Partnerské město Kusatsu, Japonsko

Kusatsu jsou nejstarší a nejznámější japonské lázně. Leží 160 km od Tokia v hornaté část středního Japonska v nadmořské výšce téměř 1300 metrů. Jsou správní součástí prefektury Gunma. Horský ráz krajiny kolem Kusatsu vynesl této oblasti označení "Japonské Tyrolsko". Z druhé strany hor, obklopujících město, se nachází Nagano - dějiště zimních olympijských her v roce 1998. V roce 2000 oslavovalo město Kusatsu 100-leté výročí udělení městských práv. Městečko se rozkládá na úpatí dosud aktivní sopky Shirane (2 162 m), z jejíhož nitra vyvěrají kusatské minerální prameny. Jejich vydatnost je 5000 litrů za minutu.

Přírodní historické balneoprovozy zvané Sainokawara jsou ve volné přírodě a leží 1 km nad městečkem. Odpařováním se získává sirný prášek, který se prodává v kelímcích do léčivých koupelí. Kusatsu je rovněž i významné lyžařské centrum, protože velké množství sněhu je zde k dispozici od konce listopadu až téměř do konce dubna. Po převratu v roce 1989 navázala s naším městem kontakty paní Masumi Schmidt Muraki žijící v Mnichově, a to získáním sponzorství pro Karlovy Vary na rekonstrukci obrazů "Slavných návštěvníků K. Varů" v Lázních I.
I. Další partnerská města Kusatsu: Bietigheim-Bissingen (SRN), Hayama (Japonsko), Neustift (Rakousko), Snowy River (Austrálie)

 

Aktivity mezi Karlovými Vary a Kusatsu

 • 1992
  Návštěva z Karlových Varů v Kusatsu vedená primátorem V. Lokvencem
 • 1994
  Japonští muzikanti z regionu Gunma v Karlových Varech
 • 1995
  19-ti členná delegace včetně lidových hudebníků z Kusatsu v Karlových Varech
 • 1996
  Návštěva dcery japonského císaře v Karlových Varech, příjezd delegace japonských měst z regionu Gunma
 • 1997
  Návštěva primátora města JUDr. Josefa Pavla a vedoucí Kur-infa J. Hradílkové v Kusatsu na oslavách pátého výročí uzavření partnerské smlouvy
 • 1998 
  návštěva japonské delegace v Karlových Varech vedená starostou města Kusatsu, pobyt japonských zahradníků z prefektury Nagoya v Karlových Varech, tito během své návštěvy vybudovali Japonskou zenovou zahradu
  v lokalitě sanatoria Richmond
 • 1999
  • květen
   slavnostní pojmenování zahrady - Japonská zahrada Hany Bälz
 • 2000
  • březen
   instalace materiálů o partnerských městech v Kusatské nové hale
  • duben
   10-členná delegace města Karlovy Vary od 1. do 3. 8. v Kusatsu, v jejím čele primátor města Dr. Josef Pavel
  • srpen
   paní. Schmidt-Muraki přivezla do Karlových Varů 22-člennou skupinu z Japonska - čtenáře svých knih, uvítání a předání informačních materiálů o K. Varech
  • září
   obřad čaje v Japonské zahradě na počest Hany Bälz
   prosinec - krátká návštěva Karlových Varů japonskými zahradníky p. Nomura, p. Hotta a p. Noda) spolu s paní. Schmidt-Muraki, jednání o údržbě Japonské zahrady Hany Bälz spolu s Ing. Maceškovou, návštěva u primátora ¨
 • 2001
  • květen/červen
   výstava v Muzeu Zlatý klíč "Partnerská města se představují", kde byly vystaveny i zajímavé exponáty z Kusatsu
  • červenec
   pobyt 10 studentů a 2 zástupců radnice z Kusatsu v Karlových Varech, prohlédli si město, Becherovku, sklárnu Moser
  • prosinec
   kusatské základní školy uspořádali soutěž pro své žáky ve znalostech o partnerském městě a České republice, byly jim odeslány drobné suvenýry z Karlových Varů
 • 2002
  • květen
   delegace z Kusatsu v čele se starostou Takashi Nakazawou na Zahájení lázeňské sezóny v Karlových. Varech
  • červenec
   5-členná delegace z Karlových Varů na návštěvě v Kusatsu při příležitosti oslav 10. výročí partnerství obou měst, zúčastnila se tradičních japonských svátků a slavnostního večera partnerství, delegaci vedl primátor Mgr. Zdeněk Roubínek
  • červenec
   9 studentů z Kusatsu, převážně děti tamních hoteliérů na návštěvě Karlových Varů, prohlédli si město i lázeňská zařízení
  • prosinec
   zaslání kondolence Městu Kusatsu v souvislosti s náhlým úmrtím bývalého starosty p. Koichiho Ichikawy
 • 2003
  • květen
   návštěva 30 občanů Kusatsu vedených starostou Takashi Nakazawou v Karlových Varech - skupinu přijel pozdravit i japonský velvyslanec z Prahy p. Takayashi s manž. a se ředitelem kulturního a informačního centra Japonského Velvyslanectví p. Wadou. Prohlédli si továrnu Moser i s hutí, Becherovku, podzemí Vřídla, GH Pupp a Poštovní dvůr. Při uvítací večeři města v GH Pupp zahráli skupině členové KSO V. Liněckij aj. Štruncová a zvláštní zájem vzbudil člen KSO z Japonska p. Fumihito Terada z města Maebashi nedaleko Kusatsu, který nastoupil jako mladý hudebník do KSO v dubnu 2003.
  • květen - červen
   výstava dětských kreseb z Kusatsu v Muzeu Zlatý klíč na téma "Partnerská města Karlových Varů očima dětí.
  • červenec
   3-denní pobyt pěti 14-letých žáků z Kusatsu se 2 doprovody v Karlových Varech - seznámení se s městem
  • prosinec
   nová koordinátorka pro zahraniční styky z Kusatsu Margret Koegel zaslala informace o vánočních a novoročních zvycích v Kusatsu pro naše občany
 • 2004
  • leden
   zaslána kondolence primátora Mgr. Z. Roubínka v souvislosti s úmrtím p. Chozo Nakazawy z Kusatsu, který navštívil Karlovy Vary v r. 1990 spolu s pí. Masumi Schmidt-Muraki, sponzorsky přispěl k opravě velkých nástěnných maleb v Lázních I. a zasadil se o uzavření partnerství měst mezi Kusatsu a Karlovými Vary.
  • květen
   fotovýstava v Muzeu Zlatý klíč o aktivitách s partnerskými městy Karlových Varů. Vystaveny rovněž záběry ze společných akcí s městem Kusatsu v uplynulých letech. Byly vystaveny i typické japonské suvenýry z Kusatsu. Vernisáž uskutečněna při Zahájení lázeňské sezóny 2004 dne 30. 4. 2004
  • červen návštěva skupiny japonských zahradníků spolu s jejich sponzory z Japonska vedených paní Masumi Böttcher-Muraki. Byli pozdraveni primátorem města Mgr. Z. Roubínkem a náměstkyní primátora Monikou Makkiehovou. Během třídenního pobytu v Karlových Varech se setkali rovněž s Ing. Z. Maceškovou a hlavním zahradníkem ze Správy lázeňských parků K.Vary, s ředitelem Lázeňských lesů Ing. Krejčím, Dr. Burachovičem z Karlovarského muzea, kronikářem města Mgr. K. Kročou a novináři.
  • srpen příprava účasti dvou zástupců Kusatsu na 37. Tourfilmu 2004 v Karlových Varec
 • 2006
  • srpen
   8. 8. 06 -  Paní Masumi Böttcher-Muraki přivezla náhradní kamennou kouli na Buddhovu lucernu v Japonské zahradě Hany Bälz v Karlových Varech, která se v zimě ztratila.Nechal ji vyrobit p. Kanji Nomura a uhradilo ji partnerské město Kusatsu. Primátor Mgr. Z. Roubínek zaslal všem zúčastněným děkovné dopisy.
  • říjen
   7. 10. 06 - Paní Masumi Böttcher-Muraki ve spolupráci s Německo-japonskou společností a s katedrou japonštiny Univerzity  Regensburg zorganizovala v Regensburgu výstavu s  přednáškou o svých třech kamenných zenových zahradách, které vybudovala s japonskými zahradníky z provincie Aichi ve třech evropských městech: v Karlových Varech v České republice, ve Furth im Wald v Německu a v Gstaadu ve Švýcarsku. V těchto třech zahradách se zrcadlí i symboly tří Japonek, které se zasloužily o sblížení mezi japonskou a evropskou kulturou. V prostorách univerzity byla umístěna i fotovýstava nejen se snímky dokumentující budování všech tří zenových zahrad, ale i s ilustračními snímky měst. Fotografie Karlových Varů pro výstavu pí. Muraki poskytlo Infocentrum Karlovy Vary ops.
  • listopad
   Město Karlovy Vary – odbor lázeňství, kultury a vnějších vztahů nechalo  zrenovovat informační tabuli v Japonské zahradě Hany Bälz. Nový nákres s vysvětlivkami provedl karlovarský grafik Eduard Milka.
 • 2007
  • červenec
   17. 7. - 19. 7. Malá delegace vedená náměstkem primátorky Janem Balkem navštívila Kusatsu u příležitosti 15. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi našimi městy. Za město Karlovy Vary pronesl projev náměstek Balek a předal starostovi Kusatsu krásnou vázu ze sklárny Moser s vyrytými městskými znaky a datem výročí spolupráce. Delegace si prohlédla město a blízkou nejvyšší horu-sopku Shirane s kráterovým jezerem, seznámila se s japonskými zvyky, byla přijata na radnici a účastnila se zvláštních programů s nošením sochy Buddhy na počest Shirane. Jednali o další spolupráci. V r. 2008 se připravuje skupina jejich občanů navštívit Karlovy Vary.
 • 2008
  • Duben 2008 – v Karlovarských radničních listech publikován článek o Kusatsu a o aktivitách s naším městem.
  • 2. 5. – 4. 5. 2008 - Zahájení lázeňské sezony - hostem města K. Vary byla pí. Masumi Böttcher Muraki s manželem, která se zasloužila o navázání spolupráce s Kusatsu a o vybudování Japonské kamenné zahrady Hany Bälz v Karlových Varech.

  • 4. 6. 2008 – publikován článek v MF Dnes od novináře Lva Havlíčka o Japonské zahradě v Karlových Varech k jejímu 10. Výročí od vybudování. J. Hradílková ho přeložila do němčiny a předala starostovi Kusatsu a pí. Masumi Muraki.

  • 30. 6. – 2. 7. 2008 – v K.Varech pobývala 28-členná skupina občanů z Kusatsu vedená starostou Takashi Nakazawou, tlumočení do japonštiny zajišťovala pí. Masumi Böttcher-Muraki. Skupina si hradila pobyt v hotelu Sanssouci, navštívila Muzeum Becherovky, prohlédla si lázeňské centrum, poobědvala na Dianě a Město Karlovy Vary zajistilo večeři v Poštovním dvoře, kde proběhl i českojaponský kulturní večer s malým hudebním koncertem koncertního mistra KSO Vladislava Liněckého, který zahrál i lidovou japonskou písničku. Japonci karlovarským hostům zazpívali a předvedli tradiční lidový tanec.

  • listopad 
   V časopise Thermae Europae č. 3 , který je vydáván v angličtině v rámci 3-letého projektu EU, město Karlovy Vary uveřejnilo i článek o Kusatsu, sestavený Jitkou Hradílkovou. Časopis v počtu několika kusů byl odeslán pro informaci na radnici města Kusatsu.

 • 2010

  • leden
   Od 29.1. skončil ve funkci starosta města Kusatsu pan Takashi Nakazawa a nastoupil do funkce nový starosta pan  Nobutada Kuroiwa.

  • květen
   Městem Karlovy Vary byla pozvána delegace z partnerského města Kusatsu  při příležitosti ZLS 2010. Ze strany USA přišlo poděkování s omluvou, že tento rok se kvůli pracovní vytíženosti zúčastnit nemohou.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám