Primátorka

Anrea Pfeffer Ferklová

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Telefon
E-mail
a [emailtecka] ferklovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
506
Činnost
primátorka města
Pol. strana
ANO 2011

Primátorka města

 • zastupuje město navenek,
 • řídí městskou policii,
 • v rozsahu pověření zastupitelstva a rady města sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z jejich usnesení,
 • připravuje a svolává schůze rady města, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města,
 • koordinuje činnost náměstků primátorky, tajemníka magistrátu města, velitele městské policie a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení rady města a zastupitelstva města,
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany státu v době mimořádných krizových situací (civilní obrana),
 • jménem Města Karlovy Vary jedná v pracovněprávních vztazích zaměstnanců městské policie,
 • organizuje vzájemné zahraniční styky, zajišťuje společenskou, politickou a oficiální reprezentaci města, jednání se zahraničními návštěvami,
 • je přímým nadřízeným tajemníka magistrátu města a velitele městské policie,
 • ze své činnosti je odpovědná zastupitelstvu města,
 • do jejích kompetencí náleží zabezpečení úkolů v samostatné působnosti města v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.

Odbory v kompetenci

Městské společnosti

dále koordinuje a kontroluje činnost na úseku lázeňství, cestovního ruchu a dotační politiky a společností městem zřizovaných:

Společnosti s podílem města ⇒

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 24.10.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám