Odbor strategií a dotací

Odbor strategií a dotací řeší komplexně strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání plánovacích strategických a koncepčních dokumentů. Za účelem strategického rozvoje vytváří diskusní platformy na místní úrovni. Při své činnosti odbor přispívá k realizaci urbánního rozvoje prostřednictvím naplňování přijatých rozvojových strategií, zejména využíváním vnějších finančních zdrojů. Odbor dále řeší proces využívání dotační politiky Evropské unie i národních programů, jakožto nástrojů podpory rozvoje města a jeho okolí a je garantem těchto projektů.

Odbor vyhledává možnosti získání národních i regionálních zdrojů financování, sleduje vývoj a změny vztahující se k dotačním programům a vede agendu spojenou s tématikou dotací, včetně předkládání projektů a podávání přihlášek a zároveň vede jejich evidenci.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvková organizace metodicky řízená odborem strategií a dotací - Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary.

ředitel: Ing. arch. Karel Adamec

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041, 361 20 Karlovy Vary

telefon: +420353151480/ +420601175698

e-mail: info@kamkv.cz

http://www. kamkv.cz

Název Zveřejnění Ukončení
Oznámení o uložení písemnosti - Aleksandr Sibirev - usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby „Přístavba verandy k BD“ Karlovy Vary č.p. 2096, Petřín 14
Přílohy: pdf
Rozhodnutí - Parkoviště N.Role, ul. Rolavská a Bezejmenná
Přílohy: doc
Oznámení o možnosti převzetí písemnosti určené osobě Oleg Lebedev, nar. 27.1.1969, Kolcevaja 6a, Sankt Peterburg,Petrodvorec, Ruská federace, Nina Lebedeva, nar. 11.6.1946, ul.Morskaja 10, Sosnovyj Bor, Rusko
Přílohy: pdf
Oznámení o uložení písemnosti - Aleksandr Sibirev - oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby „Přístavba verandy k BD“ Karlovy Vary č.p. 2096, Petřín 14
Přílohy: pdf
Oznámení účastníkovi neznámého pobytu, Chodov u Bečova n.T., chodník podél krajské silnice - sever
Přílohy: doc
Územní rozhodnutí - „Karlovy Vary, Foersterova, čp.1262/24, TS, kNN“
Přílohy: pdf
Změna opatření obecné povahy "Záplavové území VT Borecký potok"
Přílohy: pdf
oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Přílohy: doc
„Karlovy Vary, Stará Kysibelská - bytový dům Royal Wave“
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Štědrá
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti náhlednutí do návrhu ÚP Šemnice
Přílohy: pdf pdf

Kontakty

foto

Ing. Pavlína Stracheová

Telefon
E-mail
p [emailtecka] stracheovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
041
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Blanka Heroutová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151435 Moskevská 21
041
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
m [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353151354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
v [emailtecka] sekyrovaatmmkv [emailtecka] cz 353151152 Moskevská 21
041
Ing. Michaela Strejcová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
m [emailtecka] strejcovaatmmkv [emailtecka] cz 353151348, 722969360 Moskevská 21
041a
Zuzana Žáková
agenda dotačních titulů
z [emailtecka] zakovaatmmkv [emailtecka] cz 353151442 Moskevská 21
043b

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Martina Riedlová

Poslední aktualizace: 1.9.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám