Podatelna

Příjem písemností

Podatelna Magistrát I - Moskevská 21, (podatelna, přízemí hlavní budovy, kancelář č. 011 B):
telefon: 353 151 205, 353 151 445, 353 151 446
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek: 8:00 - 15:30 hod.
pátek: 8:00 - 14:00 hod.

Podatelna Magistrát II - U Spořitelny 2, (podatelna, přízemí, kancelář č. 014)
telefon: 353 152 643, 353 152 641
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.
úterý a čtvrtek: 8:00 - 15:30 hod.
pátek: 8:00 - 14:00 hod. 


Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické komunikace,  ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen, zřídil Magistrát města Karlovy Vary veřejnou elektronickou podatelnu.

Adresa elektronické podatelny: postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz)

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Karlovy Vary prostřednictvím elektronické podatelny.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně datovou zprávou. Zpráva je vygenerováno systémem elektronické spisové služby úřadu a obsahuje oznámení o tom, že podání bylo či nebylo přijato a pod jakým evidenčním číslem je v elektronické spisové službě zaevidováno. Zpráva je opatřena kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným časovým razítkem.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh:

Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží:

 • Formát datové zprávy:
  • Adobe Acrobat (*.pdf)
  • Rich Text format (*.rtf)
  • Microsoft Word (*.doc)
  • Microsoft Excel (*.xls)
  • obrázkové formáty (*.bmp, *.jpg, *.tif)
 • Technický nosič dat:
  • DVD Disk
  • CD-ROM (formát PC)
  • USB FLASH (formát PC)

Na technickém nosiči dat (viz. výše) lze předat podání na podatelně Magistrátu města Karlovy Vary - přízemí, dveře č. 011, tel.: 353 151 205, 353 151 445, 353 151 446

Pracovní doba podatelny:

 • pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.
 • úterý a čtvrtek: 8:00 - 15:30 hod.
 • pátek: 8:00 - 14:00 hod.

Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

Další informace týkající se provozu elektronické podatelny, včetně formátů, které je elektronická podatelna schopna přijímat, jsou uvedeny na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary v dokumentu "Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby".

Poslední aktualizace: 30.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám