Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:3842

Nahlášeno:28.08.19

Aktualizace:02.09.19

Stav: Řeší se

Vrak v Majakovského ulici

Dobrý den, možná už to tady proběhlo.
Kdy už konečně bude odtažen vrak z Majakovského ulice v Rybářích? Stojí tam již několik měsíců. Paní na odboru dopravy mi před měsícem tvrdila, že o tom ví a řeší se to. Chci přesný termín, do kdy. Nehledě na to, se v něm scházejí místní feťáci a aplikují si tam drogy. To je zároveň i podnět k Městské policii.

Díky

Dobrý den,

vozidlo je vedené u MP jako tzv. právně nezpůsobilé. Obecně však nevykazuje známky vraku ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z vozidla nevytékají provozní kapaliny. Městské policii je známá osoba ve vozidle přebývající. Ta byla několikrát z místa vykázaná či v blokovém řízení projednána v souvislosti se znečištěním v okolí uvedeného vozidla. Věc má v řízení odbor magistrátu města, jenž je příslušný k úkonům jako silniční správní úřad.

Číslo:3841

Nahlášeno:28.08.19

Aktualizace:02.09.19

Stav: Vyřešeno

Zastávkový označník u Císařských lázní

Dobrý den, mohu se zeptat, z jakého důvodu došlo u Císařských lázní k umístění inteligentního zastávkového označníku do zastávky linky č. 20 u Festivalového mostu, tedy v místě, kde dříve zastavovaly linky č. 2 a 52? Přitom právě linky č. 2 a 52 mají nyní stálou zastávkou před křižovatkou u prodejny Botanicus. Na následující fotografii je jasně vidět, že skříň na jízdní řády je od doby instalace prázdná a tabule neukazuje žádné odjezdy, tudíž označník je zde spíše jako dekorace a nikoliv k účelu, ke kterému by měl sloužit běžně. Děkuji. Lukeš

Dobrý den,

děkuji za zaslání podnětu a zasílám zpětnou vazbu.

K určení umístění první vlny inteligentních zastávek, jakožto i k provoznímu přesunutí zastávky linek č. 2 a 52 ze zastávky na snímku (za budovou Lázní I) do stávajícího místa (ul. Mariánskolázeňská) došlo tím způsobem, že když se tvořil plán rozmístění nových inteligentních zastávek, jezdila ještě linka 2 a 52 ze zastávky, která je na snímku. Z tohoto důvodu se vyprojektovaly jednotlivé přípojky a zajistilo stavební povolení. Stavební povolení se vyřizovalo souhrně, jako celek na všechny nově plánové inteligentní zastávky jako celek. V momentě, kdy došlo k rozhodnutí o přesunutí zastávky linky 2 a 52 již bylo vydané stavební povolení a zahájena realizační fáze projektu. K tomu, aby byly splněny veškeré administrativní náležitosti muselo dojít k realizaci původní varianty, protože institutem “změna stavby před dokončením” by došlo k nedodržení termínu realizace. V současné době probíhají úpravy projektové dokumentace a proces získání nového stavebního povolení na přesunutí zastávky.

Věřím, že i nadále budete spokojen s našimi službami.

Děkujeme za pochopení.

Číslo:3840

Nahlášeno:27.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Nahlášeno

3636 - Autobusová zastávky v ulici Lidická, chodníky na Lidické ul.

Dobrý den, stále zde máte status Řeší se. Prosím můžete mi zodpovědět dotazy? Děkuji

Číslo:3838

Nahlášeno:27.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Nahlášeno

Chybí chodník za magistrátem

Dobrý den, kdy bude dodělán chodník z nového Horního nádraží směr Elita za magistrátem

Číslo:3837

Nahlášeno:27.08.19

Aktualizace:05.09.19

Stav: Vyřešeno

Dětské hřiště do Horních Drahovic

Dobrý den, kdy se dočkáme dětského hřiště vedle gymnázia v Horních Drahovicích? Pokud Vaše odpověď bude, že na něho nemáte finanční prostředky. Tak zde veřejně odůvodněte proč se dělal nový asfaltový povrch, který nebyl v horším stavu než silnice a chodníky v Drahovicích na parkovišti u hotelu Marttel, který stál více než dětské hřiště s pár atrakcemi, jemnými oblázky a plotem??? A žádám aby zde bylo uvedeno jméno úředníka, který tuto opravu schválil! Stále tvrdíte, že nemáte peníze na opravy silnic a chodníků a pak si za naše peníze opravíte parkoviště, které se používá jen jeden týden na MFF. Dětské hřiště stojí cca 300-500 tis (s úplatky 2mil). Kdy se můžeme počítat s realizací? Nebo si musíme počkat až tu někdo z úředníků z Magistrátu bude bydlet? Paní primátorko prosím o odpovědi na všechny dotazy. Děkuji V. Peřina

Dobrý den,veškeré finanční prostředky určené na opravy a revitalizace DH budou použity na dětských hřištích ve Východní,Vrázově,Vančurově a Svatošské ulici.Na těchto DH musely být některé prvky z bezpečnostních důvodů zdemontovány.Pokud by nějaké peníze zbyly, budou použity na dalších 46 hřištích.O vybudování nového dětského hřiště se neuvažuje ani v roce 2020.Starší DH chátrají a musí se postupně za nemalé prostředky opravovat případně vyměňovat.

Číslo:3836

Nahlášeno:27.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Řeší se

Sekání travnatých ploch na parcele 492/2

Proč při pravidelném sekání zatravněných ploch na parcele 492/2 se neustále vynechávají pozemky v okolí domů čp. 716, 715 a 714 ve Školní ulici, které jsou rovněž ve vlastnictví města? Je pravdou, že od roku 1970 o tyto plochy pečovali obyvatelé těchto domů svépomocí, ale léta plynou a energie ubývá. Je možné zajistit aby údržbu těchto ploch převzala firma, která se stará o zbytek uvedené parcely? Jedná se o sekání trávy a zastřižení živých plotů.

Dobrý den,zajistíme kompletní údržbu uvedené parcely.

Číslo:3834

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Řeší se

Vyvrácená informační tabule

Dobrý den,
u Alžbětinných lázní leží vyvrácená informační tabule průvodce po lázeňských lesích...

S pozdravem

Děkujeme za upozornění. Jedná se o tabuli průvodce lázeňskými parky, poškození nahlášeno Správě parků s požadavkem na opravu.

Číslo:3833

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Nahlášeno

vyvrácené stromy

Na pozemku u cesty vedle benzínové pumpy MOL na Chebské ulici jsou dva nakloněné stromy s vyvrácenými kořeny. Při silném větru by mohly padnout na sousední pozemek.
Nahlášeno 25.4.2019
Děkuji za prověření.

Číslo:3832

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Nahlášeno

Nepořádek u kontejnerů

Nepořádek u kontejnerů Lidická a Národní. Prosím o častější úklid

Číslo:3831

Nahlášeno:26.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Vyřešeno

Nová zastávka Sedlec-Zahrádky

Proč je nová zastávka Sedlec-Zahrádky ve směru do města postavena vedle ostrůvku tak, že stojící autobus blokuje dopravu? Jak takové nefunkční řešení mohlo projít všemi schvalovacími procesy? Proč nebyla zastávka například umístěna v zálivu o kousek dál?
Jaký smysl má vůbec přechod s ostrůvkem v této neobydlené oblasti, když například na Jáchymovské není možné zbudovat přechod, protože je zde slovy magistrátu nedostatečná frekvence vozidel i chodců?

Dobrý den,

v projektu je dle ČSN 73 6425 Autobusové zastávky navržena autobusová zastávka s fyzickým oddělením tzv. typ zátka. Používá se při malé četnosti autobusové dopravy. Toto provedení zvyšuje bezpečnost přecházejících chodců, protože ostatní vozidla jsou nucena zastavit za autobusem, který stojí na zastávce.
Tento typ byl navržen projektantem ze Sedlec invest a prošel schvalovacím řízením před vydáním stavebního povolení.

Číslo:3829

Nahlášeno:25.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Řeší se

Díry v silnici

Díry v silnici K.Vary - Stará Role, odbočka z Vančurova do ulice U Hřiště, a na ulici U Hřiště u domu č.297/12.
Děkujeme za opravu !

Dobrý den, opravy výtluků budou opraveny nejpozději do 20.9.

Číslo:3827

Nahlášeno:22.08.19

Aktualizace:26.08.19

Stav: Nahlášeno

vodorovné značení ZTP + vejzd do garáže v ulici Hlávkova

Prosíme opravit značení z důvodu problému s parkováním ostatních řidičů. Nerespektují značení a parkují neoprávněně na ZTP a vjezdu do garáže děkuji Krátká

Číslo:3826

Nahlášeno:22.08.19

Aktualizace:28.08.19

Stav: Vyřešeno

Workout hřiště

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou i návrhem, zda by město mohlo zřídit workoutová hřiště pro děti. Je to více než deset let, kdy se město pustilo do projektu výstavby dětských hřišť (pískovišť). V době tzv. babyboomu, to byla výborná věc ale těmto dětem je již 8 - 15 let a ti nemají možnost se někde realizovat a vybít svou energii. Myslím, že zřídit workoutová hřiště či betonové pingpongové stoly na sídlištích nebo v blízkosti pískovišť, by bylo na místě.
O prázdninách jsme navštívili město Cheb a tam takové Workoutové hřiště viz. foto mají a bylo hojně využívané.

S pozdravem
Antonín Mařík

Dobrý den,workoutová hřiště jsou v KV již 3.V Areálu Rolava,ve Fibichově ul. a v Máchově ulici na Šibeňáku.O zřízování dalších se zatím neuvažuje.Veškeré uvolněné finance jdou na údržbu a opravy stávajících 50 dětských hřišť.

Číslo:3825

Nahlášeno:22.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Bohatice-rekonstrukce ulice U trati od konečné MHD č. 5 směr náměstí u pošty

Dobrý den. Letos měla být provedena rekonstrukce povrchu místní komunikace od konečné MHD č. 5 směr náměstí u pošty v Bohaticích. Jezdíme tam každý den po propadlých překopech, dírách ve vozovce atd. Platí tedy letos oprava komunikace? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, bohužel oprava povrchu komunikace ulice U Trati v letošním roce neproběhne. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, která bude řešit rekonstrukci celé ulice a to v úseku od křižovatky s ulicí Teplárenská až ke konečné autobusu MHD.

Číslo:3823

Nahlášeno:21.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Parkování vozídel městské policie na zákazu stání.

Dobrý den.
V Moskevské ulici před domy č. 36 a 38 je žlutým křížem vyznačen zákaz stání. Na tomto zákazu opakovaně parkují služební vozidla. Tento zákaz byl zřízen
proto, aby byla zachována možnost vjezdu do městského archivu, případně domu č. 36. Na přímý dotaz mi bylo odpovězeno, že jestli potřebuji vjet do archivu,
mám přijít a požádat strážníky aby mi to umožnili. Domnívám se že zákon o provozu na komunikacích platí pro každého, tedy i městskou policii. Pokud vím
jediná výjimka je možná pouze při zásahu.

Přeji hezký den.

Pavel Šťástka

Dobrý den,

místo bývá volné pro potřeby archivu. V případě, že v místě zaparkovalo vozidlo MP, bylo to pravděpodobně v důsledku služební činnosti a došlo k jeho následnému přeparkování. Vámi uvedené žluté vodorovné dopravní značení je velmi špatně viditelné, dáme tedy podnět k jeho obnovení. V případě, že jste obdržel od někoho mylnou informaci, je třeba podat konkrétní podnět inspekčnímu strážníkovi k prošetření.

Děkujeme

Číslo:3822

Nahlášeno:21.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Řeší se

Doplnění sáčků na psí exkrementy

Prosím o doplnění sáčků na psí exkrementy v ulici U Podjezdu. Děkuji!

Podnět byl předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

Číslo:3821

Nahlášeno:20.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

Silniční zrcadlo-příšerný výjezd z parkovacího místa na přilehlou komunikaci.

Dobrý den,
rád bych za Společenství vlastníků jednotek Sokolovská č. 26, 28,30, další uživatele garáží a parkovací plochy vyznačené na přiloženém obrázku požádal o instalaci dopravního zrcadla, které by usnadnilo výjezd z již předem uvedené parkovací plochy. Na obrázku jsou vyznačená místa, kde v ulici Nákladní parkují vozidla. Přes tato parkující vozidla není prakticky vidět, pokud opouštíte parkovací místo s garážemi. Instalace zrcadla s pokud možno výhledem do obou směrů přilehlé Nákladní ulice by výjezd na tuto výrazně usnadnila.

S pozdravem
Milan Valenta
člen Výboru SVJ
Sokolovská 30
360 05 Karlovy Vary

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na úpravu ulice Nákladní, která by měla tuto problematiku vyřešit. Z tohoto důvodu, i po konzultaci s Dopravním inspektorátem PČR, se zrcadlo umisťovat nebude.

Číslo:3819

Nahlášeno:20.08.19

Aktualizace:21.08.19

Stav: Vyřešeno

přechod pro chodce - ul. Sedlecká

V současné době se opravuje povrch ul. Sedlecká. Na Růžovém Vrchu u garáží, je přes tuto silnici přechod pro chodce, který využívají mimo jiné děti ze základní školy. Prosím o informaci , zda při opravě povrchu silnice dojde k lepšímu označení přechodu (světelné efekty v přechodu, zpomalovací retardéry,...). Bohužel u tohoto přechodu málo kdo zastaví....děkuji za informaci

Dobrý den, veškeré dopravní značení – označení přechodu pro chodce bylo schváleno DI Policie ČR.

Číslo:3818

Nahlášeno:20.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Vyřešeno

semafor v ul. Chebská - senzor

Dobrý den, před semaforem v ul.Chebská u křižovatky areálu ZeZan ve směru na Interspar je v silnici zřejmě nainstalován senzor, který při příjezdu vozidla sepne zelenou. Několikrát v týdnu se stane, že přijíždějící auto zastaví daleko před semaforem, takže na semaforu je stále červená, přestože další semafory normálně fungují. Pokud se nejedná o nějakou chybu a senzor je v silnici opravdu nainstalován, nebylo by možné k semaforu dát informační ceduli, aby řidič věděl, že musí zastavit na hranici bílé čáry? Soustavně se tam tvoří kolony..... Děkuji :)

Děkujeme za Váš podnět, necháme to prověřit.
Řidič má povinnost na základě platné vyhlášky o silničním provozu zastavit vozidlo přes stopčárou.

Číslo:3816

Nahlášeno:18.08.19

Aktualizace:20.08.19

Stav: Řeší se

Vystouplé kanály v Moravské ulici

Dobrý den,
o vystouplý asi prozatímní dekl kanálu dešťovky mezi LD Ambiente a KGM**** v dolní části Moravské ulice si již několik vozů (prakticky několik denně) odřelo prahy, riskovalo proražení olejové vany. Ono je navíc bezprostřední okolí toho kanálu nižší, než okolní terén a tím je kanál exponovanější.
Dalším problémem je několikrát opravovaný asfalt mezi Ambiente a sakristií kostela Sv. Máří - povrch je natolik zvlněný, pod ním asi i kaverna, že se tu auta likvidují také. Místo toho, aby měla komprese kopce pravidelný radius, jsou v ní výrazné vlny...

V případě potřeby rád po výše uvedených místech osobně provedu.

S pozdravem

R. Rumlena
728800969

V současné době probíhá rekonstrukce celé Moravské ulice, jejíž součástí je i dešťová kanalizace.

Číslo:3813

Nahlášeno:17.08.19

Aktualizace:27.08.19

Stav: Řeší se

konejnery na tříděný odpad Panorama, JIP Na Vyhlídce

Dobrý den,
bylo by prosím možné uklidit okolí kontejnerů u Panoramy? Již několik týdnů je zde neodvezená hromádka smetků z chodníku, kterou déšť již znova rozmývá po okolí. V okolí je plno plastů z přeplněného kontejneru.
U kontejnerů za prodejnou JIP na Vyhlídce je velmi často nepořádek (suť, komunální odpad atd.), prosíme o zvýšenou pozornost.

Dobrý den,
nepořádek bude co nejdříve uklizen.

Číslo:3812

Nahlášeno:17.08.19

Aktualizace:20.08.19

Stav: Nahlášeno

Parkování v ulici Jaltská

Dobrý den, chci se zeptat jestli by městská policie mohla také řešit druhou část ulice Jaltská,kde každý den a dá se říct celý den stojí vozidla, která nemají zaplacené parkování. Těžko by měla na celý den. Určitě nemají ani přes telefon. Jsou to vozidla z místního holičství a Vietnamců. Děkuji Hlaváčková.

Číslo:3811

Nahlášeno:16.08.19

Aktualizace:22.08.19

Stav: Řeší se

Tunýlek v Bohaticích

Dobrý den, prosíme o odpovědi na tyto dotazy:
číslo 3577 ze dne 11.6.
číslo 3620 ze dne 20.6.
čislo 3687 ze dne 4.7.
Dotazy se týkají "tunýlku" v Bohaticích. Děkujeme

V současné době bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, připravujeme celkovou rekonstrukci této stezky.

Číslo:3809

Nahlášeno:14.08.19

Aktualizace:15.08.19

Stav: Řeší se

Výkopové práce v zastávce Keramická škola

Dobrý den, mohu se zeptat, z jakého důvodu se provádí výkopové práce v Rybářích v zastávce Keramická škola (ve směru z centra)? Aby toho nebylo málo, tak navíc tyto práce nebyly nikým nahlášeny. Dopravní podnik tedy v podstatě o nich vůbec nevěděl. Komunikace mezi městem a jeho organizacemi je tedy vskutku příkladná. Doufám, že to nebude dlouho trvat. Děkuji. Lukeš

Dobrý den, to co pane Lukeši píšete není tak docela pravda. Výkopové práce v prostorách autobusové zastávky byly projednány s odpovědným zástupcem DP a.s. a byl s ním i odsouhlasen harmonogram postupu prací.

Číslo:3807

Nahlášeno:14.08.19

Aktualizace:15.08.19

Stav: Nahlášeno

Kontejnery

Dobrý den,
noc co noc podnikají bezdomovci nájezdy na kontejnery ve vnitrobloku ulic Buchenwaldská, Celní, Majakovského. Dělají při tom příšerný hluk a nepořádek, už se ani nesnaží být nenápadní. Nedalo by se nějak uzavřít místo pro kontejnery? Okolo kontejnerů je kovová konstrukce se stříškou, tak by možná stačilo okolo natáhnout plot a dát tam nějakou uzamykatelnou bránu, aby ke kontejnerům měli přístup jen obyvatelé okolních domů. Nebo by se možná daly kontejnery přemístit na místo, kde byl původně sběrný dvůr. Tam by se mohly přemístit i kontejnery na tříděný odpad, aspoň by to bylo vše na jednom místě a tam případně bezdomovci nebudou nikoho rušit.

Číslo:3805

Nahlášeno:13.08.19

Aktualizace:20.08.19

Stav: Řeší se

Rozebírání zámkové dlažby na Sokolvské ulici

Dobrý den.
Na Sokolovské ulici v Rybářích nyní probíhá pokládka kabeláže pod rozebraný chodník ze zámkové dlažby. Dlažba je neodborně rozebírána a házena na hromady. Je poničená a otlučená. Předpokládám, že se počítá s její zpětnou pokládkou. Jsem zvědavý na kvalitu a vzhled této dlažby po jejím zpětném položení. I zpětný zásyp pod dlažbu není prováděn odborně. Troufnu si říci, že po první zimě se dlažba začne v místech, kde byl veden výkop pro kabeláž, propadat. Kdo dohlíží na kvalitu provádění? Kdo bude platit následující opravy?

Firma, která provádí tuto stavbu, prováděla v Karlových Varech mimo jiné i ul. Moskevskou a Švermovu bez jakýchkoliv problémů, pokládku dlažby provádí profesionálně. Na stavbu dohlíží stavební dozor. Stavba bude po dokončení překontrolována a předána. V případě jakýchkoliv nedostatků budou tyto okamžitě napraveny. V této chvíli nelze předjímat, že se stavba po první zimě začne propadat . Na stavbu se vztahuje 3 letá záruka a je možné, že se během této doby vyskytnou nějaké jiné další problémy, které budou reklamovány a stavebníkem uvedeny do stavu, který bude moct být akceptován. Před koncem 3 leté záruky je prováděna kontrola a nemůže se stát, že by stavba nevyhovovala požadavkům Města.

Číslo:3804

Nahlášeno:13.08.19

Aktualizace:23.08.19

Stav: Řeší se

chodníky Lidická

Dokončuje se výměna horkovodů v našem okolí (Mozartova,Lidická,Jungmannova,B.Němcové a další). Těžká technika používaná při této výměně již "dorazila" obrubníky, chodníky plné děr a trávníky. Bude se konečně už řešit oprava chodníků okolo Lidické 452/29 a dalších. Pro staré zde žijící občany, nevidomé návštěvníky Tyflocentra a děti z MŠ jsou čím dál tím více neschůdné a nebezpečné. Stěžujeme si již pár let a pořád se nic neděje. Uvědomte si laskavě že zde žije více lidí než na kolonádě a o ty by vám mělo jít v první řadě.To jsou vaši voliči současní i budoucí.Přijďte se již laskavě někdo osobně přesvědčit o současném stavu.
Jednatel SSD Lidická 452/29
Karlovy Vary

Dobrý den,
věřte nám, že nás trápí neutěšený stav v dané lokalitě . Budeme se spolu se zhotovitelem snažit, abychom odstranili všechny problémy, které se v této lokalitě vyskytují. Bohužel ale , vše je o penězích. Stavba nebyla doposud dokončena, tudíž ani předána. Mějte prosím strpení, vše bude uvedeno do pořádku.

Číslo:3803

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:15.08.19

Stav: Vyřešeno

Neekologická městská vozidla nejvíce zamořují lázně

Dobrý den, už to tu jednou, asi před rokem, někdo psal, a jak je vidět, se to snad ani o trošičku nelepší, dnes jsme šli vřídelní ulicí, a dokonce to bylo už po šesté večer, a kolem nás projelo hned několik zřejmě "zalévacích" vozítek patřících Městu.. nevěřili jsme svým očím, jaký po nich ještě skoro deset minut zůstal všude smrad. V kdejakém i mnohem menším a nelázenském městě už se na intenzivě zaměřují a snaží se vyměňovat svá vozidla za ekologická. Kdy osvěta dorazí konečně i do světoznámých lázní? To půjdeme do UNESCO s tímto předpotopním a jedovatým arzenálem? slibované jízdné zdarma pro všechny taky zavedeno nebylo, tak to probůh - ty ušetřené peníze - dejte aspoň do tohodle, ať se tady netrávíme i na kolonádě! úplně stačí Vřesová!

Dobrý den,do lázeňského území jezdíme zalévat s multikárami splňujícími emisní normu č.6.Bohužel čekáme na servis a proto výjimečně vysíláme i starší multikáry, abychom zajistili dostatečnou zálivku.V období sucha zaléváme na 2 směny.Po opravě zase budou jezdit nové stroje.

Číslo:3802

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:16.08.19

Stav: Vyřešeno

oprava veřejného osvětlení Hlávkova 676/17-675/15, Stará Role

Přeji dobrý den,
mám na vás prosbu.
Nesvítí nám už delší domu cca měsíc pouliční lampa před domem Hlávkova 675-676 na straně kde jsou stromy.
Bohužel jsme tento týden načapali nějakého chlapa jak se dívá do okna sousedům - do pokoje dvou malých holek. I já jsem měla nedávno pocit, že někdo večer kouká do pootevřené ventilačky v naší ložnici. I když máme žaluzie, když je ventilačka pootevřená, tak je kousíček vidět
Zároveň jsme zjistili, že někdo povolil žárovky před vchodem 676 (úplně na kraji) na stejné straně, kde jsou stromy
Nerada bych řešila nějaký velký problém.
Můžete prosím někoho poprosit, aby opravil tu pouliční lampu?
Děkuji moc za pomoc
Naděžda Martáková

Dobrý den, oprava provedena 15.8.19.

Číslo:3801

Nahlášeno:12.08.19

Aktualizace:12.08.19

Stav: Nahlášeno

Poškozený kamenný obrubník parkové plochy.

Naproti hotelu St. Petersburg je poškozený kamenný obrubník. Čeká na opravu. Děkuji