Vodní díla

Stavební úřad

Vykonává státní správu na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona jako obecný stavební úřad - územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, sdělení k ohlášení, povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení, rozhodnutí o povolení změn staveb před dokončením, povolení změn v užívání staveb nebo jejich částí, povolení k odstranění staveb a povolení pro terénní úpravy, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělování geometrických plánů, i jako speciální stavební úřad pro vodní díla a speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (stavební povolení, kolaudační souhlas, sdělení k ohlášení, rozhodnutí o povolení změn staveb před dokončením, povolení k odstranění staveb, atd.).

Dále vykonává působnost dle vodního zákona (např. povolení k odběru podzemních a/nebo povrchových vod, povolení k vypouštění odpadních vod, povolení některých činností, schválení havarijních plánů, schválení manipulačních řádů vodních děl, souhlas ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry, vyjádření či stanoviska k záměrům, apod.) a podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (schválení kanalizačních řádů, atd.). Je povodňovým orgánem v době mimo povodeň.

 

Rozsah působnosti obecný stavební úřad

  • území statutárního města Karlovy Vary a území obecních a městských úřadů:

Andělská Hora, Březová, Dalovice, Hory, Jenišov, Kolová, Mírová, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice

 

Rozsah působnosti obce s rozšířenou působností

  • území statutárního města Karlovy Vary a území obecních a městských úřadů:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov u Bečova nad Teplou, Chyše, Jenišov, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice, Vojenský újezd Hradiště

Povolení k nakládání s vodami

Kde to vyřídíte

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary

Adresa: Magistrát města II, U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 183/2018 Sb., v platném znění, včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary.

Co k tomu potřebujete

Vyplněný formulář žádosti, doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., v platném znění

Formuláře

Potřebné formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění, k vyzvednutí na nástěnce vodoprávního úřadu, nebo Ministerstva zemědělství ČR v sekci vodní hospodářství a zde.

Povolení stavby vodního díla

Kde to vyřídíte

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary

Adresa: Magistrát města II, U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři(ích), jehož(jejichž) obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 183/2018 Sb., v platném znění., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Karlovy Vary.

Co k tomu potřebujete

  • vyplněný formulář žádosti(í)
  • projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  • doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., v platném znění

Formuláře

Potřebné formuláře jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění, k vyzvednutí na nástěnce vodoprávního úřadu, nebo Ministerstva zemědělství ČR v sekci vodní hospodářství a zde.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michaela Eperješiová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám