Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné. Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:2728

Nahlášeno:21.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Nahlášeno

příspěvek 2678

Dobrý den,
jak to prosím vypadá s řešením příspěvku 2678 ?

Děkuji
UM

Číslo:2727

Nahlášeno:20.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Vyřešeno

popelnice

Děkujeme ,my z Bulharské ul., že jste nás vyslyšeli a nechali uklidit nepořádek u popelnic za Spořitelnou, na který jsme upozornili, doufám, že si to majitelé oněch popelnic uvědomili a nebude se to opakovat.

Číslo:2726

Nahlášeno:20.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Nahlášeno

Vyvezení koše - Rybářská

Dobrý den, v úterý (dle odpovědi na dotaz 2381 svozový den pro Rybářskou ul.) nebyl vyvezen koš v Rybářské ulici, Stará role. Odpadky vypadávají ven z koše a okolo se tvoří nepořádek. Prosím o vyvezení a o zařazení tohoto koše do pravidelného svozu. Koš je hojně využíván, ale při vývozech je často opomíjen. Předem Vám děkuji za vyřízení.

Číslo:2725

Nahlášeno:19.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Vyřešeno

Bio odpad

Dobrý den, dnes 19.8.2018 nebyl vyvezen bio odpad z ulice Vítězná 416/66a. Vlastně byla odvezena jen polovina.... Připravené tam od rána byly dvě bio popelnice, jednu vyvezli a druhou ne, byť byla naplněná jen do poloviny, ale to jim dle mého názoru nepřísluší soudit. Nechávám ji tam stát nadále a prosím tímto o nápravu. Děkuji a jsem s pozdravem. Křížková Lenka.

Dobrý den, dnes bude vyvezeno náhradním svozem.

Číslo:2724

Nahlášeno:19.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Vyřešeno

Objížďka objížďky?

Prosím o návod k interpretaci značení na křižovatce Jáchymovská-Dubová.

Zabývá se někdo na magistrátu koordinací uzavírek a načasováním rekonstrukcí? Proč jsou současně uzavřeny dvě za tří příjezdových komunikací do dolních Bohatic? Proč se rekonstrukce klíčové Horovy ulice zahajuje zrovna na začátku školního roku a ne třeba v srpnu, kdy není takový provoz?

Dobrý den, koordinací jednotlivých dopravních omezení se samozřejmě zabýváme, stejně jako se jí zabývá PČR, která se k jednotlivým dopravním omezením musí vyjádřit z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu. Bohužel někdy dojde k neplánovanému souběhu investičních akcí, kdy jednu nelze upřednostnit před druhou.

 

Oprava Horovy ulice byla plánována s termínem dokončení do konce měsíce srpna. Ale bohužel jediný zájemce o tuto veřejnou zakázku neměl volné strojní kapacity, proto byly práce zahájeny v měsíci září. Moc se za to omlouváme.

Číslo:2722

Nahlášeno:19.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Nahlášeno

Bezplatné cestování seniorů nad 70 let

Kdy budou senioři nad 70 let mít možnost cestovat bezplatně v Karlových Varech tak jako v ostatních krajských městech v ČR?

Číslo:2719

Nahlášeno:19.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Řeší se

Stání v zákazu

Přeji krásný den. Na přelomu roku 2017 a 2018 jsme se domlouvali o nerespektování značky zákazu stání řidičů kteří úmyslně překračují pravidla. Po této stížnosti policie tyto řidiče donutila na nějaký čas tento zákaz dodržovat. Řidičům opět otrnulo a zákaz opět porušují. Nejhůře jsou na tom maminky s kočárky když se musí mezi těmito auty proplétat, Bydlí zde také starší lidé pohybující se za pomoci francouzských holí, musí se mezi těmito auty proplétat a mají i problémy když jdou s odpadem do popelnic aby se k popelnicím dostali. Občas k těmto lidem zajíždí i sanitka, ale když tam stojí auta tak mají smůlu. Mrzí nás že tudy projíždí policie téměř každý den a tyto přestupky přehlížejí, policie by se měla této problematice více věnovat. (Já za sebe musím podotknout že si práce policie velice vážím ale někde by se mohla jejich práce doladit a zakročit sami bez upozornění) Zasílám foto Děkuji

Děkujeme za podnět, v následujících dnech se na problém opět zaměříme.

 

 

Číslo:2718

Nahlášeno:19.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Nahlášeno

Rekultivace po stavebním zásahu

Dobrý den, před měsícem v ulici K Přehradě
pod trafostanicí byla provedena výměna stožárú VN. Od té doby je okolí stavby tak jak zanechali pracovní čety,neupravené, válí se na zemi staré izolátory atd.
Jelikož majitelem pozemku je MmKV a stará se o své nemovitosti jako řádný správce,
požádám tedy o zřízení nápravy.

Číslo:2717

Nahlášeno:19.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Řeší se

Vyhlídka - Kolmá

Dobrý den, bylo by prosím možné v rámci ručního metení uklidit odpadky kolem popelnic na křižovatce Vyhlídka - Kolmá, dále obě zastávky na Vyhlídce, kolem prodejny JIP a kolem kontejnerů na tříděný odpad vzadu za prodejnou? Děkuji.

Dobrý den,co nejdříve tam pošleme úklidové pracovníky.

Číslo:2716

Nahlášeno:18.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Nahlášeno

Křižovatka Vítězné a Jateční ulice

Již od měsíce března opakovaně oznamuji špatný stav kovových krytů na křižovatce ulic Vítězná a Jateční, navíc se vozovka na několika místech propadá.
Projíždějící vozidla způsobují značný hluk.
V.Čechura
Vítězná 20 KV

Číslo:2714

Nahlášeno:18.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Vyřešeno

koše

Dobrý den, psala jsem požadavek k vám i na Měst. policii ohledně znovu instalování košů na odpadky , hlavně na vajgly, které kuřáci odhazují na ulici nebo do kanalizace, nemíním po nich neustále uklízet před naším domem, děkuji za odpověď Elena Jahodová, Bulharská 13

V ul. Bulharská byly již v minulosti instalovány odpadkové koše a následně postupně odinstalovány dle požadavků obyvatel jmenované ulice jejíž důvodem byl zápach z odpadkových košů směřující do oken.

Číslo:2713

Nahlášeno:18.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Vyřešeno

Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad

Tentokrát se tam někdo vyřádil, svůj směsný odpad také nastrkal do plastového odpadu a jeho domácí odpad je všude kolem, bohužel i takoví "občané"na Úvalské bydlí.

Dobrý den,bohužel s takovými místy se setkáváme denně po celém městě.Hned zítra vše uklidíme.

Číslo:2712

Nahlášeno:18.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Řeší se

Zanedbaný karlovarský Terminál

Určitě přímo děsivý dojem udělá na zahraničního turistu pohled na pavučinami opletená a pokálená svítidla a dopravní značky přímo nad jeho hlavou nad nástupištěm č.1 na autobusovém Terminálu. A přitom by stačilo svítidla a dopravní značky jednou za rok omést metlou. Nyní už bude potřeba opravdu důkladné opláchnutí tlakovou vodou všech těch desetiletých pavučin u několika svítidel a svislých dopravních značek, které se bohužel nedočkaly za celou dobu co byly namontovány sebemenší údržby. Vždyť i tenhle zdánlivě "menší" nepořádek může odradit návštěvníka k opětovné návštěvě tohoto Lázeňského města a to nehovořím o dojmu nás všech, kteří cestujeme z Terminálu na Prahu pravidelně.

Dobrý den, úklid předmětných prostor není v gesci DPKV, zajišťují jej České dráhy. O podnětu jsme je informovali, přislíbili vyčištění prostor do konce tohoto měsíce.

Číslo:2711

Nahlášeno:18.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Řeší se

Prostor pro volný pohyb psů Čankovská

Dobrý den, před časem - v příspěvku 866 loňského roku - se někdo z Čankovské dotazoval na zajištění neprůjezdnosti vozidel do prostoru pro volný pohyb psů na Čankovské. Situace zde byla označena jako vyřešená s tím, že s OT se domluví umístění závory nebo sloupku a vjezd se osadí zákazovou značkou. Do dnešního dne se nic z toho nestalo. Neustále do prostoru jezdí nejen majitelé psů autem, ničí travnatou plochu, projíždí se někdy i po celé ploše na venčení, dělají za sebou bahnité brázdy (v případě deštivého počasí je to pak lahůdka). Pokud je to prostor na venčení, kde pes může být volně bez vodítka, neměl by tady nikdo jezdit jako idiot autem, nebo motorkou, jenom proto, že se nemá kde jinde projíždět. Vjezd do tohoto prostoru by neměl být umožněn nikomu kromě údržby. Prosím o umístění nějakého hrazení, tak aby si sem lidé nemohli volně najíždět s auty. Ohrožují nás a naše volně pobíhající psy, pro něž je tento prostor určen.
Ještě přidávám Vaši odpověď na příspěvek 866 z července 2017: Dobrý den, domluvíme se s OT na umístění závory nebo sloupku a osadíme vjezd zákazovou značkou. Policie ČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary odsouhlasil umístění dopravního značení B1 – zákaz vjezdu všech vozidel a E13 (mimo dopravní obsluhy). Dnešního dne byla podána žádost na odbor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary o stanovení místní úpravy provozu. Dopravní značka bude na místo osazena až po vydání rozhodnutí.

Děkuji za kladné vyřízení - závora by byla fajn. :)

Dobrý den,závoru řešíme,bohužel jsme se k instalaci ještě nedostali..Závora bude do konce září.

Číslo:2710

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Vyřešeno

Nevyvezený odpadkový koš

Dobrý den, prosím o vyvezení odpadkového koše na cyklostezce u Mlýnské ulice. Jeden koš je u zastávky a druhý o kousek dál směrem k Čankovské. Bohužel ho firma, která vyváží odpadky, nikdy nevyváží. Děkuji.

Dobrý den, v této lokalitě se sypou koše ÚT, PÁ, koš byl vysypán.

Číslo:2709

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

Oprava chodníku

Ohlašuji poškozený a propadlý chodník před domem v Drahovicích, Úvalské ulici č.p.617/26 pokračující směrem k samoobsluze do mírného kopce.Chodník je nebezpečný z důvodu šikmého naklonění a nejen v zimním období je riziko uklouznutí a zranění.Po chodníku pravidelně chodí starší občané i lidé s hendikepem.

Číslo:2708

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Vyřešeno

Zlomená větev Družstevní

V ulici Družstevní Stará Role je už docela dlouho zlomená větev...

Dobrý den,děkujeme za upozornění a zlomenou větev obratem uklidíme.

Číslo:2705

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:21.09.18

Stav: Řeší se

Chybějící lampa - č. 70/15

Dobrý den, bylo by možné přimontovat lampu VO č. 70/15 zpět na původní místo na Pražském mostě? Realita je bohužel jiná než na fotce na webu pro hlášení poruch. Dále prosím o opravu lamp č. 70/16, 17 a 18, které jsou také na tomto mostě. Přívodní kabely buď zde chybí, nebo jsou zpřetrhané a poškozené. Děkuji.

Dobrý den, pro značné poškození svítidel, kabelů ,chrániček a odcizení přívodního kabelu. Je nutno provést celou rekonstrukci.

Číslo:2704

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Vyřešeno

ŠPÍNA u popelnic a parkování u toho

ještě posílám jeden prima obrázek

Nepořádek byl uklizen.

Číslo:2702

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:17.09.18

Stav: Vyřešeno

PROPADLINA V CHODNÍKU -STARÁ ROLE

Dobrý den,děkujeme mnohokrát za bleskové vyřízení a následnou opravu ,kterou jsme nahlásili v pátek a dnes je vse v pořádku.jsme mile překvapeni,jak Vaše oddělení funguje.S pozdravem Wneková Lenka DiS....

Číslo:2701

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:20.09.18

Stav: Řeší se

Zábradlí - Stezka Jeana De Carro

Dobrý den, dovoluji si poukázat na havarijní stav dřevěného zábradlí na Stezce Jeana De Carro. Jedno pole je i sražené do srázu a jen zachycené křovím. je to velmi nebezpečné.

Dobrý den,zábradlí jsme několikrát opravovali,ale vandalové ho neustále ničí.Poptáme kovovýrobní firmu a požádáme o finančí příspěvek na řešení tohoto havarijního stavu.

Číslo:2700

Nahlášeno:17.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

neopravený chodník po výkopových pracech Studentská ulice

Děkuji za opravdu rychlou reakci na připomínku a opravu alespoň nejhoršího úseku chodníku a věřím i v dokončení oprav cca 150m po výkopových pracech. M.P

Číslo:2698

Nahlášeno:16.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Řeší se

Elite

Prosím mohly byste něco udělat se zastavkou elite neustale obložena bezdomovci a vaše městská policie jen ráno kouka na ně a vůbec nic stim neudělá děkuji

Dobrý den,

problematice bezdomovectví se městská policie věnuje každý den, Sokolovskou nevyjímaje. Pokud jsou splněny zákonné důvody, dojde k převozu na protialkoholní záchytnou stanici (letos strážníci realizovali již 130 převozů, mnohé jsou okapované). Systém záchytek však neplní dávno svoji roli. Absentuje možnost nařízení ústavní léčby a nejsou vytvořeny ani kapacity pro léčbu závislostí. Vykázání z místa je bohužel krátkodobé řešení, protože po odjezdu hlídky se tito na místo vrací. Sankce, které strážníci uloží za protiprávní jednání, jsou nevymahatelné a s tím skutečně městská policie nic neudělá, byť pokuty ukládá. S nadsázkou lze říci, že se jedná  o boj s větrnými mlýny. Upozorňujeme, že samotné sezení na lavičce, byť se jedná o člověka bez domova, který zápachem a vizáží odpuzuje ostatní, není přestupkovým jednáním. Strážníci rovněž odkazují tyto lidi na neziskové organizace, např. Armádu spásy. Problémem velmi často je ale alkohol. Městské policie se s tímto problémem potýkají v celé republice. V ranních hodinách vykonává hlídka dohled na přechodu  u školy k zajištění bezpečnosti dětí.

Číslo:2697

Nahlášeno:15.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Řeší se

odpadky

Dobrý den, zasílám stížnost k vám na neskutečný nepořádek kolem popelnic zezadu Spořitelny a přilehlého domu, nechápu, proč už někdo toto neřeší a nedá majitelům popelnic nebo nemovitostí pořádnou pokutu, protože to tam je již dlouho, celé prázdniny, jak je možné, že město i policie to nechá být? my musíme v naší ulici popelnice vynášet ven z domu a udržovat pořádek a tady si nějaké "prase", jinak se to nedá slušně vyjádřit, klidně sype odpad na chodník a ani popeláři to nevynesou, to je prostě skandální chování, nemám nejmenší chuť chodit kolem takové špíny, která je zdrojem nákazy a zdrojem živení potkanů. Prosím o sjednání nápravy. Děkuji Elena Jahodová, obyvatelka Bulharské ul.

Číslo:2696

Nahlášeno:14.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

Systémové ničení atletického stadionu

Dnes 14.9.2018 jsem nevěřil vlastním očím když jsme s dětmi dorazili na atletický stadion v Tuhnicích. Místo sportujících děti se tartanová dráha stala parkovištěm pro osobní auta a po stadionu se proháněly motorky a po trávě nákladní vozy. Sám dětem ( 4roky ) vysvětluji, že se po dráze nesmí ani na kole a pak vidíme tohle. Je tohle normální? Prosím o info kdo je zoodpovědný za tuto konanou akci a kdo dovolil takovéto použití stadionu. Jsem znechucen . Na stadionu vládne bezvládí. Nově nainstalovaná výška do které město investovala nemalou částku asi taky dlouho nevydrží s tímto přístupem. Nechtěli by jste ten stadion začít zvelebovat než ho systémově ničit?

Číslo:2695

Nahlášeno:14.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

Oprava komunikace na sídlišti Růžový vrch

Dobrý den,

v minulém týdnu byli na komunikacích ( Buchenwaldská,Plešivecká....) označeny zeleně díry v komunikaci, které byli následně opraveny. Zajímalo
by mne proč to samé nebylo i v přilehlé ulici Vodárenská kde jsou díry stejného rozsahu . Děkuji zaodpověď

Číslo:2694

Nahlášeno:14.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

nedodržování otevírací doby

Dobrý den, obracím se na vás o prošetření nedodržování otevírací doby a dále prověření odpovědné osoby, která zodpovídá za provoz Kebabu v Bulharské ul. 744/13, K. Vary, zda jsou všechny náležitosti k podnikání, protože se změnil statut našeho společenství na SVJ a rádi bychom měli vše v pořádku, protože pronajimatel prostor nereaguje na naše stížnosti ohledně jeho podnájemníků,naopak je ještě nabádá k činnostem v rozporu s občanským soužitím v našem domě a nereaguje na podněty spolubydlících a sousedů v ulici. Děkuji za odpověď, Elena Jahodová

Číslo:2693

Nahlášeno:14.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

provozovna Kebab-zrušení provozu

Dobrý den, chtěla bych nahlásit opakovaně závady a nedostatky v provozovně Kebabu na ul. Bulharská 744/13 -pronájem, vzhledem k tomu, že se změnil statut našeho společenství na SVJ a tím i podmínky k výše uvedenému. Po opakované výzvě majitele-pronajimatele se nadále domnívám, že není možné za daných podmínek dále pokračovat v této činnosti vzhledem k poměrům, které panují zde. Z tohoto důvodu žádám o zrušení provozovny jakožto výrobny jídla. V prostoru je možné nadále podnikat v oblasti prodeje tabáku, balených výrobků, apod.

Číslo:2692

Nahlášeno:14.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Nahlášeno

Zastávky MHD

Dobrý den,
dovolil bych si požádat o zajištění úklidu okapových svodů zastávek MHD. Na Divadelním náměstí jsou žlaby ucpané listím, nám. Dr. Horákové u MPKV asi také, tam navíc dochází k protékání - včera při slejváku crčel skrz střechu proud vody.

Děkuji

RR

Číslo:2691

Nahlášeno:14.09.18

Aktualizace:18.09.18

Stav: Řeší se

Peší průchod - schodiště Kolmá - Petřín

Dobrý den, můžete sdělit, jaký je aktuální stav řešení opravy pěšího průchodu/ schodiště mezi ulicemi Kolmá a Petřín? Před dvěma lety se dle odpovědi čekalo na vyjádření památkářů. Existuje již projektová dokumetace na opravu? Zdá se mi škoda, že lázeňské centrum musí trpět takovými nedostatky. Děkuji.

Stavba je zařazena do návrhu rozpočtu 2019.