Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Obytný soubor Karlovy Vary, Sedlecká ulice II., Karlovy Vary, Rybáře, II. změna
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.75/2021, PDZ, Toužim - výstavba komunikace a IS na p.p.č. 1459/30.
Přílohy: pdf
Informace fyzické osobě podle z. č. 106/1999 Sb.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.71/2021, PDZ, Muzikov, KV - kNN.
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 10.4.2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 21.4.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021
Přílohy: pdf
Prodej části pozemku p.č. 887/10 v k.ú. Stará Role
Přílohy: pdf
Informace fyzické osobě podle z. č. 106/1999 Sb.
Přílohy: doc
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinnostní od 26.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 16. - 26. týden
Přílohy: docx
Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol, s platností od 24.4.2021
Přílohy: pdf
veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Čichalov
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 21.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.72/2021, PDZ, RD na p.p.č. 1463 k.ú. Stanovice.
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Dlouhodobý pronájem 40 m2 z p. p. č. 679/1 v k. ú. Olšová Vrata
Přílohy: pdf pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19.4.2021
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: René Remeš, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 69/2021 - uzavírka stezky pro pěší u hotelu Thermal
Přílohy: pdf
Obytný soubor Nad Dvorem, Karlovy Vary, Stará Role
Přílohy: pdf
Autoservis Sedlec, rozhodnutí
Přílohy: pdf
Stavební povolení - Stavební úpravy - zateplení fasády, Karlovy Vary, Rybáře č.p. 837, Mládežnická 3
Přílohy: pdf
Nařízení statutárního města Karlovy Vary - č. 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Žlutice
Přílohy: doc
Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Přílohy: pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary, ulice Vrchlického - rekonstrukce
Přílohy: pdf
Karlovarský kraj - Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 26. dubna 2021 od 9:00 hodin
Přílohy: pdf
Celní úřad pro Karlovarský kraj - Veřejná vyhláška - Kojnok Lukáš
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Drahovice
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru nájmu pozemků p.č. 1106/1, p.č. 1105 a p.č. 1253, vše v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Monitorovací kalendář KOUPACÍ VODY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.67/2021, PDZ, Dalovice, KV, Nad Řekou, p.č. 86, kNN.
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.22/2021, MDZ, II/220 v obci Nová Role před budovou č.p. 326, ulice Chodovská.
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy, oddělení přestupků
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.23/2021, MDZ, III/22129 Podlesí – Otovice – posun autobusových zastávek.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.66/2021, PDZ, Přípojka vodovodu a kanalizace k rodinnému domu na pozemku p.č. 500/12 k.ú. Mezirolí.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.52/2021, PDZ, Modernizace silnice II/207 Brložec - Lažany - přeložka serpentin.
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.7/2021, MDZ, na pozemní komunikaci na st.p.č. 943 k.ú. Toužim, v obci Toužim.
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
Přílohy: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Přílohy: pdf
Pozvánka na 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, 20.4.2021
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 538 a části pozemku p.č. 635 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.61/2021, PDZ, Krásné Údolí, p.č. 155, Račanský, 5 RD, vNN/kNN,
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Thomas WEYRAUCH
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - doručování písemnosti č. j. 5618/OŽP/20-9 Přičlenění honebních pozemků k honitbě Sadov
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Andreas Klaus Paul DAU
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.62/2021, PDZ, Nejdek, KV, Tisová u Nejdku, p.č. 793/1, kNN.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.58/2021, PDZ, I/6 Bochov - směr Praha pokládka nového povrchu a oprava propustků.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Frederik-Steffen ANKE
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.63/2021, PDZ, Toužim, KV, Luhov, p.č. 9/2, vNN/kNN,
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: Vít Pilný, nar. 14.6.1976, Závodu míru 76, 360 17 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účiností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021
Přílohy: pdf
Prodej pozemku p.č. 433/3 v k.ú. Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách
Přílohy: pdf
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení nového kola elektronické dražby nemovitostí
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 54/2021, PDZ MK KV pro práce na hydroizolaci objektu a po té umístění lešení MK KV Dlouhá
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška - zpeněžení majetku po zemřelém - Alexandr Vecka
Přílohy: pdf
Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky
Přílohy: pdf
Elektronická dražební vyhláška - Štefan Ďurica
Přílohy: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 22.4.2021 - Karlovy Vary,Dvory, Chebská
Přílohy: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 21.4.2021 - Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, Sportovní, Stará Kysibelská
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy, oddělení dopravně správních agend
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednání Územního plánu Karlovy Vary
Přílohy: doc doc
Změna mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Role za období 2016 - 2020
Přílohy: pdf pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnaců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Přílohy: pdf
Usnesení čj. 203 Ex 18596/19-31- dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku - Patrik Kubálek
Přílohy: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Jan Flídr
Přílohy: pdf
Usnesení vlády č. 292 (130/2021 Sb.) - o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Přílohy: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Stingl Hans Jürgen
Přílohy: pdf
Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Černava
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Drahovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rosnice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Karlovy Vary, část obce Karlovy Vary - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Čankov - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Olšová Vrata - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Stará Role - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Bohatice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Dvory - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rybáře - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Přílohy: pdf pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Doubí - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Počerny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Tašovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Cihelny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Hůrky - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Sedlec - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. 47828/2020-19/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2020
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN - antigenní testování obyvatel, s účinností od 9.3.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 248 ( 122/2021 Sb. )
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26.2. do 11.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. 1595/2021-2/MIN/KAN - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23.2.2021
Přílohy: pdf
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Přílohy: pdf
Výroční zpráva za rok 2020 - o činnosti povinného subjektu SMKV v oblasti poskytování informací v plném znění, dle zákona č. 106/1999 Sb.
Přílohy: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Přílohy: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Přílohy: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Přílohy: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Přílohy: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf