pro VO a na znění paragrafu, kde je tento odstín v rozporu se zákonem. Nefunkční osvětlení opravíme.
17.1.2022 19.1.2022
40/2022 Bláto v Doubí Vyřešeno

Dobrý den, v Doubí, kde bydlím se v poslední době postavilo několik bytových domů. Přibylo spousta lidí a aut a tak jsou rozježděné všechny krajnice, travnaté plochy atd. Bláto je všude, chodníky nejsou (ulice Svatošská, U dětské vesničky), silnice jsou rovněž pokryté blátem. Jahodová ulice je přímo vzor a sama silnice k parkovišti pro návštěvníky Svatošských skal je katastrofa. Pro zahraniční turisty zážitek!

Odpověď:
V lokalitě Doubí, zejména v ulicích Svatošská, U dětské vesničky a Jahodová, byla na základě podnětu provedena kontrola a při ní byly zjištěny následující skutečnosti: 1. Krajnice a travnaté plochy jsou v naprosté většině v relativně neporušeném stavu, odpovídajícím ročnímu období a obecně v rámci města ho lze hodnotit dokonce jako nadprůměrný. Pouze v ulici Svatošská je stav rozježděnosti krajnic místy skutečně značný, což je zde ale setrvalý stav plynoucí z nutnosti zajet na krajnici při vyhýbání protijedoucích aut z důvodu nedostatečné šíře vozovky a na čistotu komunikace to ale nemá téměř žádný významnější vliv 2. Všechny nově postavené bytové domy v lokalitě mají svá parkoviště, což pravděpodobnost parkování jejich obyvatel na travnatých plochách či krajnicích významně snižuje 3. V době kontroly (19.1. 2022 dopoledne) byly nejen ulice Svatošská, U dětské vesničky a Jahodová z 60% oschlé, relativně čisté, perfektně schůdné a bláto na nich nebylo vůbec žádné 4. Výše popsané skutečnosti pochopitelně nevylučují, že v určitém okamžiku někde nebylo na vozovce bláto či že někde jinde není rozježděná krajnice. Pokud by k tomu tedy v budoucnosti ve větším rozsahu opět došlo, uvítáme podnět doprovázený třeba fotografií a přesným určením místa
Přílohy: jpg jpg jpg
17.1.2022 19.1.2022
39/2022 Odstranění nebezpečných stromů Vyřešeno

Prosím o odstranění nebezpečných stromů (2 břízy) viz 278/2021 Staré břízy - nálety.
Díky

Odpověď:

Dobrý den,stromy prověříme.Pro rychlejší reakci zavolejte prosím na tel: 602 582 426 - Ing. Kučera ze SLP Karlovy Vary

17.1.2022 19.1.2022
38/2022 Okolí Kostela Nanebevstoupení páně Stará Role Nahlášeno

Dobrý den, v sobotu 22.1.2022 pořádáme svatební obřad v tomto kostele . Nejen proto Váš odbor tímto prosíme o úklid okolí kostela - viz přiložená fotodokumentace

děkuji

17.1.2022 18.1.2022
37/2022 Havarijní stav chodníku a cesty k domu Sládkova 10 Vyřešeno

Dobrý den, příjezd i přístup k domu je po nezpevněné komunikaci, propadnutý chodník a blátivá cesta znemožňuje přístup k domu a také blátem nelze projet s kočárkem. Rádi bychom také využívali nabíjení auta u domu, ale příjezd je komplikovaný a bláto se pak dostane až do domu na schodiště. Situace je velmi špatná, v minulosti navezený štěrk se propadl a je tedy třeba řešit problém např. položením zámkové dlažby.
Děkuji.

Odpověď:
Dobrý den, veškeré podněty na opravy chodníků aj. jsou zaneseny do evidence plánovaných oprav (havarijní stavy jsou řešeny neprodleně po jejich zjištění či nahlášení). Jejich výběr pro realizaci oprav v letošním roce bude záviset na výši a rozložení finančních prostředků během roku.
16.1.2022 18.1.2022
36/2022 Špatně orientovaná značka Vyřešeno

chybně orientovaná značka doplňující tvar křižovatky zde ( ze směru z vítězné) :
https://mapy.cz/s/fahesesujo

Značka je otočená o 90°. Děkuji za vyřízení.

Odpověď:
Dobrý den, děkujeme za upozornění, značka bude ihned nasměrována.
15.1.2022 19.1.2022
35/2022 Vnitroblok Družstevní Vyřešeno

Vnitroblok Družstevní

Dobrý den, i když se ve vnitrobloku nepracuje už měsíc, nepřipadá nám, že je hotový. Ale už tam parkují, auta, protože někdo posunul zábranu se zákazem vjezdu. Dokonce si tam někdo u vchodu Družstení přinesl značku ZTP i s SPZ. Můžete prosím nechat zkontrolovat MP zda je to tak a je to oficiální. Doufal jsem, že vyhrazená místa ZTP budou pro všechny držitele ZTP a ne přímo na SPZ. Děkuji Nový

Odpověď:
Dobrý den, jedná se o provizorní parkování s označením přenosnou DZ na jiném místě do doby, než budou všechny plochy dokončeny a bude se moct parkovat tam, kde to dotyčná osoba mají schválené.
14.1.2022 18.1.2022
33/2022 Stání v ulici Jaltská Nahlášeno

Dobrý den. Mohl bych poprosit o častější kontrolování ulice Jaltská?Myslim tím parkovací automat v druhé polovině této ulice. Stojí tu stále stejná vozidla a skoro denně. Děkuji Pokorný.

13.1.2022 14.1.2022
32/2022 rekonstrukce ulice Komá Vyřešeno

Ulice Kolmá je součástí památkové chráněného lázeňského území města a zároveň jednou z pomyslných vstupních bran do historického jádra města. Kdy proběhne její celková revitalizace (silnice chodníky, schodiště), aby nebyla ostudou města? Děkuji za informaci.

Odpověď:
Dobrý den. v letošním roce bude uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice. O termínu realizace rekonstrukce této ulice musí rozhodnout Zastupitelstvo města Karlovy Vary.
12.1.2022 17.1.2022
31/2022 COVID - nové testovací místo Vyřešeno

Mohl bych se prosím zeptat, který super odborník vymyslel, že se bude testovat na COVID před vstupem na dětské hřiště????!! To jste se opět předvedli. Tohle by nevymyslelo ani dítě v mateřské škole.

Odpověď:
Dobrý den, Nové odběrné místo bylo vybráno Karlovarským krajem ve spolupráci s HZS KVK a nemocnicí KVK. Jelikož je odběrné místo na Covid v provozu pouze ve všední dny dopoledne od 08:00 do 10:00 hod., tak nikterak následně neomezuje provoz dětského hřiště během celého dne.
12.1.2022 21.1.2022
30/2022 Nefunkční veřejné osvětlení Vyřešeno

Opět nesvítí lampa před domem na Úvalské 16.

Odpověď:
Dobrý den, Úvalská byla opravena 13.1.2022
12.1.2022 17.1.2022
28/2022 Zámecký horní pramen - z technický důvodů do odvolání uzavřen. Vyřešeno

Dobrý den,
můžete prosím nasdílet informaci, z jakých konkrétních technických důvodů je Zámecký horní pramen již delší dobu uzavřen a kdy zhruba počítáte, že bude znovu zprovozněn?
Děkuji!

Odpověď:
Dobrý den, Horní Zámecký pramen je momentálně mimo provoz v souvislosti s technickými potížemi s pozastavením provozu Zámeckých lázní.
11.1.2022 14.1.2022
27/2022 Zpomalovací bezpečnostní práh - úmyslné poškození? Vyřešeno

Dobrý den,
V ulici Nebozízek (Karlovy Vary) někdo zřejmě úmyslně poškodil - chtěl vymontovat část zpomalovacího prahu na začátku ulice. Tento jeden díl zpomalovacího prahu tam byl nedávno nově namontován. Před tím tam chyběl. Prosím o opravu a je možné kontrolou kamerového systému najít vandala, který to udělal? Možná bude ze zmíněné ulice.. a vadí mu, že musí zpomalit své auto a asi ho vůbec nezajímá bezpečnost chodců a dětí, které se tam pohybují. Kéž by ho police našla a minimálně mu důrazně vysvětlila, že takto se slušný člověk v demokratické společnosti nechová.

Děkuji.

Odpověď:
Dobrý den, poškozený práh v ulici Nebozízek jsme nechali opravit u dodavatelské firmy cca pře 10 dny, stejně tak budeme postupovat v případě dalšího poškození. V místě není žádná kamera, není možnost pachatele vysledovat.
11.1.2022 12.1.2022
26/2022 Orava příjezdové cesty za panelákem. Nahlášeno

Jelikož před paneláky na silnici Konečná 2 - 4 - 6 u kraje udělali žlutou plnou čáru, musí se přijíždět ke vchodu ze zadu, ale tam je vysoký obrubník a ničí se auto. Je možné cestu upravit? Na konečný 8 - 10 cestu za panelaky vyasfaltovali. Děkuji.

11.1.2022 12.1.2022
25/2022 kontejnery na tříděný odpad Panorama Vyřešeno

Připojuji stav z 10/1.

Odpověď:
Dobrý den, Váš podnět byl předán svozové společnosti k nápravě.
10.1.2022 12.1.2022
24/2022 Odlomená větev stromu nad cestou - silnice HUSOVA Stará Role Nahlášeno

Dobrý den, nad silnicí v Husově ulici v místě kde začíná zeď hřbitova visí mohutná odloměná větev stromu. Prosím o rychlé odstranění aby nedošlo k úrazu. Větev je na protilehlé straně od hřbitova. Děkuji,.

9.1.2022 10.1.2022
23/2022 MHD č. 6 Řeší se

Vážení, reaguji na změnu jízdního řádu od 1.1.2022 a to MHD autobusu č. 6.
Tento spoj využívám již několik let a bohužel letošní změny mě opravdu nemile "postavily na nohy".
Denně jezdím ze zastávky Na ostrůvku k Tržnici a z práce zpět tou samou linkou (pouze č. 6).
To, že je zastávka Na ostrůvku na znamení, tomu rozumím, většinou zde nastupují a vystupují 1-2 osoby. To, že minulý rok začala jezdit linka č. 6 přes zastávky Šumavská, Moskevská, Náměstí Dr. Horákové už jsem si také zvykla. Ale chaos, který někdo v jízdním řádu na rok 2022 vymyslel (ten pravděpodobně MHD nejezdí), je opravdu velmi nepřehledný a nepraktický.
Znamená to, že z Tržnice se lidé dostanou spojem 1x do hodiny na zastávky Plzeňská, Na ostrůvku, U zámečku.
Dále musí sledovat, kterým spojem vlastně pojede, protože všechny linky č. 6 jsou označeny jen Doubí, v tu chvíli kdy přijede autobus na Tržnici, musí zjistit, jestli bude mít štěstí a pojede klasicky,
tak jak celé roky linka č.6 jezdila, nebo pojede nově okolo Krajského úřadu, a zastávky Plzeňská, Na ostrůvku, U zámečku neprojede. Z takového "nového spoje" musí vystoupit na zastávce KV Arena a jít pěšky, nebo si počkat na další spoj, který jede za 30 minut. Cesta pěšky od KV Areny na zastávku Na ostrůvku je minimálně 12 minut chůze pro zdravého člověka, senioři si samozřejmě počkají dalších 30 minut na "správný spoj".
Pokud někdo půjde z polikliniky na nám. Horákové na autobus č.6, musí si nejprve vypočítat, na jakou nejbližší zastávku vlastně půjde - jestli na Dr. Horákové nebo Dolní nádraží. Není základní smysl číslování autobusů ten, že jezdí pořád stejnou trasou? To je jen další důkaz toho, že tvůrci těchto změn nemají o MHD nejmenší povědomí.
Odpusťte si prosím odpověď v duchu, že tudy jezdí celých 29 autobusů denně. K čemu je tato informace? Ta obslužnost je prostě mizerná, i když to dělá MILION autobusů za 100 let. Stejně tak informace o tom, že na Čankov, Olšová vrata, Březovou, sídliště Čankovská atd. to jezdí ještě hůř. To se máte opravdu čím chlubit.
Na závěr trochu matematiky. Platím 880 Kč za 3 měsíce, tj. cca 300 Kč měsíčně, jezdím do práce na 12 hodinové směny, cca 15 směn za měsíc, tj. 30 jízd za měsíc. Tj. cena jedné jízdy je 10 Kč. Celá vzdálenost, kterou jsem jezdila, je 3 km. Nyní z těch 3 km musím ujít víc než 1 km na nejbližší zastávku, protože autobus, kterým jsem jezdila, už nejede. Takže mám platit 10 korun za necelých 2 km jízdy a k tomu dojít přes 1 km pěšky?? A k tomu být závislá na tom, kdy se nějaký autobus uráčí jet? Kdybych měla přestupovat, tak je to ještě mnohem horší.
Takže vážně uvažuji o tom, zda se mi nadále vyplatí jezdit MHD, nebo je pro mne výhodnější jezdit autem, to stojí maximálně 3 koruny na kilometr. Budu sice muset taky dojít 1km pěšky kvůli nemožnosti parkování u práce, ale vyjde mě to 3x levněji a můžu jet kdy chci.
Takže k čemu je ta dnešní MHD? Myslíte si, že to je jenom můj problém a nás pár na vykleštěné lince 6? MHD zřejmě bude sloužit jen jako doprava pro důchodce, kteří to mají (zatím) zadarmo a mají na cestu po městě celý den.
Vy jezdíte MHD autobusem? Asi ne. A proč asi?

Odpověď:
Vyjádření Ing. Siřínka Z DPKV Vážená paní Mayerová, děkuji za váš email a dovolím si reagovat na vaše připomínky. Předně bych vám rád objasnil, že při tvorbě jízdních řádů vycházíme z dat ze sčítacích „rámů“, které máme nainstalované na každých dveřích našich autobusů. Tyto sčítací „rámy“ počítají nástupy a výstupy cestujících na jednotlivých zastávkách a my tak máme přehled o tom, kolik cestujících jaké spoje, daných linek využívá. Současně tvůrce jízdních řádů sestavu kolega, který pracuje v naší společnosti 22 let, kdy začínal jako řidič, následně pracoval jako dispečer a vedoucí MHD. Jeho znalosti a zkušenosti jsme tak schopni využít, společně s daty o počtu cestujících v jednotlivých spojích naší MHD. Konkrétně k Vašemu emailu, pravděpodobně jste už četla naše vyjádření, neboť ho z větší míry citujete. Ale i tak ho budu opakovat. Plzeňská ulice je, co do počtu cestujících, opravdu srovnatelná s oblastmi, jako jsou zmiňovaná Olšová Vrata či Čankov. Chápu, že vás takový argument neuspokojí nebo že vás ani nezajímá, ale je to zkrátka fakt, se kterým my v DPKV musíme pracovat. A pokud je zde oblast, která vyžaduje větší pozornost a veřejný zájem, jako např. oblast Krajského úřadu, a cestující do této oblasti – na rozdíl od Plzeňské ulice – prokazatelně JSOU, musíme dělat vše pro to, abychom takovou oblast obsloužili s co nejmenšími náklady, protože rozpočet na zajištění provozu MHD má město Karlovy Vary jen jeden a vycházet musíme z podstaty služby, tedy městská hromadná doprava. Problém s označením autobusů vnímáme. Nápisy máme již připravené, ale řešíme technický problém na straně dodavatele zařízení v autobusech. Dle zákona nic neporušujeme, neboť jsme povinni označit autobus cílovou stanicí, což je splněno, ale chápu, že je smysluplnější mít na panelech nějaké rozlišovací prvky oproti normálu. To stejné je s jízdním řádem – kudy který spoj jede, je označeno dokonce barevně, takže by s tím neměl být až takový problém, jak zmiňujete. To, co píšete o označení spoje a jednotvárnosti jeho trasy, není až tak pravdou. I v jiných městech je zcela běžné, že ke konci své trasy se linka může „rozdělit“ a dojet do cílové stanice jinudy. Chápu, že pro Vás, pokud bydlíte na Plzeňské ulici, to muže znamenat lehkou komplikaci v orientaci v jízdním řádu, ale tato dopravní situace neznamená nic výjimečného. V situaci dnešní doby, kdy jiná města zdražují či omezují MHD (například hlavní město Praha unižuje nyní v celkovém objemu ročních najetých kilometrů 10% výkonu MHD), jsme rádi, že pro MHD mají Karlovy Vary v rozpočtu takové prostředky, aby se zajistila obslužnost alespoň v takové míře, v jaké je dnes. A aby se zajistila obslužnost do těch nových míst, musí to bohužel být většinou na úkor nějakých stávajících. Netvrdím, že MHD do oblastí, jako jsou Hůrky či Čankov, je kdovíjak skvělá (každý by si přál spojů víc), ale je na daný moment počtu cestujících dostačující. Při změnách je to pokaždé podobné – vyhovíme padesáti lidem, pěti to způsobí problém. A nás musí – bohužel pro těch pět – zajímat zájem těch padesáti, protože smysl MHD je především HROMADNÁ přeprava osob, obzvlášť jedná-li se o veřejný zájem většího rozměru, což je například obslužnost Krajské knihovny, Krajského úřadu, atd. Změny od 1.1. jsou (kromě oblasti Plzeňské ulice) vnímány velice pozitivně, neboť mnoha cestujícím rozšířily možnosti a ulehčily problém s cestováním. Konkrétně u linky č. 6 jsou spoje ke KÚ využívány mnohonásobně více, co do nástupu/výstupu, než po původní trase. Situaci s linkou č. 6 ale samozřejmě monitorujeme a nevylučujeme možnost návratu některého spoje zpět přes Plzeňskou ulici s tím, že kolem KÚ pojede spoj jiný. Mimochodem – o který spoj konkrétně jde vám?
9.1.2022 11.1.2022
22/2022 vypuštění Rolavy Vyřešeno

Dobrý den, kdy vypustíte menší rybník na koupališti Rolava? Je plný trusů od kachen po letní sezóně, tak by bylo záhodno vyměnit vodu. Navíc tam bylo zjištěno fekální znečištění - viz šetření hygieny koncem června a přírodní znečištění – masivní nárůst řas, kachní trus a peří koncem srpna. Je třeba tedy vodu vypustit a vyměnit nebo to dopadne jako vždy na tomto "super koupališti"

Odpověď:
Dobrý den, vzhledem k tomu, že docházelo k průsakům vody na hrázích, tak je potřeba nechat malý rybník napuštěný a zjistit, kde k poškození dochází. Průsaky testujeme. Vodu však pomocí čerpadla čistíme a proplachujeme. Na podobné podněty můžeme reagovat přímo na místě, v areálu Rolava, kde má naše společnost kanceláře. Pokud občan či občanka má zájem, rádi na dotazy odpovíme, stačí nás na Rolavě navštívit. Problematiku opravy rádi na místě vysvětlíme.
7.1.2022 11.1.2022
21/2022 likvidace holubů Vyřešeno

Dobrý den,
na kdy prosím plánujete pravidelnou šetrnou likvidaci holubů? Kam mohou lidé psát, kde jich je hodně, abyste se na tato místa zaměřili? Děkuji za informaci.

Odpověď:
Dobrý den, regulační odchyt holubů začal minulý týden a bude pokračovat dokonce února. V případě podnětů ohledně lokalit s výskytem většího množství holubů se můžete obrátit na odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary, pí. Brožíčková, e-mail: k.brozickova@mmkv.cz.
7.1.2022 10.1.2022
20/2022 Vývoz odpadu Vyřešeno

Dobrý den, rada bych upozornila na vývoz odpadu (plasty, sklo atd.), který se má u nás v Gagarinove ulici vyvážet v pátek 8-11h, kde je také uveden zákaz zastavení. Již několikrát jsme obdrželi pokutu, nicméně popelari v tento čas nikdy nejezdi. Spis je zázrak, ze se trefí v tento den (což je u nás pátek). Dnes 7.11. vyvezli odpad ve 13:44. Radi bychom, aby se dana situace nějak vyřešila, vzhledem k nedostatku parkovacích míst a také samozřejmě to, ze auta mohou byt poškozena.Prosime tedy buď o úpravu zákazu zastavení synchronizovány s odvozem odpadu a nebo o odebrání dopravní značky, ktera nemá absolutně význam. Jen platíme pokuty. Děkuji za vyjádření. Kuželová Eva

Odpověď:
Dobrý den, Váš podnět byl předán svozové společnosti k nápravě. Svoz by měl být prováděn v souladu s dopravním značením.
7.1.2022 11.1.2022
19/2022 Nefunkční veřejné osvětlení Nahlášeno

Nesvítí lampa veřejného osvětlení na ulici Úvalská 16. Uvedený web pro hlášení poruch nefunguje.

6.1.2022 7.1.2022