Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 7. 6. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 6 - Usnesení - Dražební vyhláška - Jana Kolářová
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - Dražební vyhláška - Jaroslav Milfait
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1/a ÚP Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Božičany
Přílohy: pdf
Veřejná zakázka - „Rekonstrukce a modernizace zdravotně technických instalací v ZUŠ Šmeralova 489/32, Karlovy Vary“
Přílohy: xlsx pdf doc doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2024, PDZ Oprava havarijního stavu opěrné zdi – ul.Kraslická .
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 109/2024; PDZ MK KV Rosnice - zajištění pracovního místa při umístěn kabelů NN
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.136/2024, PDZ KV, I/13, Bor v km 4,058 – 0,923 směr Ostrov - K.Vary – pokládka asfaltových vrstev u obcí Nová Víska a Všeborovice v okrese Karlovy Vary.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.138/2024, PDZ Toužim, KV, Branišov p.č. 18/1, kNN.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.137/2024, PDZ Sadov, KV, Sadov, p.č. 159/10, vNN, kNN.
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 5. 6. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí na pátek 17. května 2024 do tréninkové haly KV Areny, Karlovy Vary
Přílohy: pdf
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Pozvánka na školení členů okrskových volebních komisí dne 21. 5. 2024 od 9.00 hod.v budově tréninkové haly KV Areny Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 111/2024, PDZ MK KV Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Sedlecká, Buchenwaldská, Vodárenská, Plešivecká - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 110/2024; PDZ MK KV Sokolovská, Majakovského, Železniční - zajištění pracovního místa, pokládka kabelového vedení CC Internet
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 126/2024; PDZ MK KV Konečná - zajištění pracovního místa při výstavbě nových parkovacích míst
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.135/2024, PDZ Pracovní místo - autojeřáb - pro pokládku panelů u stavební parcely 350/4 k.ú. Mírová.
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektech Nábřeží Jana Palacha 932/20 a I. P. Pavlova 1216/29 v Karlových Varech pro obchodní společnost TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.128/2024, PDZ I/27 Žiželice – obchvat a přemostění.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.124/2024, PDZ Revitalizace trati - železniční přejezd P155.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2024, PDZ Vybudování chodníku na p.p.č. 89, 91, v k.ú. Mírová.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.127/2024, PDZ Sadov, KV, Bor, sm. Lesov, vNN, kNN.
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů 53/24, 55/24, 56/24
Nález 53/24, 55/24, 56/24
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Jürgen Wühr
Přílohy: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy provozu na pozemní komunikaci - Pořádání sportovní akce - "1/2 Maraton Karlovy Vary"
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Děčín - Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dagmar Loosová
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 30. 5. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Počerny
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 30. 5. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Stará Role , Dobrovského č.o. 42
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.125/2024, PDZ Revitalizace trati - železniční přejezd P149.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.129/2024, PDZ REKO STL RS Nejdek 2 – HUSO.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2024, PDZ Sadov - veřejný prostor 2019, Revitalizace areálu bývalých služeb MNV.
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - agenda dotačních titulů odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OK Dražebník - Dražební vyhláška - Rýnský dvůr a.s.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 123/2024; PDZ MK KV Chomutovská, Krušnohorská - zajištění pracovního místa při rekonstrukci horkovodu
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 131/2024, MDZ MK KV Holečkova, zajištění bezpečného průjezdu
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.122/2024, PDZ Čankov, RD 1 na p.č. 882/18 a RD 2 na p.č. 882/1, část inž.sítě.
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 28. 5. 2024 od 8:00 hod.- Karlovy Vary - část obce Hůrky, Pražská silnice, Olšová Vrata
Přílohy: pdf
Oznámení o ukončení činnosti - Dvorak & Spa Wellness a. s.- lázeňská léčebně rehabilitační péče
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu ploch v areálu "Náplavka řeky Ohře" v Karlových Varech za účelem umístění prodejního stánku formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Šemnice
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 121/2024 _ ½ Maraton Karlovy Vary _ dopravní opatření
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 27. 5. 2024 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Dvory
Přílohy: pdf
Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 752/1 a 752/3 k.ú. Karlovy Vary
Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 752/1 a 752/3 k.ú. Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 954/1 k.ú. Rybáře
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 954/1 k.ú. Rybáře
Přílohy: pdf pdf
Záměr prodeje části pozemku p. č. 514/1 v k. ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení přestupků odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 118/2024, PDZ MK KV Moskevská - zajištění prostoru pro umístění techniky
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu prostoru určeného k podnikání ("tržní krámek") v budově č.p. 2089 v ulici Lázeňská 30 v Karlových Varech formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 119/2024 _ Mariánskolázeňská _ zahájení lázeňské sezóny
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 120/2024 _ nábřeží Osvobození _ zahájení lázeňské sezóny
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 24. 5. 2024 od 7:30 do 13:30 část obce Sedlec, Šeříková
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání ("tržní krámek") v budově č.p. 2075 v ulici Lázeňská 14 v Karlových Varech formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 592 v ulici Jateční 15 v Karlových Varech pro společnost ČEZ Prodej, a.s.
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 22. 05. 2024 od 7:00 do 17:00 část obce Dvory, Chebská č. o. 81b
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 117/2024; PDZ MK KV Zahradní zajištění zřízení staveniště
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 22. 05. 2024 od 8:00 do 16:00 část obce Bohatice a Sedlec, Jáchymovská, Kamenického
Přílohy: pdf
ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny dne 22. 5. 2024 od 7:00 do 16:00 část obce Dvory, Chebská č. o. 81b
Přílohy: pdf
opatření obecné povahy: Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2024
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - GAVRILIUC Oleg
vyzvednutí písemnosti
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Alla Kuchova
Přílohy: pdf
Spol. rozhodnutí - Dopr. a tech. infrastruktura, Mezirolí, U Rybníčku
Přílohy: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Přílohy: pdf pdf pdf
Revitalizace svahů v ulici Moravská v Karlových Varech - architektonicko-krajinářská studie
Přílohy: pdf pdf pdf pdf
Záměr prodeje pozemku parc.č. 430 k.ú. Dvory
Záměr prodeje pozemku parc.č. 430 k.ú. Dvory
Přílohy: pdf
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - Informace pro voliče, který změnit trvalý pobyt po 28. dubnu 2024
Přílohy: pdf
FÚ pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Dražba č. 240242 - RD a parcela KV - Rybáře
Přílohy: pdf
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ KARLOVY VARY PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024
Přílohy: pdf
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 14. - 26. týdne 2024
Přílohy: pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Václav Jíša
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Miloš Mestický - Gastroenterologie
Přílohy: pdf
Záměr prodeje pozemků p.č. 693, 695 a 810 k.ú. Olšová Vrata, výběrovým řízením veřejnou licitací
Záměr prodeje pozemků p.č. 693, 695 a 810 k.ú. Olšová Vrata, výběrovým řízením veřejnou licitací
Přílohy: pdf
Oznámení - prosinec 2023- srpen 2024 - Připojení nového odběrného místa k. ú. Doubí u Karlových Var
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - Vyhlášení revize katastru nemovitostí - Olšová Vrata
Přílohy: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů SMKV
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Lubomír Danč
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf