Seznam kontaktů

Podle jména, příjmení, činnosti

Vendulka Divišová

Telefon:353 153 908

E-mail:

Budova:Moskevská 34

Odbor:Městská policie

Josef Dlohoš

Telefon:778 421 678

E-mail:

Ing. Daniela Doubravová

Telefon:353 152 730

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:300

Odbor:Odbor životního prostředí

Činnost:ZPF, rostlinolékařská péče

Anna Drábková

Telefon:353 151 126

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:111

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:občanské průkazy, cestovní doklady

Jan Drobil

Telefon:353 151 289

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:315

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:přestupky

Dagmar Duchanová

Telefon:353 151 281

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:310

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:matrika manželství, partnerství, úmrtí, změna jména a příjmení

Marek Dundovič

Telefon:353 151 144

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:303

Odbor:Odbor informačních technologií

Činnost:údržba počítačové sítě, podpora uživatelů

Andrea Dušková

Telefon:353 151 123

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:12

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:správní řízení na úseku evidence obyvatel

Hana Egermaierová

Telefon:353 152 513

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:404

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - stavební úřad odd. II.

Ing. Michaela Eperješiová

Telefon:353 152 695

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:335

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:územně analytické podklady

Eva Falářová

Telefon:353 151 305

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:410A

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:hospodářská činnost, rozbory HoČ, HČ - prodej DHM

Radomír Fidrovský

Telefon:353 151 217

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:348

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:přestupky

Miroslav Filipec

Telefon:353 152 663

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:104

Odbor:Odbor dopravy

Činnost:zkušební komisař

Bc. Dana Filipová

Telefon:353 152 650

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:434

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:územně analytické podklady, územní plán

Mgr. Dana Fořtová

Telefon:353 152 693

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:327

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:vedoucí registračního oddělení

Jiří Frank

Telefon:353 152 703

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:313

Odbor:Obecní živnostenský úřad

Činnost:kontrolní činnost

Mgr. Bc. František Fünfkirchler

Telefon:353 151 218

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:207A

Odbor:Odbor majetku města

Činnost:vedoucí oddělení

Ing. Jindřiška Gallová

Telefon:353 151 284

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:311

Odbor:Odbor vnitřních věcí

Činnost:zástupkyně tajemníka, vedoucí odboru vnitřních věcí

Jana Geberová

Telefon:353 152 762

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:332

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:úředník - speciální stavební dopravní - odd.II.

Marcela Giertlová

Telefon:353 152 742

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Kancelář:432

Odbor:Úřad územního plánování a stavební úřad

Činnost:územní plán