Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9054000128
Přílohy: pdf
Záměr nájmu části pozemku p.č. 1239 o výměře 22m2 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů SMKV
Přílohy: pdf
Návrh rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMKV 2025-2026
Návrh rozpočtu SMKV 2024 a SVR 2025-2026
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 3 a 4 Územního plánu Nová Role
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů 158/23, 159/23, 161/23, 163/23, 164/23, 166/23, 168/23
Nález 158/23, 159/23, 161/23, 163/23, 164/23, 166/23, 168/23
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - Usnesení - Dražební vyhláška - Jan Weis
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Eva Koberová
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 343/2023; PDZ MK KV Mariánskolázeňská - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 336/2023; PDZ MK KV Rolavská - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 339/2023, PDZ MK KV Ondřejská - zajištění prostoru pro vozidlo s materiálem
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti - Yurii Prodan
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti - Tereza Doležalová
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti - Andrejs Bogdanovs
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti - David Votava
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti - Filip Jakobides
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti - Ludmila Vondráčková
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Možnost vyzvednutí písemnosti - Václav Baštář
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - Inna Aleksandrova
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - Marat Khasanov
Přílohy: pdf
Karlovarský kraj - Program 35. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11. prosince 2023 od 9:00 hod. , v sále budovy úřadu Karlovarského kraje
Přílohy: pdf
Ukončení činnosti - Aurimed s.r.o.- Otorinolaryngologie- Náměstí Dr. M. Horákové, Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Západní 1401/63 v k.ú. Tuhnice pro společnost TruckLoading s.r.o.
Přílohy: pdf pdf
Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Západní 1401/63 v k.ú. Tuhnice se společností INVESTON s.r.o.
Přílohy: pdf pdf
Návrh revitalizace poboček městské knihovny v Karlových Varech - ul. Sedlecká, a I. P. Pavlova - architektonická studie
Přílohy: pdf pdf pdf pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - sociální pracovník
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.341/2023, MDZ změna místní úpravy na p.p.č. 987/1 a 1013/1, k.ú. Nová Role, .
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Tomáš Rožánek
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Lubomír Danč
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Petr Pelzman
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Petr Pelzman, nar. 20.9.1970, Moskevská 18, 360 01 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Ilona Janečková
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Hau Nguyen Van
Přílohy: pdf pdf
Oznámeni o ukončení činnosti - praktický zubní lékař MUDr. Markéta Pachtová
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu prostoru určeného k podnikání ("tržní krámek") v objektu Tržiště 2074/6 v Karlových Varech formou "VŘ - obálková metoda"
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Výzva vyjádření k podanému odvolání - Rozhodnutí o umístění stavby "D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata"
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.332/2023, MDZ Obec Sadov omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici III/22132.
Přílohy: pdf pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 931 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Stanislav Dančo
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: právním nástupcům po zemřelém Václavu Kapsovi, U Trati č.p. 66/38, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: právním nástupcům po zemřelém Václavu Kapsovi, U Trati č.p. 66/38, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4
Přílohy: pdf
Záměr směny části pozemku p. č. 841/1 za část pozemku p. č. 1487/1 vše v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny dne 08. 12. 2023 od 7:30 hod.- Karlovy Vary - část obce Stará Role , ul. Akátová, Partyzánská, Závodu míru
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 340/2023; PDZ MK KV Závodní, parkoviště - oprava povrchu parkoviště u ŘSD
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 301/2023; MDZ MK KV Stará Kysibelská, zajištění vjezdu/výjezdu IZS
Přílohy: pdf pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Rolava
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Teplá
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Blšanka
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Stanovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Cihelní ul., K. Vary, 2023
Přílohy: pdf
NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2024
Přílohy: pdf
O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Olšova Vrata obce Karlovy Vary
Přílohy: pdf pdf
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi Karlovy Vary a Mírová - O výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Stružná
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Aleš Král
Přílohy: pdf pdf
Ukončení činnosti - Mudr. Marta Olšanová - Zubní lékařství
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň - jih - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Exekuční příkaz - Jana Pilařová
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Zdeněk Krejčí
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Marek Tóth
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Pavla Plicová
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Růžena Midrlová
Přílohy: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Přílohy: xls
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Thanh Duong Ngo
Přílohy: pdf pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Střela, ř. km cca 68-cca 45
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodárenské nádrže Žlutice
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Daniel Denk
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o možnosti vyzvednout vozidlo (§ 19d odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb.) - Jiří Fera
Přílohy: pdf pdf
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Cihelny obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Karlovy Vary obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENÍ - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Sedlec - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OZNÁMENI - O vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Dvora - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2023 do 31.12.2024
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů SMKV
Přílohy: pdf
ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - aktualizace k 1. 8. 2022
Přílohy: xlsx
UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: pdf xlsx
Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Přílohy: doc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf