Signál poplachových sirén

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "všeobecná výstraha", znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-lito vyžadovat situace i na území celého státu.

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA - Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund

Může být vyhlašován 3x za sebou v cca 3 minutových intervalech. Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události.

Každou první středu v měsíci probíhá ve 12:00 hod. celostátní zkouška sirén, která je předem oznámena.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 16.5.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám