Odbor strategií a dotací

Odbor strategií a dotací řeší komplexně strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání plánovacích strategických a koncepčních dokumentů. Za účelem strategického rozvoje vytváří diskusní platformy na místní úrovni. Při své činnosti odbor přispívá k realizaci urbánního rozvoje prostřednictvím naplňování přijatých rozvojových strategií, zejména využíváním vnějších finančních zdrojů. Odbor dále řeší proces využívání dotační politiky Evropské unie i národních programů, jakožto nástrojů podpory rozvoje města a jeho okolí a je garantem těchto projektů.

Odbor vyhledává možnosti získání národních i regionálních zdrojů financování, sleduje vývoj a změny vztahující se k dotačním programům a vede agendu spojenou s tématikou dotací, včetně předkládání projektů a podávání přihlášek a zároveň vede jejich evidenci.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvková organizace metodicky řízená odborem strategií a dotací - Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary.

ředitel: Ing. arch. Karel Adamec

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041, 361 20 Karlovy Vary

telefon: +420353151480/ +420601175698

e-mail: info@kamkv.cz

http://www. kamkv.cz

Název Zveřejnění Ukončení
společné rozhodnutí Komunikace Lesov, Na krachu
Přílohy: doc
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Vyšehradská
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Přílohy: pdf
oznámení osobě neznámeho pobytu, Žlutice, ul Karlovarská
Přílohy: doc
Dodatečné povolení s užíváním Skladová hala ppč. 441 k.ú. Tuhnice
Přílohy: doc
Oznámení dědicům po Fr. Košek o možnosti převzít písemnost
Přílohy: doc
Oznámení o zahájení řízení o Změně č.1 Územního plánu Mírová
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy - omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu Města Nejdku
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Žlutice
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Blšanka
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v oblasti východního Karlovarska
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Rolava
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Stanovice
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodního toku Teplá
Přílohy: pdf

Kontakty

Mgr. Jiřina Orlichová

Telefon
E-mail
j [emailtecka] orlichovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
044
Činnost
vedoucí odboru strategií a dotací
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Blanka Heroutová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151435 Moskevská 21
043b
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
m [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353151354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
v [emailtecka] sekyrovaatmmkv [emailtecka] cz 353151152 Moskevská 21
041
Ing. Pavlína Stracheová
agenda dotačních titulů
p [emailtecka] stracheovaatmmkv [emailtecka] cz 353151163 Moskevská 21
041
Ing. Michaela Strejcová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
m [emailtecka] strejcovaatmmkv [emailtecka] cz 353151348, 722969360 Moskevská 21
041a
Bc. Zuzana Žáková
agenda dotačních titulů
z [emailtecka] zakovaatmmkv [emailtecka] cz 353151442 Moskevská 21
043b

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Martina Riedlová

Poslední aktualizace: 1.9.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám