Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění Datum stažení
Oznámení veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Kolová 15.11.2019 17.12.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 138/19 15.11.2019 03.12.2019
Veřejná vyhláška - Šivák Jan 15.11.2019 03.12.2019
Prodej části pozemku p.č. 884/2 v k.ú. Čankov 15.11.2019 03.12.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 111 se stavbou č.p. 204 k.ú. Rybáře, Sokolovská 204/55 15.11.2019 15.01.2020
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Krakovský Martin 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Košta Michal 13.11.2019 29.11.2019
Prodej pozemku p.č. 456/15 v k.ú. Bohatice 13.11.2019 02.12.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Bihari Peter 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Lasky Milan 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Žiga Patrik 13.11.2019 29.11.2019
Oznámení o uložení písemností pro Spolek Lesov 21. století, z. s. 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Mačuga František 13.11.2019 29.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 269/2019; PDZ MK KV zajištění uzavírky a diagnostického průzkumu Chebského mostu 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Maršal Dominik 13.11.2019 29.11.2019
Prodej pozemku p.č. 458 8 v k.ú. Doubí u Karlových Var 13.11.2019 02.12.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Schmolke Daniel 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Hruško Tomáš 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Kováč Ondrej 13.11.2019 29.11.2019
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - „K.Vary, Tuhnice, p.č.212/26 ,kNN“ 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Baranowski Piotr 13.11.2019 29.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 272/2019; PDZ MK KV ul. Nádražní stezka, U Trati pro ZS - umístění kanalizace 13.11.2019 29.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Georgiev Yordan 13.11.2019 29.11.2019
Oznámení o uložení písemnosti - Boris Rabinov, Gregory Rabinov, Marina Vandtke a Sergey Vandtke 12.11.2019 28.11.2019
Stavební povolení - Přístavba a stavební úpravy stávajících objektů 12.11.2019 28.11.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 270/2019 - nábř. Jana Palacha _ vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP 12.11.2019 28.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 268/2019; PDZ MK KV ul. Mariánsko-Lázeňská silnice, k.ú. Březová ul. Hamerská, ZS "Úpravna vody Březová" 12.11.2019 28.11.2019
Prodej části pozemkuj p.č. 461/9 v k.ú. Doubí u Karlových Var 11.11.2019 29.11.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 132/19, 134/19, 135/19,136/19 11.11.2019 27.11.2019
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 189/1 a části pozemku p.č. 1476/8 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 08.11.2019 25.11.2019
Veřejná vyhláška- předvolání Dominik Majer 08.11.2019 26.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.266/2019, na silnici II/222 staničení km 24.922 - 24.925 v obci Šemnice - Dubina, NN. 07.11.2019 25.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 265/2019; ZO MK KV Drahovická spojka - pracovní prostor při budování sjezdu na p.p.č. 1250 07.11.2019 25.11.2019
Zveřejnění záměru směny pozemku st.p.č. 32/1 v k.ú. Stará Role, jehož součástí je stavba č.p. 386 na adrese Rolavská č.o. 4, Stará Role, K. Vary za p.p.č. 856/8 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary ve vlastnictví ČR KŘP KK 07.11.2019 25.11.2019
Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání 07.11.2019 25.11.2019
Záměr prodeje bytové jednotky č. 646/6 k.ú. Drahovice, nájemci 07.11.2019 25.11.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 06.11.2019 27.11.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 06.11.2019 26.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 263/2019; PDZ MK KV ul. Nákladní - zamezení parkování 06.11.2019 22.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.261/2019, na silnici III/2194 staničení km 1.440 - 1.620 a místních komunikacích v obci Nejdek, VO. 06.11.2019 22.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 264/2019; PDZ MK KV oprava krytu komunikace ul. nábř., Osvobození - 19 06.11.2019 22.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.225/2019, stavby – „Jenišov komunikace na p.p.č. 190/1, 187/29, 187/8“. Nová komunikace DZ. 06.11.2019 22.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.262/2019, Doplnění vodorovného dopravního značení V 12c, v obci Žlutice 06.11.2019 22.11.2019
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - návrh rozpočtu vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023 06.11.2019 02.12.2019
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád 05.11.2019 25.11.2019
Krajský úřad Karlovarského kraje - veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 05.11.2019 21.11.2019
Exekutorský úřad Cheb - dražební vyhláška - Milentín Makoš 04.11.2019 05.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 259/2019 - stanovení dopravního značení na MK Zámecký vrch (u Zámecké věže) 04.11.2019 20.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.260/2019, na silnici III/2209, III/21047 a III/2194 v obci Nové Hamry a Nejdek, oprava vozovky. 04.11.2019 20.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 252/2019; PDZ MK KV ul. Čechova - zajištění prostoru pro lešení 04.11.2019 20.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.254/2019, na silnici II/208, III/2082, III/2083 a III/1793, v obci Stanovice, Teplička a Bečov nad Teplou, oprava vozovky. 04.11.2019 20.11.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.258/2019, na p.p.č. 1101/1 a 1101/5 k.ú. Nová Role, stavební úpravy. 04.11.2019 20.11.2019
Usnesení o účastenství v řízení na stavbu „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“. 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Matta Marek 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Kowalewitsch Eugen 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Závodský Robert 01.11.2019 19.11.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 253/2019; PDZ MK KV k.ú. Doubí - zajištění prostoru pro ZS umístění optické sítě T Mobile 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Shiman Vasyl 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Pajdič Arnold 01.11.2019 19.11.2019
Veřejná vyhláška - Švejk Josef 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Schmolke Daniel 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Voynov Aleksandr 01.11.2019 19.11.2019
Krajský úřad Karlovarského kraje - veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Gaži Milan 01.11.2019 19.11.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Beňák Pavol 01.11.2019 19.11.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 129/19, 130/19 01.11.2019 19.11.2019
OZV č. 5_2019 kterou se mění a doplňuje OZV 7_2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění OZV č. 1_2013 31.10.2019 15.11.2019
Záměr pronájmu NP o vým.111,45 m2 v objektu Západní 67 31.10.2019 20.11.2019
Usnesení - z 5. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 22.10.2019 31.10.2019 18.11.2019
Veřejná vyhláška- doručování písemností - John McWilliams, Lucie Felixová 31.10.2019 16.11.2019
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 31.10.2019 19.11.2019
OZV č. 4_2019 kterou se mění a doplňuje OZV č. 8_2017, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 31.10.2019 15.11.2019
Veřejná vyhláška - Shmilyak Mar´yana 31.10.2019 18.11.2019
OZV č. 3_2019 kterou se mění a doplňuje OZV 4_2012, o místním poplatku ze psů 31.10.2019 15.11.2019
EÚ - Plzeň - dražební vyhláška - Jiří Beneš 30.10.2019 04.12.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 251/2019; PDZ MK KV ul. Sokolovská - zajištění prostoru pro provádění hydroizolace objektů čp. 105, 107, 109 30.10.2019 15.11.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 29.10.2019 15.11.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice 29.10.2019 16.11.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec 29.10.2019 16.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení rozpočtu a účetnictví odboru financí a ekonomiky 29.10.2019 15.11.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny Územního plánu města Karlovy Vary č. 2/2016 - k.ú. Rybáře - Volnočasový areál Rolava 24.10.2019 09.12.2019
EÚ - Plzeň - dražební vyhláška - Jaroslav Fiala 21.10.2019 04.12.2019
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 17.10.2019 24.01.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 17.10.2019 31.01.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 17.10.2019 17.01.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení č. PKV/006/2019 s aukcí 16.10.2019 28.11.2019
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary - oznámení o zamýšleném převodu 15.10.2019 15.01.2020
EÚ - Plzeň - dražební vyhláška - Josef Bolek 11.10.2019 29.11.2019
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 08.10.2019 20.12.2019
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 08.10.2019 20.12.2019
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.09.2019 18.11.2019
Exekutorský úřad - Přerov - dražební vyhláška - Květuše Kubková 20.09.2019 21.11.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - vodní toky Rolava a Nejdecký potok 12.08.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - potoky Borský, Lučinský, Lužecký, Sadovský a Vitický 12.08.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Čerťák a Kojšovice 08.08.2019 30.11.2019
opatření obecné povahy – zákaz vstupu do části honitby Kladruby 30.07.2019 31.01.2020
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Střely, přítoku významné vodárenské nádrže Žlutice 22.07.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 18.07.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Blšanky 16.07.2019 31.12.2019
Opatření obecné povahy při nedostaktu vody v povodí Rolavy (přítoky) 11.07.2019 31.12.2019
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 10.06.2019 30.06.2020
OMEXON - Plzeň - oznámení - provádění stavby - rekonstrukce kabelových rozvodů 15.05.2019 02.12.2019
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018 u matričních úřadů ve správním obvodu Magistrátu města Karlovy Vary 05.03.2019 02.01.2020
Veřejná vyhláška - termíny konání zkoušek o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Karlovy Vary. 23.11.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet 2019 včetně komentáře, SVR na období 2019-2022 - DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
Informace o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 2016 04.01.2017 04.01.2020
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600052 - Armáda spásy v ČR, z.s. 19.10.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600047 - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 19.10.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600006 - Tyfloservis 18.10.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy,ev.č.201600050 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-Azylový dům,ev.č.201600051 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-noclehárna pro muže a ženy,ev.č.201600052 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,ev.č.201600049 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Hipocentrum Pá - Ja, ev.č. 201600021 26.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o.- e.č.201600037 21.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.-ev.č.201600047 21.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-SOS dětské vesničky-SOS Kompas,ev.č.201600036as 02.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-SOS dětské vesničky-SOS Sluníčko,ev.č.201600026 02.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-TyfloCentrum K.V. o.p.s.,ev.č.201600039 02.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK cetrum o.p.s.,sociálně aktivizační služby pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi 29.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,terénní programy 29.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,odborné sociální poradenství 29.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,e.č.201600025-Farní charita K.Vary 12.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600023 Člověk v tísni 11.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600013 LADARA - Pavla Andrejkivová 10.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600020 Centrum pro zdravotně postižené KK 10.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600017 Mateřské centrum Karlovy Vary 29.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600019 Agentura domácí péče, LADARA 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600004 Agentura domácí péče LADARA 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600005 Oblastní spolek Českého červeného kříže 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600009 Agentura domácí péče LADARA 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600003 DOP-HC 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev.č.201600006 Tyfloservis 11.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ JAZYKŮ KARLOVY VARY 30.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - JAZZOVÝ KRUH 30.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Karlovarský kraj 28.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Centrum služeb pro silniční dopravu 28.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - První Krušnohorská o.p.s. 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CITY TRIATHLON Karlovy Vary, z.s 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - FB Hurrican 24.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace 21.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Goodfellas z. s. 17.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – KV Arena, s.r.o. 14.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovy Vary 14.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Karate klub Tygr Karlovy Vary 14.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub Lokomotiva, z.s. 10.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Golf Club Karlovy Vary z.s. 10.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Asociace Záchranný kruh , z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Občanské sdružení Kina Drahomíra.pdf 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní unie Karlovarska z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – X-Team BaNo Karlovy Vary, o.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Mgr. Petr Pitra .pdf 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CCB, o.p.s. 08.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. 07.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, z.s. 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KRAJSKÁ UMĚLECKÁ ASOCIACE 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Martina Hrnková 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - PROTEBE live o.s 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obecně prospěšná společnost Forte 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s. 03.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role, z.s. 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obecně prospěšná společnost Forte 02.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role 02.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Stanovice 02.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Lokomotiva - šerm z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Slovan Karlovy Vary, o.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec 24.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Lokomotiva Karlovy Vary o.s. 24.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 23.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 1. FC Karlovy Vary - mládež, z.s. 23.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace -LK Slovan K.Vary z.s. 18.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary 18.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HIPODROM HOLOUBEK s.r.o. 18.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. 17.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců z.s. 17.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Klub Paderewski 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarský pěvecký sbor, z.s. 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Filmový klub Karlovy Vary 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Goodfellas z.s. 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Triatlet Karlovy Vary 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní sdružení BK Karlovy Vary, občanské sdružení 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Divadlo Dagmar 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Domu dětí a mládeže Karlovy Vary - Stará Role 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 05.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 15.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Nadace FILM FESTIVAL KARLOVY VARY 13.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 07.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 06.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Liapor-Witte Karlovy Vary z.s. 06.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 06.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - První české gymnázium v K. Varech, p.o. 04.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 1. FC Karlovy Vary a.s. 29.03.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Libor Balák 07.03.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní klub vozíčkářů Sharks 29.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB l LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s. 26.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Müller Production, s.r.o. 18.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KV Arena, s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary 10.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 05.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 05.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Asocace Záchranný kruh, z.s. 05.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 19.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038