Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění Datum stažení
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 17.05.2019 06.06.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Ivan Kovalenko 17.05.2019 04.06.2019
Rozhodnutí"Domovní vrtaná studna Bochov" 17.05.2019 04.06.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Martin Kopaničák 17.05.2019 04.06.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 49/19 17.05.2019 04.06.2019
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 17.05.2019 07.06.2019
Telefonní spojení do volebních místností pro volby do Evropského parlamentu ve správním obvodu Magistrátu města Karlovy Vary 17.05.2019 27.05.2019
Uložení písemnosti - dědicové po zemřelé - Oldřiška Mužíková – posledně bytem Úvalská č.p. 605/4, 360 01 Karlovy Vary - stavební povolení - "Bytový dům - osobní výtah" 17.05.2019 04.06.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 16.05.2019 05.06.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.89/2019 III/20521 a MK vodovod Žlutice-Ratiboř 16.05.2019 04.06.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.88/2019 cyklostezka Toužim - Kosmová 16.05.2019 04.06.2019
Zveřejnění záměru uzavření darovací smlouvy na část parcely č.302/3, k.ú. Rosnice u Staré Role 16.05.2019 03.06.2019
Zveřejnění záměru výpůjčky NP v objektu J.Palacha pro Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 16.05.2019 03.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 37/2019, MDZ MK KV ul. Kosmonautů - DZ pro Rezidence Kosmonautů 15.05.2019 31.05.2019
OMEXON - Plzeň - oznámení - provádění stavby - rekonstrukce kabelových rozvodů 15.05.2019 02.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP, Cihelní ul., K.Vary 15.05.2019 31.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 15.05.2019 04.06.2019
Krajský úřad Karlovarského kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 15.05.2019 31.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODBORU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 14.05.2019 03.06.2019
Veřejná vyhláška – vyjádření vlastníka lesního pozemku 14.05.2019 30.05.2019
Veřejná vyhláška - Xuan Truong Dao 14.05.2019 31.05.2019
Krajský úřad Karlovarského kraje - veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 14.05.2019 30.05.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.81/2019 III/19824 a MK Bečovské slavnosti XVI. 14.05.2019 30.05.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.55/2019 III/21047, 2194 a MK Nejdecká pouť 14.05.2019 30.05.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 47/19, č.48/19 14.05.2019 30.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 13.05.2019 03.06.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 77/2019; PDZ MK KV ul. Nákladní - přednádražní prostor, 4. etapa 13.05.2019 29.05.2019
EÚ - Plzeň - dražební vyhláška - Rozália Sadleková Cabaňová 13.05.2019 13.06.2019
Veřejná vyhláška - Stuchlík Daniel 13.05.2019 29.05.2019
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - návrh závěrečného účtu za rok 2018 13.05.2019 10.06.2019
Veřejná vyhláška - Bajger Michal 13.05.2019 29.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 13.05.2019 03.06.2019
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 1010/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary 13.05.2019 30.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec 13.05.2019 03.06.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.87/2019 13.05.2019 29.05.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 86/2019 _ ul. Příčná - všeobecné parkovací stání pro osoby ZTP 10.05.2019 28.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 10.05.2019 30.05.2019
Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 283/3 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary 10.05.2019 27.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec 09.05.2019 28.05.2019
Veřejná vyhláška - Hřebec Miroslav 09.05.2019 27.05.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 46/19 09.05.2019 27.05.2019
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby "Zahradní domek" na p.p.č. 1008/46 k.ú. Stará Role 09.05.2019 27.05.2019
MGH - CONSULT spol.s.r.o. dražební vyhláška - likvidace dědictví po zůstaviteli - Janě Endrštové 09.05.2019 13.06.2019
Oznámení o uložení písemnosti - Belozerova, Idrisov, Fedulova, Kostebelov, Kostebelova, Nováková, Shatalova, Sorokina, Shcherbakov, Pershakova, Zaitcev, Zumskii, 09.05.2019 27.05.2019
NAXOS - Praha 5 - dražební vyhláška - navrhovatel dražby - CHIMINVEST s.r.o. Karlovy Vary 09.05.2019 13.06.2019
Ozn. o zahájení říz. o změně stavby před jejím dokončením - "Oprava a stavební úpravy objektu, Karlovy Vary č.p. 910, Moskevská 5" 07.05.2019 23.05.2019
Záměr pronájmu NP v objektu Nábřeží J. Palacha pro TRIVIS - Střední školu veřejnoprávní Karlovy Vary 07.05.2019 24.05.2019
Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický - zrušení dražební vyhlášky - Eva Malášková 07.05.2019 23.05.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 49/2019; PDZ MK KV Divadelní náměstí - zajištění prostoru pro umístění lešení 07.05.2019 23.05.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2016, MDZ MK KV I. P. Pavlova 846/28 - doplnění DZ pro Garni hotel 07.05.2019 23.05.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 83/2019 dopravní omezení při MFF 07.05.2019 23.05.2019
Společné povolení Modernizace vdělávacího zařízení J. Palacha 932/20 Karlovy Vary 06.05.2019 22.05.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 45/19 06.05.2019 22.05.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 84/2019; PDZ MK KV ul. Dubová - umístění kanalizační přípojky 06.05.2019 22.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Dvory 06.05.2019 27.05.2019
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTELU KOLONÁDA - Karlovy Vary 06.05.2019 22.05.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 06.05.2019 27.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND ODBORU DOPRAVY (REGISTR VOZIDEL) 03.05.2019 22.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ZAMĚSTNANEC PODATELNY MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY 03.05.2019 03.06.2019
Uložení písemnosti určené osobám:Michal Matúš, Pavlína Bizzarriová 03.05.2019 21.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ ODBORU DOPRAVY 03.05.2019 22.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK PRO AGENDU EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 03.05.2019 22.05.2019
Uložení písemnosti určené osobám: Michal Matús a Pavlína Bizzarriová 03.05.2019 21.05.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Horváth Ján 03.05.2019 21.05.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 43/19, č. 44/19 03.05.2019 21.05.2019
Zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. Dvory a v k.ú. Tašovice, vše obec Karlovy Vary 03.05.2019 20.05.2019
Vyjádření k podanému odvolání - Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská 02.05.2019 20.05.2019
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary - nabídka pozemků k pronájmu 02.05.2019 08.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ ODBORU MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY 29.04.2019 20.05.2019
Exekutorský úřad - Sokolov - dražební vyhláška - Dušan Ryba 29.04.2019 06.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ ODBORU MAJETKU MĚSTA MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY 29.04.2019 20.05.2019
Finanční úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.04.2019 28.05.2019
Ministerstvo vnitra - České republiky - informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením 25.04.2019 27.05.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volby do Evropského parlamentu 2019 25.04.2019 27.05.2019
EÚ - Klatovy - dražební vyhláška - Barbora Hovorková 25.04.2019 20.06.2019
Exekutorský úřad Chomutov - dražební vyhláška - TRANSREKLAMA s.r.o. 24.04.2019 29.05.2019
Exekutorský úřad Rokycany - dražební vyhláška - Andrle Josef 23.04.2019 31.05.2019
Oznámení změn v 33. výzvě pro předkládání projektových záměrů – CYKLODOPRAVA IV 18.04.2019 28.06.2019
Oznámení změny v 38. výzvě pro předkládání projektových záměrů¬ – Terminály IV 18.04.2019 28.06.2019
Vyhlášení 40. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB III. 18.04.2019 31.05.2019
Vyhlášení 41. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - VYTVÁŘENÍ NABÍDKY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATEL IV. 18.04.2019 31.05.2019
Vyhlášení 46. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA IV. 18.04.2019 31.05.2019
Oznámení změny v 31. výzvě pro předkládání projektových záměrů¬ – Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 18.04.2019 28.06.2019
EÚ - Klatovy - dražební vyhláška - Barbora Hovorková 17.04.2019 20.06.2019
Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška - Josef Švejk 11.04.2019 29.05.2019
Opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Nežichov 09.04.2019 30.06.2019
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Otročín 04.04.2019 23.05.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - 24.5. a 25.5.2019 03.04.2019 27.05.2019
Soudní exekutor - Praha 6 - dražební vyhláška - Radoslav Formánek 29.03.2019 23.05.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací SMKV v průběhu 14. až 27. týdne 2019 27.03.2019 03.07.2019
Soudní exekutor - Praha 6 - dražební vyhláška - František Piškule 26.03.2019 24.05.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018 u matričních úřadů ve správním obvodu Magistrátu města Karlovy Vary 05.03.2019 02.01.2020
Český statistický úřad - Karlovy Vary - životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnosti 04.02.2019 27.05.2019
Rozpočtová opatření 2018 schválená předsedou představenstva svazku obcí 10.01.2019 30.06.2019
Veřejná vyhláška - termíny konání zkoušek o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Karlovy Vary. 23.11.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet 2019 včetně komentáře, SVR na období 2019-2022 - DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
Informace o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
Informace o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 21.06.2018 30.06.2019
Informace o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Rozpočtová opatření 2018, schválená valnou hromadou 21.06.2018 30.06.2019
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 08.06.2018 30.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 2016 04.01.2017 04.01.2020
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600047 - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 19.10.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600052 - Armáda spásy v ČR, z.s. 19.10.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600006 - Tyfloservis 18.10.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-Azylový dům,ev.č.201600051 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-noclehárna pro muže a ženy,ev.č.201600052 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,ev.č.201600049 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy,ev.č.201600050 27.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Hipocentrum Pá - Ja, ev.č. 201600021 26.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o.- e.č.201600037 21.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.-ev.č.201600047 21.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-SOS dětské vesničky-SOS Kompas,ev.č.201600036as 02.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-SOS dětské vesničky-SOS Sluníčko,ev.č.201600026 02.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-TyfloCentrum K.V. o.p.s.,ev.č.201600039 02.09.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,odborné sociální poradenství 29.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK cetrum o.p.s.,sociálně aktivizační služby pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi 29.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,terénní programy 29.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,e.č.201600025-Farní charita K.Vary 12.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600023 Člověk v tísni 11.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600013 LADARA - Pavla Andrejkivová 10.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600020 Centrum pro zdravotně postižené KK 10.08.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600017 Mateřské centrum Karlovy Vary 29.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600009 Agentura domácí péče LADARA 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600003 DOP-HC 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600019 Agentura domácí péče, LADARA 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600004 Agentura domácí péče LADARA 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600005 Oblastní spolek Českého červeného kříže 22.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev.č.201600006 Tyfloservis 11.07.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ JAZYKŮ KARLOVY VARY 30.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - JAZZOVÝ KRUH 30.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Karlovarský kraj 28.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Centrum služeb pro silniční dopravu 28.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CITY TRIATHLON Karlovy Vary, z.s 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - FB Hurrican 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - První Krušnohorská o.p.s. 24.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace 21.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Goodfellas z. s. 17.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovy Vary 14.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Karate klub Tygr Karlovy Vary 14.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – KV Arena, s.r.o. 14.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub Lokomotiva, z.s. 10.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Golf Club Karlovy Vary z.s. 10.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Občanské sdružení Kina Drahomíra.pdf 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Asociace Záchranný kruh , z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní unie Karlovarska z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – X-Team BaNo Karlovy Vary, o.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Mgr. Petr Pitra .pdf 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CCB, o.p.s. 08.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. 07.06.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role, z.s. 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, z.s. 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Martina Hrnková 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KRAJSKÁ UMĚLECKÁ ASOCIACE 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obecně prospěšná společnost Forte 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - PROTEBE live o.s 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s. 03.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role 02.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Stanovice 02.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obecně prospěšná společnost Forte 02.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Lokomotiva - šerm z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Slovan Karlovy Vary, o.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Lokomotiva Karlovy Vary o.s. 24.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec 24.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 23.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 1. FC Karlovy Vary - mládež, z.s. 23.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace -LK Slovan K.Vary z.s. 18.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary 18.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HIPODROM HOLOUBEK s.r.o. 18.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. 17.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců z.s. 17.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarský pěvecký sbor, z.s. 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Filmový klub Karlovy Vary 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Klub Paderewski 12.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Triatlet Karlovy Vary 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Goodfellas z.s. 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Domu dětí a mládeže Karlovy Vary - Stará Role 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní sdružení BK Karlovy Vary, občanské sdružení 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Divadlo Dagmar 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 05.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 15.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Nadace FILM FESTIVAL KARLOVY VARY 13.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 07.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 06.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 06.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Liapor-Witte Karlovy Vary z.s. 06.04.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - První české gymnázium v K. Varech, p.o. 04.04.2016 31.12.2019
EÚ Litoměřice - Dražební vyhláška - Jaroslav Kroupa 04.04.2016 23.06.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 1. FC Karlovy Vary a.s. 29.03.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Libor Balák 07.03.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní klub vozíčkářů Sharks 29.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB l LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s. 26.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Müller Production, s.r.o. 18.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KV Arena, s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary 10.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 05.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 05.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Asocace Záchranný kruh, z.s. 05.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 19.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038