Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.20/2023, PDZ, Hory, parkoviště u st.p.č. 57/1.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.21/2023, MDZ, Nejdek, MK ul. Kollárova - slepé rameno.
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu části p.p.č. 185/11 a 185/14 v k.ú. Tuhnice - samoobslužný prodej květin
Přílohy: pdf pdf
Usnesení jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 24. 01. 2023
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.17/2023, MDZ, Mírová p.p.č. 150/1, 150/2, výstavba komunikace a inženýrských sítí.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 18/2023, MDZ MK KV Chodovská - doplnění dopravního značení
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad PRAHA - Kbely - Usnesení - Dražební vyhláška - JAN MIŠÍK
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KARLOVY VARY
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ CIHELNY - KARLOVY VARY
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DVORY - KARLOVY VARY
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SEDLEC U KARLOVÝCH VARŮ
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha - Kbely - Usnesení - Dražební vyhláška - Jan Mišík
Přílohy: pdf
Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem
Přílohy: pdf
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 21. 2. 2023 od 7:30 do 15:30 hod.- Karlovy Vary - Doubí, ulice K Přehradě
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - změna ÚR "Komunikace a sítě technického vybavení pro budoucí výstavbu rodinných domů - Stanovice"
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - změna ÚR "Komunikace a sítě technického vybavení pro budoucí výstavbu rodinných domů - Stanovice"
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška -BANNERON BUSINESS s.r.o.
Přílohy: pdf
ČEZ - Plánovaná odstávka 20. 2. 2023, od 7:30 hod do 14:30 hod., Karlovy Vary - Dvory, ul. V. Meerwalda
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - ALEŠ VOJTA
Přílohy: pdf
oznámení o zahájení společného řízení: "Nejdek, p.p.č. 2050/47, domovní ČOV"
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 356/2022, MDZ MK KV Východní - parkoviště
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
Přílohy: docx
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - ENERGETIC PROGRAMMES CENTER
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.14/2022, PDZ, Nové sídlo společnosti Schmitt + Sohn Česká republika -nové připojení.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.15/2023, MDZ, Změna dopravního značení ul. Krátká v obci Nová Role.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Areál Stará Role - Letná, změna ÚR
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 4/2023; PDZ MK KV Závodní, Lipová, Na Průhoně, V. Meerwalda, Růžová, 1. máje - 23
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 339/2022 - dodatek č. 1, kterým se ruší OOP č. 339/022 ze dne 23. 11. 2022 ve věci stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci Mariánskolázeňská v obci Karlovy Vary
VV OOP č. 339/2022 - dodatek č. 1
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 310/4 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění vraku vozidla Fiat Stilo - parkoviště Chebská
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - Dražební vyhláška - ANATOLIJ SYMOLKIN
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy - Vymezení celního prostoru pro Karlovarský kraj
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 13/2023; PDZ MK KV Majakovského - zajištění kontejneru
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb.) - Ivan Demchenko
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 12/2023 _ Jaltská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí písemností - Daniel Bořek, Jan Svoboda, Jana Svobodová, Zlatuše Musilová, dědicové po Ing. Janu Ulrychovi
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 6/2023, PDZ MK KV V. Meerwalda - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.11/2023, MDZ, Smíšená cyklostezka a chodník, Toužim - Kosmová, II. etapa.
Přílohy: pdf pdf
OZNÁMENI O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ: Tašovice - kanalizace a vodovod - V Chatách
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 252 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě:právním nástupcům po zemřelé Květoslavě Danihelkové, K. Čapka č.p. 1234/13, 360 01 Karlovy Vary
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 7/2023, PDZ MK KV ul. Závodní, zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Mělník - OPRAVA v Usnesení - Dražební vyhláška - Renata Exnarová
toto usnesení č.j. 031 EX 9/23-1 ze dne 11. 1. 2023 se v bodě IV. opravuje
Přílohy: pdf pdf
Oznámení - Přerušení dodávky elektrické energie dne 6. 2. 2022 od 7:30 do 14:30 hod.- Otovice a část obce Sedlec
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Mělník - Usnesení - Dražební vyhláška - Renata Exnarová
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu - stanoviště kočárové dopravy
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Sokolov - Usnesení - Dražební vyhláška - TUBEX s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha - Usnesení - Dražební vyhláška - Jana Hlavatá
Přílohy: pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Eva Koberová
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání o Změně č. 1 Územního plánu Božičany
Přílohy: pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Martin Wolf
Přílohy: pdf pdf
Okresní soud Karlovy Vary - Usnesení - Dražební vyhláška - Yaroslav Voroshchuk
Přílohy: PDF
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Kateřina Papežová
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. -Stanislava Hamánková
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. - Ondrej Bačo
Přílohy: pdf pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů SMKV
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. - Pavel Šmída
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - František Ševít
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - František Ševít
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ladislav Skříček
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ladislav Skříček
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jakub Pecháč
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jakub Pecháč
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Věra Gojani
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Věra Gojani
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Přílohy: pdf pdf
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
Přílohy: xlsx
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf