Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost odboru

Odbor zabezpečuje provádění finanční kontroly, zjišťuje, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány. Odhaluje nedostatky  a doporučuje opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. Koordinuje předcházení nebo zmírnění rizik, navrhuje a doporučuje konkrétní opatření. Kontroluje hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků.

Odbor dále vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu včetně kontroly veřejné finanční podpory, provádí mimořádné kontroly na základě smluv o kontrolní činnosti a dále plní úkoly spojené s vyřizováním petic a stížností spadajících do oblasti nakládání s veřejnými finančními prostředky a majetkem Statutárního města Karlovy Vary.

Úřední hodiny všech agend

Není zde žádná položka

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Pavlína Juhos
interní audit, kontrolní činnost
p [emailtecka] juhosatmmkv [emailtecka] cz 353151292 Moskevská 21
336
Ing. Jana Krejčiříková
zástupce vedoucího odboru
j [emailtecka] krejcirikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151153 Moskevská 21
335
Petra Matějíčková
interní audit, kontrolní činnost
p [emailtecka] matejickovaatmmkv [emailtecka] cz 353151138 Moskevská 21
336
Ing. Ivana Sittová
interní audit, kontrolní činnost
i [emailtecka] sittovaatmmkv [emailtecka] cz 353151451 Moskevská 21
337

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jana Krejčiříková

Poslední aktualizace: 29.1.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám