UDRŽITELNÁ DOPRAVA MĚSTA KARLOVY VARY

 

 

 

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY A GENEREL DOPRAVY KARLOVY VARY

Posuzování vlivů na životní prostředí

Ve čtvrtek 8.10.2020 od 15:00 hodin se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí v Lidovém domě Karlovy Vary, Stará Role.

Zápis z veřejného jednání je dostupný zde

Prezenční listina k nahlédnutí zde

 

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K
https://kvprojekty.cz/cs/plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy
https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy

Podklady k Plánu udržitelné městské mobility

MODEL VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Pavlína Stracheová

Poslední aktualizace: 28.3.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám