Odbor kancelář tajemníka

Činnost odboru

Odbor kancelář tajemníka vede zejména komplexní personální agendu magistrátu města v návaznosti na systemizaci pracovních míst, zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a zpracovává platy zaměstnanců zařazených na magistrátu města, městské policii a odměny členů zastupitelstva. Odbor administruje agendu zákona o právu shromažďovacím a rovněž zabezpečuje plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 78/22
Přílohy: doc
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. června 2022 č. 579
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 75/22, 76/22, 77/22
Přílohy: doc
Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině platné od 27.6.2022
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 71/22, 72/22, 73/22, 74/22
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Zaměstnanec odboru financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary - agenda daňové problematiky
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení místních poplatků odboru financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Mimořádné opatření MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN s účinností od 14.4. 2022 do odvolání
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-12/MIN/KAN- seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 1. 3. 2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření MZDR - výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu s účinností od 25. 2. 2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022
Přílohy: pdf
Zrušení mimořádného opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.2.2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců
Přílohy: pdf
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Přílohy: pdf

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ludmila Čápová
zúčtování platů
l [emailtecka] capovaatmmkv [emailtecka] cz 353151303 Moskevská 21
102
Radka Kotlánová
vzdělávání zaměstnanců, archivy, ekonom odboru
r [emailtecka] kotlanovaatmmkv [emailtecka] cz 353151455 Moskevská 21
103
Libuše Krejčíková
Zúčtování platů
l [emailtecka] krejcikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151137 Moskevská 21
101
Nikola Ševcovičová
Senior Point, ztráty a nálezy
n [emailtecka] sevcovicovaatmmkv [emailtecka] cz 353151999, 607038759 Moskevská 21
015
Agnesa Skopalová
personalistika, platy MP, spisová služba
a [emailtecka] skopalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151304 Moskevská 21
105
Ludmila Taxová
l [emailtecka] taxovaatmmkv [emailtecka] cz 35315160 Moskevská 21
432
Lukáš Zelenka
zaměstnanec krizového řízení
l [emailtecka] zelenkaatmmkv [emailtecka] cz 353151453 Moskevská 21
432

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Filip Lepík

Poslední aktualizace: 1.8.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám