Odbor strategií a dotací

Odbor strategií a dotací řeší komplexně strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání plánovacích strategických a koncepčních dokumentů. Za účelem strategického rozvoje vytváří diskusní platformy na místní úrovni. Při své činnosti odbor přispívá k realizaci urbánního rozvoje prostřednictvím naplňování přijatých rozvojových strategií, zejména využíváním vnějších finančních zdrojů. Odbor dále řeší proces využívání dotační politiky Evropské unie i národních programů, jakožto nástrojů podpory rozvoje města a jeho okolí a je garantem těchto projektů.

Odbor vyhledává možnosti získání národních i regionálních zdrojů financování, sleduje vývoj a změny vztahující se k dotačním programům a vede agendu spojenou s tématikou dotací, včetně předkládání projektů a podávání přihlášek a zároveň vede jejich evidenci.

Úřední hodiny všech agend

Příspěvková organizace metodicky řízená odborem strategií a dotací - Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary.

ředitel: Ing. arch. Karel Adamec

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041, 361 20 Karlovy Vary

telefon: +420353151480/ +420601175698

e-mail: info@kamkv.cz

http://www. kamkv.cz

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 3 a 4 Územního plánu Nová Role
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - Inna Aleksandrova
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - Marat Khasanov
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: Petr Pelzman
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobě: právním nástupcům po zemřelém Václavu Kapsovi, U Trati č.p. 66/38, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Cihelní ul., K. Vary, 2023
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Teplá
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí významné vodárenské nádrže Stanovice
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Rolava
Přílohy: pdf
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Blšanka
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Stružná
Přílohy: pdf pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí VT Střela, ř. km cca 68-cca 45
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodárenské nádrže Žlutice
Přílohy: pdf

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Blanka Heroutová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151435 Moskevská 21
043b
Bc. Markéta Králová
agenda dotačních titulů
m [emailtecka] kralovaatmmkv [emailtecka] cz 353151442 Moskevská 21
043b
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
m [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353151354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
v [emailtecka] sekyrovaatmmkv [emailtecka] cz 353151152 Moskevská 21
041
Ing. Pavlína Stracheová
agenda dotačních titulů
p [emailtecka] stracheovaatmmkv [emailtecka] cz 353151163 Moskevská 21
041
Ing. Michaela Strejcová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
m [emailtecka] strejcovaatmmkv [emailtecka] cz 353151348, 722969360 Moskevská 21
041a

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Martina Riedlová

Poslední aktualizace: 1.9.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám