Úřad územního plánování a stavební úřad

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, oznamuje, že v důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky,   r u š í    v e š k e r á   jednání spojené s ohledáním na místě.

 

V případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu). Nouzový stav, respektive krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu.

Kontaktní telefonní čísla v době nouzového stavu:

Vedoucí odboru - Ing. Ladislav Vrbický   353 152 516

353 152 511
353 152 516
353 152 503
353 152 763

 

Činnost odboru

Odbor zajišťuje agendu na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona. Dále vykonává působnost v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací a je speciálním stavebním úřadem v oblasti dopravy. Dále zajišťuje agendu územního plánování a je povodňovým orgánem v době mimo povodeň.

Rozsah působnosti obce s rozšířenou působností:

  • Karlovy Vary, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice, Vojenský újezd Hradiště.

Úřední hodiny správních agend v přenesené působnosti:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Ladislav Vrbický

Telefon:353 152 516

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:406

Oddělení stavební úřad I.
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Vladimír Pelc
vedoucí oddělení I.
353 152 515 U Spořitelny 2
401
Antonín Boček
úředník - stavební úřad odd. I.
353 152 506 U Spořitelny 2
412
Jindřiška Havlíková
úředník - stavební úřad odd. I.
353 152 519 U Spořitelny 2
437
Ing. Marie Koprušáková
úředník - stavební úřad odd. I.
353 152 520 U Spořitelny 2
436
Ondřej Plha
úředník - stavební úřad odd. I.
353 152 504 U Spořitelny 2
403
Ing. Lubomír Pospíšil
úředník - stavební úřad odd. I.
353 152 517 U Spořitelny 2
437
Bc. Dana Provazníková
úředník - stavební úřad odd. I.
353 152 514 U Spořitelny 2
436
Ivana Švarcová
úředník - speciální stavební dopravní - odd.I.
353 152 508 U Spořitelny 2
334
Ing. Petra Szabo
úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. I.
353 152 737 U Spořitelny 2
426
Oddělení stavební úřad II.
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Iva Heliksová
vedoucí oddělení II.
353 152 503 U Spořitelny 2
414
Hana Egermaierová
úředník - stavební úřad odd. II.
353 152 513 U Spořitelny 2
404
Jana Geberová
úředník - speciální stavební dopravní - odd.II.
353 152 762 U Spořitelny 2
332
David Lukesle
úředník - stavební úřad odd. II.
353 152 505 U Spořitelny 2
413
Bc. Tereza Pelcová
úředník - stavební úřad odd. II.
353 152 500 U Spořitelny 2
417
Ladislava Plachá
úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. II.
353 152 739 U Spořitelny 2
425
Jiří Procházka
úředník - stavební úřad odd. II.
353 152 509 U Spořitelny 2
411
Berenika Sochnová
úředník - stavební úřad odd. II.
353 152 507 U Spořitelny 2
411
Bc. Petr Žák
úředník - speciální stavební úřad vodoprávní - odd. II.
353 152 736 U Spořitelny 2
428
Oddělení úřad územního plánování
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing.arch. Irena Václavíčková
vedoucí oddělení, územní plán
353 152 763 U Spořitelny 2
431
Mgr. Jan Bartoň
územní plán
353 152 651 U Spořitelny 2
430
Ing. Michaela Eperješiová
územně analytické podklady
353 152 695 U Spořitelny 2
335
Bc. Dana Filipová
územně analytické podklady, územní plán
353 152 650 U Spořitelny 2
434
Marcela Giertlová
územní plán
353 152 742 U Spořitelny 2
432
Ing. Gabriela Lebocová
územní plán
353 152 764 U Spořitelny 2
427
Bc. Lenka Spruzsanská
územní plán
353 152 761 U Spořitelny 2
434
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jiřina Kandová
asistentka
353 152 511 U Spořitelny 2
405
Mgr. Ing. Nela Kristenová LL.M.
koordinátor správních činností
353 152 608 U Spořitelny 2
402
Karel Nečesaný
stavební archiv
353 222 506 Moskevská 38
arch

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marie Koprušáková
Poslední aktualizace: 23.03.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah