Cestovní pas

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

I. PATRO - PŘÍJEM všech žádostí o vydání nových dokladů, tj. občanských průkazů nebo cestovních dokladů

telefonní kontakt: 353 151 126, 353 151 127, 353 151 444, 353 151 134, 353 151 135, 353 151 136
 

PŘÍZEMÍ - VÝDEJ všech hotových dokladů, tj. občanských průkazů i cestovních pasů

telefonní kontakt: 353 151 330, 353 151 372

Zákonná lhůta pro vyhotovení standardního občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu s biometrickými údaji je 30 dnů ode dne podání žádosti. Do této lhůty je žádost zpracována Státní tiskárnou cenin s.p., je vyroben samotný doklad a tento doklad je odeslán zpět prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Vyrobené doklady jsou zasílány průběžně cca 2 – 3x do týdne.

Dále je možnost požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách – 5 pracovních dnů a 24 hodin v pracovních dnech.

Podrobnosti k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů jsou popsány v návodech životních situací - viz. odkazy k rozkliknutí níže.

Prostřednictvím služby elektronického objednávání si můžete podle svých časových možností zvolit termín – den a hodinu vaší návštěvy.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Na pracovišti příjmu žádostí je pořadový lístek z vyvolávacího systému vydán poslednímu klientovi čtvrt hodiny před koncem úředních hodin.

 

Termín pro převzetí vyhotovených cestovních pasů

Cestovní pas si můžete vyzvednout na Magistrátě města Karlovy Vary, Moskevská 21, v přízemí budovy po pravé straně od hlavního vchodu číslo dveří 019

Žádost o cestovní pas podaná v termínu do:

Cestovní pas možno vyzvednout v termínu od:

06.03.2020

16.03.2020

Upozornění:
Termíny vyzvednutí platí v případě podání žádosti o cestovní pas ve standardní lhůtě (netýká se žádostí o vydání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách) na Magistrátě města Karlovy Vary.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Dagmar Záhoretzová
Poslední aktualizace: 13.03.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah