Odbor financí a ekonomiky

Činnost odboru

Odbor financí a ekonomiky se zabývá především výkonem správy na úseku financí, daní, poplatků a účetnictví. Tím se rozumí zejména mobilizace příjmových zdrojů, sestavení a kontrola rozpočtu příjmů a výdajů, zpracování rozborů hospodaření a závěrečného účtu města. Dále pak vedení účetnictví, platebního a zúčtovacího styku města, správa všech místních a některých správních poplatků, evidence a vymáhání pokut ukládaných magistrátem města.

Úřední hodiny všech agend

Položka Datum zveřejnění Datum stažení
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 02.12.2019 31.12.2020
Návrh rozpočtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 2020 a návrh střednědobého výhledu DSO 02.12.2019 19.12.2019
Návrh rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022 02.12.2019 18.12.2019
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 10.06.2019 30.06.2020
Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Informace o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet 2019 včetně komentáře, SVR na období 2019-2022 - DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ JAZYKŮ KARLOVY VARY 30.06.2016 31.12.2019

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Kamil Kastner

Telefon:353 151 340

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Odbor:Odbor financí a ekonomiky

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:406

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Hana Jirkovská
tomboly, cenová kontrola, asistent vedoucího odboru
353 151 295 Moskevská 21
405
Oddělení rozpočtu a účetnictví
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. Martina Švédová
vedoucí oddělení, rozpočet města, finanční analýzy
353 151 341 Moskevská 21
407A
Vendula Beránková
pokladna - finanční referent
353 152 640 U Spořitelny 2
13
Radomíra Bosáková
příjmy a výdaje HČ, dotace
353 151 410 Moskevská 21
410B
Jana Červenková
PO města, společnosti s podílem města
353 151 302 Moskevská 21
404
Eva Falářová
hospodářská činnost, rozbory HoČ, HČ - prodej DHM
353 151 305 Moskevská 21
410A
Štěpánka Herrgottová
příjmy HČ - poplatky, pokuty
353 151 322 Moskevská 21
409B
Ing. Věra Hoblová
výdaje HČ, kontrola PAP
353 151 300 Moskevská 21
409A
Zuzana Horníková
evidence majetku města, majetkové daně
353 151 343 Moskevská 21
408
Iveta Hudcová
likvidace faktur, cestovní příkazy, platební příkazy
353 151 301 Moskevská 21
401B
Marie Janoudová
výkaznictví a metodika PAP, správa bank, valuty
353 151 382 Moskevská 21
411
Jana Míčková
hospodářská činnost, fakturace
353 151 405 Moskevská 21
411
Naděžda Puschová
výdaje HČ, pokladny
353 151 307 Moskevská 21
409A
Eva Šimková
pokladna - finanční referent
353 151 377 Moskevská 21
19
Simona Trappová
Rozpočet města - výdaje odborů MM, příjmy města, rozpočtový výhled, HoČ
353 151 214 Moskevská 21
424
Martina Uxová
evidence majetku města, účelové fondy, depozita
353 151 306 Moskevská 21
403
Oddělení místních poplatků
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jana Burdová
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola
353 151 155 Moskevská 21
150
Miluše Harišová
poplatky ze psů, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola
353 151 376 Moskevská 21
16
Klára Kadeřábková
veřejné sbírky, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola
353 151 150 Moskevská 21
152
Richard Mavr
pověřen vedením oddělení místních poplatků, výherní hrací přístroje, cenová kontrola
353 151 345 Moskevská 21
152
Martina Pokorná
evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola, poplatek za povolení k vjezdu,
353 151 917 Moskevská 21
151
Zdeněk Sedlák
ubytovací poplatek,poplatek za povolení k vjezdu do LÚ, evidence a vymáhání pokut MP, cenová kontrola
353 151 293 Moskevská 21
151
Zlatuše Žofčinová
poplatek za užívání veřejného prostranství, evidence a vymáhání pokut, cenová kontrola
353 151 347 Moskevská 21
151

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Hana Jirkovská
Poslední aktualizace: 28.02.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah