Plán dopravní obslužnosti města Karlovy Vary

Plán dopravní obslužnosti na území města Karlovy Vary poskytuje dle zákona informace o: 

  • současné situaci v zajišťovaní veřejných služeb v přepravě cestujících na území města, 
  • předpokládaném rozsahu poskytované kompenzace pro linky MHD,
  • časovém harmonogramu uzavírání smluv o veřejných službách a postupu při uzavírání těchto smluv, 
  • harmonogramu a způsobu integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 
  • maximálních cenách jízdného, 
  • údajích vztahujících se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 12.12.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám