Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Bc. Veronika Hoffmanová

Telefon:353 152 743

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:304

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:odpadové hospodářství

Mgr. Kamila Hofmanová

Telefon:353 153 937

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Zuzana Hojková

Telefon:353 151 442

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:043b

Odbor:Odbor strategií a dotací

Činnost:agenda dotačních titulů

Jitka Hojsáková

Telefon:353 152 702

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:325

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:centrální registrační místo, evidence živnostenských podnikatelů

Jana Holubková DiS.

Telefon:353 152 579

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:214

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:SPOD

Bc. Ladislav Horejš

Telefon:353 151 139

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:347

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Zuzana Horníková

Telefon:353 151 343

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:408

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:evidence majetku města, majetkové daně

Iveta Hudcová

Telefon:353 151 301

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:401B

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:likvidace faktur, cestovní příkazy, platební příkazy

Helena Husáková

Telefon:353 151 374

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:206

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven

Mgr. Renata Hybnerová

Telefon:353 151 470

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:416

Odbor:Odbor kancelář primátora

Zuzana Janečková

Telefon:353 151 208

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:119

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:správní řízení a přestupky na úseku OP, CD

Mgr. Jana Janečková

Telefon:353 152 589

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:211

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:Zástupce vedoucího odboru, SPOD

Marie Janoudová

Telefon:353 151 382

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:411

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:výkaznictví a metodika PAP, správa bank, valuty

Bc. Eva Jeřábková

Telefon:353 152 563

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:4

Odbor:Odbor sociálních věcí

Činnost:sociální pracovník

Zdeněk Ježek

Telefon:353 152 665

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:DSA

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:evidence motorových vozidel-technik

Vladimír Ježek

Telefon:353 152 662

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:104

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:zkušební komisař

Ing. Věra Ježková

Telefon:353 151 250

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:311

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:vedoucí oddělení - matrika a evidence obyvatel

Hana Jirkovská

Telefon:353 151 295

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:405

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:tomboly, cenová kontrola, asistent vedoucího odboru

Bc. Pavlína Juhos

Telefon:353 151 292

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:336

Odbor:Odbor vnitřního auditu a kontroly

Činnost:interní audit, kontrolní činnost

Klára Kadeřábková

Telefon:353 151 150

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:152

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:veřejné sbírky, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola