Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 268/2022, PDZ MK KV Krále Jiřího, Poděbradská - zajištění pracovního místa při výměně vodovodních armatur
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.298/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezd P173 v km 20,548 trati Karlovy Vary - Potůčky.
Přílohy: pdf
Uložení písemnosti – dědicové po zemřelé Anna Čápová, - oznámení o možnosti převzít písemnost – stavební povolení na stavbu - Obnova výtahů a šachet, Bytový dům, Karlovy Vary č.p. 1713, Krymská 17, Karlovy Vary č.p. 1712, Krymská 15
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů 150/22-151/22
Nález 150/22 - 151/22
Přílohy: doc
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Monika Gerstnerová
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.301/2022, MDZ, Úprava místní úpravy provozu dodatkovou tabulkou E13 pod zákazovou značku B11.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.302/2022, MDZ, Změna místní úpravy provozu na silnici III/2224 Nová Role - Jimlíkov.
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 658/16 v k.ú. Rybáře
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 658/16 v k.ú. Rybáře
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 265/2022, PDZ MK KV U Koupaliště - zajištění pracovního místa - demontáž přípojky CTZ
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.298/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezd P173 v km 20,548 trati Karlovy Vary - Potůčky.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška _ opatření obecné povahy č. 300/2022_ Mariánskolázeňská Slovenská _ rekonstrukce Císařských lázní
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.299/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P181 v km 24,331 trati Karlovy Vary – Potůčky.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.297/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P191 v km 34,661 trati Karlovy Vary - Potůčky.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Alexandra company s.r.o.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
Teplička - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Šemnice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Stružná - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Stanovice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Sadov - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Pila - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Otovice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Mírová - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Kyselka - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Kolová - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Karlovy Vary - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města (2022)
Přílohy: pdf
Jenišov - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Hory - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Děpoltovice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Dalovice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Březová - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Bražec - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Božičany - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Bochov - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města (2022)
Přílohy: pdf
Andělská Hora - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (2022)
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.296/2022, PDZ, Sil. II/220 Mezirolí – úprava ostrůvku u okružní křižovatky.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.295/2022, PDZ, KV, III/2194, Nejdek, Závodu Míru - nové podzemní vedení sítě T-Mobile.
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů 144/22-148/22
Nález 144/22-148/22
Přílohy: doc
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Drahovice, část obce Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - ENERGETIC PROGRAMMES CENTER, s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.294/2022, PDZ, Toužim - oprava chodníků a veřejného osvětlení ulice Plzeňská.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 281/2022_ Závodní u KHS _ stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Jiří Nývlt
Přílohy: pdf
společné rozhodnutí Komunikace Lesov, Na krachu
Přílohy: doc
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Vyšehradská
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.293/2022, PDZ, KV, Lesov p.č. 316, 317, nové přípojky vody a kanalizace (plyn).
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.292/2022, PDZ, Kolová, KV, parc. č. 465/18, vNN.
Přílohy: pdf
Správa železnic - Informace pro občany o realizaci opravného broušení kolejnic
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Zaměstnanec odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary - ekonomické agendy
Přílohy: docx
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Zaměstnanec odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary - energetik
Přílohy: docx
VOLBY 2022 - Telefonní spojení do volebních místností
Přílohy: xls
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 277/2022 _ Sklářská _ stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.254/2022, PDZ, Oprava živičného povrchu silnice III/2262 Libyně - hr. okresu K.Vary.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.291/2022, PDZ, III/22212, Šemnice, část Sedlečko, oprava povrchu.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Přílohy: pdf
Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 840/205 o výměře 348 m2 v k. ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Marta Haňďová
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honiteb Čerták a Kojšovice
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.286/2022, PDZ, Sedlec, (KV), Přemilovická, p.č. 475/3-4, přípojka vody a kanalizace.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.288/2022, PDZ, I/20 Autobusové zastávky Vodná.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.290/2022, PDZ, III/2206 Otovice - Nivy - oprava povrchu silnice, výstavba gabionových zdí.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Cihelny - Loket - Stanovice
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Denis Kypta
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.282/2022, PDZ, Kanalizační přípojka pro 3 RD na p.p.č 394/4, 394/5, 394/6, k.ú. Mírová.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.84/2022, MDZ, Doplnění závor na přejezd P255 vkm 1,919 trati Chodov - Nová Role.
Přílohy: pdf
Oznámení o zahájení řízení o Změně č.1 Územního plánu Mírová
Přílohy: pdf
Oznámení o ukončení činnosti ke dni 31.10.2022 - MUDr. Walentina Choulíková
Přílohy: pdf
Plán dílčího povodí Berounky 2021-2027 - Zveřejnění návrhu koncepce dle zákona č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí
Přílohy: doc
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s.r.o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s.r.o.
Přílohy: pdf
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
Přílohy: xlsx
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Marek Zachata
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Pavel Šmída
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Jan Ritzer
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Josef Pokorný
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Jakub Pecháč
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace - Adéla Duchoňová
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Stafiron s.r.o.
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Jakub Adamík
Přílohy: pdf pdf
OMEXOM - oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Karlovy Vary - Rosnice
srpen 2022 - listopad 2022, připojení nových odběrů 7RD
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Přerov, Usnesení, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov, Usnesení, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Přílohy: pdf
Volby 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy - omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu Města Nejdku
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Žlutice
zákaz odběrů povrchových vod
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Tomáš Zukal
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - František Teleki
Přílohy: pdf pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Blšanka
zákaz odběrů povrchových vod
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Stanovice
zákaz odběrů povrchových vod
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v oblasti východního Karlovarska
zákaz odběrů povrchových vod
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Teplá
zákaz odběrů povrchových vod
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Rolava
zákaz odběrů povrchových vod
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Jan Matěj Pospíchal
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Fritsch Petr
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Mendl Václav
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Rys Dušan
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Jandl Jakub
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Klimentová Michaela
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Červeňák Ladislav
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo - Bačo Ondřej
Přílohy: pdf pdf
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. června 2022 č. 579
Přílohy: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 27. - 44. týden 2022
Přílohy: docx
Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině platné od 27.6.2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN s účinností od 14.4. 2022 do odvolání
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-12/MIN/KAN- seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022
Přílohy: pdf
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
Přílohy: pdf
Ochranné opatření MZDR - výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu s účinností od 25. 2. 2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 1. 3. 2022
Přílohy: pdf
Zrušení mimořádného opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.2.2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022
Přílohy: pdf
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Přílohy: pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Přílohy: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf