Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4392

Nahlášeno:09.03.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

Listí Workout Karlovy Vary Sachrák, Borová, Rybáře, Karlovy Vary

Dobrý den,
prosím o úklid listí kolem workoutového a basketbalového hřiště v místě Sachrák, Borová, Rybáře, Karlovy Vary.
S pozdravem
Antonín Mařík

Dobrý den,úklid zajistíme co nejdříve.

Číslo:4391

Nahlášeno:08.03.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

Nevyhovující chodník v Nové ulici - Doubí

Dobrý den, již přes 5 let je slibováno od města, že v Nové ulici bude rekonstruován chodník. Stav okolo kanálů je čím dál horší. Cestou si člověk říká, zda se dnes náhodou nepropadne úplně či mu jen zůstane noha v díře. Viz jeden z nejhorších.

V současné době se již zpracovává PD na rekonstrukci celé ulice Nová.

Číslo:4389

Nahlášeno:08.03.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

lavička u zasávky

Dobrý den, bylo by prosím možné umístit lavičku případně i přístřešek na nově zřízenou zastávku Dolní Kamenná? Stejně tak na zastávce Terminal, kde také chybí. Děkujeme.

Lavičky vhodné na zastávky MHD (typ antivandal, uzpůsobené k připevnění do chodníku) jsou objednané, na zastávku Dolní Kamenná budou instalovány po jejich dodání. Přístřešek bude případně umístěn až po vyhodnocení frekvence cestujících, kterou nelze po týdnu provozu předjímat. Na zastávce Dolní nádraží–terminál se vzhledem k prostorovým poměrům a množství zde nastupujících cestujících s přístřeškem nepočítá, lavička zde je.

Číslo:4388

Nahlášeno:08.03.20

Aktualizace:10.03.20

Stav: Nahlášeno

Plný kontejner elektroodpadu v ulici Závodu míru

V ulici Závodu míru je plný kontejner na elektroodpad.

Číslo:4387

Nahlášeno:07.03.20

Aktualizace:13.03.20

Stav: Vyřešeno

Hodinová mezera mezi spoji

Dobrý den, bylo by dobré, kdyby došlo ke změně jízdních řádů. Nechápu, jak je možné, že v pracovní dny nebo i o víkendu jede Na Vyhlídku předposlední denní spoj ve 21:25 a pak další až za hodinu ve 22:20, 22:22 nebo 22:25! To má člověk jako hodinu po práci čekat na další spoj?? Hlavně, že od 22h jezdí pravidelně skoro každých 30 minut poslední denní nebo noční linky až do půlnoci!
Přitom by stačilo jen prodloužit linku 13, která jede ze Staré Role a končí ve 21:48 na Tržnici prodloužit dále na Lanovku Imperial nebo jako linka 2 na Divadelní náměstí.
Předem děkuji za kladné vyřízení.

V pozdních večerních hodinách se intervaly na všech linkách prodlužují, a to vzhledem k nízké poptávce cestujících. Právě doba mezi 21. a 22. hodinou patří co se týče obsazenosti autobusů k nejslabším, naopak po 22. hodině počet cestujících mírně stoupá z důvodu konců odpoledních směn a lidí vracejících se z kulturních akcí. Z tohoto důvodu je již desítky let zaveden rozjezd posledních denních linek ve 22:20 hodin, kdy mají cestující možnost si přestoupit mezi jednotlivými linkami, a proto jedou spoje krátce po sobě, jak uvádíte. Posunutím některého z těchto spojů na dřívější dobu by zanikl zmíněný přestup. Linka č. 13 by mohla pokračovat ve 21:48 hodin až k Lanovce, je ale pravděpodobné, že obsazenost spoje by byla pouze v jednotkách cestujících a tudíž z ekonomického hlediska o této možnosti neuvažujeme.

Číslo:4386

Nahlášeno:06.03.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce Moravské ulice, nám. Svobody

Porušuje se:

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2012
o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

Činnosti, které se na území lázeňského místa
omezují nebo zakazují
§ 5
(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací2
)
a) v pracovní dny a v sobotu v době od 18.00 do 8.00 hodin

Mechanizace pracuje daleko dříve, než v 08:00. Bylo by dobré informovat stavebníka o zákonem daném časovém limitu.

Zhotovitel byl upozorněn na Nařízení vlády č. 321/2012 Sb. o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary a vyzván k jeho dodržování.

Číslo:4385

Nahlášeno:05.03.20

Aktualizace:06.03.20

Stav: Řeší se

Ořez stromů před domem Třeboňská 621/39,K.Vary-Rybáře

Žádáme o ořez a kontrolu zdravotního stavu 2 listnatých stromů před domem SVJ Třeboňská 621/39 viz foto.Stromy jsou přerostlé,neudržované a větve jsou již v blízkosti fasády domu.
Město chce v rámci rekonstrukce ulice Třeboňská zakládat zeleň novou,ale o tu stávající se nestará.Město by mělo udržovat i okrajové části města,nejen lázeňskou zónu.
Děkuji .
Lucie Hrubá

Dobrý den,stromy prověříme a případně upravíme.

Číslo:4384

Nahlášeno:05.03.20

Aktualizace:09.03.20

Stav: Řeší se

Havarijní stav ulice Českých bratří a ořez stromů

Žádáme o opravu havarijního stavu ulice Českých bratří viz foto.Ulicí již nelze projet bez rizika poškození aut.
V ulici jsou také 3 přerostlé lípy,které potřebují nutný ořez.Na stromech jsou také celoročně suché větve,které ohrožují kolemjdoucí i zaparkovaná auta.Rádi bychom byli hezkou ulicí Karlových Varů a ne jako doposud ulicí nikoho!
Děkuji.
Lucie Hrubá

Dobrý den,stromy prověříme v době vegetace a suché větve odstraníme.

Číslo:4383

Nahlášeno:05.03.20

Aktualizace:06.03.20

Stav: Nahlášeno

Pochvala

Dobrý den.
Vzhledem k tomu, že na webu města není rubrika pochvaly, tak bych rád tímto sdělením poděkoval vedení a zaměstnancům Správy lázeňských parků za příkladnou péči o zeleň v našem městě. Jejich práce je nenahraditelná a velice pomáhá zlepšit vizáž Karlových Varů. A o to by mělo jít především.

Číslo:4381

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:06.03.20

Stav: Vyřešeno

vánoční stromky

dobrý den stromečky v Boční ulici jsou stále, odvezeny nebyly od popelnic děkuji Patejdlová

Dobrý den,děkujeme za upozornění stromky odvezeme.

Číslo:4379

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

Dopravní zrcadlo

Dobrý den, bylo by možné umístit v Nerudově ulici 302/14, Stará Role dopravní zrcadlo. Máme na tomto čísle popisném problém při vyjíždění ze dvora. Každý den ( nejvíce ráno ) tam hrozí střet někoho od nás z domu se zaměstnanci Vody a kanalizace nebo lidmi co bydlí dále v ulici. Zrcadlo by bylo možné umístit buď na lampu veřejného osvětlení nebo na nově osazené dopravní značky ,, Zóna 30,,. Pro představu přikládám fotografie. Děkuji za vyřízení

Vzhledem k tomu, že se jedná o výjezd ze soukromého pozemku, město nebude osazovat dopravní zařízení - zrcadlo.
Majitel nemovitosti si může podat žádost o umístění zrcadla. K žádosti potřebuje souhlas DI PČR Karlovarského kraje, souhlas technického odboru. Veškeré finanční náklady (zrcadlo, instalaci) si žadatel hradí sám.

Číslo:4378

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:06.03.20

Stav: Řeší se

upravení a dosázení živého plotu u domů Nejdlova 1,3 a 2,4

Dobrý den, nejedná se o závadu a nedostatek, spíše prosbu. Nebylo by možné upravit (sestříhat) a dosázet živý plot u domů Nejdlova 1 a 3 a Nejdlova 2 a 4 ? Křoviska mezi dvěma stromy, která byla osázena po výstavbě domů nebyla nikdy sestříhána a proto to není ani živý plot ani nic jiného. Jsou řídká a vysoká. Myslím, že takový záměr nebyl. Možná, někdo z odpovědných úředníků za zeleň bude namítat, že to není živý plot (už jsem se to osobně dozvěděla na setkání obyvatel s úředníky MM KV ve Staré Roli) ale já si dovolím oponovat. Prvotní záměr tam určitě byl. Jen údržba nebyla.
Celá ulice dál je daleko lépe osázena. Prosím zkuste to na začátku Nejdlovy ulice vylepšit. Možná, by bylo hezké kdyby tam i něco z jara rozkvétalo, i takové dřeviny jsou. Děkuji za všechny bydlící . Libuše Ourodová

Dobrý den,stav prověříme a provedeme nějaké úpravy.

Číslo:4377

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:06.03.20

Stav: Řeší se

Výtluky

Dobrý den, na silnicích ve městě se množí výtluky.
Chebský most v obou směrech, Ostrovský most směr od H. Nádraží.
Ve Svobodově ulici je po výkopových pracech stále jen štěrk okolo kanálu. Uvedení do původního stavu už trvá měsíc.
Děkuji za nápravu.
V. Kakrda

Dobrý den,
závadu jsme obratem nahlásili na spol. VaK Karlovy Vary, kteří prováděli opravu po havárii. Zkontrolujeme, zda došlo k nápravě.

Číslo:4376

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:06.03.20

Stav: Řeší se

parkoviště u Pedagogické školy, parčík u Jednoty v Drahovicích

Dobrý den, kolem parkoviště, na trávě i v křovinách parčíku je spousta odpadků.

Dobrý den,úklid provedeme co nejdříve.

Číslo:4374

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:05.03.20

Stav: Řeší se

Ranní popeláři Doubí

Když už na obyvatele Doubí kašlete, zrušíte jim autobusová spojení apod., tak alespoň zajistěte jich klidný spánek a ne, že v 5:30 hod. budou jezdit popeláři.

Dobrý den,
situace se již nebude opakovat, tímto se Vám omlouváme.

Číslo:4373

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:05.03.20

Stav: Řeší se

Nepořádek v lázeňské zóně

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na neustálý nepořádek okolo kontajnerů na třídění odpad v ulici Petřín a hlavně v křovinách za kontajnery. Viz foto.
Dále bych se chtěla zeptat, zda by tyto kontajnery nemohly být přemístěny na nový chodník v křižovatce Petřín X Moravská. Prostoru tam je dost, viz foto, a lépe by se udržoval pořádek. Dle slov MM by se letos měla dodělat rekonstrukce zbytku ulice Petřín (konkrétně Petřín 3 - 10). A také by přemístěním kontajnerů vznikly 2 parkovací místa. Děkuji Gersdorfová

Toto problematické stanoviště a jeho kontrolu řešíme ve spolupráci s Městskou policií, již byly podniknuty kroky k zamezení zneužívání stanoviště podnikateli.
Úklid zajistíme.
Přemístění nádob na Vámi zmiňované místo neshledáváme z hlediska bezpečnosti občanů a jejich majetku jako vhodné. Nádoby umístěné ve svahu jsou rizikové.

Číslo:4372

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:05.03.20

Stav: Vyřešeno

web DPKV nefunguje

Dobrý den.
Na webu DPKV nelze zobrazit schéma linek. Při vyhledávání spojení se nezobrazuje doplňování názvů zastávek. Např. abych napsal pouze Trž a nabídlo mi to Tržnici. Ani v mobilní aplikaci na androidu to nefunguje.
Předem děkuji za odstranění závad.

Dobrý den,
děkujeme za přeposlaný podnět od občana. Změnami na našich webových stránkách došlo k chybě zobrazování, které jsme obratem vyřešili a našeptávač opět funguje. Co se týká zobrazování schematu linek, na desktopové i mobilní verzi stránek jsme neshledali chybu v zobrazování.

Číslo:4371

Nahlášeno:04.03.20

Aktualizace:04.03.20

Stav: Řeší se

Otevřený kontejner na textil Okružní/Tuhnická

Dobrý den, kontejner na textil má vypáčený zámek a věci jsou vyházené ven. Další rozházené oděvy jsou v křoví u prodejny Coop už několik dní. Děkuji.

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Podnět přepošleme svozové společnosti.

Číslo:4367

Nahlášeno:03.03.20

Aktualizace:04.03.20

Stav: Řeší se

Spadlý strom na pozemku Statutárního města Karlovy Vary

Dobrý den, na pozemku č. 1704/1, kú. Karlovy Vary ve vlastnictví SMKV, v přímém sousedství s SVJ Krále Jiřího č.p. 1341, kú. Karlovy Vary, spadl vzrostlý strom.
Chci tímto požádat majitele pozemku SMKV, aby zajistil odklizení tohoto stromu. Prosím o zpětné info o postupu na email. Děkuji. Viktor Linhart.

Dobrý den,odklizení vývratu budeme řešit s Odborem majetku Města K.V.

Číslo:4365

Nahlášeno:03.03.20

Aktualizace:03.03.20

Stav: Nahlášeno

Úklid dvora J.Palacha, I.P.Pavlova

Dobrý den,
prosím o úklid celého dvora J. Palacha, I. P. Pavlova zejména kolem kontejnerů na tříděný odpad a svahu pod nimi a všech ostatních ploch ve dvoře.

Děkuji

Číslo:4363

Nahlášeno:02.03.20

Aktualizace:04.03.20

Stav: Vyřešeno

3903, 4009, 4101

Dobrý den, můžete prosím domluvit řidiči který jezdí tento týden na lince č. 3 v 5:41 Tržnice směr Stará role aby nastavil osvětlení v autobuse na tlumené?
Ostatní řidiči už pochopili, že nám cestujícím to kazí oči. Snad i tento poslední nám vyjde vstříc a bude brát ohled na naše zdravý. Děkuji

Dobrý den,

děkuji za zaslaný podnět. S řidičem probereme, aby bylo příště již v pořádku.

Číslo:4362

Nahlášeno:02.03.20

Aktualizace:03.03.20

Stav: Řeší se

Ubytovna Úvalská36-kontejnery na směsný odpad+ nepořádek

Dobrý den. Přiložená fotografie demonstruje stav kontejnerů na směsný odpad před ubytovnou města Karlovy Vary Úvalská 36 dnes-v pondělí v poledních hodinách. Takto to na místě vypadá každé pondělí a stav v jiné dny je pouze o málo lepší. Kontejnery jsou přeplněné, odpad je všude okolo. Kontejnery stojí přímo na místní komunikaci, bez jakéhokoli přístřešku či vyhrazeného místa. Před cca 3 lety zřídilo město K.Vary v tomto místě jednosměrku. Od té doby musí valná část obyvatel sídliště Úvalská/ Stará Kysibelská projíždět do svých domovů okolo těchto nechutných kontejnerů na směsný odpad a okolo městské ubytovny Úvalská 36, která je zanedbaná, neopravená, jdou do ní minimální investice a je obydlená problémovými lidmi. Okolí ubytovny a trávníky jsou plné odpadků, které snad její obyvatelé háží ven rovnou z oken. Byli bychom rádi, kdyby se město staralo o svůj majetek s péčí řádného hospodáře, náležitě edukovalo obyvatele ubytovny jak udržovat pořádek a dalo do pořádku též okolí ubytovny vč. místa s kontejnery na směsný odpad. Stav ubytovny a jejího okolí je v přímém kontrastu se stavem domů a jejich okolí na jmenovaném sídlišti, které jsou v soukromém vlastnictví. Děkuji.

Dobrý den,
podnět níže jsme přeposlali na RECOM reality, která má ubytovnu ve správě.

Číslo:4361

Nahlášeno:02.03.20

Aktualizace:05.03.20

Stav: Řeší se

Nepořádek v Tuhnicích u popelnic

Jedná se o velký nepořádek u popelnic v Krymské ulici za paneláky a u tříděného odpadu. Odkládají sem odpad nejen nájemníci domu, kteří tu mají popelnice, ale i podnikatelé z okolí, kteří by si měli platit svoje kontejnery. Obyvatelé z ubytovny v Charkovské roznášejí odpady po celých Tuhnicích. Mnohdy se jedná o rozměrné kusy nábytku. Kontejnery na tříděný odpad evidentně nestačí, proto se hromadí okolo kontejnrů. Třídění je proto neefektivní. Je to opravdu krásný pohled na smetiště , které je téměř v centru Karlových Varů.

Dobrý den, zneužívání systému s nakládání s odpady ze strany podnikatelů řešíme ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary a Odborem životního prostředí, neukázněnost obyvatel v určitých lokalitách je velkým problémem, který se snažíme řešit. Svoz tříděného odpadu v Krymské ulici i v ulici Charkovská byl již navýšen na 2x v týdnu.

Číslo:4359

Nahlášeno:02.03.20

Aktualizace:04.03.20

Stav: Nahlášeno

Promitani kde chci?

Dobrý den,

je opravdu možné vedle sochy Masaryka promítat filmy?
To je trochu moc ... Taky bych chtěl?
Děkuji

Číslo:4358

Nahlášeno:02.03.20

Aktualizace:03.03.20

Stav: Nahlášeno

Prostor Družstevní - Hlávkova

Vnitroblok Hlávkova - Družstevní. Jak vypadá rekonstrukce bloku za vchody Hlávkova - Družstevní. Povrch panelů už je dezolátní. Nepořádek katastrofální. Je možné celou plochu nechat uklidit - patří městu. Dále prosím o opravu zídek před vchodem Hlávkova 711/712 až do ulice Družstevní. Zničení rozpadlé nebezpečné. Je to vizitka města ne SVJ. Hlavně nebourat - pouze opravit!!!! Děkujeme SVJ Hlávkova

Číslo:4356

Nahlášeno:01.03.20

Aktualizace:03.03.20

Stav: Nahlášeno

Životní prostředí v Krymské ulici

Dobrý den,
vedle pasáže Tiger se vyskytují odpadky, včetně kbelíků, flašek od alkoholických nápojů a možná jehel od narkomanů.
Pozemek, kam lidé hází odpadky patří spol. Moskevská 1587 s.r.o., Moskevská 1587/70, 36001 Karlovy Vary tato spol. se nachází na parcele 465/1.

Číslo:4355

Nahlášeno:29.02.20

Aktualizace:26.03.20

Stav: Vyřešeno

Nejednoznačné vodorovné dopravní značení na rohu ulic Krále Jiřího a Svahová

Dobrý den, prosím o vyjasnění nejednoznačného vodorovného dopravního značení na rohu ulic Krále Jiřího a Svahová. Jsou zde umístěny jak dva paralelní pruhy, které parkování umožňují, tak pruhy šikmé, které parkování zakazují. Prosím o zakrytí (otěruvzdorné) té části vodorovného dopravního značení, které neodpovídá pohledu magistrátu na možnost parkování v této částí městských ulic. Děkuji vám za vstřícnost. S pozdravem, Pavel Král

Vodorovné dopravní značení bude během letošního roku upraveno.

Číslo:4353

Nahlášeno:28.02.20

Aktualizace:03.03.20

Stav: Nahlášeno

stálý nepořádek u popelnice

Dobrý den, co si počít s občany domu Nejdlova 2 a 4, kteří pravděpodobně netřídí odpad a vše dávají do jedné popelnice směsného odpadu před jejich domem. Konkrétně: 26.2. nepořádek u popelnice obr.č.1, 27.2. to tam přišli uklidit, které jste pravděpodobně poslali z magistrátu - osobně jsem se s nimi potkala při cestě do práce v ranních hodinách, ale odpoledne již tam zase byli tašky vedle popelnic. Do rána na 28.2. katastrofa obr.č.2 .Shodou okolností dnes při cestě do práce jeli popeláři, počkala jsem na ně a ptala se jich , zda odpad vedle popelnice sbírají a odvážení. Odpověď - ne máme to zakázané z města. Nic méně část odpadu naházeli, protože jsem tam byla. Ale dost toho tam zůstalo.
Co si s tím počít? Je nějaká páka na takové obyvatele? Sama bydlím naproti v Nejdlova 1 a asi jsme tam normální lidi a třídíme, takže nemáme popelnici nikdy přeplněnou. Dobré je, když přijde silný vítr a roznáší odpad po celé ulici.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Libuše Ourodová

Číslo:4352

Nahlášeno:26.02.20

Aktualizace:28.02.20

Stav: Nahlášeno

Nepořádek na dvořě

Dobrý den. Chci upozornit na odpadky vyhazované z okna ubytovny Pasáž Tygr na dvůr bývalých Mrazíren v Tuhnicích. Odpadky přibývají a my z ulic Charkovská a Krymská se na ten binec koukáme. Mám dojem, že ubytovna nemá ani kontejner na odpadky, protože to nájemníci nosí do našich kontejnerů v Charkovské. A to nemluvím ani o tom, že z otevřených oken se v noci šíří nepříjemný hluk.
Jsem zvědav, jak to budete řešit. Děkuji. Vlastimil Vybíral, obyvatel Charkovské 1721/8.

Číslo:4351

Nahlášeno:26.02.20

Aktualizace:28.02.20

Stav: Nahlášeno

odpadkové koše a sáčky pro psí potřebu

prosíme o doplnění sáčků, děkuji Patejdlová