Dokument Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednávání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (viz příloha níže).

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K

https://kvprojekty.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-generel-dopravy

https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Martina Riedlová

Poslední aktualizace: 14.9.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám