Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:4002

Nahlášeno:18.10.19

Aktualizace:22.10.19

Stav: Řeší se

Koš

Dobrý den, prosíme o vyvezení odpadkového koše v Sedleci vedle garáží v místě uzavření silnice, odpadky se valí okolo. Děkujeme

Podnět byl předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

Číslo:4001

Nahlášeno:17.10.19

Aktualizace:15.11.19

Stav: Vyřešeno

Uvolněné a hlučné kryty kanalizace

Na Drahomířině nábřeží jsou v místě cca 100m za křižovatkou s Vítěznou ulicí směrem na Prahu uvolněné kryty kanalizace. Při ranním provozu a v odpolední špičce, kdy přes ně přejíždějí v malých intervalech automobily a autobusy, je v ulici neúnosný hluk. Prosím o nápravu. Děkuji

Poklopy na revizních šachtách dešťové i splaškové kanalizace byly jejich správci prověřeny, některé z nich byly vypodloženy. Závada by měla být tímto odstraněna.

Číslo:4000

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:23.10.19

Stav: Vyřešeno

Díra v přechodu

V místě pro přecházení sinice u zastávky "Na ostrůvku" směrem do Doubí je díra v silnici, někdo se tam může pěkně zranit.

Závada byla opravena.

Číslo:3999

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:16.10.19

Stav: Vyřešeno

odpad ze zahrádky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli rostlinný odpad ze zahrádky, pokud popelnice na to určená je už plná, můžu dát do pytle položit k ní, anebo jestli se to může někam odvést.
Děkuji za odpověď,
J.Horký

Dobrý den, přebytečný bioodpad je možné bezplatně uložit na kompostárnu ve St. Roli v Žižkově ulici. https://www.slpkv.cz/kompostarna

Číslo:3997

Nahlášeno:15.10.19

Aktualizace:22.10.19

Stav: Řeší se

příspěvek č. 3943

Dobrý den,

je fajn, že můj příspěvek je sice nahlášený, ale do dnešního dne je bez reakce a tak svoz popelnic probíhá před šestou hodinou raní vesele dál... Naposledy tomu tak bylo dnes, tzn. 15.10. Bude tedy někdo kompetentní situaci konečně řešit??

Dobrý den, platí stále vyhláška která stanovuje dobu nočního klidu do 6:00 hod?? Pokud ano, proč v ulicích Dlouhá, Příčná a ostatních přilehlých ulicích na Výhledě, jezdí svozové společnosti 4x v týdnu po páté ráno a vyvážejí popelnice??? Myslím, že vyhlášky a zákony jsou závazné pro všechny stejně. Nepište mi na tento podmět, prosím, abych vám psal přesné časy a jména svozových společností, opravdu nebudu v pět ráno lítat po bytě, abych vám dodal informace, které si snadno zjistíte u vašich partnerů třeba jen náhledem do výpisu z GPS. Děkuji za váš čas a věřím, že sjednáte nápravu. P.

Svozová společnost byla upozorněna a vyzvána ke zjednání nápravy.

Číslo:3996

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:15.10.19

Stav: Řeší se

Vrba

Dobrý den, prosím o pokácení vrby před domem ve Staré Roli, ul. Nejdlova 12. Tato vrba zde v průběhu několika let vyrostla (jako nálet) a momentálně stíní a listí máme až v domě. V blízkosti vrby se nachází dva okrasné listnaté stromy, které byli vysazené od prvopočátku, takže si myslím, že by v tom neměl být žádný problém. Děkuji, p.Veselý.

Dobrý den,strom prověříme a pravděpodobně upravíme.Kácení zdravých bezpečných a prosperujících stromů nepodporujeme,protože tyto stromy nejlépe snášejí a budou snášet suché počasí.

Číslo:3995

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:05.11.19

Stav: Řeší se

Chybné údaje v katastrálním operátu u parcely p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice [663701], katastrofální stav asfaltového povrchu zpevněných ploch na této parcele

Dobrý den,
jedná se o zjednání nápravy v údajích v katastrálním operátu a fyzicky o provedení opravy silně poškozených asfaltových povrchů zpevněných ploch, včetně provedení vodorovného dopravního značení. Jde o asfaltové plochy veřejného parkoviště a plochy zpevněných obslužných asfaltových komunikací v horních Drahovicích, které se nacházejí v prostoru mezi ulicí Lidická a Národní. Výše uvedené zpevněné plochy jsou v katastrofálním technickém stavu, nevyhovují ani pro provoz osobních automobilů, ani pro bezpečný pohyb chodců. Plochy jsou umístěny na parcele p. č. 250/1 v katastrálním území Drahovice, č. k. ú. 663701. Dle údajů v KN je u výše uvedené parcely uveden způsob využití jako zeleň! Asfaltová zpevněná plocha veřejného parkoviště není vybavena potřebnými zařízeními technické infrastruktury předepsanými pro provoz parkovišť, jako je např. lapač tuků a olejů, nebo vodorovné dopravní značení. Majitelé osobních automobilů zde parkují bez možnosti zaparkovat svůj automobil do vyznačených parkovacích stání. Dochází tak často k blokování výjezdu z parkoviště.
Bohužel Město Karlovy Vary v této záležitosti již desítky let nic nečiní, a ponechává tuto zpevněnou plochu parkoviště a zpevněných asfaltových komunikací k nelibosti občanů nadále v dezolátním stavu, bez provedení jakékoliv důkladnější údržby, případně celkové rekonstrukce. Provizorními opravami nejhorších výtluků, prováděnými v naprosto nevyhovujících, příliš dlouhých časových intervalech, se neodstraní ani hlučnost rozbité vozovky, ani se nezlepší bezpečnost pohybu chodců.
Žádám odpovědné pracovníky magistrátu, aby zjednali ve výše uvedeném neprodleně nápravu, neboť situace je z důvodu přibývajícího počtu automobilů pro obyvatele přilehlých nemovitostí zcela neúnosná.
V relaci s investicemi Města Karlovy Vary do jiných akcí realizovaných v posledních letech, jako je např. výstavba KV Areny, jsou investiční náklady na provedení potřebných oprav výše popsaných ploch a zjednání nápravy v zápisu v KN zcela marginální!!! Je neomluvitelné, že odpovědní pracovníci magistrátu ponechávají tento stav desítky let bez povšimnutí a vystavují tak obyvatele přilehlých nemovitostí trvale nepohodlí a zhoršené kvalitě okolního prostředí.
Žádám o sdělení kontaktu na pracovníky magistrátu, do jejichž agendy spadá tato problematika, za účelem osobního projednání a zjednání nápravy výše popsaného neakceptovatelného stavu veřejných ploch.
Děkuji
S pozdravem
Ing. Ludvík Krejčík, EUR ING
Národní 528/36
360 01 Karlovy Vary
Te. 777 018 600

K dotazu zařazení pozemkové parcely č. 250/1 v k.ú. Drahovice – Změna kultury v KN vyžaduje zadání zpracování GP, kde budou odděleny zpevněné plochy od zeleně. Toto bude realizováno v příštím roce, vzhledem k vyčerpání rozpočtu v letošním roce. Následně bude požádán stavební úřad o vydání rozhodnutí k dělení pozemků. V poslední řadě bude tento dokument předán k zapsání na katastrální úřad.

Číslo:3994

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Nahlášeno

Uklid Gagarinova

Dobry den.
Nevěřícně zírám, nebot k úklidu parkovací plochy pod blokem Gagarinova 7 - 17 asi nedojde. Opet jsou rozmístěny znacky s datem úklidu 18.10 2019, ale u parkoviště Gagarinova 7 - 17 nic a to nezmiňuji parkování u bloku na strane u schodoviteho bloku. Jiz rok tam take nikdo neprovedl uklid. Mam za to, ze firma AVE to asi nechape. Ostatni parkovací plochy v Gagarinove ulici se uklízet budou. Myslim si, ze u Balatonu bych se asi domluvil spise, nez s magistrátem.

Číslo:3993

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Řeší se

Posekání trávy v Bohaticích

Dobrý den, prosíme o posekání trávy v Táborské ul. v Bohaticích. Jedná o zelený cíp u popelnic na tříděný odpad. Děkujeme.

Dobrý den,zatím jsme na posekání trávy nedostali,ale vše upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3992

Nahlášeno:14.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Vyřešeno

Cykloinspirace jak to dělají jinde

V Karlových Varech není na cyklostezkách značení žádné a na těch nekolika místech, kde bylo, již není viditelné. Jinde mají dokonce koncepčně vyřešeny i smíšené cyklostezky s pěšími.

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět, který jste zaslali do rubriky Závad a nedostatků. Vzhledem k tomu, že se Váš podnět netýká této rubriky byl přeposlán na vědomí na příslušný odbor nebo organizaci.

Číslo:3991

Nahlášeno:13.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Nahlášeno

Zrcadlo u křižovatky Krušnohorská

Dobrý den, obracím se na Vás opět se žádostí o umístění zrcadla na křižovatku Krušnohorská x Sedlecká. V únoru jste mi odpověděli, že bude probíhat oprava silnice a se zrcadlem se nepočítá (zkopírovala jsem Vaši odpověď).
Oprava silnice proběhla a musím říci, že dobře, protože auta zde jezdí rychleji a označení nepomohlo bezpečnosti výjezdu z křižovatky. Bylo by dobré, aby se odpovědný zaměstnanec přišel osobně podívat.
Hlavně ráno je zde velký provoz, protože jezdí děti do školy, odpoledne na kroužky ...
A to na louce začala stavba dalších domů. Prosím Vás o prověření.

ZRCADLO U KŘIŽOVATKY
Závadu nahlásil
Nahlášená závada
Chtěla bych požádat, zda - li by bylo možné umístit zrcadlo naproti výjezdu z křižovatky ulice Krušnohorská na ulici Sedlecká. Při odbočování doleva je křižovatka nepřehledná. Hlavně ve špičkách. Děkuji Boleslavová

Stav
Vyřešeno
Odpověď
V letošním roce se bude opravovat křižovatka ulic Sedlecká x Krušnohorská, kde dojde hlavně k úpravě rozhledových poměrů a opravě chodníku. Z tohoto důvodu DI PČR Karlovarského kraje nesouhlasí s umístěním zrcadla.
Zodpovědný pracovník
Fotografie

Číslo:3990

Nahlášeno:11.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Řeší se

Posekaní trávy

Dobrý den bylo nám slíbeno do konce září posekaní trávy okolo domu v ulici Jasmínová 13,nebylo tak učiněno, nezapomněli jste na nás, děkuji SVJ

Dobrý den,zatím jsme posekat nestihli,ale vše upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:3989

Nahlášeno:11.10.19

Aktualizace:14.10.19

Stav: Řeší se

Revitalizace vnitrobloku Družstevní, Svobodova, Závodu Míru

Dobrý den,
už od začátku roku 2017 se mluví o revitalizaci vnitrobloku mezi domy Svobodova 700 - 701, Družstevní 706 - 710, Hlávkova 711 a 712 a Závodu Míru 547. Poslední informace, které jsou zveřejněny na webových stránkách říká, že 5. února 2018 došlo k jednání, na kterém byla dohodnuta finální varianta, kterou projektant předloží ke schválení. Od té doby se nic neděje. Dočkáme se tedy alespoň v příštím roce důstojného okolního prostředí?
Děkuji za odpověď

Investice je zařazena v návrhu rozpočtu pro rok 2020. Rozpočet města musí následně schválit Zastupitelstvo města Karlovy Vary.

Číslo:3988

Nahlášeno:09.10.19

Aktualizace:17.10.19

Stav: Vyřešeno

Poškozená nefunkční lampa

Nefunkcni a poškozená lampa verejneho osvětlení číslo 175/53 Vodárenská ulice. Prosím o opravu. Děkuji

Dobrý den, opraveno 16.10.

Číslo:3987

Nahlášeno:09.10.19

Aktualizace:09.10.19

Stav: Řeší se

Viz příspěvek 3981 Vyšehradská

Díky za odpověď, je však hluboce necitlivá.

Vyplývá z ní, že letošní zimu a kdoví kolik dalších, musí obyvatelé ještě "vydržet"
Chápeme, že na úřadě se nikdo nevžije do situace, kdy se jde s nákupem od autobusu v zimě v 5 za úplné tmy. Sune se po centimetrech po paměti s kopce dolů strachy bez sebe.

Ulice je příkrá, není osvětlená, a je špatně udržovaná, což obyvatele a návštěvníky vážně ohrožuje na zdraví.
Lampu a kvalitnější údržbu potřebujeme už teď.
Bez osvětlení jsme od doby, kdy se postavil Parkovací dům, což je již 10 let.

Úklid během zimního období se bude zajišťovat a provádět, jako v předcházejících letech, pomoci „ručáků“ a ručního posypu.
Vzhledem k tomu, že je komunikace ve velkém příčném sklonu, není zde možné provádět strojní zimní údržbu .

Číslo:3986

Nahlášeno:09.10.19

Aktualizace:10.10.19

Stav: Řeší se

Otřesné prostředí ve Staré Roli a okolí

Ve Staré Roli není bezpečné chodit venku. Schází se zde feťáci a dealeří v hojném počtu, a to i za bílého dne. Nevíc se drogy užívají a prodávají v blízkostí zakladných škol a školek, a to i během doby, kdy děti chodí do školy a ze školy domů. Byl jsem několikrát svědkem toho, že tato individua, verbálně napadla nebo urážela dědi z těchto škol, které byli na cestě domů. Bohužel, i zdejší nádraží neslouží k svému účelu a celodeně slouží jako přístřešek pro pro uživatele a distributeli drog. Jsem přesvědčen, že budova nádraží, a přilehlé zahrádky slouží, jako zázemí pro tyto osoby, několikrát jsem je viděl vycházet z budovy a ze zdálenějši zahrádky. Je mi líto, že se stává že našeho města popelnice republiky. Toto město v budoucnu nebuse místo, kde bych chtěl, aby vyrůstali mé děti.

Dobrý den,

tento příspěvek je obecným tvrzením. Drogovou problematiku řeší PČR, pokud máte konkrétní poznatky oznamte je prosím na PČR.
Děkujeme.

Číslo:3985

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:09.10.19

Stav: Nahlášeno

3951, 3971 Kontrola staveb - nepořádek

Dobrý den,žádám vás tento týden znovu o kontrolu stavby. Zda bylo řádně splněno. Nechceme tu mít smetiště. Děkuji Vám

Číslo:3984

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:09.10.19

Stav: Vyřešeno

3952 Propadlý chodník u vchodu gymnázia

Dobrý den, vyřešeno v žádném případě není!
Můžete se milý úřední dojít zkontrolovat stav opravy?
Bylo opraveno částečně tak možná z 1/4...

Byl opraven propad v zámkové dlažbě, který byl přes celou šíři chodníku. Opravu asfaltového krytu evidujeme pro následující období.

Číslo:3983

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:06.11.19

Stav: Vyřešeno

Oprava Škroupova ulice

Dobrý den,
rád bych upozornil na kvalitu opravy Škroupovy ulice, kde nejsou opraveny chybějící obrubníky na druhé strany ulice. Vlastně celá protější strana nebyla opravena a je ve střašném stavu. Nyní se začíná již asfaltovat, doufám že ještě bude dodatečně opraveno.
Přidávám fotografie, kde je vidět hrozný stav těchto obrubníků, je zde i místo kde se uvolňuje svah a hrozí nebezpečí pádu.

Děkuji a přeji hezký den
Ing. Michal Heidenreich

Chybějící obrubníky byly doplněny, v některých místech vyrovnány.

Číslo:3982

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:16.10.19

Stav: Řeší se

Další úraz na schodišti k Jelenímu Skoku - po žlutě značené turistické stezce

Stav stezky je tak mizerný, že se tam každou chvíli někomu něco stane.

Dobrý den,

je to lesní stezka, která je vylepšená pro lepší chůzi i schody a ochranným zábradlím. Není to žádný rovný pouliční chodník. A přes to je již na tuto stezku připraven projekt na její revitalizaci. Nyní se hledá dotační titul k jeho realizaci.

Číslo:3981

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:09.10.19

Stav: Řeší se

Osvětlení ulice Vyšehradská

S obavami očekáváme blížící se zimní období.
Dříve v již 6 ráno projel traktůrek, nyní někdy až v 17,00 naběhnou dva chlapci s popelnicí.
Ulice není v horní části vůbec osvětlena a když to tam tak klouže, je to o zdraví. Na domech chybí zábradlí. Dříve byla na každém domě.
Prosíme o nápravu, o lampu jsme žádali již dávno.

Vyšehradská ulice je připravena k rekonstrukci, PD je již zpravována.
Zábradlí v horní části není, jelikož vlastník nemovitosti nedal k umístění zábradlí souhlas. Nové veřejné osvětlení je řešeno v rámci rekonstrukce.

Číslo:3980

Nahlášeno:08.10.19

Aktualizace:22.10.19

Stav: Vyřešeno

Nesvítí lampa Luční Vrch 8

Nahlašujeme prasklou žárovku na Lučním Vrchu 8. Výše uvedený odkaz nefunguje

Dobrý den, opraveno 18.10.2019.

Číslo:3979

Nahlášeno:07.10.19

Aktualizace:10.10.19

Stav: Vyřešeno

Chybějící mřížka v podchodu

Dobrý den,
prosím o opravu chybějící mřížky v podchodu z ulice Táborské směrem na Drahovický most. Je zde riziko úrazu. Děkuji.

Oprava provedena – chybějící část mřížky byla nahrazena plechem.

Číslo:3978

Nahlášeno:07.10.19

Aktualizace:08.10.19

Stav: Vyřešeno

Nepořádek u kontejnerů

Dobrý den,
Posílám Vám fotografie pravidelného nepořádku u kontejnerů na Závodní ulici.

Dobrý den,pravidelný nepořádek pravidelně uklízíme.Zajistíme úklid co nejdříve.

Číslo:3977

Nahlášeno:07.10.19

Aktualizace:08.10.19

Stav: Řeší se

náhrobek barona von Lützow

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda bude v blízké době na programu oprava náhrobku barona Lützowa na hřbitově v Drahovicích, který byl významným karlovarským občanem a zdejším mecenášem. Nápisy na náhrobku se již téměř ztratily a tak upadá v zapomnění. Věřím, že by stačilo zvýraznit písmena.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,stav prověříme a případně opravíme.

Číslo:3975

Nahlášeno:07.10.19

Aktualizace:08.10.19

Stav: Řeší se

Uvolněná lampa veřejného osvětlení

Dobrý den chtěl bych nahlásit uvolněnou lampu veřejného osvětlení prasklý beton lampa je uvolněná

Dobrý den, prosíme o upřesnění místa uvolněné lampy veřejného osvětlení.

Číslo:3974

Nahlášeno:06.10.19

Aktualizace:15.11.19

Stav: Vyřešeno

Podchod od Terminálu do Centra

Takhle to vypadá v podchodu od Terminálu po dešti, jezera vody, která přijíždějící host musí překonat, aby se dostal do centra. Musí ještě projít kolem stěn hrůzy, aby zde snad nabyl zkresleného dojmu o světoznámém lázeňském městě a byl tak připraven snad na ještě horší zážitky? Prosím zaměřte pozornost na toto frekventované místo, když už máme to hezké vlakové nádraží a usilujeme o zápis do Unesco.

Dobrý den, neutěšený stav podchodu evidujeme, na kompletní plánovanou rekonstrukci prozatím nebyly vyčleněny finanční prostředky. Odtokové žlábky jsou vyčištěny, byla provedena oprava – výměna ACO dreinu pod schodištěm z Varšavské ulice. Uvolněné dlaždice jsou postupně opravovány, zvažuje se nahrazení počmáraných stěn odborně povoleným grafitti.

Číslo:3973

Nahlášeno:06.10.19

Aktualizace:07.10.19

Stav: Řeší se

Nepořádek u kontejnerů

Takhle to vypadá u kontejnerů u Doubského mostu na ulici Studentská.

Dobrý den,uklidíme co nejdříve.

Číslo:3972

Nahlášeno:06.10.19

Aktualizace:08.10.19

Stav: Řeší se

Propadlý chodník Západní ul. - v nejužším místě

Dobrý den,
na Západní ulici vedle telefonní budky a přechodu je propadlý chodník v kterém se v létě tvoří kaluže a v zimě led. Vyhnout se lze pouze přes silnici. Bylo by to možné opravit dříve než bude zima? Děkuji J. Fraňková

Dobrý den, opětovně jsme závadu reklamovali.

Číslo:3971

Nahlášeno:06.10.19

Aktualizace:08.10.19

Stav: Řeší se

3951 Kontrola staveb - nepořádek

Dobrý den,
V nejbližších dnech bude opět probíhat broušení polystyrenu. Žádám naše úřady, aby provedly kontrolu jestli bude proveden řádný úklid. Nechci, aby zde po každé stavební firmě zde vznikalo smetiště. Děkuji

Dobrý den,
na místě stavby byla dnešního rána technickým odborem MMKV provedena kontrola a bylo zjištěno, že v okolí stavby se nachází nepořádek. Bylo stavbyvedoucímu domluveno s tím, že odpoledne provede okamžitou nápravu a pak se bude o pořádek v okolí lépe starat.