Odbor technický

Činnost odboru

Odbor technický vykonává vlastnická práva (samosprávu) na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného osvětlení ve vztahu k místním komunikacím a účelovým komunikacím města Karlovy Vary, na úseku odpadového hospodářství a zajištění správy městského útulku pro opuštěné psy, dále na úseku pronájmu pozemků a budov a při umísťování reklamních zařízení.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvkové organizace metodicky řízené odborem technickým

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 362 100, tel./fax: 353 362 101
e-mail: splzak@splzak.cz
ředitel: Ivana Borovcová

Operativní správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, preventivní ochrana těchto zdrojů, provoz a údržba kolonádních staveb.

www.splzak.cz


Správa lázeňských parků

U Solivárny čp. 2004/2, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 360 811 
e-mail: info@slpkv.cz
ředitel: Ing. Miroslav Kučera, tel.: 353 360 825; fax: 353 229 440

Správa a údržba veřejné zeleně, hřbitovů a kolumbária, zahradnická činnost, údržba a pěstování mobilní zeleně, sadovnická činnost, zakládání parků.

www.slpkv.cz


Lázeňské lesy Karlovy Vary

Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 225 696 
e-mail: dvorak@llkv.cz
ředitel: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, PhD.

Zajišťování funkce lesů (především lázeňské, rekreační a estetické) v ochranném pásmu minerálních léčivých zdrojů a ekologické stability území, správa lesů v majetku města, 
pěstování a ochrana lesů ve smyslu lesního zákona, údržba a rekonstrukce cest a zařízení (záchrana a obnova altánů, křížů, pamětních desek, obelisků).

www.llkv.cz


Útulek pro psy

Technický odbor zajišťuje správu útulku pro psy

Chodovská ul. směr Počerny 
tel.: 725 536 158

e-mail: info@utulekpropsy.cz

Útulek pro psy má celkem 20 kotců. Slouží výhradně pro potřeby města, nefunguje jako hotel. Psi v útulku jsou nejčastěji odchyceni Mětskou policií Karlovy Vary. Jsou zde umísťováni i psi týraní, kteří byli odebráni původnímu majiteli.

Ceník útulku pro psy

www.utulekpropsy.cz 

 

Kontakty

foto

Ing. Eva Pavlasová

Telefon
E-mail
e [emailtecka] pavlasovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
146B
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Kamila Brožíčková Lepíková
odpadové hospodářství - separace, psí útulek
k [emailtecka] brozickovaatmmkv [emailtecka] cz 353151213 Moskevská 21
131
Helena Hejnová
pasport místních komunikací, stanoviska k prodejům, PO
h [emailtecka] hejnovaatmmkv [emailtecka] cz 353151429 Moskevská 21
244
Jitka Hnátíková
zábor prostranství, přístřešky MHD, veškeré reklamy i na VO, předzahrádky
j [emailtecka] hnatikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151439 Moskevská 21
146A
Svatava Kopecká
zástupce vedoucí odboru, technik - běžná údržba, opravy chodníků, veřejné zakázky
s [emailtecka] kopeckaatmmkv [emailtecka] cz 353151419 Moskevská 21
158
Petra Soprová
ekonom odboru, odpadové hospodářství
p [emailtecka] soprovaatmmkv [emailtecka] cz 353151165 Moskevská 21
157
Alice Szebestová
úklid komunikací ( letní a zimní údržba ), dešťová kanalizace
a [emailtecka] szebestovaatmmkv [emailtecka] cz 353151418 Moskevská 21
Šárka Uhlíková
RÚIAN,komunikace s občany přes webové stránky, stížnosti, stanoviska o uložení VO
s [emailtecka] uhlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151165 Moskevská 21
157
Ing. Tomáš Viktorin
veškerá vyjádření za OT,smlouvy o dílo,veřejné zakázky smlouvy o sjezdech
t [emailtecka] viktorinatmmkv [emailtecka] cz 353151262 Moskevská 21
201
Renata Vojířová
zvláštní užívání komunikací
r [emailtecka] vojirovaatmmkv [emailtecka] cz 353151425 Moskevská 21
201A
Lubomír Vorel
dopravní značení - SDZ, VDZ, SSZ, informační radary, kočárová dopravy, TAXI, stanoviska k VO
l [emailtecka] vorelatmmkv [emailtecka] cz 353151417 Moskevská 21
243

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková

Poslední aktualizace: 19.3.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám