Odbor dopravy

Činnost odboru

Odbor dopravy zajišťuje zejména agendu registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení. Zároveň je v jeho náplni agenda dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu, agenda ve věcech lanových drah, stanic měření emisí, autoškol a agenda parkovacích karet.

Rozsah správního obvodu při výkonu státní správy

Správní obvod na úseku registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, autoškol, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení, stanic měření emisí, městkou autobusovou dopravu a lanových drah:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice  a území vojenského újezdu Hradiště.

Úřední hodiny všech agend

 

Dokumenty

Jednotlivé agendy odboru

Silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací, silnic II. a III. třídy

 • Zvláštní užívání komunikací
 • Povolování uzavírek a nařizování objížděk
 • Umístění pevné překážky na komunikaci
 • Připojování komunikací

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 215, 2. patro, dveře č. 241

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu

 • Oprávnění a osvědčení pro řidiče taxislužby
 • Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • Zkouška o ověřování řidičů taxislužby
 • Souhlas k užívání stanoviště taxislužby

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel.  353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad pro stanice měření emisí a autoškoly

 • Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • Registrace k provozování autoškoly

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad ve věcech stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a ve věcech povolení výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Vydávání parkovacích karet - obchodně správní území

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A, 2. patro

tel. 353 151 243, 353 151 428

 

Registr řidičů

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 709, 353 118 676, 1. patro, dveře č. 113,

tel. 353 152 677, 353 118 681, 1. patro, dveře č. 114

tel. 353 152 593, 1. patro, dveře č. 116

tel. 353 152 745, 1. patro, dveře 105 (body)

tel. 353 152 744, 353 152 746, 1. patro, dveře 106 (body)

 

Registr motorových vozidel

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 671, 353 152 672, 353 152 673, 353 152 674, 353 152 675, 353 152 678, 353 152 665, 1. patro, halové pracoviště DSA

 

Zkušební komisaři

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel.  353 152 682, 353 152 662, 353 152 663, 1. patro, dveře č. 104

 

Oddělení přestupků

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A, 2. a 3. patro

Kontakty na jednotlivé úředníky oddělení viz. seznam kontaktů níže.

Adresa elektronické podatelny: postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz)

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Karlovy Vary prostřednictvím elektronické podatelny.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2024, PDZ Oprava havarijního stavu opěrné zdi – ul.Kraslická .
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 109/2024; PDZ MK KV Rosnice - zajištění pracovního místa při umístěn kabelů NN
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.138/2024, PDZ Toužim, KV, Branišov p.č. 18/1, kNN.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.136/2024, PDZ KV, I/13, Bor v km 4,058 – 0,923 směr Ostrov - K.Vary – pokládka asfaltových vrstev u obcí Nová Víska a Všeborovice v okrese Karlovy Vary.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.137/2024, PDZ Sadov, KV, Sadov, p.č. 159/10, vNN, kNN.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.135/2024, PDZ Pracovní místo - autojeřáb - pro pokládku panelů u stavební parcely 350/4 k.ú. Mírová.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 111/2024, PDZ MK KV Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Sedlecká, Buchenwaldská, Vodárenská, Plešivecká - zajištění pracovního místa
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 126/2024; PDZ MK KV Konečná - zajištění pracovního místa při výstavbě nových parkovacích míst
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 110/2024; PDZ MK KV Sokolovská, Majakovského, Železniční - zajištění pracovního místa, pokládka kabelového vedení CC Internet
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.124/2024, PDZ Revitalizace trati - železniční přejezd P155.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.127/2024, PDZ Sadov, KV, Bor, sm. Lesov, vNN, kNN.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.128/2024, PDZ I/27 Žiželice – obchvat a přemostění.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2024, PDZ Vybudování chodníku na p.p.č. 89, 91, v k.ú. Mírová.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.125/2024, PDZ Revitalizace trati - železniční přejezd P149.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2024, PDZ Sadov - veřejný prostor 2019, Revitalizace areálu bývalých služeb MNV.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.129/2024, PDZ REKO STL RS Nejdek 2 – HUSO.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.122/2024, PDZ Čankov, RD 1 na p.č. 882/18 a RD 2 na p.č. 882/1, část inž.sítě.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 131/2024, MDZ MK KV Holečkova, zajištění bezpečného průjezdu
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 123/2024; PDZ MK KV Chomutovská, Krušnohorská - zajištění pracovního místa při rekonstrukci horkovodu
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 121/2024 _ ½ Maraton Karlovy Vary _ dopravní opatření
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 118/2024, PDZ MK KV Moskevská - zajištění prostoru pro umístění techniky
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 120/2024 _ nábřeží Osvobození _ zahájení lázeňské sezóny
Přílohy: pdf pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 119/2024 _ Mariánskolázeňská _ zahájení lázeňské sezóny
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 117/2024; PDZ MK KV Zahradní zajištění zřízení staveniště
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška - GAVRILIUC Oleg
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

Mgr. Lenka Kůsová

Telefon
E-mail
l [emailtecka] kusovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
242
Činnost
vedoucí odboru
Oddělení přestupkové
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jitka Bošková
přestupky
j [emailtecka] boskovaatmmkv [emailtecka] cz 353151159 Moskevská 21
340
Petr Dvořák
přestupky
p [emailtecka] dvorakatmmkv [emailtecka] cz 353151360 Moskevská 21
342
Ing. Michaela Haldová
přestupky
m [emailtecka] haldovaatmmkv [emailtecka] cz 353151157 Moskevská 21
341
Ing. Vladimír Hanke
přestupky
v [emailtecka] hankeatmmkv [emailtecka] cz 353151426 Moskevská 21
347
Mgr. Hana Hejhalová
přestupky
h [emailtecka] hejhalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151252 Moskevská 21
341
Bc. Ladislav Horejš
přestupky
l [emailtecka] horejsatmmkv [emailtecka] cz 353151139 Moskevská 21
248
Pavel Kalivoda
přestupky
p [emailtecka] kalivodaatmmkv [emailtecka] cz 353151158 Moskevská 21
343
Andrea Kovalová
přestupky
a [emailtecka] kovalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151258 Moskevská 21
343
Gabriela Kubešová
přestupky
g [emailtecka] kubesovaatmmkv [emailtecka] cz 353151216 Moskevská 21
348
Bc. Kateřina Kučerová
přestupky
k [emailtecka] kucerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151332 Moskevská 21
341
Bc. Lubomír Mašat
vedoucí oddělení přestupků
l [emailtecka] masatatmmkv [emailtecka] cz 353151291 Moskevská 21
346
Lenka Šambergerová
přestupky
l [emailtecka] sambergerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151140 Moskevská 21
340
Hana Szabóová
přestupky, spisová agenda
h [emailtecka] szaboovaatmmkv [emailtecka] cz 353151210 Moskevská 21
244
Ivana Záchulová
přestupky
i [emailtecka] zachulovaatmmkv [emailtecka] cz 353151339 Moskevská 21
347
Oddělení dopravně správních agend
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Romana Bartoňová
registr řidičů
r [emailtecka] bartonovaatmmkv [emailtecka] cz 353152676 U Spořitelny 2
113
Bc. Michaela Brátková
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] bratkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152664 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Martin Burkyt
evidence motorových vozidel, technik
m [emailtecka] burkytatmmkv [emailtecka] cz 353152674 U Spořitelny 2
DSA
Hana Čechová
registr řidičů
h [emailtecka] cechovaatmmkv [emailtecka] cz 353152681 U Spořitelny 2
114
Petr Chvapil
evidence motorových vozidel, archiv
p [emailtecka] chvapilatmmkv [emailtecka] cz 353152673 U Spořitelny 2
DSA
Jarmila De Stefanisová
evidence motorových vozidel
j [emailtecka] destefanisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152675 U Spořitelny 2
DSA
Naděžda Holubcová
registr řidičů
n [emailtecka] holubcovaatmmkv [emailtecka] cz 353152593 U Spořitelny 2
113
Zdeněk Ježek
zkušební komisař
z [emailtecka] jezekatmmkv [emailtecka] cz 353152663 U Spořitelny 2
DSA
Vladimír Ježek
zkušební komisař
v [emailtecka] jezekatmmkv [emailtecka] cz 353152662 U Spořitelny 2
104
Bc. Daniela Klepáčková
registr řidičů, informace
d [emailtecka] klepackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152677 U Spořitelny 2
114
Eva Kuchařová
registr řidičů
e [emailtecka] kucharovaatmmkv [emailtecka] cz 353152709 U Spořitelny 2
116
Monika Malecká
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] maleckaatmmkv [emailtecka] cz 353152671 U Spořitelny 2
DSA
Magdalena Matoušková
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] matouskovaatmmkv [emailtecka] cz 353152672 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Antonín Novák
evidence motorových vozidel, technik
a [emailtecka] novakatmmkv [emailtecka] cz 353152678 U Spořitelny 2
DSA
Ing. Michaela Průchová
vedoucí oddělení
m [emailtecka] pruchovaatmmkv [emailtecka] cz 353152670 U Spořitelny 2
103
Ing. Roman Renko
registr řidičů
r [emailtecka] renkoatmmkv [emailtecka] cz 353152746 U Spořitelny 2
106
Danuše Růžičková
registr řidičů
d [emailtecka] ruzickovaatmmkv [emailtecka] cz 353152745 U Spořitelny 2
105
Roman Topinka
registr řidičů
r [emailtecka] topinkaatmmkv [emailtecka] cz 353152744 U Spořitelny 2
106
Jiří Weithaler
evidence motorových vozidel
j [emailtecka] weithaleratmmkv [emailtecka] cz 353152665 U Spořitelny 2
DSA
Oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Petr Lupoměský
silniční správní a dopravní úřad - taxi, autoškoly, park. karty
p [emailtecka] lupomeskyatmmkv [emailtecka] cz 353151243 Moskevská 21
247
Hana Opletalová
vedoucí oddělení, státní dozor
h [emailtecka] opletalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151428 Moskevská 21
249
Eliška Procházková
silniční správní úřad - zvláštní užívání, dopravní značení
e [emailtecka] prochazkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151375 Moskevská 21
144
Bc. Martin Schmid DiS.
silniční správní úřad - zvláštní užívání, stanoviska
m [emailtecka] schmidatmmkv [emailtecka] cz 353151133 Moskevská 21
144
Mgr. Eva Šejstalová
státní odborný dozor
e [emailtecka] sejstalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151161 Moskevská 21
248
Jitka Štolfová
silniční správní úřad - zvláštní užívání, ekonom
j [emailtecka] stolfovaatmmkv [emailtecka] cz 353151215 Moskevská 21
241

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Štolfová

Poslední aktualizace: 4.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám