Odbor kancelář tajemníka

Činnost odboru

Odbor kancelář tajemníka vede zejména komplexní personální agendu magistrátu města v návaznosti na systemizaci pracovních míst, zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a zpracovává platy zaměstnanců zařazených na magistrátu města, městské policii a odměny členů zastupitelstva. Odbor administruje agendu zákona o právu shromažďovacím a rovněž zabezpečuje plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému.

Úřední hodiny všech agend

Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 20.05.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 19.05.2020 25.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 18.05.2020 25.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 18.05.2020 25.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 18.05.2020 25.05.2020
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 40/20, 41/20 18.05.2020 03.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 18.05.2020 08.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 18.05.2020 25.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření 18.05.2020 25.05.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, 39/20 13.05.2020 29.05.2020
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR 12.05.2020 08.06.2020
Sbírka zákonů - 235 USNESENÍ VLÁDY 11.05.2020 08.06.2020
Usnesení vlády č. 225 a 227/2020 Sb. o zrušení krizových opatření; usnesení vlády č. 226/2020 Sb. o přijetí krizového opatření 05.05.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům soc.služeb k přijímání nových klientů a jejich testování 04.05.2020 08.06.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142/2020 Sb. 04.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu org.veřejné moci a státních orgánů 04.05.2020 08.06.2020
Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu, přijetí krizových opatření č. 220 až 222/2020 Sb. 04.05.2020 08.06.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 143/2020 Sb. 04.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze 04.05.2020 08.06.2020
Usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 223 a 224/2020 Sb. 04.05.2020 08.06.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 144 a 145/2020 Sb. 04.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení k zajištění Rapid testu u poskytovatelů zdravotních služeb 04.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče .. 04.05.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů ve školách 04.05.2020 08.06.2020
Sbírka zákonů, částka 76 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., Usnesení vlády o zrušení krizového opatření č. 143/2020 Sb. 28.04.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání 27.04.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob na celém území ČR 27.04.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami 27.04.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. městě Praze 27.04.2020 08.06.2020
Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů, přijetí krizového opatření č. 203 a 204/2020 Sb. 27.04.2020 08.06.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 193/2020 Sb. až 198/2020 Sb. (Sbírka zákonů, částka 70) 24.04.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - kulturní a jiné akce nad 100 osob 20.04.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - elektronické žádanky v prostředí NZIS od 18.4.2020 20.04.2020 08.06.2020
Sbírka zákonů, částka 66 - usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 421, 422 20.04.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - chytrá karanténa 20.04.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce nad 5 000 osob 20.04.2020 08.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - k návratu z pobytu na území Italské republiky 20.04.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ukončování karantény od 22.4.2020 16.04.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení Vězeňské službě ČR 16.04.2020 02.07.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 16.04.2020 08.06.2020
Usnesení vlády ČR č. 194, 197 až 201 16.04.2020 08.06.2020
Ukončení platnosti části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - CzechPOINT 15.04.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách 15.04.2020 30.06.2020
Sbírka zákonů, částka 62 - nařízení vlády o přijetí krizových opatření (č. 172 až 174/2020 Sb.) 15.04.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN 14.04.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN 14.04.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN 14.04.2020 30.06.2020
Usnesení vlády ČR č. 396,403,404 14.04.2020 30.06.2020
Nařízení vlády ČR - Sbírka zákonů č. 154/2020, 155/2020 14.04.2020 30.06.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 150 až 153 - Sbírka zákonů, částka 56 07.04.2020 30.06.2020
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO 07.04.2020 30.06.2020
Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020 a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) 07.04.2020 30.06.2020
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření 20.03.2020 08.06.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 19.03.2020 08.06.2020

Kontakty

Vedoucí odboru

PhDr. Filip Lepík

Telefon:353 151 415

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:104

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Zdeněk Bujárek
zaměstnanec krizového řízení
353 151 454 Moskevská 21
432
Ludmila Čápová
zúčtování platů
353 151 303 Moskevská 21
102
Zdeňka Charvátová
zúčtování platů
353 151 310 Moskevská 21
101
Bc. Adéla Kaschnerová
zaměstnanec krizového řízení, inventarizace majetku
353 151 160 Moskevská 21
432
Libuše Krejčíková
Senior Point, ztráty a nálezy
353 151 333 Moskevská 21
Senior Point
Ivana Rubešová
vzdělávání zaměstnanců, archivy, ekonom odboru
353 151 455, 702 265 122 Moskevská 21
103
Agnesa Skopalová
personalistika, platy MP, spisová služba
353 151 304 Moskevská 21
105
Lukáš Zelenka
zaměstnanec krizového řízení
353 151 453 Moskevská 21
432

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Filip Lepík
Poslední aktualizace: 01.08.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah