Teroristické akce

Anonymní oznámení

(uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

 • Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
 • Otevřete dveře a okna.
 • Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
 • Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
 • Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).
 • Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.
 • Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.

V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

Teroristická akce

(za použití střelných zbraní)

 • Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
 • Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
 • Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
 • Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
 • Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
 • Zachovejte klid a rozvahu.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 16.5.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám