Podnikání v Evropské unii

Činnost Jednotného kontaktního místa zajišťuje Obecní živnostenský úřad Karlovy Vary v souladu se zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Uvedený zákon umožňuje podnikatelům poskytnout služby přeshraničně, tj. dočasně nebo příležitostně ve státech Evropské unie, ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku na základě českého živnostenského oprávnění.

Jednotné kontaktní místo poskytuje:

  • Informace o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
  • obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech,
  • obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
  • obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
  • kontaktní údaje spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc,
  • informace o regulaci povolání.

Informace zdarma poskytuje:

Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Karlovy Vary
Obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2
3. patro, kancelář č. 314, 325

e-mail: jkmatmmkv [emailtecka] cz (jkm[at]mmkv[dot]cz)

Markéta Tulisová                   353 152 710

Bc. Tereza Kućmierowska    353 152 702

 

Úřední hodiny:

pondělí 08.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 08.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 08.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 08.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 08.00 - 12.00 hod.  

Více informací naleznete na: www.mpo.cz/jkm

Zákon o volném pohybu služeb

Potřebné formuláře a další informace najdete na informačním portále www.businessinfo.cz

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Kateřina Wisniowská

Poslední aktualizace: 21.11.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám