Odbor dopravy

Výměnu osobních dokladů je možné dočasně odložit na dobu po skončení nouzového stavu. I toto dočasné opatření má podpořit snahu co nejvíce omezit pohyb osob i činnost institucí a chránit tak zdraví osob.

K prokázání totožnosti na území České republiky je možné využívat i občanské průkazy nebo cestovní pasy, u kterých již skončila doba platnosti. Máte-li alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), prokazujte se jedním z nich. I řídit vozidlo je v době nouzového stavu možné s průkazem, jehož platnost skončila.

Podrobné stanovisko Ministerstva vnitra ČR


Činnost odboru

Odbor dopravy zajišťuje zejména agendu registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení. Zároveň je v jeho náplni agenda dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu, agenda ve věcech lanových drah, stanic měření emisí, autoškol a agenda parkovacích karet.

Rozsah správního obvodu při výkonu státní správy

Správní obvod na úseku registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, autoškol, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení, stanic měření emisí, městkou autobusovou dopravu a lanových drah:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice  a území vojenského újezdu Hradiště.

Úřední hodiny všech agend

Dokumenty

Jednotlivé agendy odboru

Silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací, silnic II. a III. třídy

 • Zvláštní užívání komunikací
 • Povolování uzavírek a nařizování objížděk
 • Umístění pevné překážky na komunikaci
 • Připojování komunikací

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 215, 2. patro, dveře č. 241

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu

 • Oprávnění a osvědčení pro řidiče taxislužby
 • Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • Zkouška o ověřování řidičů taxislužby
 • Souhlas k užívání stanoviště taxislužby

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel.  353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad pro stanice měření emisí a autoškoly

 • Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • Registrace k provozování autoškoly

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad ve věcech stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a ve věcech povolení výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Vydávání parkovacích karet - obchodně správní území

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A, 2. patro

tel. 353 151 243, 353 151 428

 

Registr řidičů

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 709, 353 118 676, 1. patro, dveře č. 113,

tel. 353 152 677, 353 118 593, 1. patro, dveře č. 114

tel. 353 152 681, 1. patro, dveře č. 116

tel. 353 152 745, 1. patro, dveře 105 (body)

tel. 353 152 744, 353 152 746, 1. patro, dveře 106 (body)

 

Registr motorových vozidel

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 680 (informace v úředních hodinách), 353 152 671, 353 152 672, 353 152 673, 353 152 674, 353 152 675, 353 152 678, 353 152 665, 1. patro, halové pracoviště DSA

 

Zkušební komisaři

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 670, 1. patro, dveře č. 143

tel.  353 152 682, 353 152 662, 353 152 663, 1. patro, dveře č. 104

 

Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.106/2020, PDZ na silnici III/21047 ulice Kraslická a na pozemní komunikaci. 29.05.2020 16.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.107/2020, PDZ – na silnici III/19820, III/19824, III/19825 a na pozemních komunikacích v obci Otročín – Brť,. 29.05.2020 16.06.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. J. Palacha - doplnění DZ - zajištění parkování a zřízení vyhrazeného stání pro ZTP 28.05.2020 15.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.287/2019, na pozemní komunikaci na p.p.č. 1016/1 k.ú. Teplička v obci Teplička, 28.05.2020 15.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.50/2020, Kojšovice - omezení vjezdu na náměstí. 28.05.2020 15.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.43/2020, Oprava ul. Horní ve Valči. 28.05.2020 15.06.2020
veřejná vyhláška - Oznámení ze dne 20.4.2020, č.j.:857/OD-BODY/20, René GAPČO, Kolmá 784/24, 360 OI KARLOVY VARY, nar. 15.12.1981, 28.05.2020 15.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.25/2020, Mezirolí č.p. 49, úprava dopravního značení 28.05.2020 15.06.2020
veřejná vyhláška o uložení Oznámení a Rozhodnutí č.j. 4985/OD/20/Bax, MUZIKÁŘ Pavel, nar. 6.10.1978 - veřejná vyhláška. 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 98/2020; PDZ MK KV Studentská 137/57 na chodníku, zajištění umístěného lešení 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 104/2020; PDZ MK KV ul. Úzká, výměna armatur a uzávěrů vodovodních přípojek 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1/2020, Změna dopravního značení na pozemní komunikaci na p.p.č. 897/5 k.ú. Smolné Pece. 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.103/2020, Přípojka vody a kanalizace p.p.č 291/9 k.ú. Mezirolí. 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.282/2019, Doplnění dopravního značení připojení pozemní komunikace na p.p.č 157/15 k.ú. Dalovice. 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.8/2020, Nejdek - oprava křižovatky III/2194 a ulice Vítězná cesta na p.p.č. 3222/2 k.ú. Nejdek. 27.05.2020 12.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 101/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - umístění inženýrských sítí 26.05.2020 11.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.91/2020, PDZ III/2264, Žďárek, vývod Chyše vNN 26.05.2020 11.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.100/2020, PDZ Oprava vozovky silnice III/22129 Lesov - Bor 26.05.2020 11.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.102/2020, Chyše, KV, Nádražní, č.p. 1042/1, vNN, kNN 26.05.2020 11.06.2020
Veřejná vyhláška - Kouba Rudolf 25.05.2020 11.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.92/2020, Oprava povrchu vozovky III/20910 Božíčany - Nejdek 25.05.2020 10.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 97/2020, PDZ MK KV Nebozízek 647/3 - zajištění umístěného lešení 25.05.2020 10.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.96/2020, KV, Nové Hamry, III/2194, III/2209 a MK - výstavba splaškové kanalizace 1. etapa. 22.05.2020 09.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.289/2019, na pozemní komunikaci p.p.č. 4272/2 v k.ú. Žlutice v obci Žlutice. 20.05.2020 05.06.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 30/2020; MDZ MK KV Sokolovská před objektem 129/111, parkoviště s parkovacím kotoučem 19.05.2020 04.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.11/2020,místní úpravu provozu na pozemní komunikaci na p.p.č. 4364, 3209/3 a 3209/1 k.ú. Žlutice. 18.05.2020 03.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.13/2020, místní úpravu provozu na II/194 a na p.p.č. 1790/2 k.ú. Vrbice u Valče v obci Vrbice. 18.05.2020 03.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.83/2020, Smolné Pece, KV, p.č. 593/25, vNN/kNN. 18.05.2020 03.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 90/2020 - 15.05.2020 02.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.88/2020, III/2201 - III/22134, Rekonstrukce křižovatky Čankov. 15.05.2020 02.06.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.89/2020, Úpravy mostu přes Vitický potok - Dalovice. 15.05.2020 02.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 76/2020, PDZ MK KV ul. Jahodová, Svatošská, rekonstrukce horkovodu 14.05.2020 01.06.2020

Kontakty

Vedoucí odboru

Mgr. Lenka Kůsová

Telefon:353 151 257

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:242

Oddělení přestupkové
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Lubomír Mašat
vedoucí oddělení přestupků
353 151 291 Moskevská 21
346
Jitka Bošková
přestupky
353 151 159 Moskevská 21
340
Radomír Fidrovský
přestupky
353 151 217 Moskevská 21
348
Bc. Ladislav Horejš
přestupky
353 151 139 Moskevská 21
347
Pavel Kalivoda
přestupky
353 151 158 Moskevská 21
343
Bc. Michaela Kohoutová
přestupky
353 151 426 Moskevská 21
343
Andrea Kovalová
přestupky
353 151 258 Moskevská 21
342
Gabriela Kubešová
přestupky
353 151 217 Moskevská 21
348
Martina Podskočová
přestupky
353 151 157 Moskevská 21
347
Lenka Šambergerová
přestupky
353 151 140 Moskevská 21
340
Hana Szabóová
přestupky, spisová agenda
353 151 210 Moskevská 21
341
Ivana Záchulová
přestupky
353 151 339 Moskevská 21
342
Oddělení dopravně správních agend
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
František Palivec
vedoucí oddělení
353 152 670 U Spořitelny 2
143
Romana Bartoňová
registr řidičů
353 152 676 U Spořitelny 2
116
Ivana Baxová
registr řidičů
353 152 593 U Spořitelny 2
113
Bc. Michaela Brátková
evidence motorových vozidel
353 152 664 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Martin Burkyt
evidence motorových vozidel, technik
353 152 674 U Spořitelny 2
DSA
Petr Chvapil
evidence motorových vozidel, archiv
353 152 673 U Spořitelny 2
DSA
Jarmila De Stefanisová
evidence motorových vozidel
353 152 675 U Spořitelny 2
DSA
Miroslav Filipec
zkušební komisař
353 152 663, 353 152 682 U Spořitelny 2
104
Vladimír Ježek
zkušební komisař
353 152 662, 353 152 682 U Spořitelny 2
104
Zdeněk Ježek
evidence motorových vozidel-technik
353 152 665 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Daniela Klepáčková
registr řidičů, informace
353 152 677 U Spořitelny 2
114
Jana Macháčková
registr řidičů
353 152 709 U Spořitelny 2
114
Monika Malecká
evidence motorových vozidel
353 152 671 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Antonín Novák
evidence motorových vozidel, technik
353 152 678 U Spořitelny 2
DSA
Ing. Roman Renko
registr řidičů
353 152 746 U Spořitelny 2
106
Jaroslava Rusznyáková
registr řidičů
353 152 681 U Spořitelny 2
113
Danuše Růžičková
registr řidičů
353 152 745 U Spořitelny 2
105
Roman Topinka
registr řidičů
353 152 744 U Spořitelny 2
106
Oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Hana Opletalová
vedoucí oddělení, státní dozor
353 151 428 Moskevská 21
249
Ing. František Kliment
státní odborný dozor
353 151 161 Moskevská 21
248
Mgr. Petr Lupoměský
silniční správní a dopravní úřad - taxi, autoškoly, park. karty
353 151 243 Moskevská 21
247
Eliška Procházková
silniční správní úřad - zvláštní užívání, dopravní značení
353 151 375 Moskevská 21
144
Bc. Martin Schmid DiS.
silniční správní úřad - zvláštní užívání, stanoviska
353 151 133 Moskevská 21
144
Jitka Štolfová
silniční správní úřad - zvláštní užívání, ekonom
353 151 215 Moskevská 21
241

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Štolfová
Poslední aktualizace: 23.03.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah