Zápisy z Komise sportovní a tělovýchovy

Další termín jednání komise: dle potřeby komise

Zápis č. 4 z 27. 2. 2019

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Kamila Vaňkátová
Poslední aktualizace: 25.03.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah