UDRŽITELNÁ DOPRAVA MĚSTA KARLOVY VARY

Zastupitelstvo města Karlovy Vary 21. 6. 2022 schválilo dokumenty "Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary" a "Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu".

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
PN0Q03~M_0.PDF85.22 MB
Rozptylová studie - přílohy

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY A GENEREL DOPRAVY KARLOVY VARY

Posuzování vlivů na životní prostředí

Ve čtvrtek 8.10.2020 od 15:00 hodin se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí v Lidovém domě Karlovy Vary, Stará Role.

Zápis z veřejného jednání je dostupný zde

Prezenční listina k nahlédnutí zde

 

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K
https://kvprojekty.cz/cs/plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy
https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy

Podklady k Plánu udržitelné městské mobility

MODEL VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Pavlína Stracheová

Poslední aktualizace: 11.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám