Odbor vnitřních věcí

Klienti, kteří potřebují v současné době vyřídit na Magistrátu města Karlovy Vary matriční záležitost (narození, manželství, úmrtí atd.), obdrží v přízemí budovy Moskevská 21 na informačním pultu pořadové číslo s uvedením přesného času pro vyřízení, aby se předešlo kumulaci více čekajících osob. Termín schůzky na matrice lze domluvit i telefonicky – na tel. č. 353 151 281 nebo 353 151 145.


Výměnu osobních dokladů je možné dočasně odložit na dobu po skončení nouzového stavu. I toto dočasné opatření má podpořit snahu co nejvíce omezit pohyb osob i činnost institucí a chránit tak zdraví osob.

K prokázání totožnosti na území České republiky je možné využívat i občanské průkazy nebo cestovní pasy, u kterých již skončila doba platnosti. Máte-li alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), prokazujte se jedním z nich. I řídit vozidlo je v době nouzového stavu možné s průkazem, jehož platnost skončila.

Podrobné stanovisko Ministerstva vnitra ČR


Činnost odboru

Odbor vnitřních věcí zajišťuje zejména agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, matriku, evidenci obyvatel, ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, agendu přestupků, ztrát a nálezů, voleb. 


Rozsah správního obvodu při výkonu státní správy

Správní obvod na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů:
Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice a území vojenského újezdu Hradiště.

Úřední hodiny všech agend

Jednotlivé agendy odboru

 • informace:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 355
  přízemí
   
 • podatelna:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 205, 353 151 445, 353 151 446
  přízemí vlevo, kancelář č. 011 B
  Magistrát města II, U Spořitelny 2
  tel.: 353 152 641, 353 152 643
  přízemí vlevo, kancelář č. 14
   
 • občanské průkazy a cestovní doklady:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  přízemí - výdej všech hotových dokladů, tj. občanských průkazů i cestovních pasů
  tel.: 353 151 330, 353 151 372
  1. patro - příjem všech žádostí o vydání nových dokladů, tj. občanských průkazů nebo cestovních dokladů
  tel.: 353 151 126, 353 151 127, 353 151 444
  Informace k občanským průkazům také na tel.: 353 151 129, 353 151 134, 353 151 135, 353 151 136
   
 • matrika:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 281, 353 151 282, 353 151 283, 353 151 145
  3. patro, kancelář č. 307 - 310
   
 • evidence obyvatel, ohlašovna pobytu:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 206
  přízemí vlevo
   
 • ověřování:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 276, 353 151 287
  přízemí vpravo, kancelář č. 17a 
   
 • Czech POINT:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 276, 353 151 287
  přízemí vpravo, kancelář č. 17a
   
 • přestupky:
  Magistrát města I, Moskevská 21
  tel.: 353 151 220, 353 151 289, 353 151 146, 353 151 351
  3. patro, kancelář č. 314, 315, 317, 318
  tel.: 353 151 207
  1. patro, kancelář č. 119.
Položka Datum zveřejnění Datum stažení
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice 03.07.2020 23.07.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička 03.07.2020 19.08.2020
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražebního jednání - Květuše Kubková 01.07.2020 17.07.2020
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Bican 30.06.2020 13.08.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 30.06.2020 21.07.2020
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře 30.06.2020 21.07.2020
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Sedlec 30.06.2020 21.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role 24.06.2020 15.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 24.06.2020 15.07.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 23.06.2020 14.07.2020
ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Rybáře 23.06.2020 14.07.2020
ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Olšová Vrata 23.06.2020 14.07.2020
ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Sedlec 23.06.2020 14.07.2020
SORETA Group, a. s. - dražební vyhláška - Pavel Kuliš 23.06.2020 04.08.2020
Exekutorský úřad v Teplicích - Usnesení - Dražební vyhláška - Vjačeslav Annenkov 18.06.2020 26.08.2020
EÚ Praha 3, Opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s.r.o. 18.06.2020 21.07.2020
EÚ Praha 3, Opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s.r.o 18.06.2020 21.07.2020
MUDr. Frančíková - Oznámení o ukončení činnosti 08.06.2020 15.07.2020
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků 05.06.2020 30.09.2020
EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Lucie Osmanová 05.06.2020 06.08.2020
EÚ Brno město - Dražební vyhláška - Alena Kešelová 25.05.2020 10.07.2020
SPÚ - vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej majetku 15.05.2020 14.07.2020
Usnesení Exekutorského úřadu Přerov o odročení dražebního roku - pov. Nikola Naďová 20.04.2020 18.07.2020
Oznámení Státního pozemkového úřadu Praha 3 o zamýšleném převodu pozemku - k. ú. Sedlec u Karlových Var 15.04.2020 15.07.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038
Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary
V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu. Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Jindřiška Gallová

Telefon:353 151 284

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:zástupkyně tajemníka, vedoucí odboru vnitřních věcí

Kancelář:311

Oddělení matriky a evidence obyvatel
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Věra Ježková
vedoucí oddělení - matrika a evidence obyvatel
353 151 250 Moskevská 21
311
Pavlína Budková
informace, úřední deska
353 151 355 Moskevská 21
informační pult
Dagmar Duchanová
matrika manželství, partnerství, úmrtí, změna jména a příjmení
353 151 281 Moskevská 21
310
Andrea Dušková
správní řízení na úseku evidence obyvatel
353 151 123 Moskevská 21
12
Alena Grundmannová
matrika manželství, partnerství, úmrtí, změna jména a příjmení
353 151 145 Moskevská 21
310
Renée Havlíčková
evidence obyvatel
353 151 206 Moskevská 21
12
Radka Kotlánová
kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT, ověřování podpisů a listin
353 151 276 Moskevská 21
018
Lucie Petržilková
evidence obyvatel
353 151 154 Moskevská 21
120
Martina Pilařová
kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT, ověřování podpisů a listin
353 151 287 Moskevská 21
018
Bc. Petra Pudilová
evidence obyvatel
353 151 148 Moskevská 21
120
Petra Révayová
matrika narození, změna jména a příjmení
353 151 234 Moskevská 21
306a
Alexandra Štěpánková
matrika narození, změna jména a příjmení
353 151 282 Moskevská 21
306a
Mgr. Blanka Těšínská
matrika narození, změna jména a příjmení
353 151 283 Moskevská 21
307
Oddělení OP a CD
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Lenka Metelková DiS.
vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
353 151 269 Moskevská 21
110
Anna Drábková
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 126 Moskevská 21
111
Veronika Habáňová
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 136 Moskevská 21
133
Zuzana Janečková
správní řízení a přestupky na úseku OP, CD
353 151 208 Moskevská 21
119
Roman Kalán
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 135 Moskevská 21
133
Pavlína Kyselá
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 444 Moskevská 21
111
Regina Schmoegerová
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 135 Moskevská 21
133
Richard Stöhr
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 134 Moskevská 21
133
Pavla Vicaňová
občanské průkazy, cestovní doklady
353 151 127 Moskevská 21
111
Oddělení hospodářské správy
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Dagmar Polívková
vedoucí oddělení hospodářské správy
353 151 285 Moskevská 21
323
Jana Bönschová
telefonní ústředna MM I.
353 151 111 Moskevská 21
ústředna
Blanka Bratršovská
evidence a inventarizace majetku vnitřní správy MM I.
353 151 286 Moskevská 21
316A
Miloslav Brožovský
vrátnice MM II.
353 152 777 U Spořitelny 2
vrátnice MM II.
Václav Bureš
údržba MM II.
353 152 647 U Spořitelny 2
údržba MM II.
Jana Kollariková
závodní stravování MM II.
353 152 648 U Spořitelny 2
stravování MM I.
Ing. Soňa Křepelová
hospodářská správa budovy MM II.,autoprovoz
353 152 644 U Spořitelny 2
323
Miluše Lehečková
ekonom MM I.
353 151 288 Moskevská 21
214
Jaroslav Ludvík
vrátnice MM I.
353 151 201 Moskevská 21
vrátnice MM I.
Hana Mašatová
závodní stravování MM I.
353 151 427 Moskevská 21
stravování MM I.
Jan Pelech
vrátnice MM I.
353 151 201 Moskevská 21
vrátnice MM I.
Miroslav Poprštein
řidič
353 152 646 U Spořitelny 2
garáž
Květa Řezáčová
vrátnice MM II.
353 152 777 U Spořitelny 2
vrátnice MM II.
Věra Šteklová
závodní stravování MM II.
353 152 648 U Spořitelny 2
stravování MM II.
Jana Švehlová
závodní stravování MM I.
353 151 427 Moskevská 21
stravování MM I.
Michal Svoboda
řidič
353 152 646 Moskevská 21
garáž
Bc. Eliška Vaníčková
evidence a inventarizace majetku vnitřní správy MM II.
353 152 645 U Spořitelny 2
321
Roman Žák
údržba MM I.
353 151 239 Moskevská 21
údržba MM I.
Oddělení podatelen a spisové služby
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Martina Košíková
vedoucí oddělení podatelen a spisové služby
353 151 223 Moskevská 21
333
Andrea Bradová
podatelna MM
353 151 446 Moskevská 21
011
Věra Chocová
podatelna MM
353 151 205 Moskevská 21
011
Alena Görglová
podatelna MM
353 152 643 U Spořitelny 2
014
Ivana Štěpánová
spisová služba
353 151 229 Moskevská 21
333
Tatjana Valeriánová
podatelna MM
353 152 641 U Spořitelny 2
14
Marcela Vaňková
podatelna MM
353 151 445 Moskevská 21
11
Oddělení přestupků
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Zdeňka Raková
vedoucí oddělení přestupků
353 151 220 Moskevská 21
318
Jan Drobil
přestupky
353 151 289 Moskevská 21
315
Lubomír Kousal
přestupky
353 151 351 Moskevská 21
314
Jaroslava Krupičková
přestupky
353 151 207 Moskevská 21
119
Zdeňka Pokorná
přestupky
353 151 146 Moskevská 21
317

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Věra Ježková
Poslední aktualizace: 27.04.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah