Seznam kontaktů

Jana Andrusczynová DiS.

Telefon
E-mail
j [emailtecka] andrusczynovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
238
Činnost
grafické a administrativní práce - plakáty, propagační materiály, ediční činnost, projekty

Gabriela Aubrechtová

Telefon
Budova
Moskevská 21
Kancelář
309
Činnost
matrika manželství, partnerství, úmrtí, změna jména a příjmení
Oddělení
Oddělení matriky a evidence obyvatel

Anna Bartáková

Telefon
E-mail
a [emailtecka] bartakovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
204
Činnost
ekonom odboru, dotace

Bc. Romana Bartoňová

Telefon
E-mail
r [emailtecka] bartonovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
113
Činnost
registr řidičů
Oddělení
Oddělení dopravně správních agend

Emilia Bašusová DiS.

Telefon
E-mail
e [emailtecka] basusovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
325
Činnost
centrální registrační místo, evidence živnostenských a zemědělských podnikatelů
Oddělení
Oddělení registrační - centrální registrační místo, jednotné kontaktní místo

Alena Bauerová DiS.

Telefon
E-mail
a [emailtecka] bauerovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
205
Činnost
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky; prodej majetku
Oddělení
Oddělení prodejů a pronájmů majetku

Ing. Věra Baumanová

Telefon
E-mail
v [emailtecka] baumanovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
204
Činnost
koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci

Anna Berger

Telefon
E-mail
a [emailtecka] bergeratmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
505
Činnost
sekretariát náměstků primátorky

Andrea Bielová

Telefon
E-mail
a [emailtecka] bielovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
133
Činnost
občanské průkazy, cestovní doklady
Oddělení
Oddělení OP a CD

Vladislav Blahník

Telefon
E-mail
v [emailtecka] blahnikatmpkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 34
Činnost
Vedoucí autoprovozu

Marcela Boháčková

Telefon
E-mail
m [emailtecka] bohackovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
30
Činnost
administrátor odboru, ekonom

Jana Bönschová

Telefon
E-mail
j [emailtecka] bonschovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
ústředna
Činnost
telefonní ústředna MM I.
Oddělení
Oddělení hospodářské správy

Radomíra Bosáková

Telefon
E-mail
r [emailtecka] bosakovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
410B
Činnost
příjmy a výdaje HČ, dotace
Oddělení
Oddělení rozpočtu a účetnictví

Jitka Bošková

Telefon
E-mail
j [emailtecka] boskovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
340
Činnost
přestupky
Oddělení
Oddělení přestupkové

Mgr. Jana Boukalová

Kancelář architektury města Karlovy Vary

Telefon
E-mail
j [emailtecka] boukalovaatkamkv [emailtecka] cz
Budova
náměstí Dr. M. Horákové 2041
Odbor
Kancelář architektury města