Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
Přílohy: pdf
Uložení písemnosti, dědicové po zemřelém, Ladislav Kupec
Přílohy: pdf
Nález č. 89/20, 93/20, 94/20 a 95/20
Přílohy: docx
Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti pro - Hana Kůsová, nar. 14.8.1960, U Koupaliště 8, 360 05 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - přístavba domu pro rekreaci
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - Burkert Martin
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
Přílohy: pdf
BFT Management, a. s. - Dražební vyhláška - Karel Sysel
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 211/2020, pokládka optického kabelu ve Staré Roli
Přílohy: pdf
Záměr prodeje pozemků parc.č. 334/1, parc.č. 334/7, parc.č. 334/8 a parc.č. 334/9 k.ú. Rybáře se stavbami
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.239/2020, PDZ, KV, II/220 stan. 0,530 - 0,702, Stará Role - oprava živičného povrchu.
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Přílohy: pdf
Nález č. 88/20
Přílohy: docx
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.237/2020, PDZ, Modernizace silnice II/207 Brložec - Lažany - přeložka serpentin.
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN - nařízení postupů k ochraně před COVID-19
Přílohy: pdf
Prodej pozemkuj pod garáží p.č. 283/3 v k.ú. Tuhnice
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Kladno - Opravné usnesení - TRIPLEX INVEST s. r. o.
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Přílohy: pdf
Prodej pozemku pod garáží p.č. 905/129 v k.ú. Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 238/2020 _ Třeboňská, Mlýnská _ Běh pro světlušku
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.235/2020, PDZ, KV, Nejdek-sever-nové vedení optické sítě T-MOBILE
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.233/2020, MDZ, Nová Role, Výstavba rodinných domů 1. a 2. etapa.
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.236/2020, PDZ, KV, Nejdek-jih-nové vedení optické sítě T-MOBILE.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Alex Aran
Přílohy: pdf
Oznámení zahájení řízení - Přístavba a renovace chatky, p.p.č. 319/22, 319/92 k.ú. Jenišov
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to:
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rosnice
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN - nařízení pro subjekty provozující laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Nález č. 87/20
Přílohy: docx
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.234/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice - Nivy.
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Sedlec
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník pro agendu vodoprávního řízení odboru Úřad územního plánování a stavební úřad
Přílohy: doc
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Počerny
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o změně stavby před dokončením „Nástavba BD“, Okružní 644/5 a 645/7, Karlovy Vary, Stará Role
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.222/2020, PDZ, Oprava železničního přejezdu P388.
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu NP č. 505 v objektu Západní 1401/63, pro Martinu Kotovou
Přílohy: pdf
Oznámení o pokračování v řízení o dodatečném povolení stavby „Nástavba BD - vikýř v půdním prostoru a vznik nové BJ“ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 102/105, 293/107 a 191/109
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.228/2020, MDZ, Rezidence Andělská Hora - příprava území pro výstavbu RD
Přílohy: pdf
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 6/2020, o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.232/2020, PDZ, Nejdek, J.A.Gagarina, reko potrubí TUV - VSA 2. 3. a 4. etapa.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Daniela Černá
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 225/2020, PDZ MK KV ul. Mariánská - zajištění stavebních prací
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o umístění stavby - „Jenišov, KV, pč.310/51 – kNN“
Přílohy: pdf
Prodej pozemku pod garáží p.č. 310/2 v k.ú. Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.231/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice.
Přílohy: pdf
Pozvánka na veřejné projednání SUMP SEA
Přílohy: pdf
Prodl. platnosti SP Rekonstr. ul. Poděbradská, KV
Přílohy: doc
Aktualizovaná informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Statutárním městě Karlovy Vary pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Přílohy: doc
Nález č. 84/20
Přílohy: docx
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 229/2020, PDZ MK KV ul. Chebská - stavební práce pro uložení optické sítě Cetin
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.223/2020, Z, na silnici III/22129, III/22134 a III/22132 v obci Otovice.
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - Novostavba bytového domu "Dubová D"
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení - Dražební vyhláška - Robert Smejkal
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 227/2020, PDZ MK KV Moskevská - parkování - volby 2020
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.230/2020, MDZ, Nejdek, úprava a umístění dopravního značení v obci Suchá.
Přílohy: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Přílohy: pdf
Prodej pozemkůp.č. 192/15, 124/13 a 192/4 v k.ú. Rosnice u Staré Role
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Kladno - Usnesení - Dražební vyhláška - TRIPLEX INVEST s. r. o.
Přílohy: pdf
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje 2020
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků od 2.9.2020
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb od 2.9.2020
Přílohy: pdf
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Přílohy: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Bytové domy s apartmány
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu NP - garáže BZU č. A04S10 v objektu Nejdlova 936/7, Karlovy Vary
Přílohy: doc
Dražební vyhláška - pov. Ing. Jiří Slach, K. Vary
Přílohy: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Přílohy: pdf
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve statutárním městě Karlovy Vary pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Přílohy: pdf
Oznámení - Návrh koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Přílohy: doc
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Přílohy: pdf
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Přílohy: docx
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
Přílohy: pdf
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Přílohy: docx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Přílohy: pdf
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: pdf
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf