Odbor technický

Činnost odboru

Odbor technický vykonává vlastnická práva (samosprávu) na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného osvětlení ve vztahu k místním komunikacím a účelovým komunikacím města Karlovy Vary, na úseku odpadového hospodářství a zajištění správy městského útulku pro opuštěné psy, dále na úseku pronájmu pozemků a budov a při umísťování reklamních zařízení a prodejních stánků.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvkové organizace metodicky řízené odborem technickým

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 362 100, tel./fax: 353 362 101
e-mail: splzakatsplzak [emailtecka] cz (splzak[at]splzak[dot]cz)
ředitel: Ing. Václav Benedikt

Operativní správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, preventivní ochrana těchto zdrojů, provoz a údržba kolonádních staveb.

www.splzak.cz


Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 354 939 811 
e-mail: %20infoatllpkv [emailtecka] cz (info[at]llpkv[dot]cz)
ředitel: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, PhD.

Zajišťování funkce lesů (především lázeňské, rekreační a estetické) v ochranném pásmu minerálních léčivých zdrojů a ekologické stability území, správa lesů v majetku města, pěstování a ochrana lesů ve smyslu lesního zákona. Údržba a rekonstrukce cest a objektů (altánů, křížů, pamětních desek, obelisků). Zahradnická a sadovnická činnost, péče o veřejně přístupnou zeleň a údržba vodních ploch. Provoz sběrného dvora, kompostárny, správa hřbitovů.

www.llpkv.cz


Útulek pro psy

Technický odbor zajišťuje správu útulku pro psy

Chodovská ul. směr Počerny 
tel.: 725 536 158

e-mail: infoatutulekpropsy [emailtecka] cz (info[at]utulekpropsy[dot]cz)

Útulek pro psy má celkem 20 kotců. Slouží výhradně pro potřeby města, nefunguje jako hotel. Psi v útulku jsou nejčastěji odchyceni Mětskou policií Karlovy Vary. Jsou zde umísťováni i psi týraní, kteří byli odebráni původnímu majiteli.

Útulek pro psy - ceník poskytovaných služeb

www.utulekpropsy.cz 

 

Kontakty

foto

Ing. Eva Pavlasová

Telefon
E-mail
e [emailtecka] pavlasovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
146B
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Kamila Brožíčková Lepíková
odpadové hospodářství - separace, psí útulek
k [emailtecka] brozickovaatmmkv [emailtecka] cz 353151213 Moskevská 21
131
Jitka Hnátíková
zábor prostranství (pro reklamy, prodejní stánky), přístřešky MHD, veškeré reklamy i na VO, restaurační předzahrádky
j [emailtecka] hnatikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151439 Moskevská 21
146A
Svatava Kopecká
zástupce vedoucí odboru, technik - běžná údržba, opravy chodníků, dešťová kanalizace
s [emailtecka] kopeckaatmmkv [emailtecka] cz 353151419 Moskevská 21
158
Bc. Bohuslav Pavlík
vlastnická práva - zvláštní užívání komunikací, zábory pro stavební činnost
b [emailtecka] pavlikatmmkv [emailtecka] cz 353151418 Moskevská 21
156
Petra Soprová
ekonom odboru, komunální odpad
p [emailtecka] soprovaatmmkv [emailtecka] cz 353151165 Moskevská 21
157
Šárka Uhlíková
RÚIAN,komunikace s občany přes webové stránky, stížnosti, pasport místních komunikací, stanoviska k prodejům, p. o. města ( LLPKV, SPLZaK)
s [emailtecka] uhlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151164 Moskevská 21
157
Ing. Tomáš Viktorin
veškerá vyjádření za OT,smlouvy o dílo,veřejné zakázky smlouvy o sjezdech
t [emailtecka] viktorinatmmkv [emailtecka] cz 353151262 Moskevská 21
201
Lubomír Vorel
dopravní značení - SDZ, VDZ, SSZ, informační radary, kočárová doprava, TAXI, stanoviska k VO
l [emailtecka] vorelatmmkv [emailtecka] cz 353151417 Moskevská 21
243
Libor Žemba
pojistné události, likvidace vraků, úklid komunikací (letní a zimní údržba)
l [emailtecka] zembaatmmkv [emailtecka] cz 353151429 Moskevská 21
243

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková

Poslední aktualizace: 21.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám