Společnosti s podílem města

Společnosti, ve kterých má město Karlovy Vary vliv prostřednictvím vlastnictví balíku akcií.

Data pro tyto výpisy byla získána z jednotlivých rejstříkových soudů - aktuální údaje dle Obchodního rejstříku k nalezení - zde.

Alžbětiny Lázně, a.s.

Sídlo: Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, 36001  

Statutární orgán - představenstvo:

 • Ing. Václav Benedikt - předseda
 • Mgr. Viktor Linhart
 • Ing. Ilona Vltavská

Dozorčí rada:

 • René Weis - předseda
 • Jan März
 • Michaela Prokešová

Jediný akcionář:

 • Město Karlovy Vary Karlovy Vary, Moskevská čp. 2035/21, PSČ 361 20, Identifikační číslo: 002 54 657

Den zápisu: 6.3.2002

Ředitelka společnosti: MUDr. Stanislava Maulenová

Informace: 

Předmět podnikání:

 • provozování solárií
 • masérské, rekondiční a regenerační služby
 • provozování nestátního zdravotnického zařízení
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Sídlo: I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary

Správní rada:

 • Ing. Petr Kulhánek
 • MUDr. Ladislav Špišák
 • Karel Denk
 • MUDr. Vladislava Kundrátová
 • Jan Motlík
 • RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

Statutární orgán:    

 • ředitelka - Ivana Borovcová     

Dozorčí rada:

 • Ing. Milan Trnka
 • Čestmír Bruštík
 • Ing. Jakub Kuneš

Zakladatel:

 • Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 002 54 657    

Informace:

Druh obecně prospěšných služeb:

 • služby spojené s rozvojem lázeňství, zejména zkvalitňování služeb a podmínek pro poskytování lázeňské péče, publikační, poradenská a osvětová činnost
 • zajištění, podpora a organizace školících seminářů v oblasti balneo-medicíny, edukačních programů pro jednotlivé indikace pro lázeňské a odborné lékaře působící v Karlových Varech
 • zajištění, podpora a organizace školících programů pro jednotlivé lázeňské profese
 • ve spolupráci s významnými lázeňskými hotely v Karlových Varech studium působení léčebných přírodních zdrojů na organismus pacienta v rámci lázeňského léčení
 • naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, vládními i nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti
 • marketingové činnosti vedoucí k propagaci balneologie, fyziatrie a léčebné rehabilitace a činnosti vedoucí k propagaci subjektů působících v lázeňství v Karlových Varech a regionu
 • konzultační, expertní, poradenská, přednášková, informační a výzkumná činnost v oblasti balneologie, zejména v oborech medicinální hydroterapie, balneotechniky, geomedicíny, hydrogeologie zřídelních struktur, ekonomiky a informatiky a v oborech souvisejících. Poskytování odborných informací ve výše uvedených oborech.
 • transfer informací mezi výzkumem a praxí
 • rozvojová pomoc v uvedených oborech
 • koordinace výzkumných, vzdělávacích a ostatních projektů v uvedených oborech, i v zahraničí
 • zahraniční spolupráce se subjekty podobného zaměření a činnosti
 • vytvoření normativ jednotlivých procedur používaných při lázeňské léčbě
 • rozvíjení znaleckých a hodnotících postupů ve všech zmíněných oborech vědy a techniky
 • prezentace činnosti a aktivit společností v Karlových Varech a regionu
 • další činnosti a služby podporující poslání společnosti

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Představenstvo:

Jiří Vaněček, BBA - předseda
Ing. Lukáš Siřínek - místopředseda
Ján Lovas
Ing. Lubomír Kovář
Bc. Jakub Novotný

Dozorčí rada:

Jaroslav Hrdlička - předseda
Slavomír Perutka
Mgr. Štěpánka Steinová
Ing. Zdeněk Balada - místopředseda
Tomáš Gazárek

 

HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s.

Sídlo: Karlovy Vary, K letišti č. p. 144, PSČ 36001

Správní rada:

 • Ladislav Pokorný
 • Jan März
 • Miroslav Lenděl

Dozorčí rada:

 •      MUDr. Josef März
 •     Ing. Jan Pánek
 •    Petr Dohnal

 

 

              

Den zápisu:

 • 21.10. 2003

Zakladatel:

Město Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, IČO: 002 54 657

Statutární orgán - ředitel : Miroslav Spurný

Informace:

Druh obecně prospěšných služeb:

 • poskytování obecně prospěšné služby v oblasti informační, prezentační a kulturní činnosti.

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Sídlo: Husovo náměstí 2/270, 360 01 Karlovy Vary 

Správní rada:

Předseda správní rady:

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Členové správní rady:

 • Ing. Lubomír Kovář
 • Mgr. Viktor Linhart
 • Milan Harvánek
 • Vítězslav Martan
 • Martin Špalek

 

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady

        .  Jan Kronika

Členové dozorčí rady

 • Ing. Jana Primusová
 • Jana Vrbová

Den zápisu: 2. 7. 2001

Statutární orgán - ředitel:

Josef Dlohoš

Kontaktní údaje:

Druh obecně prospěšných služeb: 

 • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti informační, prezentační a kulturní činnost
 • reklamní činnost a marketing
 • zprostředkování služeb
 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • velkoobchod
 • maloobchod se smíšeným zbožím
 • maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových, záznamů a jejich nenahraných nosičů
 • maloobchod tabákovými výrobky
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • agenturní činnost v oblasti kultury
 • činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • kopírovací práce
 • pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí
 • provozování cestovní agentury
 • průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s.

Sídlo: Studentská 1/4, Doubí, 360 07 Karlovy Vary

Statutární orgán: představenstvo

Předseda představenstva:

 • JUDr. Martina Holoubková

Členové představenstva:

 • RNDr. Vladimír Hanák
 • Čestmír Bruštík

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady:  

 • Ing. Stanislav Vondráček

Členové dozorčí rady:

 • Vlastimil Vlček
 • Jana Jandová, DiS

Kontaktní údaje:

 • Telefon: +420 353 339 111 - ústředna 
 • IČ: 26323958
 • Internet: www.jockeypark.cz

Předmět podnikání:

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej v režimu živnosti volné
 • organizování sportovních soutěží
 • realitní činnost
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • reklamní činnost a marketing
 • zprostředkování služeb
 • zprostředkování obchodu
 • technické činnosti v dopravě

Základní kapitál:

 • 60 108 000,- Kč

Splaceno:

 • 100%

Den zápisu: 22.2.2001

Karlovarská městská, a.s.

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva

 • Miroslav Vaněk

Člen představenstva

 • Marek Poledna
 • Ing. Jan Pánek

Dozorčí rada:

 • Vlasta Čábelová
 • Tomáš Vrána
 •  

Den zápisu:

 • 11.3.2008 

Jediný akcionář: Statutární Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 28007671

Předmět podnikání:

 • reklamní činnost a marketing
 • zprostředkování obchodu a služeb 

Karlovarská teplárenská, a.s.

Sídlo: Na Výšině 26, č.p. 348, 360 04 K. Vary - Bohatice

: 49790471
DIČ: CZ49790471

Statutární orgán - Představenstvo:

 • Předseda představenstva:
  MUDr. Petr Myšák, MBA
 • Místopředseda představenstva: 
  Viktor Tůša
 • Členové představenstva: 
  Mgr. Jan Mraček

Dozorčí rada:

 • Předseda dozorčí rady:
   
 • Místopředseda dozorčí rady: 
  Roman Bílský
 • Člen dozorčí rady:
 • JUDr. Hana Zakreničná
  Martin Dušek                                                                     

Prokurista společnosti:

 • Ing. Roman Miarka, ředitel

Předmět podnikání:

 • výroba elektřiny
 • výroba tepelné energie
 • rozvod tepelné energie
 • poskytování technických služeb
 • ubytovací služby
 • specializovaný maloobchod
 • silniční motorová doprava nákladní
 • vodoinstalatérství, topenářství, zámečnictví
 • správa a údržba nemovitostí
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • činnost technických poradců v oblasti energetika, montáž, opravy, revize azkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Kontakty: 

 • Ohlašovna poruch s nepřetržitým provozem: 353 176 125
 • Spojovatel: 353 176 141

Datum zápisu: 1.1.1994

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Správní rada:

Předseda správní rady

 • MUDr. Pavel Bouška

Členové správní rady

 • Iva Lokvencová
 • Lucie Kargerová
 • Radka Murasová
 • Daniela Bouzová
 • Jaroslav Zach

Dozorčí rada:

 • Jana Milivojevičová
 • Aneta Petříková
 • Anežka Hlavínová

Statutární orgán - ředitelka:

 • Dana Neumannová

Druh obecně prospěšných služeb:

 • pořádání a tvorba divadelních a filmových představení, jednorázových divadelních projektů a jiných uměleckých projektů
 • podpora všech forem amatérské a zájmové kulturní činnosti
 • zajišťování propagačních materiálů týkající se činnosti divadla
 • propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb
 • spolupráce se společenskými vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany, jakož i fyzickými a právnickými osobami v zahraničí

Doplňková činnost:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Kontakt:

Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 
pracoviště Divadlení náměstí 21 
360 01 Karlovy Vary

telefon: 351 170 011
e-mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz 
web.: www.karlovarskedivadlo.cz
Den zápisu: 4.12.2008

Komunální odpadová společnost, a.s.

