Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost odboru

Odbor zabezpečuje provádění finanční kontroly, zjišťuje, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány. Odhaluje nedostatky  a doporučuje opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. Koordinuje předcházení nebo zmírnění rizik, navrhuje a doporučuje konkrétní opatření. Kontroluje hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků.

Odbor dále vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu včetně kontroly veřejné finanční podpory, provádí mimořádné kontroly na základě smluv o kontrolní činnosti a dále plní úkoly spojené s vyřizováním petic a stížností spadajících do oblasti nakládání s veřejnými finančními prostředky a majetkem Statutárního města Karlovy Vary.

Úřední hodiny všech agend

Není zde žádná položka

Kontakty

Vedoucí odboru

JUDr.Ing. Josef Bečvář

Telefon:353 151 336

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:334

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Jana Krejčiříková
zástupce vedoucího odboru
353 151 153 Moskevská 21
335
Bc. Pavlína Juhos
interní audit, kontrolní činnost
353 151 292 Moskevská 21
336
Petra Matějíčková
interní audit, kontrolní činnost
353 151 138 Moskevská 21
336
Ing. Ivana Sittová
interní audit, kontrolní činnost
353 151 451 Moskevská 21
337

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Petr Vaňkát
Poslední aktualizace: 15.01.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah