Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 138/2022 _ Ostrovská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 48 - 53/2022
Přílohy: docx
Krajský úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci I/13 v úseku Karlovy Vary - Ostrov
Přílohy: pdf pdf
Záměr směny nemovitostí - pozemku p. č. 317,včetně stavby č.p.1596, pozemku p.č.318 v k. ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary a pozemku p. č. 509/21 v k. ú. Dvory, obec Karlovy Vary za pozemky p. č. 287/19, p. č. 509/2, část pozemku p. č. 509/13,část pozemku p.
Přílohy: docx pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.140/2022, PDZ, Parkování Nová Role, ul. Rolavská, ul. Bezejmenná.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2022, PDZ, Otovice, přeložka vodovodu ul. Děpoltovická.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2022, PDZ, Dopravní napojení Mírová.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory a část obce Tašovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 141/2022_ Třeboňská _ Den záchranářů 2022
Přílohy: pdf
VSOZC - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH ZA ROK 2021
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Hůrky
Přílohy: pdf
Krajský úřad - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/6 a I/13
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.131/2022, PDZ,Nejdek - Karlovarská č.p. 80, st.p.č. 53 přípojka vody a splaškové kanalizace.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 137/2022; PDZ MK KV Na Vyhlídce - zajištění pracovního místa při kácení stromů
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 45-47/22
Přílohy: docx
Oprava nesprávnosti, Parkování N.Role ul. Rolavská a Bezejmenná
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 135/2022, PDZ MK KV Kolmá 835 - zajištění havarijního stavu objektu
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2022, PDZ, ulice Lipová v obci Nejdek, kNN.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.133/2022, PDZ, Nová Role - výstavba BD na parc. č. 1007/23 vodovodní, kanalizační, teplovodní přípojka.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 128/2022; PDZ MK KV Bezručova, zajištění pracovního místa při umístění plyn. přípojky
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 126/2022 _ dopravní opatření - úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Dvory
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 108/2022 _ 56. ročník MFF – dopravní opatření
Přílohy: PDF
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 129/2022; PDZ MK KV Chodovská - zajištění pracovního místa při uložení vodovodní přípojky
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 127/2022 _ přechodná úprava provozu Zahradní Dvořákovy sady - Karlovarské kulturní léto
Přílohy: PDF
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 107/2022 – Česká televize při MFF – Divadelní náměstí - dopravní opatření
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 109/2022 _ Vřídelní - Mattoni MS GD při MFF
Přílohy: PDF
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 106/2022 _ 1/2 maraton Karlovy Vary - dopravní opatření
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.125/2022, PDZ, Chyše, Lubenecká p.č. 180/1 - nová přípojka vodovodu a splaškové kanalizace.
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám: Mgr. Alena Štolbová, Chebská 250/25, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Miloslava Hrabová, Chebská 249/27, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Vasyl Keveshilheti, Chebská 39/7, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 42/22, 44/22
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.111/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov - Nová Role.
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Vlastimil Bobek, nar. 20.11.1976, T. G. Masaryka 1, 362 36 Pernink
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 101/2022, PDZ MK KV Mariánsko-Lázeňská silnice aj., zajištění uzavírek při odstraňování havarijního stavu skalního masivu
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary - registr vozidel
Přílohy: doc
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích (pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů)
Přílohy: pdf
Zvřejnění záměru výpůjčky NP v budově č.p. 932 (Jana Palacha 20) v k.ú. Karlovy Vary pro obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, o.p.s. a spolek Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník odboru Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - Možnost převzít písemnost
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o výpůjčce NP v budově č.p. 539 v ulici Kollárova 13, K. Vary na spolek Nádech - pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.123/2022, PDZ, I/20 Březová v úseku hráz v.n. Březová - podjezd žel. Trati.
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Renata Chalkley, nar. 22.3.1859, 2032 Inwood Terr.,Jacksonville, Florida 32207, Spojené státy
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.122/2022, PDZ, Chodov u Bečova - chodník podél krajské silnice - sever.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - kat. území Tuhnice - parcelní č. 590
Přílohy: pdf
Volby do Senátu 2022 - oznámení o zřízení zvláštního účtu pro složení kauce
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 124/2022, PDZ MK KV Závodní - zajištění pracovního místa při pokládce kabelu VN
Přílohy: pdf
Zpráva o uplatňování územního plánu Krásné Údolí
Přílohy: pdf pdf
Usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na ukončení stavu pandemické pohotovosti
Přílohy: docx
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 100/2022; PDZ MK KV Bezručova, Havlíčkova, Máchova, 5. května, Hřbitovní, Polská - pracovní místo, nový vodovodní řad
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 119/2022; PDZ MK KV ul. Hřbitovní - provádění opravy povrchu komunikace
Přílohy: pdf
ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.121/2022, PDZ, MS v sidecarcrossu..
Přílohy: pdf
Záměr prodeje nemovitostí, pozemků, parc.č. 3459, 3458/1 a 3457/1 k.ú. Karlovy Vary, s bývalou hájovnou, veřejnou licitací
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice - Táborská: č.o. 10
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.112/2022, PDZ, Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov - Nová Role.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 87-2/2022, č. 1, PDZ MK KV Foersterova, K.Čapka, Vítězná - zajištění prací při umístění kabelu NN
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Přílohy: pdf
Oznámení o uložení písemnosti
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.117/2022, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P181 v km 24,331 trati Karlovy Vary – Potůčky.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 118/2022; PDZ MK KV Česká, U Brodu, I-20, zajištění prací při provádění rekonstrukce povrchu komunikace
Přílohy: pdf
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - členění obcí na části (údaj uváděný na kandidátní listině)
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 114/2022, PDZ MK KV Třeboňská, Čankovská, zajištění pracovního místa - výměna armatur
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 98-2/2022; dodatek č. 1, PDZ MK KV k.ú. Bohatice, zajištění rekonstrukce plynovodu
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 116/2022; PDZ MK KV Kryzánkova, Nejdlova, zajištění prací - pokládka optických kabelů
Přílohy: pdf
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - Seznam obecních úřadů, pro které je Magistrát města Karlovy Vary registračním úřadem, a seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 113/2022, PDZ MK KV Nerudova, zajištění pracovního místa - výměna armatur
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 115-2022, PDZ MK KV Česká, zajištění pracovního místa - výměna armatur
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - dražební vyhláška - ENERGETIC PROGRAMMES CENTER s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.84/2022, MDZ, Doplnění závor na přejezd P255 vkm 1,919 trati Chodov - Nová Role.
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - část obce Bohatice
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Dalovice - část obce Všeborovice , Karlovy Vary - část obce Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně Územního plánu Smolné Pece č.1
Přílohy: pdf
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Přílohy: pdf pdf pdf
Finanční úřad - Dražební vyhláška
Přílohy: pdf
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022 u matričních úřadů v obvodu Magistrátu města K. Vary (za rok 2021)
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN s účinností od 14.4. 2022 do odvolání
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 9 - Usnesení - dražební vyhláška - Martin Farkaš
Přílohy: pdf
Záměr prodeje nemovitostí Teplárenská 79/15 Karlovy Vary, Bohatice
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pronájmu NP bez ozn. v objektu č.p. 541 v ulici T.G. Masaryka 3, formou VŘ - obálková metoda
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 646, 647 na adrese nám. Václava Řezáče 12, Karlovy Vary, formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pronájmu NP č. 1 v objektu č.p. 1200 v ulici Raisova 4, Karlovy Vary, formou VŘ - obálková metoda
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Louny - Usnesení - dražební vyhláška - Jürgen Stingl Hans
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Louny - Usnesení - dražební vyhláška - Široký Josef
Přílohy: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 14. - 26. týden 2022
Přílohy: docx
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2022 č. 235, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2022 č. 236 o přijetí krizového opatření
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2022 č. 234, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 206, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev
Přílohy: pdf
Oznámení o umístění odstaveného vozidla VIN: JMZBA125200191736, provozovatel Roman Hemberger
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o umístění odstaveného vozidla SPZ 2K4 5819, provozovatel Martin Sivák
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o umístění odstaveného vozidla VIN: TMBEFF414S0095556, provozovatel Jaroslav Němec
Přílohy: pdf pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-13/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 705/2022-12/MIN/KAN- seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022
Přílohy: pdf
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
Přílohy: pdf
Zrušení mimořádného opatření č. j. MZDR 42328/2021-2/MIN/KAN - ze dne 22.11.2021 ke stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních, s účinností od 1.3.2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 1. 3. 2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření MZDR - výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu s účinností od 25. 2. 2022
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022
Přílohy: pdf
Zrušení mimořádného opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.2.2022
Přílohy: pdf
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka, s účinností od 4.1.2022
Přílohy: pdf
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-138/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup do ČR (od 27.12.2021)
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR - diskriminační RT-PCR vyšetření (od 26.12.2021), čj. MZDR 9807/2021-5/MIN/KAN
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření čj. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN - screeningové testování ve školách (od 3.1.2022)
Přílohy: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Daň z nemovitých věcí - informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Přílohy: pdf pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 9807//2021-4/MIN/KAN - ze dne 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.12.2021
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců
Přílohy: pdf
Rozhodnutí č. MZDR 39875/2021-4/OLZP - o dočasném povolení použití distribuce a použití medicinálního kyslíku
Přílohy: pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN - ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k nahlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN - ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15.11.2021
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - červen/2022 - IE-12-0008051 ,,K. Vary, Závodní,KÚKV,propoj,TS,kNN,kVN"
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - listopad/2021 - květen/2022 - IE-12-0005693 ,,K. Vary, TS,KV_0358,ZS,TS,KV_0378,Lidl,kNN"
Přílohy: pdf
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Přílohy: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf