Odbor technický

Činnost odboru

Odbor technický vykonává vlastnická práva (samosprávu) na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného osvětlení ve vztahu k místním komunikacím a účelovým komunikacím města Karlovy Vary, na úseku odpadového hospodářství a zajištění správy městského útulku pro opuštěné psy, dále na úseku pronájmu pozemků a budov a při umísťování reklamních zařízení.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvkové organizace metodicky řízené odborem technickým

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 362 100, tel./fax: 353 362 101
e-mail: 
ředitel: Ivana Borovcová

Operativní správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, preventivní ochrana těchto zdrojů, provoz a údržba kolonádních staveb.

www.splzak.cz


Správa lázeňských parků

U Solivárny čp. 2004/2, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 360 811 
e-mail: 
ředitel: Ing. Miroslav Kučera, tel.: 353 360 825; fax: 353 229 440

Správa a údržba veřejné zeleně, hřbitovů a kolumbária, zahradnická činnost, údržba a pěstování mobilní zeleně, sadovnická činnost, zakládání parků.

www.slpkv.cz


Lázeňské lesy Karlovy Vary

Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 225 696 
e-mail: dvorak@llkv.cz
ředitel: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, PhD.

Zajišťování funkce lesů (především lázeňské, rekreační a estetické) v ochranném pásmu minerálních léčivých zdrojů a ekologické stability území, správa lesů v majetku města, 
pěstování a ochrana lesů ve smyslu lesního zákona, údržba a rekonstrukce cest a zařízení (záchrana a obnova altánů, křížů, pamětních desek, obelisků).

www.llkv.cz


Útulek pro psy

Technický odbor zajišťuje správu útulku pro psy

Chodovská ul. směr Počerny 
tel.: 725 536 158

e-mail: 

Útulek pro psy má celkem 20 kotců. Slouží výhradně pro potřeby města, nefunguje jako hotel. Psi v útulku jsou nejčastěji odchyceni Mětskou policií Karlovy Vary. Jsou zde umísťováni i psi týraní, kteří byli odebráni původnímu majiteli.

Ceník útulku pro psy

www.utulekpropsy.cz 

 

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Eva Pavlasová

Telefon:353 151 242

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor technický

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:146B

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Kamila Brožíčková Lepíková
odpadové hospodářství - separace, psí útulek
353 151 213 Moskevská 21
131
Helena Hejnová
pasport místních komunikací, stanoviska k prodejům, PO
353 151 429 Moskevská 21
244
Jitka Hnátíková
zábor prostranství, přístřešky MHD, veškeré reklamy i na VO, předzahrádky
353 151 439 Moskevská 21
146A
Svatava Kopecká
blokové čištění, zimní služba
353 151 419 Moskevská 21
158
Lenka Kostaňuková
odpadové hospodářství - komunální odpad, ekonomka OT
353 151 164 Moskevská 21
157
Ing. Petra Míšková
zástupce vedoucí odboru, běžná údržba, opravy chodníků, veřejné zakázky
353 151 417 Moskevská 21
243
Petra Soprová
RÚIAN,komunikace s občany přes webové stránky, stížnosti, stanoviska o uložení VO
353 151 165 Moskevská 21
157
Alice Szebestová
stanoviště taxi, vyjádření k poj. událostem, kočárová doprava, VDZ a SDZ
353 151 418 Moskevská 21
156
Ing. Petr Ullmann
veškerá vyjádření za OT,smlouvy o dílo,veřejné zakázky smlouvy o sjezdech
353 151 262 Moskevská 21
201
Renata Vojířová
zvláštní užívání komunikací
353 151 425 Moskevská 21
201A

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková
Poslední aktualizace: 15.06.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah