Odbor strategií a dotací

Odbor strategií a dotací řeší komplexně strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání plánovacích strategických a koncepčních dokumentů. Za účelem strategického rozvoje vytváří diskusní platformy na místní úrovni. Při své činnosti odbor přispívá k realizaci urbánního rozvoje prostřednictvím naplňování přijatých rozvojových strategií, zejména využíváním vnějších finančních zdrojů. Odbor dále řeší proces využívání dotační politiky Evropské unie i národních programů, jakožto nástrojů podpory rozvoje města a jeho okolí a je garantem těchto projektů.

Odbor vyhledává možnosti získání národních i regionálních zdrojů financování, sleduje vývoj a změny vztahující se k dotačním programům a vede agendu spojenou s tématikou dotací, včetně předkládání projektů a podávání přihlášek a zároveň vede jejich evidenci.

Úřední hodiny všech agend

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Pavlína Stracheová

Telefon:353 151 163

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:041

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Zuzana Hojková
agenda dotačních titulů
353 151 442 Moskevská 21
043b
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
353 151 354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
353 151 152 Moskevská 21
041
Ing. Ivana Síbrtová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
353 151 435 Moskevská 21
041

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Martina Riedlová
Poslední aktualizace: 28.02.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah