Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 27. 6. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Stará Role - Husova ul., Rokycanova, Stará Role parc. č. 124/13, 709/40, 717/6
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 26. 6. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Dvory - Chebská ul.,-část, Loketská ul.-část, Jenišov - parc. č. 352/7
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jasmin Janáčková
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.142/2023, PDZ Uzavření komunikace III/20910, za účelem odlesnění skalního útvaru.
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů 62/23, 63/23, 64/23, 66/23
Nález 62/23, 63/23, 64/23, 66/23
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.140/2023, PDZ Toužim, KV, Kosmová, p.č. 63/1, kNN.
Přílohy: pdf pdf
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení: "Kanalizace a vodovod Nové Hamry, II. etapa"
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.136/2023, PDZ Dalovice, KV, Příční, p.č. 237, kNN.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Zákaz vstupu do části honiteb Čerták a Kojšovice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 22. 6. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Sovova stezka, ul. Studentská
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 139/2023, PDZ MK KV Vyšehradská, Libušina - rekonstrukce povrchu komunikace ul. Vyšehradská
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.137/2023, PDZ I/20 Kfely, oprava mostů ev. č. 20-007 a 20-008, sil. I/20 Kfely.
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jana Koberová
Přílohy: pdf pdf
Záměr dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu objektu školy Svahová 1169/26 v Karlových Varech se Základní školou a střední školou Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Přílohy: pdf
Záměr dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 2158 „Loděnice pod Chebským mostem“ v Karlových Varech s obchodní společností Rafting Ohře s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2023, PDZ Provádění výsprav a zřízení, obnovy VDZ na místních komunikacích na území města Karlovy Vary.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.135/2023, PDZ V487 - 488 - nové nadzemní vedení kabelu VN.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.123/2023, PDZ II/207 Lažany - Štědrá km 8,665 - 10,143 oprava povrchu komunikace.
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 21. 6. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Sovova stezka , ul. Studentská
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.128/2023, PDZ Oprava komunikace U Kostela, Dalovice.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.131/2023, PDZ Děpoltovice, prodloužení vodovodu.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2023, PDZ Děpoltovice, zasíťování pozemků p.č. 15231.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 129/2023; PDZ MK KV Husova - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 75/2023; MDZ MK KV ul. Jarní - zajištění parkovacích stání
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 133/2023 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Máchova v obci Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2023, PDZ MOTOKROS LOKET - MS 2023.
Přílohy: pdf pdf
Oznámení termínu konání kulturní akce - VARY GOOD FEST 2023 - 10. června 2023
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů 57/23, 58/23, 59/23, 61/23
Nález 57/23, 58/23, 59/23. 61/23
Přílohy: pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 122/2023 - Česká televize při MFF 2023 - dopravní opatření
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.125/2023, PDZ Oprava povrchu silnice III/21810 Přebuz - průtah.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 126/2023; PDZ MK KV ul. Západní, Šumavská - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Jiřina Hlasivcová
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Radek Drahokoupil
Přílohy: pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 121/2023 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vřídelní, Tržiště
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.124/2023, PDZ Oprava povrchu sil. III/2071, Radyně - Lachovice.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.119/2023, PDZ Most 2209 – 3, most za obcí Nové Hamry přes Bílý potok.
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 15. 6. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - Dalovice část obce Všeborovice, Výletní ul., Drahovice- Stará Kysibelská
Přílohy: pdf
Veřejná Vyhláška - Výzva ve věci odstavení a odstranění nezpůsobilého vozidla - Martin Růžička
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Martin Siehr
Přílohy: pdf
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Zdeněk Ježek - Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.120/2023, PDZ Sil. II/220 staničení km 2,0 - 2,8 v k.ú Stará Role, vyhloubení kontrolních sond.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 115/2023; PDZ MK KV Vyšehradská, Libušina - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení elektronické aukce - prodej nemovitého majetku v k. ú. Stará Role dne 22. 6. 2023
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 118/2023, PDZ MK KV Klínovecká, Jana Opletala - zajištění pracovního místa, rekonstrukce UT a TUV
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 62/2023 - B. Němcové _ zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 61/2023 - Štúrova _ zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 12. 6. 2023 od 7:30 hod. - část obce Bohatice - U Trati - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 117/2023, PDZ MK KV Česká, Hradištní, U Brodu, Benátská - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 116/2023 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 57. ročník MFF - dopravní opatření
Přílohy: pdf pdf
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2283 v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Plánovaná odstávka dne 8. 6. 2023 od 7:30 hod., Tuhnice - Karlovy Vary par. č. , 228/63, 228/73, 228/74, 228/79, 228/96
Přílohy: pdf
Okresní soud Karlovy Vary - Usnesení - Dražební vyhláška - Ing. Karel Čermák
Přílohy: PDF
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - Jürgen Wühr
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování územního plánu Kolová za období 2019 - 2023
Přílohy: pdf pdf
OZNÁMENÍ - Ukončení činnosti ke dni 9. 7. 2023- Anna Kvapilová - Zubní laborant
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci - Výměna poškozených silničních obrub na silnici 1/6
Přílohy: pdf pdf pdf
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - Dražební vyhláška -Ilya Morchiladte
Přílohy: pdf
Státní pozemkový fond - Nabídka pozemků k pronájmu v okrese Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Cihelny obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Karlovy Vary obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Sedlec - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENI - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Dvora - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Alexandr Gavrilov
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Karlovy Vary
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Karlovy Vary
Přílohy: doc
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Aleksandr Volkov
Přílohy: pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Růžena Midrlová
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Jan Tejček
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Tereza Skalická
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Petr Rudy
Přílohy: pdf pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Jakub Macura
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary - žádost o změnu územního rozhodnutí pro stavbu "D6 Karlovy vary - Olšová Vrata"
Přílohy: pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. 13/1997 Sb. - Jan Madiara
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ivan Kocmich
Přílohy: pdf pdf
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 14. až 26. týdne 2023
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. - Ing. Hana Šmídová
Přílohy: pdf pdf
Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb.) - Ivan Demchenko
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace dle §19d odst. 1 zák. č. 13/1997 - Kateřina Papežová
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. -Stanislava Hamánková
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§19b odst. 1 zák, č. 13/1997 Sb. - Ondrej Bačo
Přílohy: pdf pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů SMKV
Přílohy: pdf
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
Přílohy: xlsx
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf