Odbor strategií a dotací

Odbor strategií a dotací řeší komplexně strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání plánovacích strategických a koncepčních dokumentů. Za účelem strategického rozvoje vytváří diskusní platformy na místní úrovni. Při své činnosti odbor přispívá k realizaci urbánního rozvoje prostřednictvím naplňování přijatých rozvojových strategií, zejména využíváním vnějších finančních zdrojů. Odbor dále řeší proces využívání dotační politiky Evropské unie i národních programů, jakožto nástrojů podpory rozvoje města a jeho okolí a je garantem těchto projektů.

Odbor vyhledává možnosti získání národních i regionálních zdrojů financování, sleduje vývoj a změny vztahující se k dotačním programům a vede agendu spojenou s tématikou dotací, včetně předkládání projektů a podávání přihlášek a zároveň vede jejich evidenci.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Obytný soubor Karlovy Vary, Sedlecká ulice II., Karlovy Vary, Rybáře, II. změna
Přílohy: pdf
veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Čichalov
Přílohy: pdf
Stavební povolení - Stavební úpravy - zateplení fasády, Karlovy Vary, Rybáře č.p. 837, Mládežnická 3
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: René Remeš, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Obytný soubor Nad Dvorem, Karlovy Vary, Stará Role
Přílohy: pdf
Autoservis Sedlec, rozhodnutí
Přílohy: pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary, ulice Vrchlického - rekonstrukce
Přílohy: pdf
Monitorovací kalendář KOUPACÍ VODY
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: Vít Pilný, nar. 14.6.1976, Závodu míru 76, 360 17 Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném projednání Územního plánu Karlovy Vary
Přílohy: doc doc
Veřejná vyhláška - Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Role za období 2016 - 2020
Přílohy: pdf pdf
Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Černava
Přílohy: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

Ing. Pavlína Stracheová

Telefon
E-mail
p [emailtecka] stracheovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
041
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Blanka Heroutová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
b [emailtecka] heroutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151435 Moskevská 21
041
Bc. Martina Riedlová
agenda dotačních titulů
m [emailtecka] riedlovaatmmkv [emailtecka] cz 353151354 Moskevská 21
043a
Věra Sekyrová
agenda dotačních titulů, koordinátor MA21, sekretariát odboru, ekonom odboru
v [emailtecka] sekyrovaatmmkv [emailtecka] cz 353151152 Moskevská 21
041
Ing. Michaela Strejcová
agenda dotačních titulů, tvorba strategií a koncepcí
m [emailtecka] strejcovaatmmkv [emailtecka] cz 353151348, 722969360 Moskevská 21
041a
Zuzana Žáková
agenda dotačních titulů
z [emailtecka] zakovaatmmkv [emailtecka] cz 353151442 Moskevská 21
043b

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Martina Riedlová

Poslední aktualizace: 28.2.2019

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám