Zásady pro vymezení nebezpečné zóny při havárii

Nebezpečná zóna - je prostor maximálního ohrožení(nejpravděpodobnější kontaminace) a vymezuje základní odstup od ohniska nebezpečí. Toto opatření je organizační záležitostí pro dodržování maximální bezpečnosti a k zamezení zbytečné kontaminace osob a prostředků nebezpečnou látkou. Vymezení zóny je dáno druhem nebezpečné látky.

Nebezpečná zóna

 • Výbušné látky a předměty, rozsáhlá oblaka par - 100 až 1 000 m
 • Stlačené, kapalné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny - 50 m
 • Hořlavé kapaliny, louhy a kyseliny - 5 m
 • Hořlavé tuhé látky; látky které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny - 0 až 30 m
 • Látky působící vznětlivě, organické peroxidy - 15 až 30 m
 • Jedovaté a zdraví škodlivé látky - 15 m
 • Radioaktivní látky - 50 m (10 Bq/cm2)

Uvedené vzdálenosti jsou minimální, s ohledem na nenadálé rozšíření výronu se zvětšují.

 • V nebezpečné zóně je nutno stanovit hranici vstupu a trasu postupu, obojí podle směru větru, z návětrné strany a kolmo na směr větru,
 • Na výstupu ze zóny je nutné zřídit dekontaminační pracoviště
 • Na návětrné straně zřídit pracoviště pro týlové služby
 • Pro další stanovení předběžného vyhodnocování oblastí zamoření nebezpečnou škodlivinoulze použít předpis CO 51-5; "Provozní havárie s výronem nebezpečných škodlivin"

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 16.5.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám