Město Krásné Údolí

Územní plán Krásné Údolí nabyl účinnosti 30. 9. 2014.

Oficiální web města Krásné Údolí

Zpráva o uplatňování ÚP Krásné Údolí za období 2014 - 2018
ÚS Krásné Údolí - rozvojová plocha Z01-BV
textová část186.75 KB
urbanismus117.54 KB
regulace117.44 KB
koordinace322.47 KB
parcelace103.37 KB
Územní studie Krásné Údolí - rozvojová plocha Z01-BV byla schválena 21.05.2018

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 25.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám