Odbor kancelář tajemníka

Činnost odboru

Odbor kancelář tajemníka vede zejména komplexní personální agendu magistrátu města v návaznosti na systemizaci pracovních míst, zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a zpracovává platy zaměstnanců zařazených na magistrátu města, městské policii a odměny členů zastupitelstva. Odbor administruje agendu zákona o právu shromažďovacím a rovněž zabezpečuje plnění úkolů na úseku integrovaného záchranného systému.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 4/22, 5/22, 6/22
Přílohy: doc
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1515/2022-1/MIN/KAN - ze dne 29.12.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1519/2022-1/MIN/KAN - ze dne 18.11.2021 k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2, s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN - ze dne 29.12.2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN - ze dne 5.1.2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 705/2022-2/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení dopravně správních agend odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení nálezu č.2/22, 3/22
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec odboru financí a ekonomiky - agenda účetnictví
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - metodik daní odboru financí a ekonomiky
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru životního prostředí
Přílohy: doc
Mimořádné opatření č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN - testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17.1.2022
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - sociální pracovník
Přílohy: doc
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-31/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 26.12.2021 do 28.12.2021, dále od 3.1.2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-32/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 29.11.2021 do 2.1.2022
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob, s účinností od 19.7.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN - stanovení ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, s účinností od 1.9.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 3.1.2022
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka, s účinností od 4.1.2022
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14601/2021-33/MIN/KAN ze dne 23.12.2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 30.12.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-138/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup do ČR (od 27.12.2021)
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR - diskriminační RT-PCR vyšetření (od 26.12.2021), čj. MZDR 9807/2021-5/MIN/KAN
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření čj. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN - screeningové testování ve školách (od 3.1.2022)
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 14.12.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 9807//2021-4/MIN/KAN - ze dne 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.12.2021
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců
Přílohy: pdf
Rozhodnutí č. MZDR 39875/2021-4/OLZP - o dočasném povolení použití distribuce a použití medicinálního kyslíku
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN - stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních, s účinností od 29.11.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN ze dne 5.3.2021 k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISIN, s účinností od 23.11.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN -stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22.11.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22.11.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN - stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22.11.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN - ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k nahlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN - ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR - ochrana dýchacích cest s účinností od 1.11.2021
Přílohy: pdf
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Přílohy: pdf

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ludmila Čápová
zúčtování platů
l [emailtecka] capovaatmmkv [emailtecka] cz 353151303 Moskevská 21
102
Ing. Adéla Kaschnerová
zaměstnanec krizového řízení, inventarizace majetku
a [emailtecka] kaschnerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151160 Moskevská 21
432
Radka Kotlánová
vzdělávání zaměstnanců, archivy, ekonom odboru
r [emailtecka] kotlanovaatmmkv [emailtecka] cz 353151455 Moskevská 21
103
Libuše Krejčíková
Zúčtování platů
l [emailtecka] krejcikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151137 Moskevská 21
101
Nikola Ševcovičová
Senior Point, ztráty a nálezy
n [emailtecka] sevcovicovaatmmkv [emailtecka] cz 353151333, 607038759 Moskevská 21
015
Agnesa Skopalová
personalistika, platy MP, spisová služba
a [emailtecka] skopalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151304 Moskevská 21
105
Lukáš Zelenka
zaměstnanec krizového řízení
l [emailtecka] zelenkaatmmkv [emailtecka] cz 353151453 Moskevská 21
432

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Filip Lepík

Poslední aktualizace: 1.8.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám