Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění Datum stažení
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Karlovy Vary/ Doubí 17.01.2020 06.02.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 7/20, 9/20, 10/20 17.01.2020 04.02.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/ Rybáře 17.01.2020 07.02.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 17.01.2020 06.02.2020
Exekutorský úřad Praha 3 - opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s. r. o. 16.01.2020 20.02.2020
Exekutorský úřad Praha 3 - opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s. r. o. 16.01.2020 20.02.2020
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 16.01.2020 31.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 296/2019 _ úprava provozu I. P. Pavlova 16.01.2020 01.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1/2020, Změna dopravního značení na pozemní komunikaci na p.p.č. 897/5 k.ú. Smolné Pece. 15.01.2020 31.01.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor - Lidická bez č.p., p.p.č. 895/4 v k.ú. Drahovice 15.01.2020 15.02.2020
Krčma zahájení správního řízení o přestupku 15.01.2020 31.01.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 15.01.2020 05.02.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/ Doubí 15.01.2020 05.02.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 15.01.2020 05.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 257/2019; MDZ MK KV ul. Na Vyhlídce, Kolmá - změna dopravního režimu, vytvoření nového parkování pro rezidenty 15.01.2020 31.01.2020
Exekutorský úřad Praha 4 - dražební vyhláška - UNEXIM, s. r. o. 14.01.2020 11.02.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 14.01.2020 04.02.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 246/4 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy Vary 14.01.2020 31.01.2020
Záměr prodeje bytové jednotky č. 647/12 k.ú. Drahovice, nájemci 13.01.2020 29.01.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 5/20 13.01.2020 29.01.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 13.01.2020 01.02.2020
Veřejná vyhláška - Ševít František 10.01.2020 28.01.2020
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Karlovy Vary 09.01.2020 27.01.2020
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 72/1 o výměře 41 m2 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary 09.01.2020 27.01.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 09.01.2020 27.01.2020
Exekutorský úřad Beroun - dražební vyhláška - František Lamač 09.01.2020 27.02.2020
Prodej části pozemku p.č. 296/2 v k.ú. Dvory 08.01.2020 27.01.2020
Oznámení o ukončení činnosti MUDr. Cabalka Josef 08.01.2020 15.02.2020
Uložení písemnosti"Nová Role, Na Bouchalce - prodloužení vodovodního řadu a 2 přípojky" 08.01.2020 24.01.2020
oznámení vydání Změny č.1 Ú Kolová 08.01.2020 24.01.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim 08.01.2020 25.02.2020
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 499/1 - díl "CH" v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary 07.01.2020 24.01.2020
Prodej pozemku pod garáží p.č. 827/79 v k.ú. Rybáře 07.01.2020 24.01.2020
Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 389 v k.ú. Doubí u Karlových Var 07.01.2020 24.01.2020
Oznámení - rozhodnutí o zabrání věci 07.01.2020 23.01.2020
Směna pozemků p.č. 23/2, p.č. 23/1, p.č. 22/1 vše v k.ú. Rosnice u Staré Role ve vlastnictví SMKV za pozemky p.č. 130/6 a p.č. 133/12 vše v k.ú. Rosnice u Staré Role 06.01.2020 22.01.2020
Veřejná vyhláška - Sawruk Lukáš 06.01.2020 24.01.2020
Veřejná vyhláška - Popsa Ivan 03.01.2020 21.01.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 295/2019, PDZ MK KV ul. Sadová - umístění staveniště, uvnitř kontejner 03.01.2020 21.01.2020
Veřejná vyhláška - Majorszký Miroslav 03.01.2020 21.01.2020
Veřejná vyhláška - Tůma Jiří 03.01.2020 21.01.2020
Prodej pozemku p.č. 66/2 a části pozemku p.č. 62/10 v k.ú. Sedlec u Karlových Var 02.01.2020 20.01.2020
Prodej pozemku pod garáží p.č. 3480 v k.ú. Karlovy Vary 30.12.2019 17.01.2020
Prodej části pozemku p.č. 461/4 v k.ú. Doubí u Karlových Var 30.12.2019 17.01.2020
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 19.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 13.12.2019 31.12.2022
Exekutorský úřad Brno - dražební vyhláška - Alena Kešelová 12.12.2019 17.01.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 04.12.2019 28.02.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 04.12.2019 06.03.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 04.12.2019 21.02.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 02.12.2019 31.12.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 17.10.2019 31.01.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 17.10.2019 17.01.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 17.10.2019 24.01.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
opatření obecné povahy – zákaz vstupu do části honitby Kladruby 30.07.2019 31.01.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 10.06.2019 30.06.2020
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038