Sídlo:   Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01

Statutární orgán - Představenstvo:

Předseda představenstva

 • Jiří Ošecký

Místopředseda představenstva

 • Čestmír Bruštík

Člen představenstva

 • Václav Kellner

Dozorčí rada:

 • Předseda dozorčí rady: 
  Ing. Josef Hora
 • Členové dozorčí rady:
  Bc. Pavel Čekan
  Alexandr Žák

Den zápisu: 28.2.2011

IČ: 291 14 373
DIČ: CZ 291 14 373

Předmět podnikání:  

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

KV Arena, s.r.o.

Sídlo: Západní 1812/73, Karlovy Vary 361 01 

Statutární orgán:

Jednatel:  Ing. Roman Rokůsek

Dozorčí rada: 

 • Mgr. Miroslav Peer - předseda
 • Jakub Žikeš
 • Mgr. et Bc. Hana Žáková
 • Miroslav Vaněk

Společníci:

 • Město Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, Identifikační číslo: 002 54 657

Den zápisu: 4. 12. 2006 

Předmět podnikání:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Kontaktní údaje: 
E-mailsekretariat@kvarena.cz
Internethttp:/www.kvarena.cz

: 27968561
DIČ: CZ27968561

KV CITY CENTRUM, s.r.o

Sídlo: Moskevská 21, čp. 2035, Karlovy Vary, 360 01

IČO: 625 83 131 

Statutární orgán:

 • Milan Žemlička - jednatel
Dozorčí rada:
 • Petr Kolář - předseda
 • Ing. Bc. Romana Marečková
 • Vladimír Suchan

Společnost KV CITY CENTRUM, s.r.o.

 • spravuje
  • Volnočasový areál Rolava, Třeboňská ulice, 360 05 K. Vary
  • Atletický stadion Karlovy Vary, Západní 1781, 360 01 K. Vary
  • Areál Skateparku, U Trati 9S, 360 04 K. Vary
  • Informačně orientační systém města Karlovy Vary
 • organizuje
  • Farmářské trhy
  • Velikonoční trhy
  • Vánoční trhy
  • Nedělní burzu v Tuhnicích
  • Stanové městečko při Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 

Kontakt: 770 143 204
Internet: www.kvcity.cz

Předmět podnikání: 

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Den zápisu: 30.11.1994

Lázně Kyselka, o.p.s.

Sídlo: Nová Kyselka 28, 362 72  Kyselka 

IČ: 29164940

Datum zápisu: 6.2.2013

Krajský soud v Plzni, spisová značka: O 244

Správní rada:

 • Vladimír Lažanský - předseda správní rady
 • Rudolf Heinrich Theodor Mattoni
 • Alessandro Pasquale

Dozorčí rada:

 • Vladimír Zicha - předseda dozorčí rady
 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
 • Martin Leskovjan

Ředitel obecně prospěšné společnosti:

 • Miroslav Perout

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:

 • Vladimír Lažanský
 • Statutární město Karlovy Vary
 • Obec Kyselka
 • Karlovarské minerální vody, a. s.
 • RIS Revitalizační investiční společnost s.r.o.

web: www.laznekyselka.org


Předmět podnikání

Záchrana, obnova a následná ochrana, údržba a zvelebování areálu bývalých lázní Kyselka v obci Kyselka
Konkrétně se jedná o níže uvedené budovy a pozemky:

a) v katastrálním území Kyselka, obec Kyselka:

 • budova č.p. 36 stojící na pozemku parc. č. st. 48,
 • budova č.p. 37 stojící na pozemku parc. č. st. 49,
 • budova č.p. 47 stojící na pozemku parc. č. st. 50,
 • budova č.p. 73 stojící na pozemku parc. č. st. 93,
 • budova č.p. 74 stojící na pozemku parc. č. st. 92,
 • budova č.p. 75 stojící na pozemku parc. č. st. 91,
 • budova č.p. 76 stojící na pozemku parc. č. st. 90,
 • pozemek parc. č. st. 48,
 • pozemek parc. č. st. 49,
 • pozemek parc. č. st. 50,
 • pozemek parc. č. st. 93,
 • pozemek parc. č. st. 92,
 • pozemek parc. č. st. 91,
 • pozemek parc. č. st. 90,
 • pozemek parc. č. st. 56,
 • pozemek parc. č. 1250/2,
 • pozemek parc. č. 1254,

b) v katastrálním území Nová Kyselka, obec Kyselka:

 • budova č. p. 28 stojící na pozemku parc. č. st. 27/1,
 • pozemek parc. č. st. 27/1.

Rozvoj kulturních a společenských aktivit v areálu bývalých lázní Kyselka i v obci Kyselka, a to zejména:

 • zpřístupnění areálu bývalých lázní Kyselka a jeho kulturního bohatství nejširší veřejnosti včetně zajištění jeho návštěvnického provozu, propagace a distribuce upomínkových a obdobných předmětů; zřízení a provozování muzea připomínajícího historii stáčení minerálních vod a lázeňství na území obce Kyselka;
 • zřízení a provozování multifunkčního zařízení určeného k pořádání workshopů, přednášek, kongresů a výstav zaměřených na problematiku ochrany kulturního dědictví, historii stáčení minerálních vod, historii lázeňství, jakož i historii oblasti Doupovské hory;
 • pořádání workshopů, přednášek, kongresů a výstav zaměřených na problematiku ochrany kulturního dědictví, historii stáčení minerálních vod, historii lázeňství a historii oblasti Doupovské hory, jakož i dalších kulturních akcí.
 • Bezplatná přednášková a lektorská činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví, historie stáčení minerálních vod, historie lázeňství, jakož i v oblasti historie oblasti Doupovské hory.
 • V části areálu bývalých lázní Kyselka zřízení ubytovacího a stravovacího zařízení za účelem zvýšení atraktivity areálu bývalých Lázní Kyselka coby destinace cestovního ruchu a následné přenechání těchto zařízení do dočasného úplatného užívání jiným subjektům. 

Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.

Sídlo: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 360 01

Statutární orgán - Jednatelka:

 • Ing. Varvara Divišová

Společníci:

Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, Karlovy Vary, Identifikační číslo: 002 54 657

Internet: http://www.mgkv.cz

Datum zápisu: 21.června 2005

Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY

Sídlo: Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20

Správní rada:

Předseda správní rady:

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Místoředseda správní rady:

 • Vlastimil Argman

Správní rada:

 • Ing. Markéta Wernerová
 • Jindřich Krausz
 • Mgr. Jan Hřebejk

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

 • Mgr. Jan Samec

Členové dozorčí rady:

 • Mgr. Martin Tomeš
 • Martina Kosová
 • JUDr. Martin Havel
 • MUDr. Michal Vinš
 • Mgr. Viktor Linhart

Účel nadace:

 • Podpora existence a každoroční pořádání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
 • Podpora audiovizuální tvorby v České republice
 • Podpora vztahů a spolupráce české audiovizuální tvorby se zahraničním
 • Podpora rozšiřování mezinárodních vztahů v audiovizuální oblasti
 • Podpora rozšiřování komerčních kontaktů pro uplatnění české audiovizuální produkce na evropských a světových trzích
 • Podpora a pořádání doprovodných akcí k Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech
 • Podpora a budování technického zázemí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Zakladatel:

 • Město Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, Identifikační číslo: 002 54 756
 • GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, Karlovy Vary, Mírové náměstí 2, PSČ 360 20, Identifikační číslo: 000 22 004

Den zápisu: 26.10.1999

Nadace města Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20, Identifikační číslo: 264 06 501

Správní rada:

 • Jiří Vaněček, BBA - předseda správní rady
 • Mgr. Jana Petříková - místopředseda správní rady
 • Mgr. Tomáš Trtek
 • Mgr. Viktor Linhart
 • Milan Žemlička

Dozorčí rada:

 • JUDr. Hana Zakreničná
 • Milan Zahálka
 • Zdeňka Batíková

Účel nadace: 

 • podpora kultury a propagační činnosti
 • podpora sportu
 • podpora výchovy a vzdělávání
 • podpora sociální oblasti
 • podpora a propagace Města Karlovy Vary v České republice a v zahraničí
 • podpora zdravotní oblasti
 • podpora v rámci humanitárních akcí
 • podpora lázeňství a cestovního ruchu
 • podpora architektonického dědictví Města Karlovy Vary

Den zápisu: 30.3.2006

Zámecká kolonáda, s.r.o.

Sídlo: Tržiště 43, čp. 388, Karlovy Vary, 360 01 

Představenstvo:  

 • Pavel Uhlíř - předseda představenstva
 • Petr Kabát
 • Jitka Hovorková

Dozorčí rada:

 • Jaroslav Pecko - předseda dozorčí rady
 • Ing. Ivana Kašparovská
 • Jindřich Křováček

Předmět podnikání:

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Den zápisu:  9.3.1999

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michal Murčo

Poslední aktualizace: 24.10.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám