Odbor dopravy

Činnost odboru

Odbor dopravy zajišťuje zejména agendu registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení. Zároveň je v jeho náplni agenda dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu, agenda ve věcech lanových drah, stanic měření emisí, autoškol a agenda parkovacích karet.

Rozsah správního obvodu při výkonu státní správy

Správní obvod na úseku registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, autoškol, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení, stanic měření emisí, městkou autobusovou dopravu a lanových drah:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice  a území vojenského újezdu Hradiště.

Úřední hodiny všech agend

 

Dokumenty

Jednotlivé agendy odboru

Silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací, silnic II. a III. třídy

 • Zvláštní užívání komunikací
 • Povolování uzavírek a nařizování objížděk
 • Umístění pevné překážky na komunikaci
 • Připojování komunikací

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 215, 2. patro, dveře č. 241

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu

 • Oprávnění a osvědčení pro řidiče taxislužby
 • Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • Zkouška o ověřování řidičů taxislužby
 • Souhlas k užívání stanoviště taxislužby

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel.  353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad pro stanice měření emisí a autoškoly

 • Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • Registrace k provozování autoškoly

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad ve věcech stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a ve věcech povolení výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Vydávání parkovacích karet - obchodně správní území

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A, 2. patro

tel. 353 151 243, 353 151 428

 

Registr řidičů

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 709, 353 118 676, 1. patro, dveře č. 113,

tel. 353 152 677, 353 118 593, 1. patro, dveře č. 114

tel. 353 152 681, 1. patro, dveře č. 116

tel. 353 152 745, 1. patro, dveře 105 (body)

tel. 353 152 744, 353 152 746, 1. patro, dveře 106 (body)

 

Registr motorových vozidel

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 680 (informace v úředních hodinách), 353 152 671, 353 152 672, 353 152 673, 353 152 674, 353 152 675, 353 152 678, 353 152 665, 1. patro, halové pracoviště DSA

 

Zkušební komisaři

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 670, 1. patro, dveře č. 143

tel.  353 152 682, 353 152 662, 353 152 663, 1. patro, dveře č. 104

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 193/2021, PDZ MK KV ul. Šeříková, Merklínská, Na Výfuku - zajištění rekonstrukce ul. Šeříková
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 195/2021 _ Vřídelní, Divadelní nám, Tržiště
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.191/2021, PDZ, RVDSL1934-C K NJDK61-NJDK1HR OK.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.196/2021, PDZ, Oprava povrchu komunikacesilnice III/19824 úseku Otročín - Brť.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2021, PDZ MK KV ul. Charkovská, Moskevská, Krymská - zajištění opravy místní komunikce ul. Charkovská
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.190/2021, PDZ, Valeč, KV, Kozí Vrch, Karlovarská, kNN.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 184/2021, PDZ MK KV ul. Vítězná - parkoviště, zadní trakt p.p.č. 299-13, zajištění umístěného lešení
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 186/2021 _ Krušnohorská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.189/2021, Vodovodní a kanalizační přípojka pro budoucí rodinný dům.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 188/2021 _ Jižní _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2021, PDZ, Nejdek,(KV), Lesík, III/21041, rekonstrukce živičných povrchů.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška GRAUPE Florian - doručování veřejnou vyhláškou
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 185/2021, PDZ MK KV ul. Javorová - zajištění stavebních prací v komunikaci
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 183/2021, PDZ MK KV ul. Maďarská - zajištění prací při provádění výstavby nového parkoviště - rozšíření parkovacích ploch a chodníku
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - EBERL Wilbert Delfino
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 177/2021, PDZ MK KV ul. Ondřejská - zajištění umístěného lešení
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 162/2021, PDZ MK KV na silnici III/00635 v obci Jenišov, pro konání sportovní akce "MS v motokrosu"
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 175/2021, PDZ MK KV ul. Lidická zajištění prací při prováděni nové autobusové zastávky MHD
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 176/2021, PDZ K KV ul. Kvapilova - zajištění kontejneru
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2021, PDZ MK KV ul. Fibichova, Janáčkova, zajištění prací při provádění rekonstrukce horkovodu
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 11/2021, PDZ MK KV ul. Buchenwaldská, Celní, Majakovského - zajištění prací při pokládce ochranné tubky HDPE
Přílohy: pdf

Kontakty

foto

Mgr. Lenka Kůsová

Telefon
E-mail
l [emailtecka] kusovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
242
Činnost
vedoucí odboru
Oddělení přestupkové
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jitka Bošková
přestupky
j [emailtecka] boskovaatmmkv [emailtecka] cz 353151159 Moskevská 21
340
Bc. Ladislav Horejš
přestupky
l [emailtecka] horejsatmmkv [emailtecka] cz 353151139 Moskevská 21
347
Pavel Kalivoda
přestupky
p [emailtecka] kalivodaatmmkv [emailtecka] cz 353151158 Moskevská 21
343
Bc. Michaela Kohoutová
přestupky
m [emailtecka] kohoutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151426 Moskevská 21
343
Andrea Kovalová
přestupky
a [emailtecka] kovalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151258 Moskevská 21
342
Gabriela Kubešová
přestupky
g [emailtecka] kubesovaatmmkv [emailtecka] cz 353151216 Moskevská 21
348
Bc. Lubomír Mašat
vedoucí oddělení přestupků
l [emailtecka] masatatmmkv [emailtecka] cz 353151291 Moskevská 21
346
Martina Podskočová
přestupky
m [emailtecka] podskocovaatmmkv [emailtecka] cz 353151157 Moskevská 21
347
Lenka Šambergerová
přestupky
l [emailtecka] sambergerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151140 Moskevská 21
340
Hana Szabóová
přestupky, spisová agenda
h [emailtecka] szaboovaatmmkv [emailtecka] cz 353151210 Moskevská 21
341
Ivana Záchulová
přestupky
i [emailtecka] zachulovaatmmkv [emailtecka] cz 353151339 Moskevská 21
342
Oddělení dopravně správních agend
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Romana Bartoňová
registr řidičů
r [emailtecka] bartonovaatmmkv [emailtecka] cz 353152676 U Spořitelny 2
113
Ivana Baxová
registr řidičů
i [emailtecka] baxovaatmmkv [emailtecka] cz 353152593 U Spořitelny 2
116
Bc. Michaela Brátková
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] bratkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152664 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Martin Burkyt
evidence motorových vozidel, technik
m [emailtecka] burkytatmmkv [emailtecka] cz 353152674 U Spořitelny 2
DSA
Petr Chvapil
evidence motorových vozidel, archiv
p [emailtecka] chvapilatmmkv [emailtecka] cz 353152673 U Spořitelny 2
DSA
Jarmila De Stefanisová
evidence motorových vozidel
j [emailtecka] destefanisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152675 U Spořitelny 2
DSA
Miroslav Filipec
zkušební komisař
m [emailtecka] filipecatmmkv [emailtecka] cz 353152663 U Spořitelny 2
104
Robert Herrgott DiS.
evidence motorových vozidel, technik
r [emailtecka] herrgottatmmkv [emailtecka] cz 353152672 U Spořitelny 2
DSA
Vladimír Ježek
zkušební komisař
v [emailtecka] jezekatmmkv [emailtecka] cz 353152662 U Spořitelny 2
104
Zdeněk Ježek
evidence motorových vozidel-technik
z [emailtecka] jezekatmmkv [emailtecka] cz 353152665 U Spořitelny 2
DSA
Roman Kalán
registr řidičů
r [emailtecka] kalanatmmkv [emailtecka] cz 353152681 U Spořitelny 2
114
Bc. Daniela Klepáčková
registr řidičů, informace
d [emailtecka] klepackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152677 U Spořitelny 2
114
Eva Kuchařová
registr řidičů
e [emailtecka] kucharovaatmmkv [emailtecka] cz 353152709 U Spořitelny 2
113
Monika Malecká
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] maleckaatmmkv [emailtecka] cz 353152671 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Antonín Novák
evidence motorových vozidel, technik
a [emailtecka] novakatmmkv [emailtecka] cz 353152678 U Spořitelny 2
DSA
Ing. Michaela Průchová
vedoucí oddělení
m [emailtecka] pruchovaatmmkv [emailtecka] cz 353152670 U Spořitelny 2
143
Ing. Roman Renko
registr řidičů
r [emailtecka] renkoatmmkv [emailtecka] cz 353152746 U Spořitelny 2
106
Danuše Růžičková
registr řidičů
d [emailtecka] ruzickovaatmmkv [emailtecka] cz 353152745 U Spořitelny 2
105
Roman Topinka
registr řidičů
r [emailtecka] topinkaatmmkv [emailtecka] cz 353152744 U Spořitelny 2
106
Oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. František Kliment
státní odborný dozor
f [emailtecka] klimentatmmkv [emailtecka] cz 353151161 Moskevská 21
248
Mgr. Petr Lupoměský
silniční správní a dopravní úřad - taxi, autoškoly, park. karty
p [emailtecka] lupomeskyatmmkv [emailtecka] cz 353151243 Moskevská 21
247
Hana Opletalová
vedoucí oddělení, státní dozor
h [emailtecka] opletalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151428 Moskevská 21
249
Eliška Procházková
silniční správní úřad - zvláštní užívání, dopravní značení
e [emailtecka] prochazkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151375 Moskevská 21
144
Bc. Martin Schmid DiS.
silniční správní úřad - zvláštní užívání, stanoviska
m [emailtecka] schmidatmmkv [emailtecka] cz 353151133 Moskevská 21
144
Jitka Štolfová
silniční správní úřad - zvláštní užívání, ekonom
j [emailtecka] stolfovaatmmkv [emailtecka] cz 353151215 Moskevská 21
241

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Štolfová

Poslední aktualizace: 10.5.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám