Povolení stavby

Obecné stavby

Povolení stavby vodního díla

Kde to vyřídíte

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary

Adresa: Magistrát města II, U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři(ích), jehož(jejichž) obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Karlovy Vary.

Co k tomu potřebujete

  • vyplněný formulář žádosti(í)
  • projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  • doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Formuláře

Potřebné formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí na nástěnce vodoprávního úřadu, nebo Ministerstva zemědělství ČR v sekci vodní hospodářství. Dále níže v dokumentech.

Povolení k nakládání s vodami

Kde to vyřídíte

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary

Adresa: Magistrát města II, U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary.

Co k tomu potřebujete

Vyplněný formulář žádosti, doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Formuláře

Potřebné formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 432/2001 Sb., k vyzvednutí na nástěnce vodoprávního úřadu, nebo Ministerstva zemědělství ČR v sekci vodní hospodářství. Dále níže v dokumentech.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám