Odbor technický

Činnost odboru

Odbor technický vykonává vlastnická práva (samosprávu) na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného osvětlení ve vztahu k místním komunikacím a účelovým komunikacím města Karlovy Vary, na úseku odpadového hospodářství a zajištění správy městského útulku pro opuštěné psy, dále na úseku pronájmu pozemků a budov a při umísťování reklamních zařízení.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvkové organizace metodicky řízené odborem technickým

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 362 100, tel./fax: 353 362 101
e-mail: 
ředitel: Ing. Milan Trnka

Operativní správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, preventivní ochrana těchto zdrojů, provoz a údržba kolonádních staveb.

www.splzak.cz


Správa lázeňských parků

U Solivárny čp. 2004/2, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 360 811 
e-mail: 
ředitel: Ing. Miroslav Kučera, tel.: 353 360 825; fax: 353 229 440

Správa a údržba veřejné zeleně, hřbitovů a kolumbária, zahradnická činnost, údržba a pěstování mobilní zeleně, sadovnická činnost, zakládání parků.

www.slpkv.cz


Lázeňské lesy Karlovy Vary

Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 225 696 
e-mail:
ředitel: Ing. Evžen Krejčí 

Zajišťování funkce lesů (především lázeňské, rekreační a estetické) v ochranném pásmu minerálních léčivých zdrojů a ekologické stability území, správa lesů v majetku města, 
pěstování a ochrana lesů ve smyslu lesního zákona, údržba a rekonstrukce cest a zařízení (záchrana a obnova altánů, křížů, pamětních desek, obelisků).

www.llkv.cz


Útulek pro psy

Technický odbor zajišťuje správu útulku pro psy

Chodovská ul. směr Počerny 
tel.: 725 536 158

e-mail: 

Útulek pro psy má celkem 20 kotců. Slouží výhradně pro potřeby města, nefunguje jako hotel. Psi v útulku jsou nejčastěji odchyceni Mětskou policií Karlovy Vary. Jsou zde umísťováni i psi týraní, kteří byli odebráni původnímu majiteli.

Ceník útulku pro psy

www.utulekpropsy.cz 

 

Není zde žádná položka

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Eva Pavlasová

Telefon:353 151 242

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor technický

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:146B

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Kamila Brožíčková Lepíková
odpadové hospodářství - separace, psí útulek
353 151 213 Moskevská 21
131
Ing. Luboš Gavlas
opravy komunikací, mostní objekty
353 151 360 Moskevská 21
243
Helena Hejnová
pasport místních komunikací, stanoviska k prodejům, PO
353 151 429 Moskevská 21
244
Jitka Hnátíková
zábor prostranství, přístřešky MHD, veškeré reklamy i na VO, předzahrádky
353 151 439 Moskevská 21
146A
Svatava Kopecká
blokové čištění, zimní služba
353 151 419 Moskevská 21
158
Lenka Kostaňuková
odpadové hospodářství - komunální odpad, ekonomka OT
353 151 164 Moskevská 21
157
Ing. Petra Míšková
běžná údržba, opravy chodníků, veřejné zakázky
353 151 417 Moskevská 21
243
Petra Soprová
RÚIAN,komunikace s občany přes webové stránky, stížnosti, stanoviska o uložení VO
353 151 165 Moskevská 21
157
Alice Szebestová
stanoviště taxi, vyjádření k poj. událostem, kočárová doprava, VDZ a SDZ
353 151 418 Moskevská 21
156
Ing. Petr Ullmann
veškerá vyjádření za OT,smlouvy o dílo,veřejné zakázky smlouvy o sjezdech
353 151 262 Moskevská 21
201
Renata Vojířová
zvláštní užívání komunikací
353 151 425 Moskevská 21
201A

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková
Poslední aktualizace: 15.03.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah