Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Tomáš Hlušek

Telefon:353 151 221

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:326

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:servis výpočetní techniky, podpora uživatelů

Jitka Hnátíková

Telefon:353 151 439

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:146A

Odbor:Odbor technický

Činnost:zábor prostranství, přístřešky MHD, veškeré reklamy i na VO, předzahrádky

Martina Hnízdilová

Telefon:353 151 314

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:501

Odbor:Odbor kancelář primátora

Činnost:RM, ZM, komise RM

Ing. Věra Hoblová

Telefon:353 151 300

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:409A

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:výdaje HČ, kontrola PAP

Mgr. Kamila Hofmanová

Telefon:353 153 937

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Zuzana Hojková

Telefon:353 151 333

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:Senior Point

Odbor:Odbor kancelář tajemníka

Činnost:Senior Point

Vladimír Holubec

Telefon:353 152 620

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:403

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - stavební úřad odd. I.

Jana Holubková DiS.

Telefon:353 152 579

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:214

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD

Bc. Ladislav Horejš

Telefon:353 151 139

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:347

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Zuzana Horníková

Telefon:353 151 343

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:408

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:evidence majetku města, majetkové daně

Iveta Hudcová

Telefon:353 151 301

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:401B

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:likvidace faktur, cestovní příkazy, platební příkazy

Helena Husáková

Telefon:353 151 374

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:206

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven

Mgr. Renata Hybnerová

Telefon:353 151 470

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:416

Odbor:Odbor kancelář primátora

Zuzana Janečková

Telefon:353 151 208

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:119

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:správní řízení a přestupky na úseku evidence obyvatel, OP, CD

Mgr. Jana Janečková

Telefon:353 152 589

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:211

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:Zástupce vedoucího odboru, SPOD

Marie Janoudová

Telefon:353 151 406

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:411

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:výkaznictví a metodika PAP, správa bank, valuty

Bc. Eva Jeřábková

Telefon:353 152 563

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:4

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník

Vladimír Ježek

Telefon:353 152 662

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:104

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:zkušební komisař

Zdeněk Ježek

Telefon:353 152 665

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:DSA

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:evidence motorových vozidel-technik

Veronika Ježková

Telefon:353 151 127

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:133

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady