Telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - (Hasičský záchranný sbor) Při předávání zprávy uveďte:

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu, volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR nebo Městská policie 156.

Telefonní čísla

 • Tísňová linka
  • 112
 • Ohlašovna požárů HZS Karlovy Vary
  • 150
  • 950 370 112-115
 • Policie České republiky
  • 158
  • 974 361 111
 • Městská policie Karlovy Vary
  • 156
  • 353 118 911
 • Záchranná služba
  • 155
  • 353 362 526
 • Další důležitá čísla:
  • Lékařská služba první pomoci pro dospělé - 359 882 640
  • Lékařská služba první pomoci pro děti - 359 882 620
  • Lékařská služba první pomoci zubní - 359 882 630
  • Poruchy elektrického proudu - 840 850 860
  • Pohotovost plyn - 1239
  • Havarijní servis voda - 552 305 233

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 16.5.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám